Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplo jako fyzikální veličina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplo jako fyzikální veličina"— Transkript prezentace:

1 Teplo jako fyzikální veličina
8. ročník Teplo Teplo jako fyzikální veličina

2 Teplo při tepelné výměně
V jakém významu používáte slovo teplo? v životě má slovo teplo jiný význam než v technické praxi teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu došlo k předání tepla chladnější těleso přijalo část vnitřní energie od teplejšího došlo k přijetí tepla 8. ročník

3 Teplo při tepelné výměně
přijímání a odevzdávání tepla nejsou oddělené děje probíhají vždy zároveň předává-li jedno těleso druhému teplo, druhé těleso ho musí přijímat řekni nějaký příklad v životě běžné tepelné výměny 8. ročník

4 Teplo je rovno energii, kterou odevzdá nebo přijme těleso při tepelné výměně značíme Q při tepelné výměně – výměně tepla jde o předávání energie => => stejná jednotka J používají se větší (násobné) jednotky - kJ a MJ 8. ročník

5 Závislost množství tepla při teplené výměně
Jak závisí množství tepla při teplené výměně (odevzdaného/přijatého) při ohřevu na dvě různé teploty? na výsledné teplotě, kterou chceme u daného tělesa získat čím nižší požadovaná t, tím menší potřebné teplo k ohřátí na tuto t 8. ročník

6 Závislost množství tepla při teplené výměně
Jak bude závislá velikost Q, jestliže chceme ohřát dvě různá množství (m1≠ m2) na stejnou t? provedeme pokus 8. ročník

7 8. ročník

8 Závislost teploty na množství přijatého tepla pro t50
aby se voda ohřála na dvojnásobnou teplotu z 20 °C na 40 °C, dodali jsme dvojnásobné teplo 2Q k trojnásobnému zvýšení teploty vody ze 20 °C na 50 °C musí přijmout trojnásobné teplo 3Q Při stejné hmotnosti vody, přijme voda teplo, které je přímo úměrné zvýšení teploty. Říkáme, že teplota je přímo úměrná množství dodaného tepla Q  (t t0) 8. ročník

9 Závislost tepla na hmotnosti kapaliny
čím větší hmotnost vody, tím větší množství tepla k ohřevu na stejnou teplotu t voda s m2 (dvojnásobný objem) se při přijetí tepla Q ohřála pouze o poloviční teplotu t proti vodě s m1 přijetím tepla z 2Q na 3Q se ohřála o t/2 Při stejném zvýšení t přijme voda Q, které je přímo úměrné m vody: Q  m 8. ročník

10 K zapamatování Teplo je rovno energii, kterou při teplené výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu. jinak řečeno Teplo je rovno energii, kterou při teplené výměně přijme chladnější těleso od teplejšího. značíme písmenkem Q, jednotka joule - J 8. ročník

11 K zapamatování Teplo přijaté/odevzdané tělesem o určité hmotnosti při teplené výměně je přímo úměrné zvýšení/snížení teploty. Q  (t - t0) Q  (t0 - t) Při určitém zvýšení/snížení teploty je teplo přijaté /odevzdané tělesem přímo úměrné hmotnosti tělesa. Q  m 8. ročník

12 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Vnitřní energie, teplo Téma: Teplo jako fyzikální veličina Anotace: V prezentaci je definováno teplo jako fyzikální veličiny, určena závislost tepla na hmotnosti a požadované teplotě tělesa. Očekávaný výstup: Chápe teplo jako součást vnitřní energie, rozlišuje ochlazování a ohřívání a používá závislost mezi teplem a hmotností, nebo požadovanou teplotou tělesa. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavel Broža Jazyk: Čeština Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělání: Základní vzdělávání – druhý stupeň Ročník: 8. Datum vytvoření: 8. ročník


Stáhnout ppt "Teplo jako fyzikální veličina"

Podobné prezentace


Reklamy Google