Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplo Teplo jako fyzikální veličina. Teplo při tepelné výměně V jakém významu používáte slovo teplo? v životě má slovo teplo jiný význam než v technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplo Teplo jako fyzikální veličina. Teplo při tepelné výměně V jakém významu používáte slovo teplo? v životě má slovo teplo jiný význam než v technické."— Transkript prezentace:

1 Teplo Teplo jako fyzikální veličina

2 Teplo při tepelné výměně V jakém významu používáte slovo teplo? v životě má slovo teplo jiný význam než v technické praxi teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu –d–došlo k předání tepla chladnější těleso přijalo část vnitřní energie od teplejšího –d–došlo k přijetí tepla

3 přijímání a odevzdávání tepla nejsou oddělené děje probíhají vždy zároveň předává-li jedno těleso druhému teplo, druhé těleso ho musí přijímat řekni nějaký příklad v životě běžné tepelné výměny

4 Teplo je rovno energii, kterou odevzdá nebo přijme těleso při tepelné výměně značíme Q při tepelné výměně – výměně tepla jde o předávání energie => => stejná jednotka J používají se větší (násobné) jednotky - kJ a MJ

5 Závislost množství tepla při teplené výměně Jak závisí množství tepla při teplené výměně (odevzdaného/přijatého) při ohřevu na dvě různé teploty? na výsledné teplotě, kterou chceme u daného tělesa získat čím nižší požadovaná t, tím menší potřebné teplo k ohřátí na tuto t

6 Jak bude závislá velikost Q, jestliže chceme ohřát dvě různá množství (m 1 ≠ m 2 ) na stejnou t? provedeme pokus

7

8 Závislost teploty na množství přijatého tepla pro t 50 aby se voda ohřála na dvojnásobnou teplotu z 20 °C na 40 °C, dodali jsme dvojnásobné teplo 2Q k trojnásobnému zvýšení teploty vody ze 20 °C na 50 °C musí přijmout trojnásobné teplo 3Q Při stejné hmotnosti vody, přijme voda teplo, které je přímo úměrné zvýšení teploty. Říkáme, že teplota je přímo úměrná množství dodaného tepla Q  (t t 0 )

9 Závislost tepla na hmotnosti kapaliny čím větší hmotnost vody, tím větší množství tepla k ohřevu na stejnou teplotu t voda s m 2 (dvojnásobný objem) se při přijetí tepla Q ohřála pouze o poloviční teplotu t proti vodě s m 1 –p–přijetím tepla z 2Q na 3Q se ohřála o t/2 Při stejném zvýšení t přijme voda Q, které je přímo úměrné m vody: Q  m

10 K zapamatování Teplo je rovno energii, kterou při teplené výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu. – jinak řečeno Teplo je rovno energii, kterou při teplené výměně přijme chladnější těleso od teplejšího. značíme písmenkem Q, jednotka joule - J

11 K zapamatování Teplo přijaté/odevzdané tělesem o určité hmotnosti při teplené výměně je přímo úměrné zvýšení/snížení teploty. Q  (t - t 0 ) Q  (t 0 - t) Při určitém zvýšení/snížení teploty je teplo přijaté /odevzdané tělesem přímo úměrné hmotnosti tělesa. Q  m

12 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Vnitřní energie, teplo Téma:Teplo jako fyzikální veličina Anotace:V prezentaci je definováno teplo jako fyzikální veličiny, určena závislost tepla na hmotnosti a požadované teplotě tělesa. Očekávaný výstup:Chápe teplo jako součást vnitřní energie, rozlišuje ochlazování a ohřívání a používá závislost mezi teplem a hmotností, nebo požadovanou teplotou tělesa. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavel Broža Jazyk:Čeština Cílová skupina:Žák Stupeň a typ vzdělání:Základní vzdělávání – druhý stupeň Ročník:8. Datum vytvoření:19. 12. 2011


Stáhnout ppt "Teplo Teplo jako fyzikální veličina. Teplo při tepelné výměně V jakém významu používáte slovo teplo? v životě má slovo teplo jiný význam než v technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google