Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32.1 základní druhy a typy půd Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32.1 základní druhy a typy půd Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora."— Transkript prezentace:

1 32.1 základní druhy a typy půd Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora Jedličková

2 32.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Na různorodosti typů krajin má vliv nadmořská výška, podnebí, rostlinstvo a také druhy půd Zopakujme si k čemu půda slouží? černozem hnědozem podzolová půda Půda je domovem spousty živočichů Půda je domovem pro rostliny produkující kyslík Půda je prostředkem naší obživ zemědělství

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Hnědá lesní půda = ve svažitých terénech hor - vysoká kyselost a malá úrodnost Hnědá lesní půda = ve svažitých terénech hor - vysoká kyselost a malá úrodnost Matečná hornina = je pevná přírodou nenarušená hornina s různými vlastnostmi Podzolové půdy = málo úrodné vysokohorské půdy Podzolové půdy = málo úrodné vysokohorské půdy Humus = je soubor odumřelých jak živočišných tak rostlinných zbytků Půdní profil = je svislý řez půdou, na kterém jsou pozorovatelné vrstvy půdy tzv. půdní horizonty Spraš = úlomkovité usazeniny nanesené větrem Pedologie = je věda, která se zabývá půdou, jejím vznikem, složením, využitím apod. Glejové půdy = ve velmi podmáčených oblastech, má typický zápach a modrozelenou barvu Glejové půdy = ve velmi podmáčených oblastech, má typický zápach a modrozelenou barvu Nivní půdy = úrodné mladé půdy vznikající v blízkosti řek Nivní půdy = úrodné mladé půdy vznikající v blízkosti řek Rendziny = málo úrodné půdy na vápenatých podkladech Rendziny = málo úrodné půdy na vápenatých podkladech Rašeliništní půdy =mnoho rozložených rostlinných zbytků - nazývány bažinami Rašeliništní půdy =mnoho rozložených rostlinných zbytků - nazývány bažinami

4 černozem hnědá lesní půda hnědozem 32.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Půdy na našem území nevznikají přímo na matečních horninách, ale převážně na zvětralinách, na spraších, na svahových usazeninách či na náplavech řek a potoků. Nejúrodnější půdou je černozem: - sušší oblasti - na spraších v rovinatém terénu (Polabí, Poohří, Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval) Hnědozem: - Úrodná půda rovin a mírných pahorkatin zemědělsky využíváme př. pšenice, kukuřice, cukrová řepa zemědělsky využíváme př. pšenice, kukuřice, cukrová řepa Ukaž si je na mapě! Nerozšířenějším - hnědá lesní půda: - pro pěstování ovse, brambor či řepy V pánvích v jižních Čechách, na Ostravsku či Sokolovsku, v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody, nalezneme glejovou půdu V horských oblastech jsou nejméně úrodné půdy – podzolové a méně obvyklé rašeliny (Šumava, Jeseníky) U velkých řek najdeme půdy nivní Vápenaté rendziny: - v oblasti Českého i Moravského krasu

5 32.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Seřaď půdy podle úrodnosti: 1. 2. 3. hnědozem černozem podzolová půda Zakresli oblasti, kde půdy nalezneme Půdy v České republice vznikají přímo na matečních horninách a jsou využívány převážně v průmyslu. Nejrozšířenějším půdním typem je hnědozem, na které pěstujeme převážně pšenici, kukuřici, nebo cukrovou třtinu. Mezi méně časté půdy patří vápenaté glejové půdy, které se vyskytují v oblastech Českého i Moravského krasu. Půdy v České republice vznikají přímo na matečních horninách a jsou využívány převážně v průmyslu. Nejrozšířenějším půdním typem je hnědozem, na které pěstujeme převážně pšenici, kukuřici, nebo cukrovou třtinu. Mezi méně časté půdy patří vápenaté glejové půdy, které se vyskytují v oblastech Českého i Moravského krasu. nevznikají zemědělství hnědá lesní půda rendziny Vyhledej v textu chyby a oprav je! Pojmenuj půdy a napiš charakteristickou vlastnost: hnědá lesní půdačernozemhnědozem

6 32.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Jak už jsme se dozvěděli, půdní typy se dají třídit dle charakteristického půdního profilu. organický horizont humusovo - minerální horizont minerální horizont půdotvorný substrát z matečné horniny Půdní profil vzniká působením půdotvorných činitelů: organismy člověk čas matečná hornina počasí podzemní voda

7 32.7 Types of soil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography podzolic soil fertile soil land soil Infertile soil muck soil brown soil Do you understand this scheme? speak about it!

8 32.8 Test Správné odpovědi: 1. Který půdní typ je u nás nejčastější? a)černozem b)podzolová půda c)hnědé lesní půdy d)hnědozem 3. Nejvyšší podíl humusu má: a)glejová půda b)hnědozem c)hnědá lesní půda d)černozem 2. Nivní půdy nalezneme v oblastech: a)v blízkosti řek b)na vápencovém podkladu c)v horských oblastech d)v blízkosti rašelinišť 4. Jak se nazývá věda o půdě? a) patologie b) pedologie c) pedosféra d) litosféra 1.c 2.a 3.d 4.b Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 32.9 Zdroj http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Soil_profile.jpg/220px-Soil_profile.jpgslide 1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Soil_profile.jpg/220px-Soil_profile.jpg http://nd01.jxs.cz/101/736/76d21b3519_11409222_o2.jpgslide 1 http://nd01.jxs.cz/101/736/76d21b3519_11409222_o2.jpg http://old.ochranaprirody.cz/res/data/000048.jpgslide 1 http://old.ochranaprirody.cz/res/data/000048.jpg http://www.hajduch.net/system/files/image/cesko/priroda/vyuziti-pudy.jpgslide 2 http://www.hajduch.net/system/files/image/cesko/priroda/vyuziti-pudy.jpg http://www.wunderground.com/data/wximagenew/a/akalaska/15.jpgslide 2 http://www.wunderground.com/data/wximagenew/a/akalaska/15.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/3/50/35067m-obili.jpgslide 2 http://img.aktualne.centrum.cz/3/50/35067m-obili.jpg http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/albums/userpics/10007/sibir_tajga.jpgslide 2 http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/albums/userpics/10007/sibir_tajga.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/BrownSoil.jpg/220px-BrownSoil.jpgslide 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/BrownSoil.jpg/220px-BrownSoil.jpg http://files.cvejnova.webnode.cz/200000036-d0de7d1d80/p%C5%AFdn%C3%AD%20typy%20-%20hlinecko.jpgslide 4 http://files.cvejnova.webnode.cz/200000036-d0de7d1d80/p%C5%AFdn%C3%AD%20typy%20-%20hlinecko.jpg http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/pic/0a000001-b483-b89a.jpgslide 4 http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/pic/0a000001-b483-b89a.jpg http://www.cittadella.cz/cenia/sites/images/vzdel_modul/obecne- prirodovedny_pohled/jak_vznika_a_kde_se_ztraci_puda/pudni_horizonty_co_je_to_pudni_profil_628.jpgslide 6 http://www.cittadella.cz/cenia/sites/images/vzdel_modul/obecne- prirodovedny_pohled/jak_vznika_a_kde_se_ztraci_puda/pudni_horizonty_co_je_to_pudni_profil_628.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Szulim%C3%A1n,_l%C3%B6szbev%C3%A1g%C3%A1s.jpg/220px- Szulim%C3%A1n,_l%C3%B6szbev%C3%A1g%C3%A1s.jpgslide 6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Szulim%C3%A1n,_l%C3%B6szbev%C3%A1g%C3%A1s.jpg/220px- Szulim%C3%A1n,_l%C3%B6szbev%C3%A1g%C3%A1s.jpg http://korsika.ikn.cz/files/pocasi.jpgslide 6 http://korsika.ikn.cz/files/pocasi.jpg http://arnika.org/soubory/obrazky/biodiverzita/biodiverzita-uvod.jpgslide 6 http://arnika.org/soubory/obrazky/biodiverzita/biodiverzita-uvod.jpg http://www.geooffice.cz/userdata/articles/7/p1010211.jpgslide 6 http://www.geooffice.cz/userdata/articles/7/p1010211.jpg http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToBiEBREs6t2HaBKeezREz9358menoCRWA17GKxw8A9u6O4HBByQslide 6 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToBiEBREs6t2HaBKeezREz9358menoCRWA17GKxw8A9u6O4HBByQ http://diggingri.files.wordpress.com/2010/03/garden_soil_lg.jpgslide 7 http://diggingri.files.wordpress.com/2010/03/garden_soil_lg.jpg http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/SpecialProjects/Compost/Fotolia_3797089_Scropped.jpgslide 7 http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/SpecialProjects/Compost/Fotolia_3797089_Scropped.jpg http://www.ohiowineandmore.com/wp-content/uploads/2011/12/Blackberry-April-15th-2011-Spring-plowing-etc-010.jpgslide 7 http://www.ohiowineandmore.com/wp-content/uploads/2011/12/Blackberry-April-15th-2011-Spring-plowing-etc-010.jpg http://us.123rf.com/400wm/400/400/msv/msv0708/msv070800278/1374233-brown-soil-ploughed-field-in-spring.jpgslide 7 http://us.123rf.com/400wm/400/400/msv/msv0708/msv070800278/1374233-brown-soil-ploughed-field-in-spring.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Podzol.jpg/250px-Podzol.jpgslide 7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Podzol.jpg/250px-Podzol.jpg obrázky z databáze klipartslide 7 HAJDUCH, Ondřej. Půdy ČR [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.hajduch.net/cesko/priroda/pudy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

10 Autor Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaPůdní typy, využití půdy, půdní profil AnotacePrezentace popisující druhy a významy půdních typů v ČR 37.10 Anotace


Stáhnout ppt "32.1 základní druhy a typy půd Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora."

Podobné prezentace


Reklamy Google