Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32.1 základní druhy a typy půd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32.1 základní druhy a typy půd"— Transkript prezentace:

1 32.1 základní druhy a typy půd
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 32.1 základní druhy a typy půd Autor: Barbora Jedličková

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 32.2 Co již víme? Na různorodosti typů krajin má vliv nadmořská výška, podnebí, rostlinstvo a také druhy půd černozem hnědozem podzolová půda Zopakujme si k čemu půda slouží? Půda je domovem spousty živočichů Půda je domovem pro rostliny produkující kyslík Půda je prostředkem naší obživ zemědělství

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Pedologie = je věda, která se zabývá půdou, jejím vznikem, složením, využitím apod. Půdní profil = je svislý řez půdou, na kterém jsou pozorovatelné vrstvy půdy tzv. půdní horizonty Hnědá lesní půda = ve svažitých terénech hor - vysoká kyselost a malá úrodnost Humus = je soubor odumřelých jak živočišných tak rostlinných zbytků Glejové půdy = ve velmi podmáčených oblastech, má typický zápach a modrozelenou barvu Podzolové půdy = málo úrodné vysokohorské půdy Spraš = úlomkovité usazeniny nanesené větrem Nivní půdy = úrodné mladé půdy vznikající v blízkosti řek Rendziny = málo úrodné půdy na vápenatých podkladech Matečná hornina = je pevná přírodou nenarušená hornina s různými vlastnostmi Rašeliništní půdy =mnoho rozložených rostlinných zbytků - nazývány bažinami

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 32.4 Co si řekneme nového? Půdy na našem území nevznikají přímo na matečních horninách, ale převážně na zvětralinách, na spraších, na svahových usazeninách či na náplavech řek a potoků. černozem hnědá lesní půda Nerozšířenějším - hnědá lesní půda: - pro pěstování ovse, brambor či řepy hnědozem Hnědozem: - Úrodná půda rovin a mírných pahorkatin zemědělsky využíváme př. pšenice, kukuřice, cukrová řepa Nejúrodnější půdou je černozem: - sušší oblasti - na spraších v rovinatém terénu (Polabí, Poohří, Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval) V pánvích v jižních Čechách, na Ostravsku či Sokolovsku, v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody, nalezneme glejovou půdu Ukaž si je na mapě! V horských oblastech jsou nejméně úrodné půdy – podzolové a méně obvyklé rašeliny (Šumava, Jeseníky) Vápenaté rendziny: - v oblasti Českého i Moravského krasu U velkých řek najdeme půdy nivní

5 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.5 Procvičení a příklady Vyhledej v textu chyby a oprav je! Seřaď půdy podle úrodnosti: Půdy v České republice vznikají přímo na matečních horninách a jsou využívány převážně v průmyslu. Nejrozšířenějším půdním typem je hnědozem, na které pěstujeme převážně pšenici, kukuřici, nebo cukrovou třtinu. Mezi méně časté půdy patří vápenaté glejové půdy, které se vyskytují v oblastech Českého i Moravského krasu. nevznikají 1. 2. 3. hnědozem černozem podzolová půda zemědělství hnědá lesní půda Zakresli oblasti, kde půdy nalezneme rendziny Pojmenuj půdy a napiš charakteristickou vlastnost: hnědá lesní půda černozem hnědozem

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 32.6 Něco navíc pro šikovné Jak už jsme se dozvěděli, půdní typy se dají třídit dle charakteristického půdního profilu. Půdní profil vzniká působením půdotvorných činitelů: organismy člověk čas matečná hornina počasí podzemní voda organický horizont humusovo - minerální horizont minerální horizont půdotvorný substrát z matečné horniny

7 32.7 Types of soil Do you understand this scheme? speak about it!
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.7 Types of soil muck soil Do you understand this scheme? speak about it! fertile soil brown soil land soil Infertile soil podzolic soil

8 32.8 Test 1. Který půdní typ je u nás nejčastější?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.8 Test 1. Který půdní typ je u nás nejčastější? černozem podzolová půda hnědé lesní půdy hnědozem 3. Nejvyšší podíl humusu má: glejová půda hnědá lesní půda 2. Nivní půdy nalezneme v oblastech: v blízkosti řek na vápencovém podkladu v horských oblastech v blízkosti rašelinišť 4. Jak se nazývá věda o půdě? patologie pedologie pedosféra litosféra Správné odpovědi: c a d b Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 32.9 Zdroj slide 1 slide 1 slide 1 slide 2 slide 2 slide 2 slide 2 slide 3 slide 4 slide 4 slide 6 slide 6 slide 6 slide 6 slide 6 slide 6 slide 7 slide 7 slide 7 slide 7 slide 7 obrázky z databáze klipart slide 7 HAJDUCH, Ondřej. Půdy ČR [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

10 37.10 Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Půdní typy, využití půdy, půdní profil Anotace Prezentace popisující druhy a významy půdních typů v ČR


Stáhnout ppt "32.1 základní druhy a typy půd"

Podobné prezentace


Reklamy Google