Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název šablony klíčové aktivity"— Transkript prezentace:

1 Číslo a název šablony klíčové aktivity
Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada VY_32_INOVACE_14_01_17 Název materiálu Pedosféra Jméno vyučujícího Božena Váchalová Třída 6. ročník Předmět Zeměpis Datum vytvoření

2 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Člověk a příroda Zeměpis Obecný fyzický zeměpis 6. ročník pojmy – pedosféra, , na závěr je opakování učiva

3 Vznik, význam a rozdělení
Pedosféra – Vznik, význam a rozdělení

4 Vymezení pojmů Část zemské kůry pedosféra Věda zkoumající půdy
pedologie Půda je důležitým zdrojem obživy člověka

5 Každé území má určitý podklad, ten tvoří horniny.
Z čeho vzniká půda? nejsvrchnější část zemské kůry je pokrýván zvětralinami je rozrušovaná (zvětrávání) vnější vlivy (voda, vzduch, organismy) přeměňují nejsvrchnější zvětraliny na půdu Každé území má určitý podklad, ten tvoří horniny.

6 Půda se liší složením, barvou, úrodností
V půdě jsou různě zbarvená patra– půdní horizonty Podle zbarvení a půdních horizontů – půdní typy Půdní profil (vrstvy, tzv. horizonty) O - nadložní organický horizont A - humusový horizont B - metamorfický horizont C - půdotvorný substrát - matečná hornina Obr. 4

7 Půdu tvoří složky neživá živá kořeny živých rostlin
mikroorganismy drobní živočichové (dešťovky, brouci, stonožky, krtci, larvy aj. částečky jílu, hlíny, písku, kamínky půdní voda a půdní vzduch Odumřelé části rostlin a zbytky těl živočichů ty se rozpadají a působením půdních bakterií jsou přeměňovány na tmavou hmotu – humus; nejúrodnější část půdy

8 Základem úrodnosti půdy jsou matečné horniny
Úrodnost půdy - je schopnost půdy dávat rostlinám vše co potřebují k životu (živiny, voda, vzduch aj.) je to nejcennější vlastnost půdy největší díky humusovému horizontu působení člověka (+, -) Základem úrodnosti půdy jsou matečné horniny nejsvrchnější vrstvou půdy je ornice, obsahuje nevíce humusu

9 Půdní typy mírného pásu
Obr. 1 Půdní typy mírného pásu Černozem – má mnoho humusu, proto černá barva – je to nejúrodnější půda Hnědé lesní půdy a hnědozemě – mají méně humusu (půdy hnědé barvy); v mírném pásu (také v ČR) většina zemědělské půdy Podzolová půda – šedá barva, je v našich vrchovinách a hornatinách

10 Půdy za polárním kruhem
Z velké části jsou oblasti pokryty ledem - rozkládá Severní ledový oceán Na pobřeží Evropy, Asie a S Ameriky tundra – dlouhodobě zmrzlá půda, kamenité půdy – arktická půda; v jižních oblastech kontinentální ledovec Obr. 3

11 Půdy mezi obratníky písek, různé kameny, nedostatek vody, půdy se tvoří těžko – pouště (neúrodné krajiny)a polopouště Kolem rovníku četné deště, po celý rok příznivé teploty – velice hluboké půdy; růst organismů (mohutné stromy, patra) – tropické deštné pralesy (srážky vyplavují živiny – snižuje se úrodnost – červenozemě a žlutozemě Obr. 2

12 Vliv člověka Pozitivní - člověk úrodnost záměrně zvyšuje
vhodným obděláváním hnojením zavodňováním a odvodňováním Negativní – získávání nové půdy, nárůst lidské populace kácení a vypalování lesů, dezertifikace (šíření pouští–zabírají 28,5% zem. povrchu) eroze půdy používání pesticidů a nových odrůd těžební, průmyslová činnost, Obr. 5 Důl na měď Utah

13 Význam půdy Je zdrojem obživy člověka (zemědělství
Zdroj surovin (stavební materiál) a energie Prostor pro stavbu obydlí, průmyslových zón Umožňuje život organismů (rostlin a živočichů) Pohlcuje znečišťující látky, rozkládají je Estetická část

14 Opakování Co je půda? Co je to zvětrávání? Jaké složky tvoří půdu?
Jmenuj pozitivní a negativní vlivy člověka? Základní výrobní prostředek, vrchní část zemské kůry rozrušování horniny vlivem vody, tepla, slunce aj. Neživá a živá

15 Citace zdrojů Obr. 1 NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 2 NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 3 JERZY STRZELECKI. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 4 NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 5 NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Neoznačené obrázky z galerie microsoft.com/cs. Dostupná verze (Microsoft Office_2010), licence zakoupena školou v roce 2011  


Stáhnout ppt "Číslo a název šablony klíčové aktivity"

Podobné prezentace


Reklamy Google