Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia

2

3 Jak správně strukturovat text - příklady
Autor dopředu seznamuje čtenáře s obsahem Předesílá, o čem text bude pojednávat Jeho text je předvídatelný Úvod – hlavní otázky, hypotézy, struktura práce Kapitoly – dílčí cíle k dosažení odpovědi na hlavní otázky Odstavce – návaznost, logická posloupnost

4 Jak správně strukturovat text - příklady
Následující pasáže se budou kazuisticky věnovat právním principů tak, jak jsou užívány v judikatuře soudů. Vzhledem k tomu, že pojetí právních principů není v žádném případě jednotné, stejně jako není jednotná terminologie,ukáže se, že mnohé principy, které budou dále popisovány, nemají povahu principů ve smyslu této práce. Půjde proto především o demonstraci způsobů, jak se s právními principy zachází, resp. jak se zachází s pravidly,kterým je připisována povaha právních principů. (Zdroj: Příklady užití právních principů v judikatuře soudů, s. 267)

5 Poznámkový aparát Funkce: Odkaz na příslušný zdroj:
Příklad 1: Kopeček 2005, s Uvedení dalších odborných zdrojů k danému tématu (např. odkaz na zdroje k tématu, kterého se sice práce dotýká, ale podrobněji ho nerozebírá. Jeho rozebrání by znamenalo odbočku od ústředního tématu práce). Příklad 2: Blíže k lucemburskému stranickému systému a jeho vývoji Kopeček 2005. Ke krátkému dovysvětlení informace v textu či uvedení zajímavosti. Poznámky by měly být stručné a neměly by vytvářet paralelní příběh k hlavnímu textu. Příklad 3: V textu je uvedeno: Křesťansko sociální strana (CSV) je vládnoucí stranou od roku 1919. V poznámce: Výjimkou byla léta , kdy koaliční vládu sestavily LSAP a DP.

6 Metody práce - zdroje Roztřídění zdrojů: Četba zdrojů:
Obecného charakteru – jejich funkce je, abychom si rozšířili obzor, načetli něco k problematice Specifického charakteru – přímo se vztahují k tématu či jeho dílčí části Četba zdrojů: Informativní Důkladná – psaní výpisků Analýza zdrojů – kritický náhled, psaní otázek Ověřování faktů – souvisí s předchozím bodem, závisí i na míře aktuálnosti informace

7 Metody práce – vlastní psaní
Analýza – rozložení problému do dílčích částí. Hlubší pochopení dílčích částí umožní pochopit problém jako celek. Syntéza poznatků (dílčí závěry, celkový závěr) Případová studie vs. komparace

8 Styly psaní Ich-forma: psaní v 1. os. jed.č.
Er-forma: psaní v 3. os. jed. č. Autorský plurál: psaní v 1. os. mn. č.

9 Formální náležitosti práce
Úvodní strana Obsah Text práce Bibliografie Přílohy (nepovinné)

10 Formální náležitosti práce
Úvodní strana: Název univerzity a fakulty Název práce a jméno autora Typ práce a název předmětu Rok napsání

11 Formální náležitosti práce
Obsah: Doporučení: vkládat automaticky Tzn. formátovat názvy jednotlivých kapitol jako nadpisy

12 Formální náležitosti práce
Viz směrnice děkanky o kvalifikačních pracích Písmo: používat proporcionální fonty, jako je Arial, Times New Roman nebo Garamond Velikost písma: pro hlavní text 12 bodů, pro poznámky pod čarou 10 bodů Řádkování: pro hlavní text 1,5 řádku, pro poznámky pod čarou jednoduché (1 řádek); Odstavce: zarovnávat do bloku; první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci nedělat mezery

13 Formální náležitosti práce
Nadpisy: kapitoly jsou číslovány arabskými číslicemi; je vhodné používat maximálně nadpisy třetí úrovně (například 2.3.1). Kapitoly první úrovně začínají vždy na nové straně. Nadpis první úrovně 16 bodů (tučně), druhé úrovně 14 bodů (tučně), třetí úrovně 12 bodů (tučně); Vkládat čísla stránek


Stáhnout ppt "Úvod do studia."

Podobné prezentace


Reklamy Google