Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmětem přednášky je…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmětem přednášky je…"— Transkript prezentace:

0 9. MUNDELL-FLEMINGŮV MODEL

1 Předmětem přednášky je…
Mundell-Flemingův model (IS-LM model pro malou otevřenou ekonomiku) Příčiny a důsledky rozdílů v úrokových mírách Fixní x plovoucí měnové kurzy Odvození křivky AD pro malou otevřenou ekonomiku

2 9.1. Mundell-Flemingův model

3 Mundell-Flemingův model
Klíčový předpoklad: Malá otevřená ekonomika s dokonalou kapitálovou mobilitou. r = r* Rovnováha na trhu zboží – křivka IS* : kde e = nominální měnový kurz = zahraniční měna za jednotku domácí měny

4 IS* křivka: Rovnováha na trhu zboží
IS* křivka je zakreslená pro danou hodnotu r*. Intuice pro sklon: Y e IS*

5 LM* křivka: Rovnováha na trhu peněz
je zakreslena pro danou hodnotu r*. Je vertikální, protože pro danou r*, existuje pouze jedna hodnota Y, která vyrovnává poptávku po penězích s nabídkou peněz bez ohledu na e. Y e LM*

6 Rovnováha v Mundell-Flemingově modelu
Y e LM* IS* Rovnovážný měnový kurz Rovnovážná úroveň důchodu

7 Plovoucí a fixní měnové kurzy
V režimu plovoucích měnových kurzů se e může měnit v závislosti na měnících se ekonomických podmínkách. Naopak v režimu fixních měnových kurzů centrální banka prodává a nakupuje domácí měnu za zahraniční za pevnou cenu. Následuje analýza hospodářské politiky nejdříve v systému plovoucích měnových kurzů potom v systému fixních měnových kurzů

8 9.2. Malá otevřená ekonomika v režimu plovoucích měnových kurzů

9 Fiskální politika v režimu plovoucích kurzů
Y e Pro každou hodnotu e fiskální expanze zvýší Y a posune IS* doprava. e2 e1 Důsledek: e > 0, Y = 0 Y1

10 Důsledky pro fiskální politiku
V malé otevřené ekonomice s dokonalou kapitálovou mobilitou, fiskální politika nemůže ovlivnit reálný HDP. “Vytěsňování” Uzavřená ekonomika: Fiskální politika vytěsňuje investice, protože zvyšuje úrokovou sazbu. Malá otevřená ekonomika: Fiskální politika vytěsňuje čisté exporty, protože zhodnocuje měnový kurz.

11 Monetární politika v režimu plovoucích kurzů
Y e Y1 Zvýšení M posune LM* doprava, protože Y musí vzrůst, aby byla obnovena rovnováha na trhu peněz. e1 e2 Důsledek: e < 0, Y > 0 Y2

12 Důsledky pro monetární politiku
Monetární politika ovlivňuje výstup přes ovlivnění součástí AD: uzavřená ekonomika: M  r  I  Y malá otevřená ekonomika:M  e  NX  Y Expanzivní měnová politika nezvyšuje světovou AD, pouze přesunuje poptávku od zahraniční k domácí produkci. Proto je zvýšení domácího důchodu a zaměstnanosti na úkor ztrát v zahraničí.

13 Obchodní politika v režimu plovoucích kurzů
Y e e1 Y1 Pro každou hodnotu e zvýši clo nebo kvóta NX, a posunou křivku IS* doprava. e2 Výsledky: e > 0, Y = 0

14 Důsledky pro obchodní politiku
Restrikce importu nemohou snížit obchodní deficit. Dokonce i když se NX nezmění, obchodu se uskuteční méně: Obchodní restrikce snižují import. Apreciace měnového kurzu snižují export. Méně obchodu znamená méně “zisků z obchodu”

15 Důsledky pro obchodní politiku, pokr.
Importní restrikce na specifickou produkci zachraňují pracovní místa v odvětvích, které vyrábějí tuto produkci, ale zase likvidují pracovní místa v exportních odvětvích. Proto importní restrikce nedokáží zvýšit celkovou zaměstnanost. Dále importní restrikce vytváří “odvětvové změny”, které vytvářejí frikční nezaměstnanost.

16 9.3. Malá otevřená ekonomika v režimu fixních kurzů

17 Fixní měnové kurzy V režimu fixních měnových kurzů je centrální banka připravena nakupovat či prodávat domácí měnu za zahraniční při předem daném kurzu. V Mundell-Flemingově modelu centrální banka posune křivku LM*, aby udržela e na předem ohlášené úrovni. Tento systém fixuje nominální měnový kurz. V dlouhém období, kdy jsou ceny pružné, se reálný měnový kurz může měnit, i když je nominální kurz fixní.

18 Fiskální politika v režimu fixních kurzů
V režimu plovoucích kurzů by fiskální expanze zvýšila e. V režimu plovoucích kurzů je fiskální politika neúčinná při ovlivnění výstupu. V režimu fixních kurzů je fiskální politika vysoce účinná při ovlivnění výstupu. Y e K zabránění růstu e musí centrální banka prodávat domácí měnu, což zvyšuje M a posune LM* doprava. e1 Výsledky: e = 0, Y > 0 Y1 Y2

19 Monetární politika v režimu fixních kurzů
V režimu plovoucích kurzů je monetární politika vysoce efektivní při ovlivňování výstupu. V režimu fixních kurzů, monetární politika nemůže být využívána k ovlivnění výstupu. Zvýšení M by posunulo LM* doprava a snížilo e. Y e Y1 e1 K zabránění poklesu e, centrální banka musí nakupovat domácí měnu, což snižuje M a posouvá LM* zpátky doleva. Výsledky: e = 0, Y = 0

20 Obchodní politika v režimu fixních kurzů
V režimu plovoucích kurzů restrikce importů neovlivní ani Y ani NX. V režimu fixních kurzů importní restrikce zvýší Y a NX. Ale tyto zisky přichází na úkor jiných zemí: tato politika pouze přesouvá poptávku od zahraničního k domácímu zboží. Restrikce importů vyvolá tlak na zhodnocení e. Y e Y1 e1 K zabránění růstu e musí centrální banka prodávat domácí měnu, což zvyšuje M a posouvá LM* doprava. Výsledky: e = 0, Y > 0 Y2

21 Shrnutí důsledků politik v Mundell-Flemingově modelu
Režim měnového kurzu: plovoucí fixní dopad na: Politika Y e NX Fiskální expanze Monetární expanze Restrikce importu

22 9.4. Diferenciály úrokových měr

23 Diferenciál úrokových měr
Dva důvody proč se r může lišit od r* riziko země: Riziko, že dlužníci z dané země nebudou schopni splatit své dluhy díky politickým či ekonomickým potížím. Věřitelé požadují vyšší úrokovou sazbu, aby kompenzovali vyšší riziko. očekávaná změna měnového kurzu: Jestliže se očekává depreciace měnového kurzu země, potom dlužníci musí platit vyšší úrokovou sazbu, aby věřitelům kompenzovali očekávané znehodnocení měnového kurzu.

24 Úrokový diferenciál v M-F modelu
kde  (“theta”) je riziková prémie a přepokládáme, že je exogenní. Dosadíme výraz pro r do rovnice křivek IS* a LM* :

25 Důsledek růstu    r  I Výsledky: e < 0, Y > 0 Y e Y1 e1
IS* se posune doleva, protože   r  I Y e Y1 e1 LM* se posune doprava, protože   r  (M/P)d, proto Y musí stoupnout, aby obnovilo rovnováhu na trhu peněz. e2 Výsledky: e < 0, Y > 0 Y2

26 Důsledek růstu  Snížení e je v souladu s intuicí: Zvýšení rizika země nebo očekávaná depreciace dělá držbu domácí měny méně atraktivní. Pozn: očekávaná depreciace je sebenaplňujícím proroctvím. Zvýšení Y nastává protože stimulace NX (díky depreciaci) je větší než pokles I (díky růstu r ).

27 Proč důchod nemusí růst?
Centrální banka se může pokusit zabránit depreciaci pomocí snížení nabídky peněz. Depreciace může natolik zvýšit cenu importů, že zvýší cenovou hladinu (což by snížilo reálnou nabídku peněz). Spotřebitelé mohou reagovat na zvýšené riziko držbou většího objemu peněz. Každé z výše uvedeného posune křivku LM* doleva.

28 CASE STUDY: Krize mexického pesa

29 CASE STUDY: Krize mexického pesa

30 Důvody krize rolnické povstání v Chiapas
Na počátku devadesátých let, bylo Mexiko atraktivním místem pro zahraniční investice. V roce 1994 politický vývoj způsobil růst mexické rizikové prémie ( ): rolnické povstání v Chiapas atentát na favorita prezidentských voleb Další důvod: Fed zvýšil během roku 1994 několikrát americkou úrokovou sazbu k zabránění inflace (r* > 0)

31 Důvody krize Tyto události spustily tlak na mexické peso.
Mexická centrální banka opakovaně slíbila zahraničním investorům, že nedopustí depreciaci pesa, proto kupovala pesa a prodávala dolary, aby udržela kurz pesa. Taková politika vyžadovala, aby měla mexická centrální banka dostatek dolarů Měla je?

32 Dolarové rezervy Mexické centrální banky
Prosinec 1993 ……………… $28 miliard Duben 17, 1994 ……………… $17 miliard Prosinec 1, 1994 …………… $ 9 miliard Prosinec 15, 1994 ………… $ 7 miliard V průběhu roku 1994 mexická centrální banka skrývala skutečnost, že jí prudce klesají dolarové rezervy.

33  Krize  (fixuje e na 25 centech namísto 29 centů)
20. prosinec: Mexiko devalvuje peso o 13% (fixuje e na 25 centech namísto 29 centů) Investoři jsou ZASKOČENI! – vůbec netušili, že Mexiku dochází rezervy.  investoři se zbavují mexických aktiv a stahují kapitál z Mexika. 22. prosinec: rezervy CB jsou téměř na nule, opouští fixní kurz a ponechává e plavat. Během týdne e padá o dalších 30%.

34 Záchranný balíček 1995: USA a IMF otevírají kreditní linku ve výši 50 mld USD pro mexickou vládu. Ta pomohla obnovit důvěru v mexickou ekonomiku a snížila rizikovou prémii. Po silné recesi roku 1995 se Mexiko vrátilo na růstovou trajektorii.

35 CASE STUDY: Asijská krize 1997-98
Problémy v bankovním sektoru nahlodaly důvěru investorů v ekonomiky jihovýchodní Asie. Riziková prémie a úroková míra rostly. Ceny akcií se propadly, jak zahraniční investoři prodávali aktiva a stahovali kapitál. Padající ceny akcií snížily ceny zástav, které banky požadovaly za půjčky, což zvýšilo počty bankrotů a dále umocnilo krizi. Odliv kapitálu snížil měnový kurz.

36 Data o asijské krizi % změna měnového kurzu 7/97-1/98
% změna akciového trhu 7/97-1/98 % změna nominálního HDP Indonesia -59.4% -32.6% -16.2% Japan -12.0% -18.2% -4.3% Malaysia -36.4% -43.8% -6.8% Singapore -15.6% -36.0% -0.1% S. Korea -47.5% -21.9% -7.3% Taiwan -14.6% -19.7% n.a. Thailand -48.3% -25.6% -1.2% U.S. 2.7% 2.3%

37 9.5. Měl by být kurz plovoucí nebo fixní?

38 Plovoucí vs. fixní měnové kurzy
Argumenty pro plovoucí kurzy: Uvolňují monetární politiku pro dosažení jiných cílů (stabilní růst, nízká inflace). Argumenty pro fixní kurzy: Netrpí nejistotou a volatilitou, což zjednodušuje mezinárodní transakce. Nutí k disciplíně monetární politiku, čímž brání nadměrnému růstu peněžní zásoby a hyperinflaci.

39 Trojúhelník nemožnosti
Země nemůže mít současně volné kapitálové toky, nezávislou měnovou politiku a fixní měnový kurz. Země si musí vybrat jednu stranu trojúhelníku a vzdát se protějšího rohu. Volné kapitálové toky Nezávislá měnová politika Fixní měnový kurz Možnost 1 (USA) Možnost 2 (Hong Kong) Možnost 3 (Čína)

40 CASE STUDY: Čínský kurzový „problém“
: Čína zafixovala svůj měnový kurz na hodnotě 8,28 yuan za dolar a omezila kapitálové toky. Mnoho pozorovatelů věřilo, že yuan byl podstatně podhodnocen, protože Čína začala akumulovat vysoké dolarové rezervy. Producenti z USA si stěžovali, že čínský laciný yuan dává čínským producentům nefér výhodu. President Bush požadoval, aby Čína přešla na plovoucí kurz; Jiní v USA požadovali cla na čínské zboží.

41 CASE STUDY: Čínský kurzový „problém“
Pokud Čína ponechá yuan plavat, mohl by yuan skutečně apreciovat. Ovšem pokud Čína současně povolí vyšší kapitálovou mobilitu, potom čínští občané mohou začít přesouvat své úspory do zahraničí. Takovýto odliv kapitálu by mohl způsobit spíše depreciaci yuanu než jeho apreciaci.

42 9.6. Z krátkého do dlouhého období: Mundell-Fleming model měnící se cenovou hladinou

43 Mundell-Fleming a křivka AD
Doposud v M-F modelu byla P fixní. Nyní: k odvození křivky AD uvažujme důsledek změny P v M-F modelu. Zapíšeme nyní M-F rovnici jako: (Dříve byla P fixní, proto jsme mohli psát NX jako funkci e namísto .)

44 Odvození křivky AD Proč má křivka AD negativní sklon: P  (M/P)
LM*(P2) LM*(P1) Proč má křivka AD negativní sklon: IS* 2 1 P  (M/P)  LM posun doleva Y2 Y1 Y P   P2  NX P1  Y AD Y2 Y1

45 Z krátkého do dlouhého období
Y P IS* AD LRAS LM*(P2) P2 SRAS2 LM*(P1) Pokud potom vzniká tlak na pokles cen. 1 2 Časem se P sníží, což způsobí (M/P )   NX  Y  P1 SRAS1

46 9.7. Velká otevřená ekonomika

47 Velké: mezi malými a otevřenými
Mnoho zemí – např. USA – nejsou ani uzavřené ani malé otevřené. Velké otevřené ekonomiky jsou mezistupněm mezi uzavřenými a malými otevřenými ekonomikami. Pokud uvažujeme monetární expanzi: Jako v uzavřené ekonomice, M > 0  r  I (ačkoliv ne o tolik) Jako v malé otevřené ekonomice, M > 0    NX (ačkoliv ne o tolik)

48 Shrnutí IS-LM model pro malou otevřenou ekonomiku.
1. Mundell-Flemingův model IS-LM model pro malou otevřenou ekonomiku. předpokládá fixní P. Ukazuje, jak šoky a politiky mohou ovlivnit důchod a měnový kurz. 2. Fiskální politika Ovlivňuje důchod v režimu fixních měnových kurzů, ale nikoliv v režimu plovoucích měnových kurzů. slide 48

49 Shrnutí Ovlivňuje důchod v režimu plovoucích měnových kurzů.
3. Monetární politika Ovlivňuje důchod v režimu plovoucích měnových kurzů. V režimu fixních měnových kurzů není schopna ovlivnit produkt. 4. Úrokový diferenciál Existuje, pokud investoři požadují rizikovou prémii k držbě aktiv domácí země. Zvýšení rizikové prémie zvyšuje domácí úrokové sazby a způsobí depreciaci domácí měny. slide 49

50 Shrnutí 5. Fixní vs. plovoucí měnové kurzy V režimu plovoucích kurzů, monetární politika je použitelná pro jiné cíle, než je udržování stability měnového kurzu. Fixní měnový kurz snižuje část nejistoty v mezinárodním obchodě. slide 50

51 Literatura Mankiw (2010): Chapter 12: Mundell-Fleming model
Holman (2010): Kapitola 11: Mundell-Flemingův model Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (Autor: R. Cronovich) slide 51 51


Stáhnout ppt "Předmětem přednášky je…"

Podobné prezentace


Reklamy Google