Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilustrace: Henry Martin Copyright © 2007 Použití zdarma ke službě. Czech translation © Academia Via Familia o.s. Použito se svolením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilustrace: Henry Martin Copyright © 2007 Použití zdarma ke službě. Czech translation © Academia Via Familia o.s. Použito se svolením."— Transkript prezentace:

1 Ilustrace: Henry Martin Copyright © 2007 Použití zdarma ke službě. Czech translation © Academia Via Familia o.s. Použito se svolením.

2 Jednoho dne Ježíš učil v chrámě. Nejvyššímu knězi a vůdcům lidí se nelíbilo to, co Pán Ježíš dělal a tak zpochybňovali jeho autoritu. Ježíš jim řekl: „Poslouchejte tento příběh.“

3 Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí…

4 Po dokončení zdi vybudoval lis.

5 Pak postavil strážnou věž.

6 Když bylo všechno hotové, potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

7 Nájemníci začali pracovat na vinici.

8 Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody.

9 Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak.

10 Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: `Na mého syna budou mít přece ohled!´

11 Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!´

12 Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.

13 Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?

14 Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“

15 Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. ´

16 Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.

17 Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich.

18 Na základě následujících textů z Písma: Matouš 23,33-45 Marek 12,1-12 Lukáš 20,9-19 S povolením převzato od Sermons4Kids, Inc. www.sermons4kids.com


Stáhnout ppt "Ilustrace: Henry Martin Copyright © 2007 Použití zdarma ke službě. Czech translation © Academia Via Familia o.s. Použito se svolením."

Podobné prezentace


Reklamy Google