Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH? Vyškov, 5.5.2013 BŠ EBED Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH? Vyškov, 5.5.2013 BŠ EBED Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši,"— Transkript prezentace:

1 POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH? Vyškov, 5.5.2013 BŠ EBED Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23

2 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Augustin ve 4./5. století Martin Luther v 16. století Významné osobnosti v dějinách, které se problematikou zabývaly

3 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Spasení - z praslovanského sъpasti chránit stádo Milost - latinsky GRACIA, Stč. = láska Pokání - se odvozuje od slovesa „káti se, s praslovanským „kajati“ - trestat Význam slov

4 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI CO JE SPASENÍ Z MILOSTI? = Amnestie, časově omezená, každým osobně přijatá = je zdarma (ne levně), bez vlastních zásluh Definice

5 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = Amnestie Definice SPASENÍ Z MILOSTI Proces, na který nemáme přímý vliv Je to „právní skutečnost“ Jsem zprostředkovateli (seznámit, ilustrovat, připomenout)

6 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = časově omezená Definice SPASENÍ Z MILOSTI Na zemi jsme reálně omezeni časem a příležitostmi

7 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = každým osobně přijatá Definice SPASENÍ Z MILOSTI Osobní připojení se k „navržené smlouvě“

8 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = je zdarma (ne levně), bez vlastních zásluh DefiniceDefinice SPASENÍ Z MILOSTI Kde lidé přichází před Boha s vlastními zásluhami, milost přestává „fungovat“ Kde není vina (poznání hříchu), je milost zbytečná

9 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Úzká spojitost milost – milosrdenství Milost převážně Boží vlastnost Milosrdenství – převážně lidský postoj MILOSRDENSTVÍ

10 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI CO JE POKÁNÍ? = postoj lítosti, který vede k změně života podle Božího přání Definice

11 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = postoj lítosti Definice POKÁNÍ Litujeme špatných věcí, které jsme poznali Netýká se oblastí o kterých nevíme, o kterých chce Bůh s námi ještě mluvit

12 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = postoj radosti Definice POKÁNÍ Radost, úleva a vděčnost, když přijmeme nečekanou Boží pomoc

13 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI = vede k změně života podle Božího přání Definice POKÁNÍ Motivy, rychlost změn, hloubka, důslednost (opravdovost) je Boží záležitost My můžeme (a máme) zaujmout postoj k viditelným projevům

14 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Jak rozuměli Boží milosti v době Starého zákona? Bůh je milosrdný/milostivý a trpělivý (dlouho shovívající) Bude trestat, ale nechce trestat •Exodus 20,5 „…ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení…“ •Jonáš „…věděl jsem, že jsi Bůh milostivý…“ •Žalmy … Bůh je milostivý, milosrdný…, •… milosrdenství Hospodinovo sahá až k nebi… •V Mojžíšově zákoně – milostivé léto (7. rok, 50. rok)

15 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Jak rozuměli Boží nezasloužené milosti v době Starého zákona? 6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 7 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. 8 Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského. Deuteronomium 7:6 -8 Příběh Naamána Syrského, 2 Kr 5,1

16 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Jak mluví o Boží nezasloužené milosti Nový zákon? 46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána 47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, 49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 52 vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, 53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. 54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, 55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Lukáš 1:46 - 55 Maria

17 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Jak mluví o Boží nezasloužené milosti Nový zákon? Podobenství o milosrdném Samaritánovi Podobenství o modlícím se celníkovi a farizeovi v chrámě Podobenství o dělnících na vinici Podobenství o necitelném (nemilosrdném) správci Jaký byl Ježíšův postoj k celníkům a „hříšníkům“? Koho ježíš uzdravoval a jak? Koho Ježíš povolal za nejbližší spolupracovníky? Ježíš

18 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Jak mluví o Boží nezasloužené milosti Nový zákon? Jednoznačný důraz na Boží milost jako cestu ke spasení Vyvolenost, dodržování přikázání ani zásluhy jsou důležitou součástí, ale naprosto nejsou rozhodující 8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2:8-10 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 Pavel

19 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI A co dnes? Představa pokání je pro moderního člověka nejen nezvyklá, ale i těžko přijatelná. Postup „lítost – obrácení – odpuštění“ se totiž nemůže stát obecným právním pravidlem a myšlenka, že obrácený hříšník je cennější než spravedlivý člověk, je v důsledku téměř anarchická. Nicméně je také zřejmé, že jen upřímným přiznáním a odpuštěním se dá spáchané zlo definitivně odstranit. Žádné lidské spolužití se tak bez odpuštění a smíření nemůže trvale obejít a dokonce i právo nutně potřebuje různé karikatury odpuštění, jako je promlčení zločinu nebo prezidentská milost. Přes všechno paradoxnost si tak staré pojmy pokání a odpuštění zachovávají i svůj lidský a společenský význam, který nelze ničím nahradit.odpuštěnímprezidentská

20 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH?


Stáhnout ppt "POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH? Vyškov, 5.5.2013 BŠ EBED Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši,"

Podobné prezentace


Reklamy Google