Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR. Velikost náboje Q je přímo úměrná potenciálu (napětí) nabitého vodiče vzhledem Zemi. Nabíjením získá izolovaný vodič potenciál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR. Velikost náboje Q je přímo úměrná potenciálu (napětí) nabitého vodiče vzhledem Zemi. Nabíjením získá izolovaný vodič potenciál."— Transkript prezentace:

1 KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR

2 Velikost náboje Q je přímo úměrná potenciálu (napětí) nabitého vodiče vzhledem Zemi. Nabíjením získá izolovaný vodič potenciál (napětí) vzhledem k nulové hladině potenciálu (k Zemi nebo uzemněnému vodiči). voltmetr

3 Kapacita vodiče C je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho napětí U vzhledem Zemi. Kapacita vodiče C voltmetr

4 Kapacita vodiče C je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho napětí U vzhledem Zemi. Kapacita vodiče C Michael Faraday (1791-1867) anglický fyzik

5 Číselná hodnota kapacity vodiče je rovna číselné hodnotě elektrického náboje izolovaného vodiče, kterým získá vzhledem Zemi potenciál 1 V. Kapacita vodiče C Má-li vodič C = 5 mF, potom nábojem Q = 5 mC získá vzhledem Zemi potenciál 1V. voltmetr

6 Plošná hustota náboje je podíl velikosti náboje a obsahu S části plochy, na které je náboj rovnoměrně rozložen. Plošná hustota náboje Rozložení náboje na povrchu t ě lesa není rovnoměrné Náboj je rozložen tak, aby uvnitř vodiče bylo stále E = 0 - vnější (vypuklé) části povrchu dutého vodiče jsou nabité - vnitřní (dutá) část vodiče je bez náboje - největší náboj je na hranách a hrotech

7 Plošná hustota náboje Např. pro vodivou kouli o poloměru R nabitou nábojem Q Na povrchu koule je zřejmě náboj rozmístěn rovnoměrně. Jinak by uvnitř koule bylo E ≠ 0. Vztah je v souladu s faktem, že největší hustota náboje je na hranách a hrotech nabitých vodičů – ty představují části kulových ploch s velmi malými poloměry křivosti.

8 Plošná hustota náboje Např. pro vodivou kouli o poloměru R nabitou nábojem Q Pro velikost intenzity elektrického pole při vnějším povrchu nabité koule o poloměru R platí Odtud Plošná hustota náboje je přímo úměrná intenzitě elektrického pole při vnějším povrchu vodiče.

9 Kondenzátor Kondenzátor – soustava navzájem izolovaných vodičů. Kapacita různých vodičů závisí především na jejich tvaru a prostředí, které je obklopuje. Kapacita osamocených vodičů je velmi malá – větší kapacitu mají různé soustavy navzájem izolovaný vodičů.

10 Deskový kondenzátor tvoří dvě rovnoběžné vodivé navzájem izolované desky. Na neuzemněné desce je rozmístěn náboj Q s plošnou hustotou . Elektrické pole mezi deskami můžeme považovat za homogenní. + -

11 Kapacita deskového kondenzátoru je přímo úměrná obsahu účinné plochy desek S a nepřímo úměrná vzdálenosti desek d. + - Deskový kondenzátor tvoří dvě rovnoběžné vodivé navzájem izolované desky.

12 Kapacitu deskového kondenzátoru můžeme ovlivnit prostředím mezi deskami (permitivita prostředí). + - Deskový kondenzátor tvoří dvě rovnoběžné vodivé navzájem izolované desky.

13 Práce při nabíjení kondenzátoru Práce při nabíjení nábojem Q na napětí U je graficky znázorněna obsahem vyšrafovaného trojúhelníku. + -

14 Energie elektrického pole nabitého kondenzátoru Celková práce při nabíjení kondenzátoru určuje energii elektrického pole nabitého kondenzátoru. + -

15 Na jaký potenciál se nabije vodič s kapacitou 20 pF nábojem 1  C?  e = 5.10 4 V Řešte úlohu:

16 Jaká je kapacita deskového kondenzátoru, který má obdélníkové desky s rozměry 30 cm a 20 cm ve vzdálenosti 6 mm? Permitivita vakua je    = 8,85.10 -12 F.m -1. C = 88,5 pF Řešte úlohu:

17 Jakou energii má kondenzátor s kapacitou 50  F, který nabijeme na napětí 400 V? E = 4 J Řešte úlohu:

18 Kapacita vodiče C je definována: a) velikostí náboje, které se na vodič dá umístit, b) podílem potenciálu  izolovaného vodiče a jeho náboje Q, c) podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho potenciálu , d) podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho energie E. Test 1

19 Kapacita kulového vodiče závisí na: a) elektrickém náboji na povrchu vodiče, b) tvaru vodiče, c) materiálu, z něhož je vodič zhotoven, d) prostředí, v němž se vodič nachází. Test 2

20 Deskový kondenzátor tvoří: a) dvě rovnoběžné navzájem propojené desky, b) dvě rovnoběžné navzájem izolované vodivé desky, c) dvě rovnoběžné navzájem izolované elektricky nevodivé desky, d) dvě různoběžné navzájem izolované vodivé desky. Test 3

21 Kapacita deskového kondenzátoru je dána vztahem: Test 4

22 Kapacita deskového kondenzátoru závisí na: a) obsahu účinné plochy desek, b) elektrickém náboji na účinných plochách desek, c) vzdálenosti desek, d) prostředí mezi deskami. Test 5

23 Při nabíjení kondenzátoru získává elektrické pole mezi deskami kondenzátoru energii vyjádřenou vztahem: Test 6


Stáhnout ppt "KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR. Velikost náboje Q je přímo úměrná potenciálu (napětí) nabitého vodiče vzhledem Zemi. Nabíjením získá izolovaný vodič potenciál."

Podobné prezentace


Reklamy Google