Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZ PRÁVNICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Letní semestr 2007/2008 PSANÍ ODBORNÉHO PRÁVNÍHO TEXTU Michal Bobek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZ PRÁVNICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Letní semestr 2007/2008 PSANÍ ODBORNÉHO PRÁVNÍHO TEXTU Michal Bobek."— Transkript prezentace:

1 KURZ PRÁVNICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Letní semestr 2007/2008 PSANÍ ODBORNÉHO PRÁVNÍHO TEXTU Michal Bobek

2 Letem (tvůrčím) světem - psací minimum I. Přednáška (+ seminář) 1/ Tvůrčí proces a jeho fáze 2/ Struktura odborného projevu 3/ Logika a vnitřní struktura textu 4/ Stylistika II. Přednáška (+ seminář) 5/ Citace a odkazy 6/ Diskusní extravagance: plagiátorství & vědecká etika

3 15 CIMRMANOVÝCH SLEPÝCH ULIČEK ANEB „TUDY NE, PŘÁTELÉ!“

4 5 nejčastějších úvodních chyb 1/ Abych mohl psát odborné články, musím být v dané otázce expertem. 2/ Než začnu psát, musím mít všechno načteno. 3/ Než začnu psát, tak musím přesně vědět, co budu tvrdit a co chci dokázat. 4/ Na počátku každého literárního počinu je geniální myšlenka. 5/ Já to neumím.

5 5 nejčastějších chyb při psaní samotném 1/ Musím použít všechno, co jsem přečetl. 2/ Komplikovanost je v přímé úměře k vědeckosti. 3/ Jednoduchá věta je ve vědeckém projevu příliš banální. 4/ Příklady, příklady, příklady. 5/ Pro koho píšu ?

6 5 nejčastějších chyb po dopsání 1/ Myslím si, že už je to hotovo. 2/ Dnes dopíšu, zítra odevzdám… 3/ Komentáře aneb přítelovo nevolnictví. 4/ Má genialita nezná mezí aneb komentátor je naprostý blb. 5/ Myslím si, že už je to hotovo.

7 Kolika způsoby lze napsat to samé? Žánry odborného projevu Právnický projev Odborný: vědecký- učebnice - projev popularizační Praktický: v rámci odborné komunity – žaloba, replika, podání apod.- legislativa - vně odborné komunity – informativní projevy, poradenství, dopis či rada klientovi apod. Adresát? Požadavky na odkazy?

8 Tvůrčí proces a jeho bolesti … Než začneme: Co píšu? (debata v. Spolek Jediné Osvícené Pravdy) Proč píšu? (Komunikace či samostudium?) Pro koho píšu? (kolegové v oboru nebo normální lidé?) Jak dlouhé?(I editoři umí počítat a což teprve takový textový procesor…) Do kdy? (No comment!!!) ("I love deadlines. I love the whooshing sound they make when they fly by," Douglas Adams)

9 Postup při tvorbě textu 1/ téma – vymezení tématu, stanovení šíře tématu 2/ vyslovení pracovní hypotézy teoretická hypotéza – intelektuální problém praktická – reálný problém a modely jeho řešení 3/ sběr materiálů, rešerše 4/ korekce vyslovené hypotézy, její zúžení 5/ vypracovat osnovu 6/ napsat koncept („první nástřel“) – kompromis při psacím „bloku“ - myšlenkový koncept. Volnost při psaní částí (nikdo nezačíná úvodem … )

10 7/ nechat uležet Obecnou délku „uležení“ nelze stanovit. Ćím delší a komplexnější autorský počin, tím déle by měl zrát. 8/ projít koncept, doplnit umění sebekritiky a realismu (pozor na extrémy „autora- prvničky-namyšlence“ či „autora-prvničky-masochisty“) kontrola logické struktury, plynutí textu a jeho vnitřní logika zjednodušování textu (aneb kolik jednoduchých vět se dá vytvořit z jednoho souvětí?) gramatika, syntax, interpunkce úprava odkazů a bibliografie do požadovaného formátu 9/ sehnat nevolníky – komentář a odborná kritika kolegů 10/ zapracovat komentáře, vyhotovit konečnou verzi, případně doplnit o shrnutí (je-li požadováno) a předložit k posouzení pro publikaci.

11 Kouzlo osnovy 1/ Důvody osnovy - logická struktura a plynutí textu. 2/ Co je skutečně potřeba ? Logický test potřebnosti částí textu. 3/ Osnova – zárodek nadpisů.

12 Příklady osnovy Model A – kritika slepé uličky judikatury: Úvod – nastínění problému (příkladem…) Chronologický popis vzniku problému (předchozí judikatura) Dosavadní snahy o řešení – postup A, B, C… Diskuse jednotlivých řešení, pro a proti Navržení nového modelu a jeho zhodnocení Model B – konfrontace teoretické teze s odlišně se vyvíjející realitou: Popis výchozí pozice zastávané teorií Popis praxe, vyzvednutí odlišností Krize výchozího teoretického modelu Náčrt možných řešení – řešení A, B, C… Diskuse jednotlivých řešení, pro a proti Nový model

13 Už na základní škole to říkali … A/ Úvod – nástin o čem článek je a co autor tvrdí. Vytyčení postupu. B/ Stať C/ Závěr – shrnutí závěrů v článku učiněných. Úvod a závěr jsou vzájemná zrcadla a musí si odpovídat. Závěr je vlastně odpovědí na otázku autorem v úvodu položenou. Jestliže tomu tak není, znamená to, že se autor ve své stati ztratil.

14 Logická struktura plynutí textu Podle rozeznatelného a sděleného kritéria, např.: plynutí času – vývoj judikatury k určitému tématu v časové posloupnosti logickou posloupností – indukcí, dedukcí… hodnotovou posloupností – od klíčové hodnoty k té podružné podle síly argumentu (jejich vzájemného vztahu) – nejsilnější argumenty na začátek, slabší či podpůrné nakonec struktura daná teorií určitého oboru, struktura pevně předem (např. zákonně) stanovená – probrání jednotlivých typů trestných činů podle pořadí hlav v Trestním zákoně apod.

15 Předvídatelnost myšlenek autora Odborná práce není detektivní román! Čtenářův čas jsou (jeho) peníze… Dobrý článek má předvídatelnou a srozumitelnou strukturu, kterou autor vybere a předem čtenáři sdělí. Předvídatelnost toku textu a myšlenek autora, nutnost připravit čtenáře na to, co ho čeká o odstavec dál => utřídění myšlenek dle logické posloupnosti v rámci celého textu a jednotlivých odstavců.

16 Prozrazení, kdo je vrahem v praxi hned v úvodu: –Článek přiblíží … Smyslem článku je nastínit…. v rámci kapitoly (úseku textu): –Kapitola objasní… navazováním mezi dvěma odstavci: V případu Vondráčková/Rejžek se jednalo o vytyčení hranice mezi ochranou osobnosti a svobodou slova. Ústavní soud konstatoval, že obecné soudy mají povinnost vážit tyto ústavně zaručené hodnoty v každém jednotlivém případě a varoval před automatismem ve prospěch ochrany osobnosti. Dle názoru Ústavního soudu tento závěr jasně plynul z okolností případu. Výchozím bodem sporu byl článek, který uveřejnily dne 6.10.2000 Lidové noviny ve své příloze „Pátek Lidových novin“. Článek s titulem „Dívčí válka – jsou české zpěvačky ještě vůbec zpěvačky? Nejsou to už jen nalíčené tváře z obálek?“ se kriticky zabýval pozadím české populární hudby. Všímal si především skutečnosti, že na trhu české populární hudby působí po velice dlouhou dobu osm stále stejných zpěvaček. Většina z nich byla v české populární hudbě činná již před Listopadem 1989. Pozadí situace v české populární hudbě měly mimo jiné osvětlovat výroky hudebního kritika Jana Rejžka, které nebyly v případě většiny probíraných hvězd české pop-music zrovna lichotivé.

17 Anebo třeba: V případu Vondráčková/Rejžek se jednalo o vytyčení hranice mezi ochranou osobnosti a svobodou slova. Ústavní soud konstatoval, že obecné soudy mají povinnost vážit tyto ústavně zaručené hodnoty v každém jednotlivém případě a varoval před automatismem ve prospěch ochrany osobnosti. Případu se dostalo značné mediální pozornosti, proto se omezíme jen na krátké shrnutí skutkových okolností a procesního vývoje případu. Výchozím bodem sporu byl článek, který uveřejnily dne 6.10.2000 Lidové noviny ve své příloze „Pátek Lidových novin“. Článek s titulem „Dívčí válka – jsou české zpěvačky ještě vůbec zpěvačky? Nejsou to už jen nalíčené tváře z obálek?“ se kriticky zabýval pozadím české populární hudby. Všímal si především skutečnosti, že na trhu české populární hudby působí po velice dlouhou dobu osm stále stejných zpěvaček. Většina z nich byla v české populární hudbě činná již před Listopadem 1989. Pozadí situace v české populární hudbě měly mimo jiné osvětlovat výroky hudebního kritika Jana Rejžka, které nebyly v případě většiny probíraných hvězd české pop-music zrovna lichotivé.

18 Náš (ne)přítel odstavec Co je na tomto textu divného? V pondělí, 24.6.2001 řídila paní Marie Nováková osobní automobil státní poznávací značky AHB-98-65 směrem z Přelouče na Choceň. Při jízdou obcí Kunratice přehlédla dopravní značení na křižovatce ulic Masné a Tuhé, v důsledku čehož vjela do křižovatky aniž by dala přednost v jízdě vozidlu jedoucímu zprava, které řídil pan Doležal. Srážkou s vozidlem pana Doležala utrpěla Marie Nováková četná poranění zad a dolních končetin, což si vyžádalo tříměsíční hospitalizaci a pracovní neschopnost. Při vyšetřování nehody Policí České Republiky vyšlo najevo, že pan Doležal řídil pod vlivem alkoholu a navíc překročil nejvyšší povolenou rychlost v obci o 30 km/h v okamžiku nárazu. Bylo tedy zjevné, že k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích došlo u obou účastníků – paní Nováková nerespektovala dopravní značení a pan Doležal řídil pod vlivem alkoholu. Občansko-právní žaloba, kterou se paní Nováková domáhala náhrady škody po panu Doležalovi byla proto jen zčásti úspěšná. Ve zbytku soud konstatoval spoluzavinění ze strany paní Novákové a povinnost náhrady škody poměrně snížil. I dnes však paní Nováková trpí trvalými následky úrazu, které ji znemožňují vykonávat předchozí zaměstnání. Pobírá proto dávky nemocenského pojištění, sociální dávky a přídavky na dvě nezletilé děti. S minimální profesní kvalifikací a faktickou nemožností manuální práce jsou její vyhlídky na sehnání zaměstnání mizivé.

19 Odstavec souslednost, návaznost, plynutí textu jeden odstavec = jedna myšlenka od obecného k specifickému v rámci odstavce

20 Podnadpisy a členění textu kontrola logické souvztažnosti jednotlivé podnadpisy jako premisy víceúrovňové nadpisy typy podnadpisů –V prvním pádu (Nuda, nuda, šeď, šeď) –V prvním pádu s předložkou „o, k, na okraj“ (K výskytu konzervativních nadpisů ve vědeckých pracích) –Nadpis s podnadpisem (Odpovědnost za škodu: externalizace rizik v ekonomickém chování) –Slovní hříčka (x aneb y, Odpověď na odpovědnost) –Nadpis jako otázka, exklamace (Odpovědnost za právní jednání!?) –Přímá řeč, výrok („Odpovědnost? Nikdy!“)

21 Ke stylistice odborného projevu: Věda ≠ nuda! použití literárních prvků v odborném projevu (metafora, personifikace…) Každý odstavec je jenom tak dobrý, jak je dobrý příklad v něm obsažený (H.L.A. Hart) Kladení rétorických otázek v rámci psaného textu? Interaktivnost formy, vtažení čtenáře do textu. Postupné vytvoření osobitého stylu autora? Rozpoznatelnost autora podle stylistiky a projevu v rámci psaného textu? (Denning a některé příklady české…?) ALE: zas to není rodokaps či červená knihovna …. V odborném textu není nutné sdělit naprosto vše, co autor o dané problematice kdy četl či slyšel. Relevance je korunou každého textu. Navíc přílišný důraz na detail může čtenáře odradit.

22 V čem píšeme/píšu/autor píše? „ich-forma“ (1. osoba jednotného čísla) – presidenti, soudci Ústavního soudu, profesoři a jiní polobozi… „er-forma“ (3. osoba jednotného čísla) – „autor se domnívá“, „autor je toho názoru“ či třetí osoba bez použití osoby (agens) v rodě středním: „Jak plyne z výše uvedeného, jak bylo již vysvětleno výše“, pluralis modestiae – „domníváme se“, „jsme toho názoru“ (ale ne: „autoři se domnívají“, jestliže je pouze jeden autor). Alternativou ke „skromnostnímu“ plurálu je plurál inkluzivní („Pokusme se tedy nyní načrtnout podmínky odpovědnosti za škodu … „). Ať si autor pro svůj odborný projev zvolí cokoliv, musí se jej v rámci jedné práce držet!

23 Nedoceněné kouzlo jednoduché věty 1/ Zopakujme to po 50té – i jednoduchá věta může být „vědecká“. 2/ Dlouhé souvětí je jako neukotvená plachta, kterou odvane první větřík a do které se snadno strefuje. 3/ I pro právníky platí „Podmět-přísudek-ostatní větné členy“. 4/ Rod činný má přednost před rodem trpným (aktivum před pasivem).

24 Používání zkratek Zkr. rozhod. nepom. sroz. textu. První zmínka výrazu – vysvětlit plným názvem (Soudní dvůr Evropských společenství dále jen Soudní dvůr) Respektovat ustálené zkratky (tr. zák., o.z., s.ř.s., SES) Kouzlo germánských komentářů ….

25 Termini technici, verba aliena et maximi Idiosynkratická percepce acquis communautaire je, cum grano salis, de lege ferenda neudržitelná… Mezi množstvím cizích slov a odborností textu není přímá úměra! „Kultura“ cizích slov a výrazů v odborném projevu Není třeba jít přes „čistonosoplenu“ či „klapkobřinkostroj“, pouze se vyvarovat zbytečných cizích slov, která pouze mlží.

26 „Sexist language“ aneb gramatická noční můra účastník/účastnice, účastníci, účastník(nice) s/he, he and she, they and their návrh: (i) výběr jednoho rodu (snad ne středního) a jeho soustavné používání (ii) psaní v množném čísle (pokud to smysl umožňuje)

27 Právnické ptydepe aneb ještě větší noční můra Bezmála všichni právníci mohou zpravidla velice často mít určitou tendenci k jistému přehnanému užívání určitých markantní slovních druhů, ovšem tradičně výlučně v materiálním smyslu … 1/ Nadužívání relativizujících výrazů a logických kvantifikátorů – aneb hlavně neříct nic jasného a zřejmého. Nadměrné využívání podmiňovacího způsobu namísto oznamovacího (mohou mít namísto mají), relativizujících přídavných jmen (určitý, jistý…) a příslovcí (zpravidla, často, tradičně….) 2/ Falešná skromnost – „pokusili bychom se načrtnout“, „naším cílem je v hrubých obrysech nastínit“… „tady bych si dovolil švestičky z naší zahrádky“ či, jak pravil Master Yoda k Luku Skywalkerovi při zvedání letadla silou myšlenky z bažiny „Buď to zvedneš, nebo ne. Zkusit to neexistuje.“

28 3/ Přebytečné dvojité zápory – „Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že…“, „Z výše uvedeného nezbytně neplyne“ – [- (-) = +]. Ale: zrádnost češtiny při kupení záporů, typicky obohacených o kvantifikátory výrokové logiky – „Nikdo nikdy nic neslyšel.“ (Srov. Nobody has ever heard anything, Niemand hat jemals etwas gehört, Personne n´a jamais rien entendu). 4/ Opakování, pleonasmy – nejhorším zadáním je platit právníka od stránky…. 5/ Výrazy „vycpávky“ – výrazy, které k plynutí textu či argumentaci nijak nepřispívají a pouze zabírají místo

29 Zohlednit výše uvedené při stylistických úpravách textu (konceptu): Zjednodušovat věty – dlouhá souvětí dělit na souvětí kratší či jednoduché věty. Dva zápory převádět na věty kladné. Zbavit se zbytečných obratů – „vycpávek“. Jsou všechna v textu nakupená cizí slova skutečně třeba? Z pasivních vět udělat věty aktivní.

30 Citace a odkazy Vědecká etika, plagiátorství

31 Vlastní dílo v. plagiát Každé přejaté tvrzení musí být ověřitelné! Nač odkazujeme: –Doslovné citace cizích textů („doslovná citace“ 1) –Nepřímé odkazy (…tento názor však není obecně akceptován.2) –Parafráze cizích myšlenek –Skutečnosti nebo údaje, které nejsou všeobecně známé (34% českých žen bylo alespoň jednou v životě vystaveno násilí v domácnosti.3) –Legislativa či judikatura, se kterou je v textu pracováno Maximální přesnost odkazování

32 Citační styly a možnosti Různé citační styly (Minimální standardy…) –Citační standardy: OSCOLA, Harvard Law Review, Yale Law Review, Melbourne Law Review, ISO (ČSN ISO 690 z prosince 1996) etc.OSCOLA –Význam „house-style“ jednotlivých nakladatelství, nutnost přizpůsobení textu. –EndNote, Open Office a jiné vymoženosti… Možnosti citací –Poznámkou pod čarou –Poznámkami na konci textu –Průběžně v textu za pomoci vysvětlující bibliografie na konci (např. Brandeis 1912a, str. 123)

33 doslovná citace = uvozovky a odkaz! „V Aristotelově pojetí je spravedlnost […]“ 1 Pozor: psaní uvozovek v různých jazycích: „české uvozovky“,„německé uvozovky“,“anglické uvozovky”,« francouzské uvozovky » Elipsa v citaci […] Délka citátů ? (seznamujeme čtenáře s vlastními názory…) Poznámky pod čarou a uvozovky: vždy za znaménka interpunkce či za zavřené uvozovky např. „[…] dlužník musí dostát svému závazku.“ 1 anebo … jak již bylo uvedeno výše, 2 německý právní řád …)

34 Citování v poznámkách pod čarou Nutné odkazy v. odpadkový koš, případně rozvíjení další úvahy Funkce -Citační povinnost -Bibliografický servis -Minimální doplňující/rozšiřující informace V poznámkách pod čarou se nepíší paralelní romány! Rozumný počet poznámek pod čarou? Křížové odkazy v poznámkách pod čarou nelze doporučit (špatná orientace v textu a nebezpečí posunu a zmatečnosti).

35 Následné odkazy na stejný pramen - možnosti: 1/ Cit. výše (op. cit. – „opere citato“ + číslo poznámky) 1Olowofoyeku, A.: Suing Judges. Clarendon Press, Oxford 1993, na str. 23. 2 ….. 3 ….. 4 Olowofoyeku, cit. výše, pozn. č. 1, na str. 25. 2/ Jménem autora a rokem vydání 1Olowofoyeku, A.: Suing Judges. Clarendon Press, Oxford 1993, na str. 23. (Olowofoyeku 1993) 2 ….. 3 ….. 4 Olowofoyeku 1993, na str. 25. Ne nedohledatelné odkazy typu „cit. supra“ či „op.cit.“ bez udání čísla poznámky. Výjimka: Nový odkaz bezprostředně pod odkazem původním, pak lze odkazovat následovně: 1Olowofoyeku, A.: Suing Judges. Clarendon Press, Oxford 1993, na str. 23. 2 Tamtéž (Ibid), na str. 25.

36 Citace (nejčastějších) jednotlivých pramenů: Literatura: Záleží na zavedeném citačním styl). Každá citace literatury by však měla (v určitém pořadí) obsahovat následující údaje: 1/ Příjmení autora 2/ Křestní jméno či zkratka křestního jména (jmen). Má-li práce více jak tři autory, často se uvádí pouze jméno prvního autora s dovětkem „a kol.“, případně „et al.“ 3/ Plný název knihy 4/ Číslo vydání. Jedná-li se o první vydání, není třeba jej uvádět. 5/ Nakladatel 6/ Místo vydání (je-li míst vydání více jak 3, uvádí se pouze první místo vydání) 7/ Rok vydání 8/ stranu či sled stran, na které je odkaz činěn. Možnosti – odkaz přímo na str. (str. 354), odkaz na určitou stranu a strany následující (str. 354 an), odkaz na úsek textu (str. 354 – 367). Je-li text určité publikace dále členěn číslovanými odstavci či marginálními čísly, odkazujeme na tyto jednotky nižší. Příklad: Craig, P., De Burca, G., EU Law. Text, Cases, and Materials, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford 1998, na str. 245.

37 Sborníky, sbírky, pocty Je-li citované dílo (článek či příspěvek) obsaženo ve sborníku či sbírce více článků, uvádíme jej následovně: Constantinesco, L.: L`article 5 CEE, de la bonne foi à la loyauté communautaire. In: Capotorti, E. (ed.): Du droit international au droit de l`integration; Liber Amicorum Pierre Pescatore. Nomos, Baden-Baden 1987. Cappeletti, M.: Who Watches the Watchmen? In: Shretsheet, S. The Judicial Process in Comparative Perspective. Clarendon Press, Oxford 1989. Citace citace Finch, S.: De Legibus. Buck House, London 1615, na str. 17, citováno dle, X. Y.: The Doctrine of Consideration. Erewhon Ltd., Sydney 1954, na str. 62.

38 Odborné články Každý odborný právnický časopis používá pro citace svoji zkratku, kterou je třeba respektovat – např. C.M.L.R. - Common Market Law Reports; Harv. L. Rev. - Harvard Law Review; E.L.Rev. -European Law Review, I.C.L.Q. - International Comparative Law Quarterly; Cambridge L.J. -Cambridge Law Journal; RTD eur. - Revue trimestrielle du droit européen, C.D.E. - Cahier de droit européen; JAP - Zeitschrift für Juristische Ausbildung und Praxisvorbereitung, NJW - Neue Juristische Wochenschrift; ÖJZ - Österreichische Juristen-Zeitung; RabelsZ - Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht; ZfRV - Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht atd. Způsob zkracování plného názvu stanoví samotný časopis svým vzorem citace. Máme-li zkratku a nevíme, o který časopis se jedná: Anglické zkratky : http://www.legalabbrevs.cardiff.ac.uk/http://www.legalabbrevs.cardiff.ac.uk/ Evropské zkratky: http://www.law.kuleuven.ac.be/rechtsaf/http://www.law.kuleuven.ac.be/rechtsaf/

39 Při citaci článků se pak zpravidla uvádí: anglické časopisy: Autor (Příjmení, zkr. jména křestního), název článku, [rok], svazek, zkratka názvu časopisu, stránka. Praktické provedení: –Rasmussen, H.: Remedying the Crumbling EC Judicial System. [2000] 37 C.M.L.Rev. 1071. –Toner, H.: Thinking the Unthinkable? State Liability for Judicial Acts after Factortame (III) [1997] 17 Yearbook of European Law 165. Německé časopisy: Příjmení autora, ročník, zkratka časopisu, strana. Často je citováno v ještě kratší podobě: zkratka časopisu, ročník, strana. Praktické provedení: Lecheler, (2001) JuS, 120; Classen, (2000) JZ, 1157; Berkemann, (2001) JR, 13 až 20; Lindner, (2000) BayVBl., 758; Emmerich-Fritsche, (2000) BayVBl., na str. 755; Barden, (2000) VwBlBW, 425; NJW 2001, 1267 apod. Novinové články či cases reports Cases: Smith v Smith, The Times, January 1, 1994, p. 24. „EU to bring WTO proceedings over subsidised steel“, Financial Times, August 5, 1998, p. 5.

40 Citace internetových pramenů Internetové prameny citujeme uvedením autora dokumentu, jména dokumentu a kompletní adresy URL (s výjimkou vyhledávačů) a data, kdy jsme danou informaci z této adresy obdrželi. Nelze citovat pouze přímým odkazem na URL! Příklad: Weiler, J.H.H.: The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and External Legitimacy of WTO Dispute Settlement. Harvard Jean Monnet Working Paper 09/00. http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/000901.html (23.04.2003). Je-li dokument uzamčen (pdf) či jinak stránkován, pak citujeme i stránku či odstavec.

41 Citace legislativy Při citaci legislativních předpisů respektujeme způsob citace předpisů v daném právním řádu. Odkaz je zpravidla na oficiální sbírku dané jurisdikce Například: Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ve znění pozdějších předpisů Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 (SI 1981/1794) (the) Animals (Cruel Poison) Regulations 1994 (SI 1994/1278) Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21. Januar 1960 (BGBl. I, S. 17), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. August 1998 (BGBl. I, S. 2600) Décret n° 2002-387 du 20 mars 2002 modifiant le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, J.O. n° 70 du 23 mars 2002 page 5170 Nejednota evropských citací (jazyková i stylem): Commission Regulation (EC) No 622/2003 of 4 April 2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security [2003] O.J. L 48/9 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, Úř. věst. L 1/1, ze dne 4. 1. 2003.

42 JUDIKATURA Též respektovat způsob citace dané jurisdikce. V anglických textech se soudní rozhodnutí uvádějí zpravidla ve formě Žalobce v. žalovaný [rok] zkratka sbírky (UKHL, All E R apod.) číslo stránky, případně číslo odstavce Fairchild v. Glenhaven Funeral Services, [2002] UKHL 22 H.P. Bulmer v. J. Bollinger S.A. [1974] Ch. 401 R. v. International Stock Exchange, ex parte Else Ltd. [1993] Q.B. 534 V německých textech se jedná o formu sbírka, svazek, strana. U sbírky německého Spolkového ústavního soudu (BVerfGE) tak například: BVerfGE 37, 271 – „Solange I“ BVerfGE 52, 187 – „Vielleicht-Beschluss“ BVerfGE 73, 339, „Solange II“ BVerfGE 75, 223 – „Kloppenburg“ BVerfGE 102, 147 „Bananenmarkt-Beschluss“

43 Evropská judikatura SD ES – sbírka před 1. 5. 2004 a po 1. 5. 2004 Po 1. 5. 2004 ustálená konvence pro citaci sbírky v češtině v podobě např. rozsudek ze dne 2. prosince 2004, José Martí Peix v. Komise, C-226/03 P, Sbírka rozhodnutí, s. I-10497, bod 29. ESLP – HUDOC a 4 různé tištěné sbírky „Minimalistická“ citace, která není činěna dle tištěné sbírky, by měla vždy obsahovat datum rozhodnutí, jména stran a číslo stížnosti. (např: rozhodnutí ESLP z 7. června 2001, Kress v. Francie, stížnost č. 39594/98) Česká judikatura (tištěné sbírky vs. internetové zdroje)

44 Vědecká etika Co to je? (příhodná otázka v české právní kultuře…) Co dělá právní vědu právní vědou? Plagiát Přímý Nepřímý Recyklace vlastních prací Autocitace Nová publikace vlastní práce (celkové v. dílčí výstupy souboru) Odvary již jednou publikovaného

45 Poctivost při práci s prameny Snaha o výkladovou věrnost používaných pramenů. Přesvědčivosti nebude dosaženo zamlčením argumentů proti Vašemu tvrzení! Vědecká odvaha Komentář by neměl končit tam, kde začíná problém. Přepisování myšlenek někoho jiného (či zákonodárce) je ztráta času a deviz. Autorita textu je dána kvalitou argumentace, nikoliv společenským postavením pisatele!

46 Michal.Bobek@eui.eu Michal.Bobek@seh.oxon.org http://www.eui.eu/Personal/Researchers/mbobek http://jinepravo.blogspot.com © Michal Bobek, 2008


Stáhnout ppt "KURZ PRÁVNICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Letní semestr 2007/2008 PSANÍ ODBORNÉHO PRÁVNÍHO TEXTU Michal Bobek."

Podobné prezentace


Reklamy Google