Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Praxe českých soudů s „hromadnými“ žalobami. JUDr. Stanislav Sviták Okresní soud Chomutov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Praxe českých soudů s „hromadnými“ žalobami. JUDr. Stanislav Sviták Okresní soud Chomutov."— Transkript prezentace:

1 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Praxe českých soudů s „hromadnými“ žalobami. JUDr. Stanislav Sviták Okresní soud Chomutov

2 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Dvě fáze civilního řízení A/ Řízení nalézací Cílem žalobce (věřitele) je na základě podané žaloby získat exekuční titul = platební rozkaz (PR) případně rozsudek. Pozn.: PR je rozhodnutí ve věci samé vydané soudem ve zkráceném řízení, pouze na základě skutečností tvrzených žalobcem, tzn. bez provedení dokazování

3 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Dvě fáze civilního řízení B/ Řízení exekuční Cílem oprávněného (věřitele) je vymožení povinnosti z exekučního titulu, kterou povinný (dlužník) nesplnil dobrovolně.

4 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Pojem „hromadná“ žaloba Lze tak označit situaci, kdy jeden žalobce podává řádově stovky velmi podobných žalob v krátkém časovém úseku (nejde tedy o jednu žalobu ve které by jeden žalobce žaloval stovky žalovaných).

5 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Praxe OS Chomutov s „hromadnými“ žalobami zatím problém nenastal – „hromadné“ žaloby nebyly podány (zejména jde o koncesionářské poplatky ČT), obecně lze doporučit hromadnému žalobci, aby se před podáním žalob sešel se soudními funkcionáři (předsedou příslušného soudu), nikoliv soudci, a domluvil se na praktickém způsobu podání žalob a způsobu komunikace žalobce se soudem (samozřejmě nikoliv na tom, jak bude soud rozhodovat!!)

6 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Praxe OS Chomutov s „hromadnými“ žalobami Součástí dohody by mělo být zejména: -jaké doklady dodá žalobce správě soudu, -jak fakticky proběhne podání žalob, -jak bude zaplacen soudní poplatek. Pozn.: urychlení spočívá ve skutečnosti, že žalobce spolu se žalobou vytvoří přímo i koncept platebního rozkazu (nejlépe s tzv. kvalifikovanou výzvou); koncept by měl obsahovat i příslušnou spisovou značku soudu, datum vydání … a soudce PR buď vydá nebo nevydá.

7 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Elektronická podání ZATÍM je nutné i elektronická podání se zaručeným podpisem obsahující návrh ve věci samé (typicky žaloby) doplňovat do tří dnů písemným podáním (srovnej § 42 odst. 3 o.s.ř.). Spisy zatím musí mít listinnou podobu.

8 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Institut elektronického platebního rozkazu – EPR (účinnost snad od 01.01.2008) Jde o převedení rozkazního řízení do elektronické podoby. Návrh na vydání EPR žalobce elektronicky zašle specializovanému soudu (pouze KS Brno), který vydá EPR.

9 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Institut elektronického platebního rozkazu – EPR (účinnost snad od 01.01.2008) Pokud se EPR podaří doručit žalovanému do vlastních rukou a žalovaný si proti němu nepodá odpor má EPR účinky pravomocného rozsudku. Nepodaří-li se doručit EPR žalovanému nebo si žalovaný podá odpor, tak již příslušný soud nařídí jednání, provede dokazování a ve věci rozhodne.

10 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Alternativa k nalézacímu řízení před státním soudem: rozhodčí řízení (zák. č. 216/1994 Sb.) Předpokladem je dohoda stran (rozhodčí smlouva). Výhody: řízení je jednoinstanční, méně formální. Rozhodčí nález je samozřejmě exekučním titulem.

11 Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Život na dluh...aneb zadluženost českých domácností, 28.2. 2006 Praxe českých soudů s „hromadnými“ žalobami. JUDr. Stanislav Sviták Okresní soud Chomutov."

Podobné prezentace


Reklamy Google