Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Jak začít s přípravou efektivního vystoupení Komunikační a prezentační dovednosti / C2 DOBRÁ PŘÍPRAVA = 90 % ÚSPĚCHU komu, proč, co, jak; POSTUP: příprava – struktura – přednes.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Příprava prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 na začátku řeknu, o čem budu mluvit, na konci řeknu, o čem jsem mluvil; kontakt s posluchači - verbální a neverbální; řečnický projev - hlasitost, rychlost, zlozvyky, srozumitelnost; práce s pomůckami (zkontrolovat, přiměřené množství, nemluvit k pomůckám, ale k lidem).

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Obsah a struktura prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 OBSAH hlavní a opěrné body; co bych mohl říci, co bych rád řekl, co musím říci; od obecného ke konkrétnímu; od jednoduchého k složitějšímu; od známého k neznámému. STRUKTURA úvod, hlavní část - jádro, závěr; struktura argumentace.

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Kroky v přípravě prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Cíle, účel; analýza posluchačů; čas a délka; obsah; struktura; metody a techniky; místo; pomůcky; nácvik; otázky.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Řeč těla – základní prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C1 pohledy - množství a kvalita pohledů odpovídá našemu zájmu o člověka výraz obličeje - štěstí a neštěstí, překvapení, strach a bázeň, radost a smutek, klid a rozčilení, zájem a nezájem.... gesta - kývání hlavou, zvednutý prst pohyby - mimovolné pohyby postoje a pozice - přiklonění se nebo odklonění, přizpůsobení se podání ruky - dotykem sdělujeme neuvěřitelné množství informací, důležitost pohlazení: děti, staří lidé, blízký člověk úprava, zjev - zvoleným oblečením se řadíme do určité referenční skupiny …uniformy úprava prostředí - vedoucí dává úpravou kanceláře najevo, kdo je,.....auto, přiblížení se k druhému člověku Interpretace neverbální komunikace je výrazně kulturně podmíněná. Sledujeme vždy tři prvky.

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Tréma Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Monotónní hlas a křečovitý projev je projevem trémy, je třeba se uvolnit. Jak překonat trému vím, o čem chci hovořit; budu dobře připraven předem; budu zhluboka dýchat; budu se mírně pohybovat; budu udržovat kontakt s posluchači; budu se nenápadně dotýkat těla pomocí dvou prstů; budu ovládat své neverbální chování; naučím se začátek a konec zpaměti. Malá tréma je prospěšná, má ji každý řečník.

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, A především… Komunikační a prezentační dovednosti / C2 …změním svoje myšlení od: „To se mi nepovede.“ k: „Mám příležitost se něco naučit.“

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Během prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Předcházejte ztrátě pozornosti. Nezabývejte se nepodstatným. Používejte různé prostředky pro sdělování informací. Zaměřte se na posluchače – sledujte, zda je věc zajímá, zda mají s ní zkušenosti.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Při prezentaci kontrolujte Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Jazyk Pohyb Rytmus a tón Gestikulace Pomlky a délka přestávek Práce s hlasem Dodržování časového plánu

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Klíčové prvky prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Je třeba: kontaktovat posluchače očima mít přátelský vzhled působit uvolněně a nic nepředstírat sílu hlasu přizpůsobit místnosti nemluvit příliš rychle vkládat přestávky a měnit tempo používat krátké věty správně dýchat vystříhat se doplňkových slov zvolit úroveň vyjadřování podle posluchačů zvládnout námitky a otázky používat VY formu důležité pasáže si připravit doslovně předvést efektní začátek a konec

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Jak prezentaci zvládnout? Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Myslete pozitivně, to vás přivede k přirozenému úsměvu. Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů. Soustřeďte na své posluchače, potom na sdělení, nakonec na sebe. Naučte se naslouchat i sám sobě. Uvědomujte si nejen co říkáte, ale i jak to říkáte. Mějte pod kontrolou svoje projevy neverbálního chování.

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Jak vyprávět příběh Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Snažte se, aby: lidé v příběhu nebo příkladech měli jména (jako v pohádkách) aby bylo na konci poučení (jako v bajce) aby si posluchači příběh dotvořili sami (jejich představy a fantazie) Zkusíme to?

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Přínos pomůcek Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Pomůcky mohou: přitáhnout a udržovat pozornost, pomáhat paměti přednášejícího i posluchačů, šetřit čas, znázorňovat vztahy a ilustrovat fakta, stimulovat a zpevňovat, pobavit a zaujmout, podporovat aktivní zapojení účastníků, pomoci dosahovat cíle. Typy pomůcek: vizuální, modely, hand-outy…

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Vizuální pomůcky Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Vizuální pomůcky musí být jasné a srozumitelné. Při sestavování vizuálních pomůcek se řiďte heslem: krátce, jednoduše, přesně, názorně. Používejte je s mírou. Dbejte, aby byly kvalitně zpracované. Vyhněte se detailům. Přemýšlejte o obsahu jednotlivých řádků.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Flip chart Komunikační a prezentační dovednosti / C2 pište velkými a tlustými tiskacími písmeny; zkontrolujte čitelnost z nejvzdálenějšího místa; pište jen hesla; používejte maximálně tři barvy na jedné stránce; pište obličejem k účastníkům; zaznamenávejte v průběhu klíčová hesla.

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Prezentace v Power point Komunikační a prezentační dovednosti / C2 na jednom snímku jedna problematika; ideálně v šesti řádcích 36 slov; při obsáhlejším textu odkrývat postupně; maximálně tři barvy; ukazujte na stránku v počítači, ne na plátno; mluvte k publiku, ne k plátnu.

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Prezentace v Power point?!? Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. NELZE POUŽÍT VŠECHNY EFEKTY V JEDNÉ PREZENTACI!!! (ALE I TO SE, BOHUŽEL, STÁVÁ).

19 19 Seminární úkol Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Připravte seriózní profesionální prezentaci na téma: JÁ Kdo jsem, co je na mně zajímavého, co umím, čím se zabývám, co chci ostatním říci, … Délka 2 minuty. Bez prezentace v počítači. Zpětnou vazbu provede další student, který bude na řadě. Dodržujte pravidla přípravy. Definujte cíl. Připravte si strukturu. Použijte pomůcky. Proveďte doma hlasitý nácvik. Čas nelze překročit! Kontrolujte neverbální projevy. V žádném případě se celý text neučte zpaměti!

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Seminární úkol Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Realizace na základě zápisu, podle abecedy. Podmínka k získání klasifikovaného zápočtu. ve 43. týdnu, , v úterý, A 10:00 hod, B 12:00 hod C a D 12:00 nebo 14:00 hod, místnost 217 také lze v 15:00 místnost 109 (podle možnosti ostatní výuky v rozvrhu)

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, Literatura Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Booher, D. Komunikujte s jistotou. Computer Press ISBN De Vito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing ISBN Kabátek, A., Lošťáková, O. Obchodní a manažerská prezentace. Grada Publishing ISBN Kohout, J. Rétorika. Management Press ISBN Langer, A. Úspěch veřejné promluvy. Fortuna ISBN X. Lewis, D. Tajná řeč těla. Victoria Publishing ISBN X. Maříková, M. Rétorika. Professional Publishing ISBN Mikuláštík, M. Interpersonální komunikace. UTB ISBN Pease, A. Řeč těla. Portál ISBN Tegze, O. Neverbální komunikace. Computer Press ISBN Termann, S. Umění přesvědčit a vyjednat. Grada Publishing ISBN


Stáhnout ppt "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google