Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2014-15

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Jak začít s přípravou efektivního vystoupení Komunikační a prezentační dovednosti / C2 DOBRÁ PŘÍPRAVA = 90 % ÚSPĚCHU komu, proč, co, jak; POSTUP: příprava – struktura – přednes.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Příprava prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 na začátku řeknu, o čem budu mluvit, na konci řeknu, o čem jsem mluvil; kontakt s posluchači - verbální a neverbální; řečnický projev - hlasitost, rychlost, zlozvyky, srozumitelnost; práce s pomůckami (zkontrolovat, přiměřené množství, nemluvit k pomůckám, ale k lidem).

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Obsah a struktura prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 OBSAH hlavní a opěrné body; co bych mohl říci, co bych rád řekl, co musím říci; od obecného ke konkrétnímu; od jednoduchého k složitějšímu; od známého k neznámému. STRUKTURA úvod, hlavní část - jádro, závěr; struktura argumentace.

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Kroky v přípravě prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Cíle, účel; analýza posluchačů; čas a délka; obsah; struktura; metody a techniky; místo; pomůcky; nácvik; otázky.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Řeč těla – základní prvky Komunikační a prezentační dovednosti / C1 pohledy - množství a kvalita pohledů odpovídá našemu zájmu o člověka výraz obličeje - štěstí a neštěstí, překvapení, strach a bázeň, radost a smutek, klid a rozčilení, zájem a nezájem.... gesta - kývání hlavou, zvednutý prst pohyby - mimovolné pohyby postoje a pozice - přiklonění se nebo odklonění, přizpůsobení se podání ruky - dotykem sdělujeme neuvěřitelné množství informací, důležitost pohlazení: děti, staří lidé, blízký člověk úprava, zjev - zvoleným oblečením se řadíme do určité referenční skupiny …uniformy úprava prostředí - vedoucí dává úpravou kanceláře najevo, kdo je,.....auto, přiblížení se k druhému člověku Interpretace neverbální komunikace je výrazně kulturně podmíněná. Sledujeme vždy tři prvky.

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Tréma Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Monotónní hlas a křečovitý projev je projevem trémy, je třeba se uvolnit. Jak překonat trému vím, o čem chci hovořit; budu dobře připraven předem; budu zhluboka dýchat; budu se mírně pohybovat; budu udržovat kontakt s posluchači; budu se nenápadně dotýkat těla pomocí dvou prstů; budu ovládat své neverbální chování; naučím se začátek a konec zpaměti. Malá tréma je prospěšná, má ji každý řečník.

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova A především… Komunikační a prezentační dovednosti / C2 …změním svoje myšlení od: „To se mi nepovede.“ k: „Mám příležitost se něco naučit.“

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Během prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Předcházejte ztrátě pozornosti. Nezabývejte se nepodstatným. Používejte různé prostředky pro sdělování informací. Zaměřte se na posluchače – sledujte, zda je věc zajímá, zda mají s ní zkušenosti.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Při prezentaci kontrolujte Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Jazyk Pohyb Rytmus a tón Gestikulace Pomlky a délka přestávek Práce s hlasem Dodržování časového plánu

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Klíčové prvky prezentace Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Je třeba: kontaktovat posluchače očima mít přátelský vzhled působit uvolněně a nic nepředstírat sílu hlasu přizpůsobit místnosti nemluvit příliš rychle vkládat přestávky a měnit tempo používat krátké věty správně dýchat vystříhat se doplňkových slov zvolit úroveň vyjadřování podle posluchačů zvládnout námitky a otázky používat VY formu důležité pasáže si připravit doslovně předvést efektní začátek a konec

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Jak prezentaci zvládnout? Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Myslete pozitivně, to vás přivede k přirozenému úsměvu. Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů. Soustřeďte na své posluchače, potom na sdělení, nakonec na sebe. Naučte se naslouchat i sám sobě. Uvědomujte si nejen co říkáte, ale i jak to říkáte. Mějte pod kontrolou svoje projevy neverbálního chování.

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Jak vyprávět příběh Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Snažte se, aby: lidé v příběhu nebo příkladech měli jména (jako v pohádkách) aby bylo na konci poučení (jako v bajce) aby si posluchači příběh dotvořili sami (jejich představy a fantazie) Zkusíme to?

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Přínos pomůcek Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Pomůcky mohou: přitáhnout a udržovat pozornost, pomáhat paměti přednášejícího i posluchačů, šetřit čas, znázorňovat vztahy a ilustrovat fakta, stimulovat a zpevňovat, pobavit a zaujmout, podporovat aktivní zapojení účastníků, pomoci dosahovat cíle. Typy pomůcek: vizuální, modely, hand-outy…

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Vizuální pomůcky Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Vizuální pomůcky musí být jasné a srozumitelné. Při sestavování vizuálních pomůcek se řiďte heslem: krátce, jednoduše, přesně, názorně. Používejte je s mírou. Dbejte, aby byly kvalitně zpracované. Vyhněte se detailům. Přemýšlejte o obsahu jednotlivých řádků.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Flip chart Komunikační a prezentační dovednosti / C2 pište velkými a tlustými tiskacími písmeny; zkontrolujte čitelnost z nejvzdálenějšího místa; pište jen hesla; používejte maximálně tři barvy na jedné stránce; pište obličejem k účastníkům; zaznamenávejte v průběhu klíčová hesla.

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Prezentace v Power point Komunikační a prezentační dovednosti / C2 na jednom snímku jedna problematika; ideálně v šesti řádcích 36 slov; při obsáhlejším textu odkrývat postupně; maximálně tři barvy; ukazujte na stránku v počítači, ne na plátno; mluvte k publiku, ne k plátnu.

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Prezentace v Power point?!? Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. Nevytvá ř ejte divoce skota č ící texty. NELZE POUŽÍT VŠECHNY EFEKTY V JEDNÉ PREZENTACI!!! (ALE I TO SE, BOHUŽEL, STÁVÁ).

19 19 Seminární úkol Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Připravte seriózní profesionální prezentaci na téma: JÁ Kdo jsem, co je na mně zajímavého, co umím, čím se zabývám, co chci ostatním říci, … Délka 2 minuty. Bez prezentace v počítači. Zpětnou vazbu provede další student, který bude na řadě. Dodržujte pravidla přípravy. Definujte cíl. Připravte si strukturu. Použijte pomůcky. Proveďte doma hlasitý nácvik. Čas nelze překročit! Kontrolujte neverbální projevy. V žádném případě se celý text neučte zpaměti!

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Seminární úkol Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Realizace na základě zápisu, podle abecedy. Podmínka k získání klasifikovaného zápočtu. ve 43. týdnu, 21. 10. 2014, v úterý, A 10:00 hod, B 12:00 hod C a D 12:00 nebo 14:00 hod, místnost 217 také lze v 15:00 místnost 109 (podle možnosti ostatní výuky v rozvrhu)

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, pavla.kotyzova@seznam.cz,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Literatura Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Booher, D. Komunikujte s jistotou. Computer Press 1999. ISBN 80-7226-156-8. De Vito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing 2002. ISBN 80-7169-988-8. Kabátek, A., Lošťáková, O. Obchodní a manažerská prezentace. Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3344-9. Kohout, J. Rétorika. Management Press 1995. ISBN 80-85603-92-6. Langer, A. Úspěch veřejné promluvy. Fortuna 1993. ISBN 80-7168-063-X. Lewis, D. Tajná řeč těla. Victoria Publishing 1995. ISBN 80-85605-49-X. Maříková, M. Rétorika. Professional Publishing 2000. ISBN 80-86419-03-7. Mikuláštík, M. Interpersonální komunikace. UTB 2001. ISBN 80-7318-047-2. Pease, A. Řeč těla. Portál 2001. ISBN 80-7178-582-2. Tegze, O. Neverbální komunikace. Computer Press 2003. ISBN 80-251-0183-5. Termann, S. Umění přesvědčit a vyjednat. Grada Publishing 2002. ISBN 80-88978-10-6.


Stáhnout ppt "1 Komunikační a prezentační dovednosti / C2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google