Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích."— Transkript prezentace:

1 1.1. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vývoj veřejné správy v českých zemích

3 3.3. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Do r. 1848 → Rakouské císařství1804 - státoprávní rámec pro formování státní správy → Rakousko – uherské císařství1867

4 4.4. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: František I.1804 – 1835 Ferdinand I. (V)1835 – 1848 František Josef I.1848-1867-1916 Karel I. 1916 → (1918)

5 5.5. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Státní konference kn. Meternich hr. Kolowrat arciv. Bedřich

6 6.6. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: do r. 1848 Čechy „nejvyšší purkrabí˝ Prezident zemského gubernia Morava „zemský hejtman˝ zemské gubernium krajský hejtman hejtmanství Patrimonia

7 7.7. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: do r. 1848 Zemský sněm (stavovský) Zemský výbor (volen sněmem schválen panovníkem) Krajský sněm Města

8 8.8. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1848 - březnové bouře Vídeň – (Berlín – Paříž únor) Praha – březen – Svatováclavské lázně

9 9.9. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Předpoklady „novodobé˝ české politiky 1825 – 1826 vznik České spořitelny 1833 Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách 1843 – Změna stanov

10 10. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1842 Česká stolní společnost „k obveselování a zvelebování naší mateřské řeči˝ (zakázána 1843) 1843 Vlastenecká čtenářská jednota

11 11. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Česká stavovská šlechta 30. léta: hr. Bedřich Deym hr. Lev Thun hr. Josef Matyáš Thun → proti hr. Karlu Chotkovi (odvolán 1843) 1847 (17.11.) Dedukce o právní nepřetržitosti ústavních práv a svobod českých stavů (V.) Adresa zemského sněmu císaře Ferdinandu V.

12 12. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Občanská „politika˝ - radikální 1836 projev odporu při korunovaci Ferdinanda V. 1844 „Repeal˝ (Sabina, Arnold, Gauč) 1847

13 13. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: MORAVA zemská stavovská práva zemský sněm: hr. Egbert Belcredi „Svobodné obecní zřízení je základem státu˝

14 14. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vídeň 11. března:Výzva k povstání 12. března:Rezoluce studentů 13. března:Svolání Generálních stavů na 3. července Zasedání dolnorakouských stavů Odstoupení Metternicha 15.března:Prohlášení konstituce

15 15. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Svatováclavský výbor – 11.3. Poradní mimořádná guberniální komise – 1.4. Národní výbor – 13.4.

16 16. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vídeň 25. dubna Pillersdorfova ústava 13.-15. května Centrální občanský výbor 16. května Císařská proklamace Sněm „ústavodárný˝

17 17. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 15., 16. V. Centrální občanský výbor 16.V.Císařská proklamace Ústavodárný sněm – volen přímo, bez cenzu 17.V.Císařský dvůr do Insbrucku

18 18. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: PRAHA 19.V.Projev loajality vládě 28.V.„prozatímní vládní rada˝ Vídeň – proti (Dogeldorf) ale 27. 29. V.: Svatováclavské lázně pro Vídeň

19 19. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Slovanský sjezd Přípravný výbor:Josef Matyáš Thun Program: ■ Vytvoření spolku rakouských Slovanů pro vzájemnou obranu a podporu ■ Vztah slovanských národů k druhým národům rakouského soustátí, vytvoření federativního rakouského státu ■ Vztah rakouských Slovanů k ostatním Slovanům ■ Vztah rakouských Slovanů k neslovanským národům Evropy Zahájení: 2. června

20 20. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 7. června - Vojenská přehlídka 10. června - Schůze pražského studenstva 12. června - Svatodušní bouře (pondělí) 15. června - Ostřelování Prahy 26. června - Rozpuštění Národního výboru 28. června - Rozpuštění „Svornosti˝ Reorganizace „Národní gardy˝

21 21. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 17. července Odvolání hr. L.Thuna 4. srpna Karl von Metzseri (zastupující prezident gubernia)

22 22. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Svolání „říšského sněmu˝ Vídeň22.7. 1848 přerušeno jednání6.10. → 22.10. 1848 jednání v Kroměříži(15) 22.11. 1848 rozpuštění sněmu4.3. 1849

23 23. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 22.VII.Říšský sněm - Vídeň Praha celkem 4 Ústavní výbor – předseda J.Fejfalík 7.IX.Zákon o zrušení poddanství X.Přerušení zasedání

24 24. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: (15) 22.X.Říšský sněm v Kroměříži 21.XI.Schwanzenbergova vláda 2.XII.František Josef I.

25 25. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: X. Podvýbory a) všeobecná občanská práva (F.L.Rieger) b) státoprávní a správní otázky (F.Palacký)

26 26. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: F. Palacký – historická práva (Belgie 31.) v lednu nepřijato 6.II. 1849 – rezignuje K. Mayer – posílení centralismu 22.II. Je přijato jako podklad jednání

27 27. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Počátky formování českého politického spektra LP Radikální demokracieNárodně-liberální ULUP AnarchistéHistorických práv (hr.L.Thun)

28 28. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: SněmVláda Historické země Korunní země - „historická˝ správní - jednotná správní struktura struktura ale „historické˝ tituly

29 29. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Sněm Vláda Co přesahuje kompetenci „zemí˝ Co „říši˝ zatěžuje „Říši˝„zemím˝

30 30. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Centrální správa Panovník ↓ Ministerská konference říšská rada ↓ Ministerstva Říšský sněm

31 31. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ústavy 25. dubna 1848 Pillersdorfova ústava 22. října přerušeno zasedání říšského sněmu ve Vídni 22. listopadu – 7. března (1849) zasedání říšského sněmu v Kroměříži 4. března 1849 Stadionova ústava 20. srpna 1851 kabinetní listy 31. prosince 1851 Silvestrovské patenty říjen 1860 Říjnový diplom 26. února 1861 Schmerlingova ústava 21. prosince 1867 „Prosincová˝ ústava

32 32. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Samospráva - základní charakteristiky: Stadionova ústava - realizační „obecní zákon˝ z 20.března 1849 Svobodný stát = svobodná obec: místní – Ortsgemeinde okresní – Bezirksgemeinde krajská – Kreisgemeinde obce (podle katastru Josefa II.)< okresy (obce polit.okresu < kraje (okresy polit.kraje)

33 33. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1850 – leden, únor Zemská zřízení pro většinu zemí: de iure v platnost až 1861 Čechy (70, 71, 70) Morava (30, 32, 30) Slezsko (10, 10, 10)

34 34. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Srpnové výnosy forma „kabinetních listů˝ 20. srpna 1. Kübeckovy – ŘR – osobní poradní orgán císaře 2. Schwarzenbergovy– vláda odpovědna jen císaři 3. Schwarzenbergovy – realizace ústavy ze 4. března Silvestrovské patenty: ruší i ústavu ze 4. března 1849 1851 – 1859 „Bachovský˝ absolutismus

35 35. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1859 odvolán Alexander Bach 15. července – manifest – (slibuje „liberalizaci˝) 1860 4.března – Patent (č.56) – rozšíření ŘR (39 členů – zástupci zemských sněmů) rozmnožená ŘR 20. října – manifest („K mým národům˝) - Říjnový diplom (A.Szécsen) zákonodárná moc je v rukou Panovníka + RŘR, (stoupl na 100 členů) prosinec – baron Anton Schmerling – v čele vlády 26. února 1861 – Schmerlingova ústava

36 36. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Samospráva od 60. let Čechy: okr.samospráva-zastupitelstva 1862- Schmerlingova ústava 1864 – Český zemský sněm- okr.zastupitelstva Morava silniční výbory Slezsko Zemské sněmy: Čechy: 241 poslanců,236 volenýchKurie volební: Morava: 100 poslanců, 98 volených Slezsko: 31 poslanců

37 37. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Zemská správa Místodržitelství – zřízena k 1. lednu 1850 do r.1855 malý vliv – hlavně funkce representativní kontrolní ale: je jim podřízena „státní policie“ Vnitřní členění: departmenty po r. 1855 výrazně vzrůstá význam po r. 1860 přebírají agendu zanikajících „krajských úřadů“ Od r. 1868 místodržitelství – nejvyšší instance státní správy v zemi v čele: Čechy místodržitel Morava představují státní moc (panovníka) vůči zemským sněmům Slezsko: zemský prezident místodržitel jaké osoba Rozlišení místodržitelství jako úřad

38 38. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Okresní správa 1. ledna 1850 – Okresní hejtmanství (existují do 31.prosince 1851) - okresní hejtman(okresní soudy) 12. května 1855 – okresní úřady (ustanovení z 25.ledna 1853) - okresní představený politická správa „smíšené okresy“soudní kompetence berní a pokladní záležitosti 21. prosince 1867 – okresní hejtmanství (1860-zrušeny krajské úřady) - okresní hejtman (okresní soudy)

39 39. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: užší (pro „neuherské země˝) Říšská rada širší (pro celou monarchii) kompetence: zákonodárné kontrolní Poslanecká sněmovna: užší: 203 poslanců (podle kurií – census= přímé daně) širší: 343 poslanců (3 kurie) voleni: příslušným zemským sněmem České země 82 poslanců (Čechy 54, Morava 22, Slezsko 6) Panská sněmovna: členové určeni: rodem (šlechta) postavením – funkcí – hodností zvláštním jmenováním panovníka 1873 – přímé volby do ŘR > snížení významu zemských sněmů

40 40. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Krajská správa Krajské úřady (1.instance státní správy) zrušeny n.r. z 26. června 1849 k 1.lednu 1850 Krajské vlády – krajští prezidenti krajské úřady (n.r. z 9.srpna 1849) do r. 1855 – podřízeny MV plně pouze v Čechách – postupně na Moravě od r. 1855 – vzrůstají povinnosti ve Slezsku splynuly se zemskou správou vůči místodržitelství - krajský představený – jmenovaný císařem n.r. z 5. června 1860 zrušeny na Moravě od 15.listopadu 1860 v Čechách postupně od r.1862 do r. 1868

41 41. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Rakousko – Uhersko (podle kabinetního listu ze 14.11.1868) 17. února 1867 – Císařský reskript – uznává: obnovení uherské ústavy samostatnost Uherského státu přijetí uherské „koruny˝ Uherský sněm Společné: osoba panovníka armáda zahraniční věci

42 42. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Předlitavsko 21. prosince 1867 „Prosincová ústava“ - (soubor 6 nosných a několika dalších zákonů zákon č. 141/1867 z 21. prosince - generální zákonodárná moc přechází na „zemské sněmy“ - zákonodárná moc Říšské rady – vymezena taxativně zákon č. 145/1867 z 21. prosince - výkon vládní moci - panovník – osobně nedotknutelný – neodpovědný - panovník vázán přísahou – „vládnout“ podle zákonů zákon č. 146/1867 z 21. prosince - společné záležitosti habsburské monarchie (analogie k „uherské“ ústavě)

43 43. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: zákon č. 142/1867 z 21. prosince - základní práva občana zákon č. 143/1867 z 21. prosince - zřízení „říšského“ soudu zákon č. 144/1867 z 21. prosince - o soudcovské moci

44 44. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: zákon č. 134/1867 z 15. listopadu - spolkové právo/revize spolkového zákona z r. 1852 zákon č. 135/1867 z 15. listopadu - spolčovací právo zákon č. 101/1867 z 25. července - ministři odpovídají – (i) říšskému sněmu - vládní akty- spolupodepisuje příslušný ministr

45 45. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Zákony r. 1868 – májové zákony č. 47/1868 z 25. května - o manželském právu č. 48/1868 z 25. května - o vztahu školy a církve č. 49/1868 z 25. května - interkonfesijních vztahů občanů (ruší prioritu katolické církve)

46 46. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Uherské království - Zalitavsko Království a země v Říšské radě zastoupené - Předlitavsko

47 47. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Společné „věci˝ Říše Panovník Společné říšské zákonodárné kompetence Delegace:60 členů – 40 poslanecká 20 panská 60 - Uherské království

48 48. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Česká „politika˝ 22. srpna 1868 – Deklarace českých poslanců (pasivní rezistence) 25. srpna 1868 – Osvědčení moravských poslanců (pasivní – ale proti „spojení˝) Slezský sněm Listopad 1868 – Uhersko – Národnostní zákon 7. října 1879 – Konec „pasivní rezistence˝ – „státoprávní ohrazení˝ (14. srpna – ministerský předseda E. Taaffe A. Pražák – ministr „justice˝ – 1881 – 1889)

49 49. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 10. říjen 1871: fundamentální články (autonomie Českých zemí v rámci Říše) 19. duben 1880 – Stremayerova nařízení – zrovnoprávnění češtiny ve „vnějším˝ úřadování 28.únor 1882 – Univerzita 5. duben 1897 – Badeniho jazyková nařízení – čeština ve vnitřním úřadování

50 50. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1886 K. Plenner „Obnovení˝ krajské organizace: Kraje: „smíšené˝ (s českým obyvatelstvem) „německé˝ 1918

51 51. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 25. VII. 1914vyhlášení války 3 dny předuzavřena: Říšská rada Zemské sněmy Správa pod vlivem vojenských institucí

52 52. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Čechy 1913 – zrušen zemský sněm ustavena „zemská správní komise˝ 1918 – zřízen „Zemský správní výbor˝ Morava do r. 1918 – zemský sněm zůstává - působí dále Slezsko do r. 1918 – správní komise Slovensko do r. 1918 – Uherský sněm

53 53. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 20. X. 1914Správa pod moc vojenských velitelství 27. III. 1915Odvolán „místodržící˝ hr. Fr. Thun od 11. IV. 1915Kritická situace v zásobování (potravinové lístky)

54 54. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: III. 1915 mladočeši (K.Kramář, A.Rašín) vznik „Mafie˝ realisté (E.Beneš, F.Šámal)

55 55. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 15.XI. 1915 „Program českých politických stran a společném postupu˝ Jaro 1916 Staročeši MladočešiNárodníNárodní Nár.soc.stranasouručenství

56 56. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V. 1915 T.G. Masaryk: Samostatné Čechy (Memorandum siru Edwardu Greyovi) Český stát: český národ (Slováci jsou Češi) československý národ -

57 57. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: podzim 1915 Český komitét zahraniční únor 1916 Československá národní rada: předseda: T.G. Masaryk místopředseda:J. Durych tajemník:E. Beneš člen předsed.:M.R. Štefánik

58 58. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 18.XI. 1916 Národní výbor: K. Mattuš (Staročeská str.) A. Švehla (Agrární str.) Český svaz: F. Staněk (Agrární str.) B. Šmeral (Soc.dem.) J. Maštálka (Mladočeská str.)

59 59. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 13.VII. 1918 Národní výbor československý: 38 členů klíč: volby do „Říšské rady˝ z r. 1911 více než 190 hlasů 10 Soc.dem. 9 AgrárníK. Kramářpředseda 9 Státoprávní dem.A. Švehla 4 Čeští soc.J.V. Klofáč místopředsedové 4 Lidová str.F. Soukupjednatel 1 Staročeská 1 Realistická

60 60. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 14.X. 1918 – oznámeno 15.X. 1918 – uznána 1.čs. vláda v zahraničí: T.G. Masaryk - předseda min. financí E. Beneš - min. vnitra zahraničí M.R. Štefánik - min. války

61 61. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 26.X. 1918 NV přebral kontrolu nad obilním ústavem 28.X. 1918 Samostatnost „muži˝ 28.října: A.Rašín, A.Švehla, F. Soukup, J.Stříbrný, V.Šrobár 14.X. 1919 uznán rozhodnutím mezinárodní reparační komise

62 62. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Zákon č. 11/1918 Sb. ze dne 28.10. 1918 „O zřízení samostatného státu československého˝ Článek 1 Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor; Článek 2 Dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti;

63 63. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Článek 3 Úřady samosprávní, státní a župní, ústavy státní, zemské i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů; Článek 4 Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem; Článek 5 Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl;

64 64. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Německé „provincie˝ Nord – Böhmen Süd – Deutsch – BöhmenVojenský zásah čs. „armády˝ Sudetenland Böhmerwald

65 65. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: SlovenskoSlezsko čs. správapolský vliv maďarská správaněmecká provincie slovenská? správaPodkarpatská Rus

66 66. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: v r. 1918 V českých zemích politické okresy (v čele hejtman) soudní okresy zemské správní orgány (pro Čechy, Moravu, Slezsko) statutární města Slovensko (Uhersko) Služnovské obvody Komitáty – Župy Města s municipálním právem Města s regulovaným magistrátem

67 67. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Prozatímní ústava Národní výbor – rozšířen na 256 členů nazván: Národní shromáždění Národní shromáždění: volí Prezidenta jmenuje vládu odpovídá Národnímu shromážděnípředseda vlády (vláda volí náměstka předsedy)

68 68. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ústava z r. 1920 Územní struktura: země: Čechy,Morava,Slezsko,Slovensko,Podkarpatská Rus Zákonodárný sbor: Poslanecká sněmovna: 300 členů aktivní 21 let voleni na 6 let pasivní 30 let Senát:150 členů aktivní 26 let voleni na 8 let pasivní 45 let Prezident – volen na 7 let věk 35 let

69 69. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: zákon č. 122/1920 – Jazykový zákon - jazyk „československý˝ - menšina 20 % v okrese – vlastní (národní) jazyk - v Českých zemích – „česky˝ - na Slovensku – „slovensky˝ - Podkarpatská Rus - otevřeno

70 70. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Župa Župní úřad – Župan – výkon státní správy Župní zastupitelstvo – 35 členů na 700.000 obyvatel + 1 člen na každých dalších 20.000 V župách XV – XX může vláda jmenovat další členy Jejich počet < 1/3 členů volených Župan je předsedou župního zastupitelstva Župní výbor – 8 členů, 8 náhradníků – volen z členů zastupitelstva Komise zastupitelstva – pro organizace řízené župou vždy: komise finanční

71 71. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Župní svazy: Čechy Morava + SlezskoSlovensko Zemský župní svaz – vrchní župan – jmenovaný Zemský župní sbor: 24 volených členů 4 jmenovaní (včetně vrchního župana)

72 72. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Župy: České země, Slovensko IPražská (mimo Prahu)XI Brno IIPardubickáXII Olomouc IIIHradec KrálovéXIII Uherské Hradiště IVMladá BoleslavXIV Moravská Ostrava VČeská LípaXV Bratislava VILounyXVI Nitra VIIKarlovy VaryXVII Martin VIIIPlzeňXVIII Zvolen IXJihlavaXIX Mikuláš XXI Těšín Vymezení: České země – soudní okresy Slovensko – „původní˝ župy (uherské) komitáty „služnosti˝

73 73. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Okres Okresní úřad– okresní náčelník- výkon státní správy Okresní výbor– 8 členů/8 náhradníků voleni (na 4 roky) předseda okresního výboru – okresní náčelník zřizuje komise: vždy: komise finanční sdružování okresů – se souhlasem župy ministerstva vnitra za účelem: společných akcí zejména: energetika, dopravní cesty

74 74. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Praha 29. listopadu 1919 ustavení komise pro „Velkou Prahu˝ února 1920 – zákon č. 114/1920 – Zákon o „Velké Praze˝ 10. ledna 1921 – Ústřední správní komise (60 členů) předseda Baxa K. užší správní komise (20 členů) Šámal P. – předseda správní komise1918-1919 Baxa K. – primátor (Čes.strana socialistická)24.7.1919 Baxa K. (primátor)- rezignace1.10.1923 – 5.4.1937 Zenkl P. (primátor-Nár.social.) – rozpuštěno zastupitelstvo 24.4.1937 – 24.2.1939

75 75. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Statutární města po r. 1920 PrahaBrnoOpavaBratislava LiberecOlomoucFrýdekKošice Jihlava Znojmo Uherské Hradiště Kroměříž po r. 1928 PrahaBrnoBratislava LiberecOlomoucKošice Opava

76 76. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Podkarpatská Rus - do r. 1920 „Generální statut˝ – v podstatě vojenská správa 26. dubna 1920 – vládní nařízení č. 356 – změna „Generálního statutu˝ v čele: Guvernér jmenováni Guberniální rada: guvernér prezidentem viceguvernér Viceguvernér odpovědni vládě 4 jmenovaní čl. 10 volených čl.

77 77. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Civilní správa Podkarpatské Rusi Župy: 1920 – Užhorod, Mukačevo, Berehovo, Velký Bočkov 1921 – Užhorod, Mukačevo, Velká Sevljuša 1926 – Mukačevo Města s „regulovaným magistrátem˝ 1920 : Užhorod 1923 : Užhorod Mukačevo Berehovo

78 78. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Organizace politické správy z r. 1927 Územní organizace: země: Česká (Praha)- Moravskoslezská (Brno) Slovenská (Bratislava) – Podkarpatoruská (Užhorod) Země Zemský úřad – zemský prezident (viceprezident) Zemské zastupitelstvo: Česká z.: 120 členů Slovenská z.: 54 členů Moravskoslezská z.: 60 členů Podkarpatoruská z.: 18 členů 2/3 voleny1/3 jmenovaná vládou funkční doba: 6 let aktivní v.p. 24 let pasivní v.p. 30 let

79 79. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: předseda zemského zastupitelstva – zemský prezident Zemský výbor: (volen zastupitelstvem) z.Česká, Moravskoslezská, Slovenská: 12 členů, 12 náhradníků Podkarpatoruská : 6 členů, 6 náhradníků předseda zemského výboru – zemský prezident Komise – předseda zemský prezident (může předsednictví delegovat na viceprezidenta)

80 80. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Okres okresní úřad – okresní hejtman (náčelník) (zástupce hejtmana) ! změna ve srovnání se „zastupitelskými˝ okresy okresní zastupitelstva: okres do 40.000 obyvatel18 členů do 70.000 obyvatel24 členů do 100.000 obyvatel30 členů nad 100.000 obyvatel30 členů předseda zastupitelstva – okresní hejtman (náčelník) 2/3 voleny1/3 jmenována ministrem vnitra funkční doba 6 let

81 81. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: okresní výbor: 6 členů, 6 náhradníků předseda výboru – okresní hejtman (může předsednictví delegovat na svého zástupce) vždy: komise finanční ! okresní komise: zřizuje zemský úřad, pro správu majetku „zrušeného˝ bývalého zastupitelského okresu členové voleni okresním zastupitelstvem příslušného okresu ze svých členů s trvalým bydlištěm na území bývalého zastupitelského okresu

82 82. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Působnost (zastupitelstva): zeměokres hospodářská a správní hospodářská (zejména: humanitní,zdravotní, sociální,hospodářské,dopravní, pomocná (zúčastňuje se na provádění kulturní zájmy země a obyvatelstva) zastupitelstva) normotvorná (podzákonné normy) ve správním soudnictví (určuje zvláštní zákon)

83 83. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: poradníporadní a iniciativní (poradní orgán zemského(poradní orgán hejtmana i zemského prezidenta) prezidenta a zastupitelstva návrhy a podněty hejtmanovi, zemskému prezidentovi i zemskému zastupitelstvu, event. dalším úřadům)

84 84. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Předsedové vlád 1918 – 1938 Kramář K. (Česká státoprávní demokracie – od 9.2.1918 14.11.1918 Československá národní demokracie – od 23.3.1919 ) 2. Tusar V. (Sociální demokracie) 8.7.1919 3. Tusar V. - " - 25.5.1920 4. Černý J. (úřednická) 15.9.1920 5. Beneš E. (Národně socialistická) 26.9.1921 6. Švehla A. (Agrární) 7.10.1922 7. Švehla A. - " - 9.12.1925 8. Černý J. (úřednická) 18.3.1926 9. Švehla A. ( Agrární) 12.10.1926 10. Udržal F. (Agrární) 1.2.1929

85 85. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 11. Udržal F. (Agrární) 7.12.1929 12. Malypetr J. (Agrární) 29.9.1932 13. Malypetr J. - " - 14.2.1934 14. Malypetr J. - " - 4.6.1935 15. Hodža M. (slov.Agrární) 5.11.1935 16. Hodža M. - " - 18.12.1935 17. Hodža M. - " - 21.7.1937 18. Syrový J. gen. (úřednická) 22.9.1938 19. Syrový J. gen. - " - 4.10.1938 20. Beran R. (Agrární) 1.12.1938

86 86. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 1.10.Území připojená k „Říši˝ 1.10. – 26.10.Vojenská správa 18. XII.Federace Autonomie: Slovenska Podkarpatské Rusi

87 87. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Říšské úřady Místodržitel sekce Státní správa „samospráva˝ župa NSDAP: Gauleiter

88 88. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 3 úřady zemských prezidentů Regierungspräsident Karlovy Vary, Liberec, Opava

89 89. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: OKRESY Venkovské 53Landkreise Landrat Městské 5Stadtkreise Oberbürgermeister

90 90. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: OBCE jmenovaní starostové „přidělenci˝ profesní 12 let 1. zástupce starosty další 6 let obecní radové (12 – 36) (ne – kolektivní orgán)

91 91. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: PROTEKTORÁT 15.III. – 6.IV. 1939 Okupační vojenská správa Čechy (Praha)von Blaskowitz Morava (Brno)von List vedoucí pro civilní právo správní vedoucí (při každém armádním sboru)

92 92. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Protektorát: německá správa Říšský protektor - úřad říšského protektora - státní tajemník expozitura Úřadu říšského protektora Brno zrušena 15.XII. 1941 OberlandratOberlandratsamt

93 93. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Protektorát: protektorátní správa Státní prezident Zemský prezident (zemský úřad) Okresní hejtman –hejtmanství (Vrchní hejtman – s rozšířenou působností) od r. 1943 V. 1943 – úřadování „jménem Říše˝ Obce nad 3000 obyvatel – úřední vedoucí

94 94. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Čs státní zřízení v zahraničí 17.X. 1939Čs Národní výbor - správy NV (vojenská) 22.VII. 1940Prezident 18.VII. 1941Vláda uznánaStátní rada 4.II. 1942Právní rada

95 95. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: LondýnskáMoskevská emigrace - „amgoty˝ Národní výbory obnova „správy˝ 1.rep. trvalé Národní výbory – revoluční dále – „správa˝

96 96. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Dekret č. 10 O dočasné správě osvobozeného území republiky Československé Úřad pro správu osvobozeného území v čele: Vládní delegát v době SNP – na Slovensku při osvobození „země Podkarpatoruské˝

97 97. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Dekret č. 18 z r. 1944 – Národní výbory – prozatímní orgány veřejné správy ve „všech jejich oborech˝ Národní výbory - místní - okresní - zemské správní komisaři správní komise

98 98. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 4.IV. 1945 – Košická vláda - vláda Národní fronty - vládní program Předseda vlády 5 náměstků 16 ministerstev (tajemníci) Slovensko: Slovenská národní rada Sbor pověřenců České země (Praha): Česká národní rada rezignuje 11.V. 1945

99 99. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V. 1945 PrezidentZemskéNárodní VládaOkresnívýbory - Sbor pověřenců 14.X. 1945 Prozatímní Národní shromáždění Místní 300 poslanců Praha – Ústřední Národní výbor Slovenská národní rada Okresní správní komise Místní

100 100. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: 26.V. 1946 - volby do Ústavodárného národního shromáždění - podle výsledků voleb i změny ve struktuře národních výborů Ústava 9. května

101 101. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ústava 9. května § 126Národní výbory místní zákon 280/1948 Sb. okresní z 21.XII. 1948 krajské VI. 1948 Sjezd NV v Kroměříži Kroměřížský program

102 102. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Územní členění: 1949 1960 zákon 36/1960 Sb. z 9.IV. 1960 České země: 13 krajů + Praha 7 krajů 180 okresů (dříve 157) 76 okresů Slovensko: 6 krajů 3 kraje 111 okresů (dříve 67) 32 okresů

103 103. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Struktura NV r. 1949Vláda KNV Sbor pověřenců Praha Bratislava ONV ÚNV ÚNV KNV MNV MěNV ObNV ObNV ONV MNV MěNV

104 104. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Model Národního výboru 19491954 (zákon č. 13/1954 Sb.) (zákon č. 14/1954 Sb.) PlénumPlénum - správy Rada (referenti) – komiseRada - komise aktivyPředseda (náměstci) (náměstci)Tajemník Úřad referátyÚřad odbory referenti (voleni) přednostové vedoucí odborů újezdní tajemník sdružování obcí

105 105. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Po r. 1960 Plénum ruší: Sbor pověřenců KNV, ONV – 4x ročně MNV, MěNV – 6x ročně Předsednictvo SNR Rada: předseda, místopředsedové tajemník + volení poslanci Tajemník (od r. 1967 spolupodepisuje) Komise odbory 2/3 poslanců přijímají „rozhodnutí˝

106 106. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Federace Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o Československé federaci (27.X.1968) Prezident – sídlo: Praha i Bratislava ČSFRVláda Národní shromáždění ČSR SSRSněmovna lidu Sněmovna národa Vláda Vláda ČNR SNR Národní výbory v kompetenci republik

107 107. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kompetence: Výlučná federace: finance zahraničí obrana společné – výlučná republik: Federální ministerstva – ministr státní tajemník výbory

108 108. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Federální shromáždění: předsednictvo: 40 členů 20 Sněmovna lidu 20 Sněmovna národů Sněmovna lidu: 200 členů předsednictvo 3 – 6 členů Sněmovna národů: 150 – 75/75 předsednictvo 3 – 6 členů

109 109. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Národní výbory 1.VII. 1969 – 1.I. 1970 Střediska „perspektivního osídlení˝ zrušeny krajské národníStřediskové obce výbory na Slovensku MNV Občanské výbory (volební MěNV obvody poslanců) ObNV „osadní výbory˝

110 110. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., vladimir.cechak@vsfs.cz :: r. 1990 ukončení činnosti národních výborů okresní úřady obnova obecního zřízení - přednosta Obecní zastupitelstva rady okresní zastupitelstva Městská starostové (do 60 dnů po ustavení OÚ) volena z řad zastupitelstev Statutární města: primátor


Stáhnout ppt "1.1. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC., :: Vývoj veřejné správy v českých zemích."

Podobné prezentace


Reklamy Google