Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období „klidného“ vývoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období „klidného“ vývoje"— Transkript prezentace:

1 Období „klidného“ vývoje
České země v 70. až 90. letech století

2 Rozvoj národního hnutí
„pouť do Moskvy“ – květen národopisná výstava – Palacký, Rieger i mladočeši – přijetí carem – položení základního kamene k budově Národního divadla 1867 – nový spolčovací zákon

3 Rozvoj národního hnutí
Tábory lidu – výjimečný stav nad Prahou – zrušen koncem dubna – Palacký a Rieger podali hraběti Beustovi promemoria k zahraniční politice R.-U. – sebeurčení národů, přeměna na svobodnou federaci národů

4 Rozvoj národního hnutí
1871 – fundamentální články – program vyrovnání s dualismem – České království vlastní vládu v čele s místodržitelem – působnost na školství, soudnictví, berní a zemskou správu, ostatní v centrální působnosti; rozdělení okresů dle národního principu – pro nesouhlas německých politiků fundamentálky smeteny pod stůl

5 Politický vývoj Kuriální systém – „chabrus“
Po smrti Palackého 1876 – krize staročeské strany Opuštění pasivní opozice – staročeši vstoupili na český zemský sněm 1879 – do říšské rady - státoprávní ohrazení; stali se součástí tzv. železného kruhu pravice- Český klub 54 členů z toho 19 šlechtických velkostatkářů

6 Politický vývoj 1878 – sociální demokracie
1887 – květen – otevřená roztržka v Českém klubu 1890 – punktace – souhlas staročechů s požadavky německých liberálů – zemská školní rada, zemědělská rada, vrchní zemský soud - rozdělení na českou a německou sekci; nerealizováno 1891 – volby - propad staročechů, konec Českého klubu – opory Taafeho vlády

7 Politický vývoj Transformace mladočechů – 60. léta - radikální politika; 70. a 80. léta – oporou městské a venkovské maloburžoazie – opoziční liberálně demokratické křídlo české politiky; počátek 90. let – strana českého kapitálu Realisté – národohospodář Kaizl, filosof Masaryk, publicista Kramář – po ztroskotání punktací orientace na mladočechy

8 Politický vývoj Pokrokáři – nebylo jednotným hnutím – hlavní osobnosti Klofáč, Preiss, Rašín 1893 – vrcholí boj o všeobecné hlasovací právo –pochody a nepokoje – září v Praze výjimečný stav Přední činitelé pokrokářů zatčeni – 1894 – proces s Omladinou – 68 obviněných na 96 let žaláře (Mrva)

9 Politický vývoj Taafe v říšské radě návrh volební reformy – volební právo pro všechny muže, kteří byli u odvodu a uměli číst a psát – návrh neprošel, vláda padla Politická krize monarchie,rychlé střídání vlád – Kazimír Badeni – předsedou vlády

10 Politický vývoj Reformy: rozšíření volebního práva (k dosavadním 4 kuriím 353 mandátů, pátá kurie – 72 mandátů, volební právo prakticky všichni muži, snížení daňového censu v kurii městských a venkovských obcí na 4 zlaté; jazyková nařízení – u nižších úředních instancí civilní a soudní správy i čeština; vojenské úřady výlučně němčina

11 Politický vývoj 1894 v Litomyšli křesťansko sociální strana – Jan Šrámek 1898 – česká strana národně sociální – Klofáč Masarykova skupina - inteligence – odstupuje Badeniho vláda; obstrukce


Stáhnout ppt "Období „klidného“ vývoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google