Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevSyndrom vyhoření AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceCo to je syndrom vyhoření, jak k němu dochází a jaká jsou možná řešení Přínos/cílové kompetenceNahlédnout do složitosti tohoto komplikovaného psychického stavu VY_32_INOVACE_54_16

2 Je to stav masivního vyčerpání, který je pociťován jako citová vyprahlost! jako citová vyprahlost! Pojem : „burn out“ = vyhoření, vyhasnutí !!! - zavedl v r. 1974 psychoanalytik Herbert Freundenberger. Objevuje se : u angažovaných pomahačů zdravotníci zdravotníci sociální pracovnice sociální pracovnice učitelé učitelé Co to je-syndrom vyhoření?

3 Projevuje : se tělesným a emocionálním vyčerpáním, únavou, popudlivostí, nedůvěřivostí, depresivitou a cynickým postojem k vlastní práci a klientům. únavou, popudlivostí, nedůvěřivostí, depresivitou a cynickým postojem k vlastní práci a klientům. Označován jako: „fenomén prvních let v zaměstnání“, kdy po vysokých očekáváních, v zaměstnání“, kdy po vysokých očekáváních, entuziasmu, nastává zklamání, frustrace, bezmocnost, entuziasmu, nastává zklamání, frustrace, bezmocnost, rezignace. rezignace. Zmiňován jako: tzv. syndrom pomahače, kdy se člověk prostřednictvím pomoci druhým snaží zakrýt a odvrátit vlastní emocionální bezmocnost. člověk prostřednictvím pomoci druhým snaží zakrýt a odvrátit vlastní emocionální bezmocnost.

4 Příčiny: 1. Individuální vysoké nároky na sebe sama, při nesplnění cíle pocity porážky vysoké nároky na sebe sama, při nesplnění cíle pocity porážky neschopnost požádat někoho o pomoc neschopnost požádat někoho o pomoc vnitřní nutkání pomáhat za účelem udržení pocitu vlastní hodnoty vnitřní nutkání pomáhat za účelem udržení pocitu vlastní hodnoty kombinace zátěže pracovní a soukromé kombinace zátěže pracovní a soukromé 2. Pracovní pracující více dává než dostává pracující více dává než dostává nedostatek radosti a ztráta prožitků z úspěchu nedostatek radosti a ztráta prožitků z úspěchu neschopnost naplnění vlastních cílů a ideálů neschopnost naplnění vlastních cílů a ideálů malá svoboda v rozhodování malá svoboda v rozhodování necitlivé vedení nadřízených (málo pochvaly, málo uznání) necitlivé vedení nadřízených (málo pochvaly, málo uznání)

5 Tři komponenty vyhoření 1. Tělesné vyčerpání Tři komponenty vyhoření 1. Tělesné vyčerpání Chronická únava, nedostatek energie, slabost, Chronická únava, nedostatek energie, slabost, vyčerpání. vyčerpání. Větší náchylnost k úrazům, bolesti hlavy, pocity Větší náchylnost k úrazům, bolesti hlavy, pocity nevolnosti, napětí svalů, šíje a zad. nevolnosti, napětí svalů, šíje a zad. Změny jídelních návyků, změny tělesné Změny jídelních návyků, změny tělesné hmotnosti. hmotnosti. Poruchy spánku. Poruchy spánku. Pomoc alkoholem, cigaretami, léky, jídlem. Pomoc alkoholem, cigaretami, léky, jídlem.

6 2. Emocionální vyčerpání Pocit beznaděje, bezmoci. Pocit beznaděje, bezmoci. Veškerou energii, která jim zbyla, spotřebují na zvládání běžných úkolů každodenního života, Veškerou energii, která jim zbyla, spotřebují na zvládání běžných úkolů každodenního života, jsou přesvědčeni, že už nemají co dát. jsou přesvědčeni, že už nemají co dát. Cítí se „emočně vysátí“ ! Cítí se „emočně vysátí“ !

7 3. Duševní vyčerpání Trpí negativním postojem k sobě samému, Trpí negativním postojem k sobě samému, k vlastní práci, k vlastním úspěchům, ale také k vlastní práci, k vlastním úspěchům, ale také ke klientům. ke klientům. Člověk přestává vnímat, že lidé kolem mají Člověk přestává vnímat, že lidé kolem mají stejné pocity a myšlenky jako on, dehumanizace stejné pocity a myšlenky jako on, dehumanizace postoje ke klientům. postoje ke klientům.

8 Fáze vyhoření 1. Stadium nadšení, s idealismem a nadšením se naprostá většina nováčků vrhá do práce, ta je nejdůležitější součástí jejich většina nováčků vrhá do práce, ta je nejdůležitější součástí jejich života. Dobrovolné přepracování. života. Dobrovolné přepracování. 2. Stádium stagnace, počáteční nadšení dohasíná, práce není už tak přitažlivá, slevuje ze svých očekávání a chce mít volný čas, už tak přitažlivá, slevuje ze svých očekávání a chce mít volný čas, rodinu, peníze. Snaha uspokojit tyto potřeby. rodinu, peníze. Snaha uspokojit tyto potřeby. 3. Stadia frustrace, charakteristického otázkami po efektivitě vlastní práce a smyslu práce jako takové. Objevují se emocionální vlastní práce a smyslu práce jako takové. Objevují se emocionální a fyzické obtíže. a fyzické obtíže. 4. Stadium apatie, dělá jen to, co má v náplni práce, co je nutné, dominuje snaha udržet si místo a příliš se nenamáhat. dominuje snaha udržet si místo a příliš se nenamáhat. 5. Stadium intervence je jakýkoliv krok, který je reakcí na vyhoření a vede k přerušení koloběhu zklamání. Intervence vyhoření a vede k přerušení koloběhu zklamání. Intervence znamená nově definovat svůj vztah k práci. znamená nově definovat svůj vztah k práci.

9 Prevence Zařadit vlastní zdraví a kondici Zařadit vlastní zdraví a kondici mezi nejdůležitější hodnoty !!! mezi nejdůležitější hodnoty !!! Pěstování dobrých mezilidských Pěstování dobrých mezilidských vztahů v rodině, v zaměstnání vztahů v rodině, v zaměstnání i mimo ně. i mimo ně.

10 Jak řešit syndrom vyhoření ? Odejdou ze zaměstnání a změní svůj původní obor, tato Odejdou ze zaměstnání a změní svůj původní obor, tato strategie je úspěšná, ale existuje nebezpečí, že svůj krok budou hodnotit jako strategie je úspěšná, ale existuje nebezpečí, že svůj krok budou hodnotit jako osobní selhání. osobní selhání. Změna zaměstnání v rámci oboru, přináší jen dočasnou Změna zaměstnání v rámci oboru, přináší jen dočasnou úlevu, protože i na novém zaměstnání jsou konfrontováni s podobnými úlevu, protože i na novém zaměstnání jsou konfrontováni s podobnými problémy, tím že tito lidé vystřídají několik zaměstnání, mohou získat problémy, tím že tito lidé vystřídají několik zaměstnání, mohou získat chronický pocit beznaděje a selhání. chronický pocit beznaděje a selhání. Útěk do vyšší pozice, je nebezpečí, že svým postojem „nakazí“ Útěk do vyšší pozice, je nebezpečí, že svým postojem „nakazí“ i své podřízené! i své podřízené! Nepodniknou nic, vedeni touhou po zajištění zaměstnání zůstávají Nepodniknou nic, vedeni touhou po zajištění zaměstnání zůstávají léta na místě, které jim nepřináší nic, kromě jistoty zaměstnání. léta na místě, které jim nepřináší nic, kromě jistoty zaměstnání. Využití své situace k osobnímu růstu, krize může dát Využití své situace k osobnímu růstu, krize může dát podnět k přehodnocení svých priorit, k rozpoznání svých slabých a silných podnět k přehodnocení svých priorit, k rozpoznání svých slabých a silných stránek a může příště pomáhat předejít vyhoření. stránek a může příště pomáhat předejít vyhoření.

11 Pokus se odpovědět 1. 1. U jakých profesí se syndrom vyhoření objevuje nejčastěji? 2. „burn out“ 2. Kdo poprvé použil výraz „burn out“ ? 3. 3. Uveď příklady, jak je možné řešit syndrom vyhoření. 4. 4. Syndrom vyhoření má tři komponenty, vzpomeneš si jaké?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google