Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ITC mechanismus Praha, 12.6.2006 Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ITC mechanismus Praha, 12.6.2006 Pavel Šolc, ČEPS, a.s."— Transkript prezentace:

1 ITC mechanismus Praha, 12.6.2006 Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

2 Obsah prezentace: 1.Historie CBT mechanismu 2.Principy současného mechanismu a vývoj plateb 3.Principy návrhu nového mechanismu a jeho závady 4.Dopady do výnosů a nákladů ČEPS a možné dopady na spotřebitele v ČR 5.Stav projednávání a pozice jednotlivých účastníků

3 Historie přeshraniční tarifikace V počátcích IEM byl uplatňován „pancaking“ (zřetězení cen za tranzit přes více národních PS), který byl Florentským fórem regulátorů označen jako překážka rozvoje trhu. Florentské fórum v květnu 1999 navrhlo, aby tarif za přeshraniční obchod nebyl „transaction based“ Od roku 2002 většina členů ETSO zavedla dobrovolný mechanismus kompenzací a současně zrušila tarify uplatňované na tranzity

4 2002 9 zemí ETSO zavedlo mezi sebou CBT Zrušeny tarify za tranzit Zaveden jednotný tarif za export (1 eur/MWh) Zaveden tarif na vstupu do CBT oblasti Kompenzace mezi členy podle tranzitrního klíče (náklady infrastruktury) Objem fondu celkem 163 mil. Euro 2 složky příspěvku –Perimeter fee 1 eur/MWh –Export fee 1 eur/MWh –Net flow X eur/MWh

5 2003 –11 zemí zavedlo CBT (vč. ČR) –Nulové tarify za tranzity (Rakousko porušuje) –Tarif za Export 0.5 Euro/MWh –Perimetr fee 1 Euro/MWh –Objem fondu cca 230 mil. Euro –3 složky fondu –Export fee 0.5 Eur/MWh –Perimetr fee 1 Eur/MWh –Net flow (0.375 Eur/MWh)

6 Historie Nařízení 1228 (Schváleno 06/03) –Závazný kompenzační mechanismus mezi TSO –Podrobnosti stanoví Guidelines –Tarify za přeshraniční přenos nemají být uplatňovány, existují-li dostatečné lokační signály (např. aukce kapacit)

7 2004 –Zavedeno 20 státy (PL od II.pol) –Zrušeny veškeré explicitní platby za přeshraniční přenos –Platí exportní a importní země rovnoměrně 1 Eur/MWh (redistribuce mezi CH a IT) –Celkový fond cca 310 mil Euro –3 složky fondu –Net export flow cca 1 eur/MWh –Net import flow cca 1 eur/MWh –Net perimetr fee cca 1 eur/MWh

8 2005, 2006 Prakticky shodný model s 2004 Zavedena kompenzace za ztráty v sítích Celkový fond cca 380 – 390 mil Euro 20 zemí stejně jako 2004 Audit nákladů (regulované náklady) Neúčastní se : UK, IRL, Baltiky, CY, MT

9 Postup dosavadního modelu Ex ante : Identifikuje se HN jako část přenosovky (injekce 100 MW – alespoň 1 MW toku) Poměrem HN (km) k celé síti se určí náklady na HN z celkových nákladů Určí se předpokládaný objem exportů/Im Stanoví se výsledná sazba za net flow jako podíl nákladů HN a sumy E+I (s vyloučením perimetr f.) Ex post Určí se skutečné Exporty a Importy = platba Určí se tranzitní klíč (podíl tranzitů a celkových toků) V poměru tranzitního klíče se určí kompenzace V poměru všech kompenzací se rozdělí „vybrané“ platby Čistá pozice TSO = kompenzace - platba

10 Dopad na TSO Platba za export a import Příjem za tranzit Saldo plateb je dáno poměrem exportů a tranzitů v dané zemi = promítnuto do tarifů Situace ČR : Rok 2002 až 2004 : vysoký export, limitovaný tranzit => čistý plátce Rok 2005 : nižší Export, vyšší tranzit (sjednaný i „systémový“ = kruhové a paralelní toky) => čistý příjemce

11 Vývoj plateb CBT

12 Saldo CBT 2003

13 Saldo CBT 2004

14 Saldo CBT 2005

15 Saldo CBT 2006

16 Kritizované problémy Některé státy přispívají na tranzity ve vzdálených zemích Kompenzace nerespektuje rozsah skutečných toků přes soustavu (stejné teče-li přes malou část soustavy či přes celou ES) Za kruhové toky jsou kompenzováni nejen ti, kteří je tranzitují, ale i ti kteří je způsobují

17 IMICA – „zlepšení“ metody tranzitního klíče Tranzitní klíč je podíl „efektivních“ toků přes soustavu k celkovým tokům s respektováním : –Vzdáleností (MW.km) –Směru působení na sítě (přetížení, odlehčení)

18 Postup Na základě modelu sítě se stanoví citlivost každé ES na párovou transakci (kolik MW.km toku vyvolá v ČR 1 MW transakce mezi dvěma státy mechanismu) Na základě údajů o skutečném saldu (Ex. IM) se vypočtou virtuální transakce (princip minimalizace užití sítě) tj. např: Export z ČR směruje 50 do IT, 30% do AT, 20% do DE) Export z PL směřuje z 60% do DE, 20% do NL, 20% do SW Virtuální transakce se vynásobí příslušným citlivostním koeficientem a zjistí se, kolik vyvolá MW.km MW.km ze všech párových transakcí se pro danou soustavu sečtou = „efektivní tranzit“

19 Citlivostní faktory Net metoda : respektuje znaménko => jdou-li tranzitní toky proti přirozeným tokům vyjdou záporné MW.km které se kompenzují (saldují) s kladnými – může dojít k záporné kompenzaci Positive (asset class) – nejsou záporné kompenzace pro danou zemi Positive (element) vyjde-li konkrétní prvek záporně, započítá se nulou (nekompenzuje kladné) Absolut metoda – sčítají se zatížené prvky (MW.km) bez ohledu na směr toku

20 Chyby modelu – simulace transakcí Reference exchange (párové transakce) –Nereflektuje skutečnou (fyzikální) dráhu obchodních toků + nereflektuje kruhové toky  kompenzace není za fyzické toky ale za virtuální toky –Důsledkem je značné podhodnocení kompenzací které ČR dostává a naopak nadhodnocení kompenzací některých dalších TSO

21 Energy flow comparison for 2004 15,9 TWh 3,8 5,9 2,5 CEPS PSE SEPS APG VE-T EON Physical flow Commercial flow IMICA simulated flow [TWh] 2,3 1,0 2,6 1,0 8,5 2,5 3,8 5,9 2,5 3,8 5,9 2,8 5,6 1,9 1,5 9,1 8,1 2,6 6,2 2,7 10,0 8,8 2,7 1,0 -2,7 +6,0 9 TWh 2

22 Chyby modelu – citlivost Metoda znamená že pro ČR: –Na hraničních vedeních, které jsou přetěžovány (a vyvolává to náklady) jsou kladné MW.km –Na vnitřních vedeních které jsou odlehčovány (což nevylolává nic, ani náklady ani úspory) jsou MW.km záporné –Ve výsledku se vysaldují a kompenzace může být nula (přestože část sítě tranzity trpí – není poskytnuta kompenzace) –Takže již tak podhodnocené tranzity nejsou kompenzovány

23 Důsledky Metoda podhodnocuje tranzity přes ČR a přikládá malou citlivost soustavy na ně = malé kompenzace (příjmy) Metoda v nepřiměřeném rozsahu a směru alokuje export z ČR přes Rakousko a Švýcarsko ( země s velkou citlivostí a vysokými náklady) = velké contributions = platby Výsledkem je nerovnováha (čistá platba) mezi příjmy a výdaji v očekávané výši 20 až 40 mil. Eur

24 Dopady na ČR - příjmy Compensations : –v případě ČR 1.74 Eur/MWh fyzického tranzitu (17 mil eur. kompenzací dle posledního výpočtu ETSO net metody, 9.77 TWh tranzitů) –v případě Rakouska 6.74 Eur/MWh fyzického tranzitu (87 mil eur. kompenzací dle posledního výpočtu ETSO net metody, 12.99 TWh tranzitů)

25 Dopady na ČR - platby

26 Dopady na ČR - tarify

27 Úpravy metody z pohledu ČR Citlivostní faktory počítat metodou positive–element level Vypočítaný tranzitní klíč upravit u zemí přes které jdou kruhové toky = Loop Flow factor Cost claims snížit o výnosy z aukcí (a ty pak ponechat TSO = změna Congestion management guidelines) nebo Limitovat meziroční změnu příjmů a výdajů = capping (pravidla pro capping)  Tyto úpravy by mohly snížit platby pod 15 mil. Eur/rok

28 Aktivity ČEPS Připomínky k Gl v rámci public consultation  ERGEG Návrhy na implementaci loop flow faktoru na TF ETSO Příprava podkladů a informací pro další státní správu (ERÚ, MPO) Podklady a diskuse s profesními organizacemi (Eurelectric) Konzultace a výměna informací s potenciálními partnery v ETSO Velmi úzká a účinná spolupráce s ERÚ a MPO –Blokace návrhu v hodině dvanácté (před hlasováním ERGEG) –Vrácení zpět k dopracování

29 Co dál ? Koncept bezplatného přenosu může být pouze dočasný jako krátkodobá podpora obchodů: Nealokuje náklady na jejich původce Nestimuluje PPS k výstavbě nových tranzitních tras (sever-jih, východ-západ) Mezinárodní obchody již v tuto chvíli netřeba „uměle“ podporovat v současné době nárůst toků až k hranicím kapacity sítí Vhodnou cestou je jednotný regulovaný „Evropský“ tarif za přeshraniční obchody Vycházející z nákladů Zahrnující přiměřený zisk a stimul pro nové tranzitní sítě Založený na principu solidarity ( „Evropská poštovní známka“ )

30 Děkuji za pozornost solc@ceps.cz


Stáhnout ppt "ITC mechanismus Praha, 12.6.2006 Pavel Šolc, ČEPS, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google