Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Problémy provozovatelů přenosových soustav www. ceps. cz L. Petráňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Problémy provozovatelů přenosových soustav www. ceps. cz L. Petráňová."— Transkript prezentace:

1 1 Problémy provozovatelů přenosových soustav www. ceps. cz L. Petráňová

2 2 Profil společnosti ČEPS, a.s. je akciová společnost, jejímž akcionářem je stát 51% Osinek, a.s. 15% MPSV 34% MF

3 3 Problémy provozovatelů soustav Technické Právní Obchodní Lidské

4 4 Technické problémy

5 5 THE SYNCHRONOUS ZONES IN 2003

6 6 Soustava UCTE Jedna z největších a nejbezpečnějších synchronních zón:Jedna z největších a nejbezpečnějších synchronních zón: –24 propojených zemí –400 Millionů lidí – 2100TWh spotřeby

7 7 Technické problémy a)Elektrizační soustavy, vzájemně propojené přes přenosové soustavy vytvářejí prostor pro zajištění vysoké úrovně spolehlivosti a bezpečnosti provozu a prostředí pro volný obchod s elektrickou energií. b)Byť jsou provozovány nezávislými provozovateli soustav s odpovědností za spolehlivost na území daném licencí, fyzikálně tvoří jeden celek s vysokým stupněm vzájemného ovlivňování.

8 8 Technické problémy c) Výše uvedené ovlivňování vyžaduje vzájemnou koordinaci provozu a regionální přístup k přípravě provozu i řízení v reálném čase. d) Význačnou podmínkou spolehlivého provozu je stálé udržování kritéria „N- 1“, a to s uvážením vlivu sousedních soustav. e) Výměna dat a informací spolu s regionální predikcí úzkých míst v přenosu je pro provozovatele přenosových soustav imperativem pro udržování spolehlivosti zásobování elektrickou energií.

9 9 Nové výzvy UDRŽENÍ BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU PŘISPÍVAT K VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO TRHU S ELEKTŘINOU NAJÍT ŘEŠENÍ PRO POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍCH PROPOJENÍ: Vypracování plánů pro řešení nouzových stavů systému Zlepšení koordinace a komunikace mezi provozovateli soustav Aktualizace plánů obrany proti šíření poruch a plánů obnovy Trénink dispečerů

10 10 Operational Handbook UCTE (Interoperability) UCTEMULTILATERALAGREEMENT Podmínky připojení k PS Národní KODEX „1“ Národní KODEX „n“ ………

11 11 Nové výzvy:připojení RAO-EU-reálné toky

12 12

13 13 Současná koordinační centra a návrh evropského centra Brauweiller Laufenburg Evropské centrum technické koordinace přeshraničních výměn - Praha

14 14 Proč Evropské koordinační centrum? Rostoucí toky elektřiny mezi evropskými státy vlivem liberalizace trhu s elektřinou (a zvětšováním regionů s deficitem elektrické energie) ¨Rozšiřování systému UCTE Výstavba větrných elektráren koncentrovaně v místech s menší spotřebou a bez odpovídající struktury přenosových soustav a podpůrných služeb

15 15 Proč Evropské koordinační centrum? Názor ČEPS: založit nezávislou organizaci (Operational and Coordinating Centre), která bude shromažďovat informace, oznamovat možná ohrožení soustav, analyzovat systémové poruchy, spolupracovat na koordinaci odstávek vedení, údržbových pracích, monitorovat dodržování kritérií N-1…atd

16 16 Co dalšího bude OCC zajišťovat? - Koordinaci metod a plánování údržby s cílem předcházet vzniku úzkých míst a přetížení přeshraničních propojení - Předpovědi toků elektřiny-Day ahead congestion forecast - Pomoc při stavech nouze –Návrhy rozvoje přenosových soustav –Real-time monitoring provozu propojeného systému UCTE –Řízení aukcí

17 17 Co je potřeba, aby OCC vzniklo? Politická podpora Vůle TSO Určit místo, řídící výbor, způsob financování,…..

18 18 Kde by OCC mělo mít sídlo?

19 19 Právní problémy Multilaterální smlouvy Rozhodování ERGEG versus rozhodnutí národních regulátorů Doporučení EC versus národní právní prostředí …………..

20 20 Obchodní problémy Obchodníci definují obchodní cestu pro elektřinu Mechanizmus CBT(ITC) je nutno filosoficky změnit

21 21

22 22 Realizace koordinovaných aukcí Roční aukce – listopad 2004 Měsíční aukce – od prosince 2004 Denní aukce – od 1.4.2005 Vyspělá elektronická komunikace Unikátní řešení v Evropě

23 23 Současný vývoj Regionalizace Evropy Definice miniregionů Podpora vytváření regionálních trhů Tlak na spolupráci TSO Organizace minifór regulátorů, minifórum CEE 27.1.05 ve Vídni Spolupráce TSO v regionu založena na setkání představitelů 8 TSO leden 2004 Vlastní řešení v oblasti congestion management odpovídající charakteristice trhu v regionu Udržení kontroly procesu Projekt koordinovaných aukcí v regionu střední Evropy

24 24 Koordinované aukce 2006 7 TSO (8 TSO od 2007) : CEPS, SEPS, VE-T, EON, APG, PSE-O,MAVIR, (ELES) Roční, měsíční a denní explicitní aukce Vychází z mechanismu 2005 ČEPS aukční kancelář Organizace aukcí Koordinace vývoje pravidel a IT řešení Standardizace pravidel a postupů i v předcházejících a navazujících činnostech –Výpočty kapacit –Sjednávání a registrace diagramů

25 25

26 26 Výhody pro zákazníky Jednotná pravidla v celém regionu Jednotné uzávěrky (harmonizace tržních pravidel „zdola“) Podpora rovnému přístupu do všech soustav Jedno místo pro zadávání nabídek na všechny profily a jeden SW systém pro všechny transakce (hromadná a standardní komunikace) Vysoká flexibilita systému a jeho samoobslužnost Plně mezinárodní prostředí (není třeba znát maďarštinu a polštinu) Podpora sekundárnímu trhu = efektivnost Jeden risk management (obrana proti spekulacím při minimalizaci nákladů) Vázané (tranzitní a blokové) nabídky

27 27 Lidské problémy Spolehlivost versus přelétavost Dlouhá doba přípravy kvalitního pracovníka versus přehršle krátkodobých lákadel Loajalita versus svoboda Nejistá přítomnost znamenající nepřemýšlení o budoucnosti versus dlouhodobost investičních plánů

28 28

29 29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Problémy provozovatelů přenosových soustav www. ceps. cz L. Petráňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google