Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ SETKÁNÍ MULTIPROFESNÍHO TÝMU V POHOŘELICÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ SETKÁNÍ MULTIPROFESNÍHO TÝMU V POHOŘELICÍCH"— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ SETKÁNÍ MULTIPROFESNÍHO TÝMU 8.10.2014 V POHOŘELICÍCH
Standardizace OSPOD Pohořelice CZ.1.04/3.1.03/D Tento projekt je spolufinanacován z ESF a státního rozpočtu ČR PRVNÍ SETKÁNÍ MULTIPROFESNÍHO TÝMU V POHOŘELICÍCH  CÍL SETKÁNÍ: VZÁJEMNÉ OSOBNÍ SEZNÁMENÍ ČLENŮ TÝMU, NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE, AKTUÁLNÍ TÉMA VE SPOLEČNOSTI - KYBERŠIKANA

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové,   zveme Vás k účasti ve vznikajícím odborném multiprofesním týmu. První setkání se koná ve hod. na MěÚ Pohořelice, v sále zastupitelstva. Tým vzniká v souvislosti nastavení systému odborné spolupráce mezi orgánem sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Pohořelice, základních škol ORP Pohořelice, zástupců orgánů veřejné moci a dalších zástupců fyzických a právnických osob (např. PČR, Městská Policie, Probační a mediační služba apod.), a to jako jeden z bodů projektu „ Standardizace OSPOD Pohořelice“, vyhlášeného MPSV ČR v rámci OPLZZ, do kterého se Město Pohořelice zapojilo. Předpokládaná časová dotace práce týmu je stanovena na tři setkání po cca dvou hodinách v odpolední době během tohoto školního roku Obsah prvního setkání: Představení projektu paní Ing. Silvií Maturovou – vedoucí sociálního a zdravotního odboru Pohořelice Krátká představení přítomných členů týmů Téma nastavení vzájemné spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu – objasnění záměru přednese Mgr. Marie Linhartová – koordinátorka multidisciplinárního týmu dopady společenských jevů (agrese, šikana, kyberšikana) na chování dětí a mládeže ve společnosti   S pozdravem,   Mgr. Marie Linhartová Ing. Silvie Maturová koordinátorka multidisciplinárního týmu vedoucí odboru sociálního a zdravotního  

3 Nežádoucí chování v našem okolí
Buďme všímaví a vzájemně se informujme – v týmu hledejme možnosti řešení (viz. příběh poškozených věcí u školy). OSPOD je spojenec, důležitý konzultant - „přítel na telefonu“, může iniciovat akci MP týmu. Nejsme bezmocní, v týmu vždy najdeme řešení.

4 Agrese a úzkost Agrese jako šance = zmocnit, uchvátit ( násilí a zkáza + také vitaliata a radost energie) Agrese – horká (zvládací mechanismy, trest jako práce s vinou) - chladná ( systém negativních důsledků a pozitivních očekávání) Není dobře projevy agresivity potlačovat, ale je nutné je zpracovávat v počátku Agresivita je kyvadlo od kreativity ke kriminalitě

5 Práce s agresí Agresivita potlačovaná  perfekcionismus a konformismus
Strach je silnější než agresivita  lhostejnost a pasivita Agresivita promítaná do okolí  destruktivní chování Agresivita obrácená k sobě – sebepoškozování, suicidua… Agresivita konstruktivně realizovaná  je u většiny nadaných dětí

6 Dnešní ohrožení lidstva není způsobeno naší agresivitou, ale potlačováním individuální agresivity a neschopností ji realizovat kreativními způsoby. Na dnešního člověka nejsou kladeny příliš vysoké nároky, ale nároky příliš jednostranné. To ho činí agresivním.

7 Krizové situace spojené s internetovou patologií ve školách
Mgr. Marie Linhartová POHOŘELICE

8 Nepoučený pedagog se v krizových situacích souvisejících s elektronickou kriminalitou může i při nejlepší vůli pomoci dopustit řady chyb – je žádoucí spolupracovat, nezůstat v tom sám Elektronická šikana Elektronická manipulace a sexuální zneužívání (kybergrooming) Sexting Konfrontace s ohrožujícím obsahem Elektronické pronásledování (kyberstalking) Sebevražedné úmysly a jednání avizované v prostředí internetu Oběti často prožívají situaci osamoceně, stydí se, je těžké o situaci hovořit hlavně s blízkými. Zraňující podněty se opakují a prohlubují.

9 S kyberšikanou se setkalo 51% dětí, 35-ti%dětí se někdo vloupal na účet(např.sociální síť), 34% dětí se v kyberprostoru setkalo s verbálními útoky a nadávkami, 26% bylo obtěžováno prozváněním přes telefon,…. Další projevy kyberšikany: Posílání urážlivých SMS, ů, pronásledování na sociálních sítích a internetových fórech Klasická šikana nahrávaná na video a zveřejněná Zveřejňování intimních fotografií Tvorba nepravdivých materiálů Happy slapping (fackování) – nečekaná fyzická napadnutí a natáčení reakcí Zesměšňování učitele natáčené mobilem

10 Další statistiky – zdroj Seznam.cz
Každé 50. dítě ve věku let bylo na internetu požádáno o fotografii svého genitálu 28% českých dětí mezi 9 a 16 lety se setkalo na internetu s pornografickým obsahem 21% českých dětí mezi 9 a 16 lety vidělo nebo dostalo zprávu se sexuálním obsahem 40% dětí neřekne rodičům, že se setkalo s pornografií na internetu 8% dětí umístilo svoji nahou fotografii na internet 12% dětí takovou fotografii někomu přes internet nebo počítač poslalo 9% se setkalo s tím, že někdo jiný (kamarád) umístil jejich sexy fotografii na internet K významným konzumentům porna na internetu patří i děti ve věku 12-17, považují porno scény za normální sexuální chování, tento vliv je na určitou skupinu větší než vliv rodiny a školy.

11 Mladí jsou důvěřiví a závislí na internetu
Dle nedávné studie Masarykovy univerzity je počet závislých na internetu v ČR 3,4%. U dětí mezi 12. – 15. rokem je to 23% Nejproblematičtější – online hry, pornografické stránky, sociální sítě a chatování (nahrazují totiž základní lidské potřeby – kontakt a komunikaci – a jsou k dispozici 24 hodin denně) 63% dětí nemá problém osobě z internetu poslat své jméno a příjmení 43% je ochotno sdělit ovou adresu 39% na požádání poslalo fotografii obličeje 43% bylo osobou z internetu požádáno o schůzku a většina(55%) by na schůzku došla Jablotron zkoumal mezi vězni a 11% zlodějů tipuje i pomocí sociálních sítí

12 Nikdy situaci nepodceňujme
Akutní krizový stav může nastat i po jednorázovém útoku (konfrontace s krajně násilným obsahem – videozáznam brutální popravy, týrání,..) Podpora a pomoc je stejně důležitá jako zprostředkování profesionální pomoci. Zas tolik se snad nestalo – bývá často citováno u sebevražd mladých lidí. Měřítkem není objektivní závažnost situace, ale prožívání toho, kdo jí prochází. Neřešená krize může mít fatální následky – čelíme nestandardním emocím v nestandardní míře a chování je odrazem aktuálního prožívání. Úzkost, panika, neklid, útlum, někdy agrese; chlad, svalový třes, zvýšená potřeba močit,…

13 Pedagog jako krizový intervent
Hlavním úkolem je STABILIZOVAT, OCHRÁNIT A ZASTAVIT. Myslete na: Základní potřeby – teplý nápoj, sušenka, deka… a fyzické potřeby. Bezpečné místo – nechte dítě vybrat si místo, krytá záda Ochrana soukromí – ubezpečení o ochraně, ale také to, že existují skutečnosti, které musíte ze zákona sdělit rodičům i dalším orgánům, budete však maximálně chránit zájmy a soukromí dítěte Veďte bezpečný rozhovor

14 Základní doporučení pro vedení bezpečného rozhovoru s dítětem v krizi
Zabezpečte pohodlí a soukromí pro rozhovor Dávejte otevřené otázky – vidím, že tě něco trápí… pověz mi, co se děje Naslouchejte – nesnažte se uhádnout, co se děje Opakovaně se ujišťujte, že dobře rozumíte. Parafrázujte, co vám dítě sdělilo – jestli tomu dobře rozumím… Máte času víc, než se může zdát – vidím, že se ti o tom těžko mluví Volte slova Ptejte se dítěte na pocity a obavy – mám pocit, že máš z něčeho velkou obavu… Ujistěte dítě, že chyba je na straně agresorů – prevence pocitu viny Ptejte se dítěte na jeho zdroje pomoci – kdo myslíš, že by nám mohl pomoci Ptejte se na jeho představu o řešení problému – co od vás očekává, když se na vás obrací Sestavte s dítětem plán kroků a řešení – kdo, co, jak, proč O jakémkoli řešícím kroku dítě informujte – zavolám teď mamince a domluvím s ní… Na konci rozhovoru se ujistěte, že si vzájemně dobře rozumíte Ujistěte se o vzájemné informovanosti a domluvte další setkání

15 Záchranný plán Kdo by měl o problému vědět Kdo může pomoci s řešením
Technické kroky – BLOKUJ, NEODPOVÍDEJ, UCHOVEJ DŮKAZY, POŽÁDEJ O ODSTRANĚNÍ – domluvte s dítětem, které kroky zvládne samo Školní šikana a kyberšikana je skupinovým onemocněním. Důležité je bezpečné a sdílné prostředí, všímání si a vnímání signálů, … vždy vycházejme z předpokladu, že oběti kyberšikany jsou ve většině případů zároveň obětmi šikany školní. Včasnou ochranou potenciálních obětí jsou pravidelná šetření vztahů ve třídě.

16 E-krizové situace - nezůstávejte s problémem sami
Krizová a psychologická pomoc Technická (technologická) pomoc Zákonná pomoc

17 Profesionální krizová intervence
Stabilizovat krizový stav Pojmenovat problém Zorientovat se ve zdánlivě neřešitelné a bezvýchodné situaci Dát situaci rámec a hranice Mobilizovat síly klienta a jeho schopnost situaci řešit Hledat konkrétní oporu v okolí klienta Sestavit s klientem další kroky, které mu v řešení pomohou Zprostředkovat další pomoc

18 Linka bezpečí – rodičovská linka, kam se mohou obracet i pedagogové – (po – čt od13 do 19 hod., pá hod.) Dětské krizové centrum – Nonstop Linka Důvěry DKC ( Linku vede specialistka na ochranu před kyberkriminalitou – PhDr. Lenka Hulanová) Spondea – krizová pomoc a následná péče –

19 Technická pomoc Horké linky jsou v současné době v ČR dvě
nevládní ( pomáhá s technickým řešením elektronických útoků, stáhnutím falešného profilu, blokací agresorů) provozovaná Policií ČR (policejní může např. zahájit i vyšetřování)

20 Zákonná pomoc Pro postup škol v případě digitálních přestupků zatím neexistuje jednoznačná metodická opora. Škola (vč.konkrétních pracovníků) nesmí poskytovat přístup k nezákonnému nebo nevhodnému obsahu. Škola může libovolně upravit pravidla a podmínky přístupu žáků k digitálním technologiím na půdě školy. Začleňte pravidla užívání mobilních technologií, internetu a postihy při jejich porušení do školního řádu. Vytvořte funkční síť pomáhajících profesionálů na základě osobních kontaktů a vazeb, vytvořte krizový plán a kontaktní databázi. OSPOD jako spojenec

21 Národní centrum bezpečnějšího internetu
Osvěta a prevence – pravidelný elektronický měsíčník je zasílán do škol z celé ČR Safeinternet.cz Bezpecne-online.cz

22 Děkuji za Vaši pozornost.
S využitím materiálu Řešen krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách autorek Mgr. Jany Brandejsové Mgr. et Mgr. Kateřiny Lukášové vzniklého v rámci projektu OP VK Škola bezpečně online: Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu v Pardubickém kraji. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/ Národní centrum bezpečnějšího internetu, 2011.


Stáhnout ppt "PRVNÍ SETKÁNÍ MULTIPROFESNÍHO TÝMU V POHOŘELICÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google