Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání a ochrana životního prostředí, zejména ovzduší Dopady směrnice EU o průmyslových emisích a její vliv na český průmysl po roce 2015 Ing. Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání a ochrana životního prostředí, zejména ovzduší Dopady směrnice EU o průmyslových emisích a její vliv na český průmysl po roce 2015 Ing. Pavel."— Transkript prezentace:

1 Podnikání a ochrana životního prostředí, zejména ovzduší Dopady směrnice EU o průmyslových emisích a její vliv na český průmysl po roce 2015 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR 4.2.2010, Senát parlamentu ČR

2 Priority podnikatelů Zdroje - surovinové - energetické - lidské - finanční Životní prostředí – zejména ovzduší Legislativa – jednoduchá, stabilní a motivující k podnikání a zabezpečující konkurenceschopnost

3 Zdroje - surovinové Tuzemské nerostné suroviny - dle horního zákona jsou bohatství státu RIZIKA - neuvážené omezování těžební činnosti - cílené komplikace při využívání tuzemských surovin - rostoucí závislost na importovaných surovinách z ekonomicky nestabilních oblastí

4 Zdroje - energetické Dostatečné Spolehlivé Dlouhodobě koncepčně řízené Zabezpečující konkurenceschopnost Ekologické Motivující k úsporám Teplárenské zdroje - ohrožení

5 Zdroje - lidské Riziko absence technicky vzdělané a práceochotné pracovní síly Neexistence systémové podpory technického vzdělání na všech úrovních Špatně řešený demografický pokles Nepružně nastavený trh práce

6 Hrozba – populační pokles ŽÁCI PŘIJATÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ČR v letech 1995 – 2015

7 Hrozba – populační pokles

8 Zdroje - finanční Hrozby z vývoje veřejných financí Neúnosně drahá veřejná správa a správa EU Rostoucí korupce Plýtvání v systému dotací (ČR i EU) Politická nezodpovědnost Dlouhodobé neřešení mandatorních výdajů (důchody, zdravotnictví, školství aj.) Zhoršení dostupnosti financí pro podnikatele

9 Životní prostředí – zejména ovzduší Životní prostředí – nástroj k ovlivňování hospodářské soutěže v ČR, v EU i ve světě ( snaha uzákonit pokles CO 2 do roku 2050 o %, rušení dobývacích prostorů) Kvalita ovzduší – kritický faktor rozvoje podnikání Nedostatečně provázána SEK s řešením kvality ovzduší

10 Komplexní regionální řešení kvality ovzduší velmi citlivý parametr kvality života obyvatel v regionu limitující faktor rozvoje podnikání KHK MSk má eminentní zájem zlepšit kvalitu ovzduší v kraji hledat komplexní řešení v partnerství s veřejným sektorem, vysokými školami, příslušnými státními orgány a dalšími

11 Hlavní znečišťovatelé v ČR (polétavý prach) Průmysl a energetika - 37 % Doprava - 20 % Zemědělství - 5 % Lokální zdroje znečištění - 38 % Sekundární prašnost

12 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006 ????

13 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006

14 Denní koncentrace benzo (a) pyrenu v roce 2006

15

16 Nejvyšší 24 hod. koncentrace prachových částic PM 10 (> 10 µm) v roce 2008

17 Klíč k řešení – koncepční změny V energetice V průmyslu V dopravě V individuálním vytápění V zemědělství

18 Nástroje řešení Legislativní – snižování emisních limitů – omezené technické možnosti Koncepční v rámci ČR i kraje Environmentální výchova – dlouhodobé, málo účinné, ale nutné Organizační – sekundární prašnost Řešení přeshraničních vlivů

19 Legislativní – snižování emisních limitů – omezené technické možnosti Problém MSk je vysoká koncentrace znečišťovatelů ovzduší na relativně malém území !! Snižování emisních limitů ANO, ale má to svá technicko-ekonomická omezení (ztráta konkurenceschopnosti) a hrozby (odchod podniků do jiných teritorií) Politická nechuť řešit individuální (občanské) znečišťovatele ovzduší

20 Koncepční řešení v rámci ČR i kraje Státní energetická koncepce – HK ČR podporuje současný návrh Z pohledu území se silným znečištěním je nutno provázat její realizaci s požadavky na zlepšení ovzduší Příklad MSK – zásadně snížit koncentraci znečišťovatelů v území

21 Denní koncentrace prachových částic (> 10 µm) v roce 2006

22 Nejvyšší 24 hod. koncentrace prachových částic PM 10 (> 10 µm) v roce 2008

23 Limity řešení Nesnížit konkurenceschopnost regionu Zajistit energetickou bezpečnost a soběstačnost MSk Zachovat, případně navýšit CZT a podíl kombinované výroby tepla a el. Energie Eliminovat pokles, případně i dotěžení zásob černého uhlí v OKR

24 Jak snížit koncentraci znečišťovatelů v území ?? Zásadně restrukturalizovat energetiku MSk Vystavět Jadernou elektrárnu Blahutovice (provoz v kogeneračním režimu) Vyvést teplo z Blahutovic do všech stávajících systémů CZT (případně i tyto rozšířit) Uzavřít všechny velké uhelné energetické zdroje v MSk Vybudovat záložní energetický zdroj (plynová špičková elektrárna)

25 Doprava Posílit hromadnou dopravu Vytvořit systém meziměstské kolejové dopravy v MSk Přechod zejména „koncentrované“ dopravy na zemní plyn Rozvoj elektromobilů – tam kde není efektivnější využít zemní plyn

26 Individuální vytápění Omezit spalování nekvalitních paliv Zabránit nelegálnímu spalování odpadů Nízkoenergetické a pasívní domy Podporovat instalaci tepelných čerpadel Kvalitní vytápěcí systémy

27 Nejen průmysl

28 Rizika Odčerpávání finančních prostředků na opatření nezlepšující kvalitu ovzduší – CO2 Neschopnost komunikace a spolupráce veřejného a soukromého sektoru Neochota spolupráce v rámci vymezeného prostoru Prosazování neobjektivních a jednostranných pohledů na danou problematiku

29 Legislativa Jednoduchá a stabilní Respektující národní podmínky Přílišná byrokratizace z EU Úcta k legislativě Snadno vymahatelná Podporující hospodářskou soutěž Motivující k podnikání a k práci Zabezpečující konkurenceschopnost

30 Závěr Při navrhovaných řešeních dbát na rovnováhu environmentálních, hospodářských a sociálních aspektů daného řešení

31 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Podnikání a ochrana životního prostředí, zejména ovzduší Dopady směrnice EU o průmyslových emisích a její vliv na český průmysl po roce 2015 Ing. Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google