Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šíření tepla Milena Gruberová Milena Gruberová Jan Hofmeister Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek Tomáš Skála Jan Macháček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šíření tepla Milena Gruberová Milena Gruberová Jan Hofmeister Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek Tomáš Skála Jan Macháček."— Transkript prezentace:

1 Šíření tepla Milena Gruberová Milena Gruberová Jan Hofmeister Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek Tomáš Skála Jan Macháček

2 Jak se šíří teplo Šíření tepla je jedním ze způsobů přenosu energie. Teplo vždy předává těleso s vyšší teplotou tělesu s nižší teplotou. Šíření tepla je jedním ze způsobů přenosu energie. Teplo vždy předává těleso s vyšší teplotou tělesu s nižší teplotou. Druhy šíření tepla jsou, proudění tepla a tepelné záření. Druhy šíření tepla jsou, proudění tepla a tepelné záření. Při dotyku dvou těles rozdílných teplot předávají částice teplejšího z nich část své pohybové energie částicím tělesa chladnějších Při dotyku dvou těles rozdílných teplot předávají částice teplejšího z nich část své pohybové energie částicím tělesa chladnějších

3

4 Proudění tepla Proudění tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v kapalinách a plynech, při kterém se přemísťují přímo částice s větší energií. Proudění tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v kapalinách a plynech, při kterém se přemísťují přímo částice s větší energií. Ve srovnání s vedením tepla může být proudění tepla rychlejší. Ve srovnání s vedením tepla může být proudění tepla rychlejší. Samovolné tepelné proudění stoupá vzhůru, protože teplejší části kapalin a plynů mají menší hustotu. Samovolné tepelné proudění stoupá vzhůru, protože teplejší části kapalin a plynů mají menší hustotu. Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. Pro zjednodušené zkoumání vlastností plynů se používá ideální plyn. Pro zjednodušené zkoumání vlastností plynů se používá ideální plyn.

5 Vedení tepla Vedení tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém si část své pohybové energie předávají pomocí nárazů sousední částice těles. Vedení tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém si část své pohybové energie předávají pomocí nárazů sousední částice těles. Vedení tepla je nejčastější způsob šíření tepla v pevných tělesech, podle rychlosti vedení tepla se pevné látky dělí na tepelné vodiče a tepelné izolanty. Vedení tepla je nejčastější způsob šíření tepla v pevných tělesech, podle rychlosti vedení tepla se pevné látky dělí na tepelné vodiče a tepelné izolanty. Porovnat látky podle jejich tepelné vodivosti umožňuje veličina součinitel tepelné vodivosti. Porovnat látky podle jejich tepelné vodivosti umožňuje veličina součinitel tepelné vodivosti.

6 Tepelné záření (též infračervené záření) je jeden ze způsobů šíření tepla, při kterém každé těleso s teplotou vyšší než okolí vyzařuje teplo a každé těleso s teplotou nižší než okolí pohlcuje teplo. (též infračervené záření) je jeden ze způsobů šíření tepla, při kterém každé těleso s teplotou vyšší než okolí vyzařuje teplo a každé těleso s teplotou nižší než okolí pohlcuje teplo. Množství vyzařovaného a přijímaného tepla zavisí na rozdílu teplot tělesa a okolí a na barvě povrchu tělesa (tmavá a matná tělesa vyzařují a přijímají více tepla, světlá a lesklá tělesa vyzařují a přijímají méně tepla). Množství vyzařovaného a přijímaného tepla zavisí na rozdílu teplot tělesa a okolí a na barvě povrchu tělesa (tmavá a matná tělesa vyzařují a přijímají více tepla, světlá a lesklá tělesa vyzařují a přijímají méně tepla). Tepelné záření se nejlépe šíří ve vakuu, svou podstatou to je jeden z druhů elektromagnetické záření. Tepelné záření se nejlépe šíří ve vakuu, svou podstatou to je jeden z druhů elektromagnetické záření.

7 Proudění vzduchu Vítr vzniká v přírodě tam, kde se vzduch nestejnoměrně zahřívá. Zvlášť zřetelně se to projevuje na mořském pobřeží. Ve dne se vzduch nad pevninou ohřívá rychleji než nad mořem. Proto nad pevninou stoupá teplý vzduch vzhůru a na jeho místo proudí chladnější vzduch od moře. V noci je tomu naopak: pevnina se ochlazuje rychleji než moře. Proto se proud vzduchu obrátí a vítr vane od pevniny na moře. Vítr vzniká v přírodě tam, kde se vzduch nestejnoměrně zahřívá. Zvlášť zřetelně se to projevuje na mořském pobřeží. Ve dne se vzduch nad pevninou ohřívá rychleji než nad mořem. Proto nad pevninou stoupá teplý vzduch vzhůru a na jeho místo proudí chladnější vzduch od moře. V noci je tomu naopak: pevnina se ochlazuje rychleji než moře. Proto se proud vzduchu obrátí a vítr vane od pevniny na moře. Na principu proudění zahřátého vzduchu fungují také chladící věže tepelných a jaderných elektráren. Přiváděná teplá voda ve věži zahřívá vzduch, ten stoupá vzhůru a na jeho místo je zdola nasáván venkovní chladný vzduch. Padající teplá voda se v proudu vzduchu ochlazuje a vrací se zpět do chladícího okruhu. Část vody se vypařuje a nad chladící věží se vytváří oblaka bílé mlhy. Na principu proudění zahřátého vzduchu fungují také chladící věže tepelných a jaderných elektráren. Přiváděná teplá voda ve věži zahřívá vzduch, ten stoupá vzhůru a na jeho místo je zdola nasáván venkovní chladný vzduch. Padající teplá voda se v proudu vzduchu ochlazuje a vrací se zpět do chladícího okruhu. Část vody se vypařuje a nad chladící věží se vytváří oblaka bílé mlhy.

8

9 Černá a bílá Rozdíl je v tom jak pohlcují tepelné záření Rozdíl je v tom jak pohlcují tepelné záření Černá barva je černá protože pohlcuje světlo, proto pohlcuje i tepelné záření Černá barva je černá protože pohlcuje světlo, proto pohlcuje i tepelné záření Bílá barva světlo odráží, a proto odráží i tepelné záření. Bílá barva světlo odráží, a proto odráží i tepelné záření. Černá tělesa vysílají tepelné záření, vysílají ho tím víc, čím jsou sama teplejší. Černá tělesa vysílají tepelné záření, vysílají ho tím víc, čím jsou sama teplejší. Bílá tělesa,i když jsou stejně teplá, vysílají tepelného záření méně. Bílá tělesa,i když jsou stejně teplá, vysílají tepelného záření méně.


Stáhnout ppt "Šíření tepla Milena Gruberová Milena Gruberová Jan Hofmeister Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek Tomáš Skála Jan Macháček."

Podobné prezentace


Reklamy Google