Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lesnická fytocenologie a typologie Lesnická a dřevařská fakulta Lesnictví Základní informace o předmětu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lesnická fytocenologie a typologie Lesnická a dřevařská fakulta Lesnictví Základní informace o předmětu."— Transkript prezentace:

1 Lesnická fytocenologie a typologie Lesnická a dřevařská fakulta Lesnictví Základní informace o předmětu

2 Vyučující doc. Dr. Ing. Jan Štykar -garant předmětu -přednášející -zápočet + zkouška Ing. Michal Friedl -cvičící – úvod, zadání seminární práce, fytocenologická plocha a zápis, zpracování fytocenologických dat (4 týdny; 1.–4. týden semestru) -cvičící – terénní cvičení – geobiocenologická plocha a geobiocenologický zápis (cca 5hodinové terénní cvičení; dle domluvy) Ing. Antonín Kusbach, Ph.D -cvičící – lesnicko-typologický klasifikační systém ÚHÚL (4 týdny; 5.–8. týden semestru) -hlavní cvičení

3 Michal Friedl Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (Lesnická fakulta, blok B) Konzultační hodiny: úterý 13.00–15.00 michal.friedl@email.cz

4 Studijní literatura K dispozici na http://user.mendelu.cz/xfriedlhttp://user.mendelu.cz/xfriedl A MBROS, Z. (2003): Praktikum geobiocenologie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno. 97 s. A MBROS, Z., Š TYKAR, J. (2004): Geobiocenologie I. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno. 63 s.

5 Průběh cvičení 1.Úvod, zadání seminární práce, fytocenologická plocha a zápis 2.Zpracování fytocenologických dat – analýza ekoelementů 3.Zpracování fytocenologických dat – zjištění trofických, hydrický řad a vegetačních stupňů 4.Zpracování fytocenologických dat – porovnání zápisů dle indexů podobnosti, index diverzity; dokončení seminární práce 5. Povinné terénní cvičení (17.–24. 4. 2015): –PR Kamenný vrch a PP Údolí Kohoutovického potoka (Brno; Nový Lískovec, Kohoutovice, Pisárky). Doprava MHD (trolejbusy 26, 37, autobus 50) na zastávku Koniklecová. –Doba trvání cvičení asi 4 hodiny. –Návrat ze zastávky Antonína Procházky (MHD 37, 52, 68). –Dobré terénní vybavení, cvičení bude za každého počasí. –S sebou vytištěné dva formuláře geobiocenologického snímku, doporučeně kombinovanou stupnici abundance a dominance, patrovitost dle Zlatníka (obrázek) a stupnici patrovitosti dle Zlatníka (vše na http://user.mendelu.cz/xfriedl/Fytocenologie%20+%20lesnicka%20typologie%20LI/Studijni %20materialy/) http://user.mendelu.cz/xfriedl/Fytocenologie%20+%20lesnicka%20typologie%20LI/Studijni %20materialy/

6 Zápočet Účast na cvičeních (maximálně dvě omluvené absence) Účast na povinném terénním cvičení (Kamenný vrch) Účast na hlavních cvičeních Odevzdaná seminární práce na zkoušce doc. Štykarovi (dobrovolně také v digitální podobě na michal.friedl@email.cz) michal.friedl@email.cz Zápočtový test (zřejmě přes UIS)

7 Zadání seminární práce „Kuchařka“ na http://user.mendelu.cz/xfriedl/Fytocenologie%20+%20lesnicka%20typolo gie%20LI/Seminarni%20prace/ http://user.mendelu.cz/xfriedl/Fytocenologie%20+%20lesnicka%20typolo gie%20LI/Seminarni%20prace/ Geobiocenologické zhodnocení lesního ekosystému Ve vybraném území charakterizovat nejméně dva odlišné typy lesních ekosystémů pomocí geobiocenologických a lesnicko-typologických metod a přístupů. Na základě dosažených výsledků zařadit oba segmenty do cílových hospodářských souborů, navrhnout odpovídající podíl melioračních a zpevňujících dřevin a také cílovou skladbu dřevin.

8 Zadání seminární práce Osnova práce Výběr lokality. Širší územní vztahy zájmového území (biogeografický region, přírodní lesní oblast, geologická charakteristika, pedologická charakteristika, charakteristika reliéfu, klimatická charakteristika). Založení minimálně dvou geobiocenologických ploch v různých typech lesního ekosystému (přírodě blízký a přírodě vzdálený typ lesního společenstva). Provést kompletní geobiocenologický zápis, vykopat a popsat půdní sondy. Charakter lesního ekosystému na geobiocenologických plochách, stejně jako půdní profily fotograficky dokumentovat. Vyhodnotit geobiocenologické zápisy – výpočet fytoindikačních spekter pro ekoelementy (teplo, světlo, vlhkost, půdní reakce, obsah dusíku), výpočet fytoindikačních spekter pro vegetační stupně, hydrické a trofické řady. Porovnat oba zápisy pomocí indexů floristické podobnosti (index Sørensenův, Jaccardův). Zařadit oba segmenty do souboru lesních typů (SLT) lesnicko-typologického systému ÚHÚL a do skupiny typů geobiocénů (STG) geobiocenologického systému. Důvod zařazení komentovat. Zařadit obě plochy do cílového hospodářského souboru. Pro zjištěné cílové hospodářské soubory navrhnout cílovou skladbu dřevin a také vhodné spektrum a podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Vyplnit závěrečný přehled výsledků (viz dále).

9 Zadání seminární práce Závěrečný přehled výsledků: Zápis číslo 1Zápis číslo 2 Bioregion: Přírodní lesní oblast: Půdní typ: Z hlediska ekoelementu pro teplo dominují druhy: Z hlediska ekoelementu pro světlo dominují druhy: Z hlediska ekoelementu pro vlhkost dominují druhy: Z hlediska ekoelementu pro půdní reakci dominují druhy: Z hlediska ekoelementu pro obsah dusíku dominují druhy: Index podobnosti Sørensenův: Index podobnosti Jaccardův: Vegetační stupeň: Trofická řada: Hydrická řada: SLT: STG: Cílový hospodářský soubor: Minimální podíl MZD dle vyhlášky 83/1996: Cílová skladba dřevin v %:

10 Zadání seminární práce Odevzdání práce V digitální podobě na michal.friedl@email.czmichal.friedl@email.cz Vytištěná práce ke zkoušce – první otázky u zkoušky se budou týkat práce


Stáhnout ppt "Lesnická fytocenologie a typologie Lesnická a dřevařská fakulta Lesnictví Základní informace o předmětu."

Podobné prezentace


Reklamy Google