Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fytoindikační hodnoty druhů – VS, TŘ, HŘ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fytoindikační hodnoty druhů – VS, TŘ, HŘ"— Transkript prezentace:

1 Fytoindikační hodnoty druhů – VS, TŘ, HŘ
Počáteční fáze analýzy podobná jako minule – do tabulky přepsat druhy, přepočítat pokryvnosti, spočítat jejich podíly k pokryvnosti celkové Následuje přiřazení indikačních hodnot pro určení vegetačního stupně (VS), trofické řady (TŘ), hydrické řady (HŘ) Cesta triviální, ale pracná – ke každému druhu připsat fytoindikační hodnoty pro VS, TŘ, HŘ Cesta pro počítačové fajnšmekry, cesta jednoduchá – funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP): Do xls souboru překopírovat na nový list databázi ekoelementů Aplikovat funkci SVYHLEDAT

2 Principy fytoindikace
Soubor: „geobiocenologie I - indikacni hodnoty druhu.XLS“ (http://user.mendelu.cz/xfriedl//) Soubor: „Vzorove zapisy.doc“ (http://user.mendelu.cz/xfriedl//) Do prvního sloupce v Excelu nakopírovat rostlinné druhy Za ně přidat zjištěnou pokryvnost Pokryvnost přepočítat na průměrné hodnoty pokryvnosti v % Průměrnou pokryvnost přepočítat na podíl pokryvnosti vzhledem k pokryvnosti celkové

3

4

5 Přepočet pokryvnosti na %

6

7

8

9

10

11 Příprava tabulky Vytvořit „automatický“ filtr v záhlaví hlavního listu

12

13 Znázornění vegetačních stupňů
Založení nového listu „VS“ Zkopírovat na něj sloupce s názvy druhů a s rozpětím VS a HŘ Do 3. a dalších sloupců zadat čísla vegetačních stupňů Barvou označit: Červeně vegetační stupně omezených hydrických řad (ve fytoindikační formuli označeno znakem „) Modře vegetační stupně vodou ovlivněných hydrických řad (ve fytoindikační formuli označeno znakem []) Zeleně stanoviště normální Šrafou vzácný výskyt (ve fytoindikační formuli označeno kulatými závorkami)

14

15 3. vegetační stupeň – 300–500 m n. m.
Jenže 3. vegetační stupeň – 300–500 m n. m. 4. vegetační stupeň = 400–700 m n. m. 2. vegetační stupeň = 200–400 m n. m. zlobí tam pomněnka Na slunných expozicích vystupují vegetační stupně do vyšších nadmořských výšek! Naprosto dominuje dub!

16 Výpočet indikace VS s pokryvnostmi
Logika postupu stejná, jako na prvním cvičení Pro každý vegetační stupeň se sečtou podíly pokryvností druhů, které v něm mohou růst (na list „VS“ si přidám sloupce s podíly pokryvností) Je třeba zvážit, zda započítávat i výskyt na hydricky ovlivněných stanovištích (v tomto případě ano – na těch, které jsou vysýchavé – viz indikace vlhkostních poměrů z minula a zanedlouho vypočtené hodnoty pro indikaci hydrické řady)

17

18 1. vegetační stupeň

19 2. vegetační stupeň

20 2. vegetační stupeň

21 3. vegetační stupeň

22 4. vegetační stupeň

23 5. vegetační stupeň

24 6. vegetační stupeň (dle Zlatníka!!!)

25 7. vegetační stupeň (dle Zlatníka!!!)

26 8., 9., 10. vegetační stupeň (dle Zlatníka!!!)

27 Graf Interpretace: Indikován 3. a 4. vegetační stupeň
Ovšem nesedí nadmořská výška, dominance dubu aj. => i s přihlédnutím k indikační hodnotě tepla (minulá hodina) zvolen 2. vegetační stupeň (lze ověřit klimatickými charakteristikami, bonitou dřevin apod.)

28 Trofické řady Založení nového listu „TŘ“
Zkopírování sloupců „druh“, „TŘ“ a „podíl pokryvnosti“ Vytvoření automatického filtru Seřazení vzestupně hodnot TŘ Vytvoření dalšího sloupce TŘ s uvedením příslušných tříd Ke každé třídě sečíst podíly pokryvností druhů, které tuto trofickou řadu (meziřadu) indikují Vyhodnotit graficky

29

30

31

32

33

34

35

36 Graf Interpretace: Nejčetnější jsou druhy indikující širší rozpětí trofických řad (euryvalentní mezotrofy = B~) Významný je podíl mezotrofně-bazifilních druhů – ty indikují vyšší obsah bází v půdě Protože zpravidla platí, že druhy snášející chudší půdy mohou růst i na půdách bohatších, zatímco druhy půd bohatších na chudých půdách růst nemohou (nemají tam dostatek živin), lze při podobnosti fytoindikačních hodnot pro trofickou řadu AB a BD zvolit trofickou řadu BD. To také nejlépe koresponduje s výsledky analýz z minulé hodiny (v úvahu připadaly trofické řady, B, BD, D) a s vlastnostmi matečné horniny.

37 Hydrické řady Založení nového listu „HŘ“
Zkopírování sloupců „druh“, „HŘ“ a „podíl pokryvnosti“ Vytvoření automatického filtru Seřazení vzestupně hodnot HŘ Vytvoření dalšího sloupce HŘ s uvedením příslušných tříd Ke každé třídě sečíst podíly pokryvností druhů, které tuto hydrickou řadu indikují Vyhodnotit graficky

38

39 Graf Interpretace: Nejčetnější jsou druhy indikující hydrickou řadu 2
To naprosto souhlasí s výsledky pro ekoelementy z minulé hodiny a také s grafickým znázorněním vegetační stupňovitosti a hydrických řad (VS + HŘ) – zde převládala červená barva, tedy druhy suchých půd

40 Zařazení – geobiocenologický systém
Geobiocenologická formule 2BD2 Ve skriptech Geobiocenologie II nutno dohledat jednotky, kterým tato formule odpovídá: 2BD1–2 = Fagi-querceta tiliae humilia 2BD1–2 = Ligustri-querceta humilia superiora

41 Zařazení – lesnicko-typologický systém ÚHÚL
Lesnicko-typologický systém ÚHÚL (pracuji nejlépe s tabulkou „Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR (http://user.mendelu.cz/xfriedl//) Vegetační stupeň = 2 Edafická řada – možnosti: Extrémní – neskeletnaté půdy, není výrazně snížená bonita Kyselá – nejsme na kyselých půdách (viz výsledky rozboru ekoelementů pro půdní reakci) Živná – jsem na relativně bohatých půdách (viz rozbor trofických řad), půdní reakce se blíží reakci neutrální (viz rozbor ekoelementu pro půdní reakci), odpovídá kambizem mesobazická aj. Obohacená humusem – ne, obsah dusíku v půdě je nízký (viz rozbor ekoelementu pro obsah dusíku) Obohacená vodou, oglejená, podmáčená, rašelinná – ne, jsem na vysýchavém stanovišti Edafická kategorie – možnosti: W – nejsem na vápenci, půdním typem není rendzina H – půda není hlinitá, naopak obsahuje skelet F – nejedná se o svahové stanoviště, příkré svahy ani rokle. Ve 2. vegetačním stupni se nevyskytuje. S, B – nevyskytují se na silně vysýchavých stanovištích C = citlivá – slunné suché polohy odpovídají, odpovídá i výskyt typických druhů uvedených v tabulce (Poa nemoralis, Pyrethrum corymbosum, Brachypodium pinnatum aj.) Výsledek = 2C = vysýchavá buková doubrava


Stáhnout ppt "Fytoindikační hodnoty druhů – VS, TŘ, HŘ"

Podobné prezentace


Reklamy Google