Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velkoobchod a maloobchod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velkoobchod a maloobchod"— Transkript prezentace:

1 Velkoobchod a maloobchod
Pedagog Doc.Ing. Aleš Hes, CSc. dveře číslo 130 Katedra obchodu a financí přízemí PEF

2 LITERATURA Hes,A. Velkoobchod a maloobchod PEF, 2004
Hes A. Základy velkoobchodu a maloobchodu PEF, 2005 Hes, A. Maloobchod PEF, 2001, 2002 Kroc, S. Velkoobchod PEF, 2002 Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání V.Publishing, 1994 Cannon, T. Svět obchodu Longman, Albion, Brno, 1991 Čichovský,L. Jak úspěšně prodávat Montanex, Ostrava, 1994 Hadravová, Zd. Obchodní technologie MERKURIA, Praha,. 1980 Kotler, P. Marketing, management Victoria Publishing, 1992 McCarthy. Základy marketingu Victoria Publishing, 1995 Beránek, J. Hygiena v obchodě MAG Consulting, Praha, 1997 Bureš, I., 10 zlatých pravidel prodeje Management Press, Praha, 1994

3 úspěšný zápočtový test „účast na exkursi“
Podmínky zápočtu 100 % účast na cvičeních úspěšný zápočtový test „účast na exkursi“

4 ZKOUŠKA 1. Zkouškový test …... 70 % úspěšnost 2. Ústní přezkoušení
Předpokladem k zápisu ke zkoušce je splnění zápočtu

5 VELKOOBCHOD výroba spotřební zboží Spotřeba
velkoobchod maloobchod pohostinství cestovní ruch Spotřeba

6 Předmět činnosti velkoobchodu
nákup velkých objemů spotřebního zboží z výroby a dovozu vytváření zásob a sezónních zásob, jejich skladování a péče o ně … vytváření širokého obchodního sortimentu pro maloobchod vyrovnání prostorových rozdílů mezi specializovanou a koncentrovanou výrobou a decentralizovanou širokou poptávkou péče o množství, strukturu a jakost spotřebního zboží na straně nabídky a poptávky velkoobchodní výzkum trhu

7 Aplikace základních funkcí obchodu vnitřního obchodu
funkce směnná funkce spojovací funkce překlenovací věcná prostorová časová funkce hodnototvorná funkce iniciační (marketingová) funkce racionalizační (logistická) funkce platební (reprodukční) funkce kontrolní

8 Historie velkoobchodu
vnitřní strukturování obchodu a legislativní předpisy - obchodní zákoník z období Babylonské říše před 4000 lety růst řemeslné produkce - podněcoval růst obchodu v Evropě obchod s otroky úpadek obchodu za feudalismu negativní vliv církve rozvoj obchodních stezek obchodní kanceláře - kontory námořní obchod dělba práce v obchodě (komenda) doprovodné služby zámořské objevy státní monopol panovníka vznik mezinárodních obchodních společností rozmach mezinárodního velkoobchodu - pronikání kapitálu do výroby

9 Historie velkoobchodu
rozšiřování sortimentu a objemu produkce století v našich zemích rozčlenění velkoobchodu a maloobchodu růst obchodních bariér - komunikace, mýta, platidla, měřící jednotky průmyslová revoluce - rozvoj obchodu v raném kapitalismu samostatná republika - prudký nárůst obchodní činnosti v ČSR

10 Model centralizovaného řízení velkoobchodu
Pro působení na vnitřním trhu a jen pro spotřební zboží Činnost odbytových a zásobovacích organizací nebyl velkoobchodem dle zákona o vnitřním obchodě Velkoobchod nesměl prodávat zboží občanům Státní vlastnictví Smíšená velkoobchodní a maloobchodní činnost Krajská působnost velkoobchodu Gesce zásobování do vlastní maloobchodní sítě v kraji Existence spotřebních družstev – odlišná forma vlastnictví TRANSFORMACE Malá a velká privatizace Restituce Diverzifikace

11 Velkoobchod - OKEČ ČINNOSTI
nákup a prodej zboží určeného pro další prodej nebo na další zpracování velkoobchodním zprostředkovatelům skladování balení Manipulace spojené s prodejem Prodej součástek a doplňků Činnost agentů kupujících nebo prodávajících zboží osobám nebo společnostem Činnost velkoobchodníků, překupníků, zástupců, importérů, … Rozvoz dodávky na vlastní účet Provizní zástupci, zprostředkovatelé, velkoprodejci,…

12 oddíly 50 – 51 KATEGORIE „G“ Pododdíly 1 – 7 Skupiny
Velkoobchod - OKEČ Velkoobchodní ekonomické kategorie jsou klasifikovány KATEGORIE „G“ oddíly 50 – 51 Pododdíly 1 – 7 Skupiny

13 Velkoobchodní sortiment
Spotřební zboží Materiály tuzemská produkce Suroviny Paliva Polotovary Kooperované výrobky zahraniční produkce Výrobní prostředky Výrobní spotřeba

14 Velkoobchodní sortiment
SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB Výrobní sortiment produkce spotřebního zboží tuzemské výroby Dovozový sortiment produkce spotřebního zboží zahraniční výroby Sortiment služeb poskytovaných nebo nakupovaných u tuzemských podnikatelských subjektů

15 Velkoobchodní sortiment
Spotřební zboží hmotný výrobek a jeho užitná hodnota slouží k uspokojování konkrétní potřeby člověka – slouží ke konečné spotřebě / spotřebování Služby ekonomická činnost, jejímž výsledkem jsou hmotné a nehmotné efekty týkají se vlastnických změn, věcných změn, prostorových změn a změn v čase jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám nebo skupinám osob souběžně Ve vnitřním obchodu přímo nebo nepřímo spojeny se spotřebním zbožím zprostředkovatelská a ekonomicky prospěšná činnost Spotřebitelské služby přímo spojené se spotřebním zbožím a s konečným spotřebitelem Služby pro výrobní spotřebu a služby režijní nepřímo spojené se spotřebním zbožím a s uživatelem (podnikatelem, odběratelem, dodavatelem, dohovitelem, importérem a exportérem , ………..).

16 Velkoobchodní sortiment
TŘÍDĚNÍ SORTIMENTU Potraviny Nepotraviny Třídy Obory Skupiny Podskupiny Druhy Komerční druh

17 Příklad klasifikace - SKP
OBECNÁ KLASIFIKACE – STANDARDNÍ NEPOTRAVINY SOUBORNÉ TŘÍDY ZBOŽÍ domácí potřeby Třídy zboží železářství Výrobkové obory Armatury, instalační materiál Sortimentní skupiny Armatury zdravotnické Sortimentní podskupiny Baterie sprchová Druhy zboží Baterie páková 100 mm Komerční druhy

18 CZ COICOP - klasifikace zboží a služeb
Potravinářské zboží a nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje, tabák, narkotika Odívání Bydlení Bytové vybavení, zařízení domácnosti Zdravotnické zboží a služby Doprava Spoje Zboží a služby pro rekreaci, kulturu a sport Výrobky a služby pro vzdělávání Stravovací a ubytovací výrobky a služby Ostatní zboží a služby jinde neuvedené

19 Sortiment velkoobchodu
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY Traťové dodávky zboží z výroby do maloobchodu Omezené přímé dodávky z výroby přímo do maloobchodu – přes velkoobchod Tlak na prodlužování trvanlivosti výrobků Sortiment paliv, stavebnin, … dodává ke konečné spotřebě právnickým i fyzickým osobám Vlastní nabídka nakupovaných a poskytovaných služeb s nepřímý vztahem ke spotřebnímu zboží

20 Pracnost a výkon velkoobchodní činnosti
PRACNOST SORTIMENTU = množství času potřebného na zmanipulování určitého množství (jednotky) zboží vyjádřeného v SI jednotkách. T ……………… /čas/ P = Q ……………… /množství zboží/ Potřeba času na zmanipulování jednotky množství zboží např. hod./tunu, min./kg, ….. Apod.

21 Pracnost a výkon velkoobchodní činnosti
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRACNOST SORTIMENTU Šíře a hloubka sortimentu Počet dodavatelů a počet odběratelů Frekvence dodávek z výroby/dovozu a frekvence rozvozů odběratelům Sortimentní struktura dodávek z výroby a sortimentní struktura objednávek z maloobchodu Článkovitost pohybu zboží od výrobce ke spotřebiteli Fyzikální vlastnosti sortimentu ovlivňující pracnost příjmu, expedice,.. Např. ovoce a zelenina Úroveň manipulační jednotky a technologie provozu

22 Děkuji za pozornost ! Na shledanou !


Stáhnout ppt "Velkoobchod a maloobchod"

Podobné prezentace


Reklamy Google