Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velkoobchodní síť prostorově uspořádaný soubor obchodně provozních jednotek – velkoobchodních skladů. významný článek v logistickém procesu fyzického a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velkoobchodní síť prostorově uspořádaný soubor obchodně provozních jednotek – velkoobchodních skladů. významný článek v logistickém procesu fyzického a."— Transkript prezentace:

1 Velkoobchodní síť prostorově uspořádaný soubor obchodně provozních jednotek – velkoobchodních skladů. významný článek v logistickém procesu fyzického a informačního pohybu spotřebního zboží od výroby/dovozu přes velkoobchod do maloobchodu a ke spotřebiteli. TVORBA VELKOOBCHODNÍ INFRASTRUKTURY VYCHÁZÍ: ze současného rozmístění ze sortimentní struktury z kapacity a technicko-technologické úrovně jednotlivých skladů a velkoobchodní sítě z rozmístění kapacit, specializace a koncentrace tuzemské výroby z rozmístění a koncentrace spotřebitelské poptávky. KRITÉRIEM TVORBY VELKOOBCHODNÍ INFRASTRUKTURY: optimalizace investičních a provozních nákladů novou výstavbou, rekonstrukcemi, technickým dovybavením na doplnění velkoobchodní sítě firmou nebo sdružením firem, kooperacemi,…. apod.

2 Velkoobchodní síť VLIVY PŮSOBÍCÍ NA VÝBĚR VHODNÉ LOKALITY: PROBLÉMY:
územní centralizace skladové obvody, areály soustřeďování do průmyslových zón provozní koncentrace – kapacitní (stavební,sortimentní, provozní) organizační koncentrace možnosti budoucího rozšíření kapacity – rezervní pozemky intenzita spotřebitelské poptávky geografické, urbanistické, komunikační a přírodní podmínky …. PROBLÉMY: výkup pozemků vytíženost průmyslové zóny inženýrské sítě komunikační napojení – vlečka, kamióny.

3 Velkoobchodní síť SKLADOVÝ OBVOD VELKOOBCHODNÍ SKLADOVÁ ZÁKLADNA
urbanisticky samostatná zóna města určená pro koncentraci velkoobchodní infrastruktury pro město nebo širší územní region VELKOOBCHODNÍ SKLADOVÁ ZÁKLADNA centrální, regionální nebo místní – soustředění skladů jedné organizace SKLADOVÝ AREÁL soustředění určitého počtu skladových objektů a navazujících služeb pro více firem s velkoobchodní činností levnější náklady výstavby a provozu

4 Velkoobchodní síť metoda hexagonální distriktů expanzní metoda
OPTIMALIZAČNÍ METODY (MODELY) VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ metoda hexagonální distriktů rozkreslení území do pravidelných šestiúhelníků jeden je vybrán jako základní z důvodů nejčetnějšího a nejčastějšího zásobování expanzní metoda vytvoření soustředných kruhů vycházející ze znalosti koupěschopné poptávky vytvoření zásobovacího centra korigování terénními překážkami dopravní problém/problém obchodního cestujícího pro fixovanou lokalitu s minimalizací provozních nákladů s akcentem na prioritu nákladů na dopravu – optimalizace zásobovacího regionu simulační metoda simulace zásobovacích regionů s průběžným vyhodnocováním zainvestovanosti území

5 Velkoobchodní síť OPTIMALIZACI VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PODLE SORTIMENTNÍCH SKUPIN plošné standardy vybavenosti velkoobchodní plochou Ps ……. plošný standard Chp ….. celková hrubá plocha v m2 Q …….. počet obyvatel ( ) SOUČASNOST přestavba stávajících nevyhovujících objektů koncentrace skladů pod centralizovaným vedením jednoho vlastníka – retail snižování objemu zásob – Just in Time, ABC metody snižování provozních rizik demódovaného sortimentu zboží zkracování fyzického toku (pohybu) zboží ve sféře oběhu zvýšení objemu dovozového zboží Konsignace – konsignační sklady (léky, náhradní díly,…)

6 Velkoobchodní síť VELKOOBCHODNÍ SKLADY – obecné členění
zprostředkovatelský - agenturní, bezskladový, traťový obslužný – dodávkový samoobslužný – C&C regálový prodejní sklady PODLE FOREM ČINNOSTI A FUNKCÍ V ZÁSOBOVACÍM SYSTÉMU Zásobovací sklady výroby Technologické sklady výroby Sklady hotových výrobků Centrální odbytové sklady výroby Tranzitní sklady (reexpediční) Dodávkové obchodní sklady spotřebního zboží Samoobslužné obchodní sklady se spotřebním zbožím Sklady maloobchodu (příruční sklady prodejen) Veřejné nájemní sklady Konsignační sklady

7 Velkoobchodní síť VELKOOBCHODNÍ SKLADY ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY Nákupní a zásobovací sklady Technologické sklady výroby Sklady hotových výrobků

8 TESTÍK Jak se liší komisionář a obchodní cestující ve velkoobchodě?
Jaký je hlavní důvod existence komoditních burz? Jak se liší od sebe komoditní burza od komoditní aukce? Definujte nákupní centrály? Jak se člení nákladní doprava? Jaký je rozdíl mezi komiskou a regletou? Uveďte základní velkoobchodní operace. Max.počet bodů: 7 Min.počet bodů: 0 7-6 připisujete si dnes 2 bonusové body k zápočtu!!! 5-0 je nutné dávat i na přednáškách lepší pozor! Vyplatí se to….!!!


Stáhnout ppt "Velkoobchodní síť prostorově uspořádaný soubor obchodně provozních jednotek – velkoobchodních skladů. významný článek v logistickém procesu fyzického a."

Podobné prezentace


Reklamy Google