Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velkoobchodní nákup VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velkoobchodní nákup VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE"— Transkript prezentace:

1 Velkoobchodní nákup VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE
VELKOOBCHODNÍK NÁKUPCE-DOHOTOVITEL VELKOOBCHODNÍK-IMPORTÉR A EXPORTÉR SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHODNÍK VELKOOBCHODNÍK – RETAILER OBCHODNÍ ZÁSTUPCE OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (makléř) KOMISIONÁŘ ZASILATEL (SPEDITÉR) OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ

2 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
KOMODITNÍ BURZY DŮVOD snaha o objektivizování podmínek pro fungování trhu zemědělskými výrobky v České republice pomocí soustředění nabídky a poptávky do jednoho místa odstraňuje regionální diferenciaci v nabídce a poptávce stabilizuje ceny na úrovni odpovídající dané situaci vytváří záruky, že uzavřené smlouvy budou splněny v dohodnuté jakosti, termínech a dalších dodacích podmínkách PŘEDMĚT produkty rostlinné i živočišné výroby a výrobky vzniklé jejich zpracováním, výrobou, přemisťováním nebo prodejem výrobky z dovozu

3 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
burza pro tyto obchody vyhlašuje závazné kvalitativní požadavky jakost základní (všeobecně platné jakostní požadavky) jakost obchodovatelná (odchylky směrem ke zmírnění jakostních požadavků, uplatnění systému slev, který je vyhlášen u každé komodity) Základní funkce plodinové burzy: vlastní marketingově zprostředkovatelská funkce nabídky a poptávky; ovlivňování tržní ceny jednotlivých komodit; vytváření základního přehledu o situaci na trhu komodit; participace na střednědobých a dlouhodobých odhadech potřeby produkce jednotlivých komodit a participace na tvorbě tzv. rezortních komoditních studiích; ovlivňování předběžných komoditních kontraktů; participace na regulaci importně-exportních vztahů na národním trhu zemědělských komodit.

4 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Základním problémem zemědělských komoditních burz: SETRVAČNOST NEMOŽNOST v přijatelném intervalu odhadnout s dostatečným předstihem roční rozsah jednotlivých komodit NEMOŽNOST realizovat dostatečně přesný odhad konkrétní poptávky v jednotlivých hlavních světových spotřebitelských regionech PODMÍNKY pro zabezpečení řádné a spolehlivé funkce burz: burzovní místa, jejich technické, strukturální, organizační a členské zabezpečení a jejich postavení v legislativně - národohospodářském systému; informačně řídící burzovní systém (satelitní propojení mezinárodních burzovních informačních počítačových sítí -IBIN); objem a struktura uzavíraných burzovních operací; množina povolených strukturních burzovních operací; zvolená struktura burzovních ukazatelů (Dow-Jones Industrial Averages, PX 50) prostředky umožňující vnitroburzovní regulace cílené k dlouhodobému postavení burzy jako indikačního nástroje celkového vývoje efektivnosti a rentability.

5 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
KOMODITNÍ AUKCE soustředit nabídku a poptávku na jednom místě a tím vytvářet podmínky pro dosažení optimálních cen je přístupná všem zájemcům o obchod s vyhlášeným zbožím, každý z účastníků může obchodovat se svým jménem a na svůj účet nebo i prostřednictvím dohodců. jakost jednotlivých komodit se řídí obecně platnými právními předpisy, nejčastěji normami nebo komoditními podmínkami plodinové burzy jakostní přejímka se provádí u prodávajícího

6 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND „pro stabilizaci trhů se zemědělskými výrobky a potravinami s cílem minimalizace výkyvů cen na domácím trhu”. poskytuje finanční podporu ve formě: intervenčních podpor kompenzačních podpor podpor pro skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin podpor pro zajištění odbytu zemědělských výrobků a potravin na domácím trhu podpor za uvádění půdy do klidu podpor nepotravinářského využití zemědělské produkce podpor programů na zvýšení spotřeby zemědělských výrobků a potravin podpor prodeje zemědělských výrobků a potravin pro humanitární a sociální účely provádí intervenční nákup zemědělských výrobků a potravin za intervenční ceny a zajišťuje případné zpracování tohoto zboží

7 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND prodává jím nakoupené zemědělské výrobky a potraviny ke spotřebě na domácím trhu nebo na vývoz anebo poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin využívá produkční kvóty koordinuje svůj postup se Správou státních hmotných rezerv

8 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
strategické zásoby vybraných zemědělských a potravinářských komodit pro mimořádné situace a události zabezpečuje dlouhodobé skladování vybraných finálních zemědělských produktů a potravin nároky na jakostní požadavky na nakupované zemědělské a potravinářské produkty vyhlašované SSHR jsou velmi vysoké sklady, které se požívají ke skladování státních hmotných rezerv, musí svým vybavením odpovídat vysokým požadavkům vlastní sklady SSHR a dále certifikované sklady

9 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ
Dodavatelské nákupní služby Velkoobchodní nákup Velkoobchodní prodej Doprava a přeprava zboží

10 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY
Velkoobchodní nákup nákup samostatných velkoobchodních organizací nákup družstevních velkoobchodních organizací nákup ústředních a regionálních skladů maloobchodních filiálkových podniků nákupní činnost agentů, makléřů, komisionářů, překupníků, zástupců, exportérů, importérů speditérů a dopravců (nákup přepravních a dopravních služeb) Nákupní centrála (kontora, komora, velkonákupna, aliance) nejvyšší formou vertikální kooperace obchodních firem Hlavní činnost centrální nákup od velkých výrobců spotřebního zboží s cílem dosáhnout co nejpříznivějších cen centrální nákup - nákup realizovaný na základě mandátu či jiného pověření jednoho subjektu pro více subjektů či odběrních míst. prováděn na jeden účet

11 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY
Nákupní centrály jsou účelová a uzavřená společenství subjektů, kdy členové (akcionáři) jsou zároveň vlastníky vloženého kapitálu, ale i konzumenty výsledků činnosti nákupní centrály Členy nákupních centrál velké retailingové filiálkové firmy s vlastním účelovým firemním velkoobchodem řetězce obchodních domů rovněž s vlastním velkoobchodem obchodní kooperace samostatné velkoobchodní firmy spotřební družstva s vlastním velkoobchodem odbytové organizace výrobních firem dovozní firmy nákupní maloobchodní aliance.

12 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY
Hlavní činnosti nákupních centrál společný nákup velkých objemů spotřebního zboží za výhodné ceny rozšíření sortimentní nabídky organizováním nákupu spotřebního zboží ve více zemích organizovaný marketingový průzkum nabídky i poptávky a strategie nákupu a prodeje spotřebního zboží zajišťování a podpora úspěšných moderních prodejních systémů ve více zemích podpora značek firem a spotřebního zboží nositelů image výrobních, odbytových, velkoobchodních, dovozních a maloobchodních firem využívání logistické racionalizace pohybu spotřebního zboží rozšiřovat obchodní činnost i na další služby (poradenské, marketingové, vzdělávací, vybavování prodejen ap.)

13 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY
Podstata podnikání centrál pracují bez vlastních skladů a skladovací činnosti s výrobci dohadují celkové objemy nákupu a specifikaci dodávek pro jednotlivé firmy vč. množství, sortimentu, termínu a místa plnění. zboží přenechávají svým odběratelům za dohodnuté nákupní ceny. náklady a zisk uhrazují centrály z poplatků za zajištěnou a včasnou úhradu cen zboží výrobcům a za další služby Tendence nákupních centrál nákupní funkce jsou delegovány na ekonomicky samostatné nákupní kontory s vlastním účtem platební povinnosti (centrální inkaso) jsou spolehlivě a vzájemně výhodně garantovat výrobcům i obchodníkům inkasní kontory zvýšení vlivu a významu marketingu – marketingové kontory projektování velkoobchodních skladů a skladových areálů, prodejen a obchodně společenských středisek, zprostředkování jejich provozu vč. správy a pronájmů jsou svěřovány servisním kontorám.


Stáhnout ppt "Velkoobchodní nákup VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google