Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velkoobchodní nákup € VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE € VELKOOBCHODNÍK NÁKUPCE-DOHOTOVITEL € VELKOOBCHODNÍK-IMPORTÉR A EXPORTÉR € SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHODNÍK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velkoobchodní nákup € VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE € VELKOOBCHODNÍK NÁKUPCE-DOHOTOVITEL € VELKOOBCHODNÍK-IMPORTÉR A EXPORTÉR € SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHODNÍK."— Transkript prezentace:

1 Velkoobchodní nákup € VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE € VELKOOBCHODNÍK NÁKUPCE-DOHOTOVITEL € VELKOOBCHODNÍK-IMPORTÉR A EXPORTÉR € SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHODNÍK € VELKOOBCHODNÍK – RETAILER € OBCHODNÍ ZÁSTUPCE € OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (makléř) € KOMISIONÁŘ € ZASILATEL (SPEDITÉR) € OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ

2 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOMODITNÍ BURZY DŮVOD  snaha o objektivizování podmínek pro fungování trhu zemědělskými výrobky v České republice pomocí soustředění nabídky a poptávky do jednoho místa  odstraňuje regionální diferenciaci v nabídce a poptávce  stabilizuje ceny na úrovni odpovídající dané situaci  vytváří záruky, že uzavřené smlouvy budou splněny v dohodnuté jakosti, termínech a dalších dodacích podmínkách PŘEDMĚT  produkty rostlinné i živočišné výroby a výrobky vzniklé jejich zpracováním, výrobou, přemisťováním nebo prodejem  výrobky z dovozu

3 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  burza pro tyto obchody vyhlašuje závazné kvalitativní požadavky – jakost základní (všeobecně platné jakostní požadavky) – jakost obchodovatelná (odchylky směrem ke zmírnění jakostních požadavků, uplatnění systému slev, který je vyhlášen u každé komodity) Základní funkce plodinové burzy:  vlastní marketingově zprostředkovatelská funkce nabídky a poptávky;  ovlivňování tržní ceny jednotlivých komodit;  vytváření základního přehledu o situaci na trhu komodit;  participace na střednědobých a dlouhodobých odhadech potřeby produkce jednotlivých komodit a participace na tvorbě tzv. rezortních komoditních studiích;  ovlivňování předběžných komoditních kontraktů;  participace na regulaci importně-exportních vztahů na národním trhu zemědělských komodit.

4 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Základním problémem zemědělských komoditních burz: SETRVAČNOST NEMOŽNOST v přijatelném intervalu odhadnout s dostatečným předstihem roční rozsah jednotlivých komodit NEMOŽNOST realizovat dostatečně přesný odhad konkrétní poptávky v jednotlivých hlavních světových spotřebitelských regionech PODMÍNKY pro zabezpečení řádné a spolehlivé funkce burz:  burzovní místa, jejich technické, strukturální, organizační a členské zabezpečení a jejich postavení v legislativně - národohospodářském systému;  informačně řídící burzovní systém (satelitní propojení mezinárodních burzovních informačních počítačových sítí -IBIN);  objem a struktura uzavíraných burzovních operací;  množina povolených strukturních burzovních operací;  zvolená struktura burzovních ukazatelů (Dow-Jones Industrial Averages, PX 50) prostředky umožňující vnitroburzovní regulace cílené k dlouhodobému postavení burzy jako indikačního nástroje celkového vývoje efektivnosti a rentability.

5 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOMODITNÍ AUKCE  soustředit nabídku a poptávku na jednom místě a tím vytvářet podmínky pro dosažení optimálních cen  je přístupná všem zájemcům o obchod s vyhlášeným zbožím, každý z účastníků může obchodovat se svým jménem a na svůj účet nebo i prostřednictvím dohodců.  jakost  jakost jednotlivých komodit se řídí obecně platnými právními předpisy, nejčastěji normami nebo komoditními podmínkami plodinové burzy přejímka se  jakostní přejímka se provádí u prodávajícího

6 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND  „pro stabilizaci trhů se zemědělskými výrobky a potravinami s cílem minimalizace výkyvů cen na domácím trhu”.  poskytuje finanční podporu ve formě:  intervenčních podpor  kompenzačních podpor  podpor pro skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin  podpor pro zajištění odbytu zemědělských výrobků a potravin na domácím trhu  podpor za uvádění půdy do klidu  podpor nepotravinářského využití zemědělské produkce  podpor programů na zvýšení spotřeby zemědělských výrobků a potravin  podpor prodeje zemědělských výrobků a potravin pro humanitární a sociální účely  provádí intervenční nákup zemědělských výrobků a potravin za intervenční ceny a zajišťuje případné zpracování tohoto zboží

7 MÍSTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND  prodává jím nakoupené zemědělské výrobky a potraviny ke spotřebě na domácím trhu nebo na vývoz anebo poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin  využívá produkční kvóty  koordinuje svůj postup se Správou státních hmotných rezerv

8 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV  strategické zásoby  strategické zásoby vybraných zemědělských a potravinářských komodit pro mimořádné situace a události  zabezpečuje dlouhodobé skladování  zabezpečuje dlouhodobé skladování vybraných finálních zemědělských produktů a potravin  nároky na jakostní požadavky velmi vysoké  nároky na jakostní požadavky na nakupované zemědělské a potravinářské produkty vyhlašované SSHR jsou velmi vysoké  sklady, vybavením vysokým požadavkům  sklady, které se požívají ke skladování státních hmotných rezerv, musí svým vybavením odpovídat vysokým požadavkům  vlastní skladycertifikované sklady  vlastní sklady SSHR a dále certifikované sklady

9 VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ  Dodavatelské nákupní služby  Velkoobchodní nákup  Velkoobchodní prodej  Doprava a přeprava zboží

10 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY 1. Velkoobchodní nákup  nákup samostatných velkoobchodních organizací  nákup družstevních velkoobchodních organizací  nákup ústředních a regionálních skladů maloobchodních filiálkových podniků  nákupní činnost agentů, makléřů, komisionářů, překupníků, zástupců, exportérů, importérů  speditérů a dopravců (nákup přepravních a dopravních služeb) 2. Nákupní centrála 2. Nákupní centrála (kontora, komora, velkonákupna, aliance)  nejvyšší formou vertikální kooperace obchodních firem  Hlavní činnost  centrální nákup  centrální nákup od velkých výrobců spotřebního zboží s cílem dosáhnout co nejpříznivějších cen  centrální nákup  centrální nákup - nákup realizovaný na základě mandátu či jiného pověření jednoho subjektu pro více subjektů či odběrních míst.  prováděn na jeden účet

11 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY  Nákupní centrály  Nákupní centrály jsou účelová a uzavřená společenství subjektů, kdy členové (akcionáři) jsou zároveň vlastníky vloženého kapitálu, ale i konzumenty výsledků činnosti nákupní centrály  Členy nákupních centrál  velké retailingové filiálkové firmy s vlastním účelovým firemním velkoobchodem  řetězce obchodních domů rovněž s vlastním velkoobchodem  obchodní kooperace  samostatné velkoobchodní firmy  spotřební družstva s vlastním velkoobchodem  odbytové organizace výrobních firem  dovozní firmy  nákupní maloobchodní aliance.

12 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY Hlavní činnosti nákupních centrál  společný nákup velkých objemů spotřebního zboží za výhodné ceny  rozšíření sortimentní nabídky organizováním nákupu spotřebního zboží ve více zemích  organizovaný marketingový průzkum nabídky i poptávky a strategie nákupu a prodeje spotřebního zboží  zajišťování a podpora úspěšných moderních prodejních systémů ve více zemích  podpora značek firem a spotřebního zboží nositelů image výrobních, odbytových, velkoobchodních, dovozních a maloobchodních firem  využívání logistické racionalizace pohybu spotřebního zboží  rozšiřovat obchodní činnost i na další služby (poradenské, marketingové, vzdělávací, vybavování prodejen ap.)

13 DODAVATELSKÉ NÁKUPNÍ SLUŽBY Podstata podnikání centrál  pracují bez vlastních skladů a skladovací činnosti  s výrobci dohadují celkové objemy nákupu a specifikaci dodávek pro jednotlivé firmy vč. množství, sortimentu, termínu a místa plnění.  zboží přenechávají svým odběratelům za dohodnuté nákupní ceny.  náklady a zisk uhrazují centrály z poplatků za zajištěnou a včasnou úhradu cen zboží výrobcům a za další služby Tendence nákupních centrál nákupní kontory  nákupní funkce jsou delegovány na ekonomicky samostatné nákupní kontory s vlastním účtem inkasní kontory  platební povinnosti (centrální inkaso) jsou spolehlivě a vzájemně výhodně garantovat výrobcům i obchodníkům inkasní kontory marketingové kontory  zvýšení vlivu a významu marketingu – marketingové kontory servisním kontorám.  projektování velkoobchodních skladů a skladových areálů, prodejen a obchodně společenských středisek, zprostředkování jejich provozu vč. správy a pronájmů jsou svěřovány servisním kontorám.


Stáhnout ppt "Velkoobchodní nákup € VELKOOBCHODNÍK - VÝROBCE € VELKOOBCHODNÍK NÁKUPCE-DOHOTOVITEL € VELKOOBCHODNÍK-IMPORTÉR A EXPORTÉR € SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHODNÍK."

Podobné prezentace


Reklamy Google