Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu 1.3 Postavení managera v organizaci 1.4 Úrovně managementu 1.5 Prostředí managementu 1.6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu 1.3 Postavení managera v organizaci 1.4 Úrovně managementu 1.5 Prostředí managementu 1.6."— Transkript prezentace:

1 1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu 1.3 Postavení managera v organizaci 1.4 Úrovně managementu 1.5 Prostředí managementu 1.6 Management a podnikání 1.7.Podnikání 1.8 Vývoj managementu ve 20. století 1.9. Corporate governance

2 1.1 Základní pojmy Management Manažer –vrcholový –střední –liniový

3 1.2 Pojetí managementu specifická aktivita skupina řídících pracovníků vědní disciplína manum agere

4 Specifická aktivita důraz na náplň managerské profese důraz na dosažení cílů důraz na činnosti spojené s rizikem metody managementu

5 1.3 Postavení manažera v organizaci vlastník manažer Zaměstnanec stakeholders

6 1.4. Úrovně managementu manažeři 1. linie střední manažeři vrcholoví manažeři

7 Obr. 1.1 typické činnosti managerů na jednotlivých úrovních řízení

8 1.5 Prostředí managementu vnitřní prostředí managementu –tvrdé prvky –měkké prvky vnější prostředí managementu – PEST politické Ekonomické Sociální technické

9 Obr. 1.2 typické faktory vnějšího prostředí

10 1.6 management a podnikání Organizace –podnikatelské –neziskové Úkoly managementu : –určit předmět podnikání - co –získat zdroje - čím –vymezit pravidla - jak

11 1.7 Podnikání Obr. 1.3 schéma produktivní činnosti

12 podnikavost disponibilní zdroje

13 vztah efektu a rizika

14 Obr. 1.4. typy podnikatelů

15 Informace Racionální neznalost

16 Obr. 1.5 vztah informovanosti ke zdrojům informací

17 Úkoly: Drucker, P. F., Pražské poselství P.F.Druckera, in: Moderní řízení, 1997,č.12

18 1.8 Vývoj managementu ve 20. století klasické období managementu management 40. – 70. let 20. století management konce 20. století management na počátku 21. století

19 Klasické období americký proud –F.Taylor –H. Ford –H.Gantt evropský proud –H. Fayol –M. Weber –T.Baťa

20 Management 40. – 70. let 20. století sociální přístupy –V.-Pareto –E. Mayo –D. McGregor –A. Maslow –F. Herzberg –D.Carnegie

21 procesní přístupy –l. Urwick –L. Gullick

22 Systémové přístupy v managementu –Ch. Barnard

23 Kvantitativní metody rozhodování –matematické programování –strukturální analýza –teorie her –analýza projektů –teorie hromadné obsluhy –teorie zásob –teorie obnovy

24 empirické přístupy –A. Sloan –P.Drucker

25 Management konce 20. století rysy japonského managementu

26 Management počátku 21. století časoprostorová komprese globalizace znalosti fluktuace

27 Nové pojmy v managementu Change management Time management Quality management Outsourcing Benchmarking


Stáhnout ppt "1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu 1.3 Postavení managera v organizaci 1.4 Úrovně managementu 1.5 Prostředí managementu 1.6."

Podobné prezentace


Reklamy Google