Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu"— Transkript prezentace:

1 1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu
1.3 Postavení managera v organizaci 1.4 Úrovně managementu 1.5 Prostředí managementu 1.6 Management a podnikání 1.7.Podnikání 1.8 Vývoj managementu ve 20. století 1.9. Corporate governance

2 1.1 Základní pojmy Management Manažer vrcholový střední liniový

3 1.2 Pojetí managementu specifická aktivita skupina řídících pracovníků
vědní disciplína manum agere

4 Specifická aktivita důraz na náplň managerské profese
důraz na dosažení cílů důraz na činnosti spojené s rizikem metody managementu

5 1.3 Postavení manažera v organizaci
vlastník manažer Zaměstnanec stakeholders

6 1.4. Úrovně managementu manažeři 1. linie střední manažeři
vrcholoví manažeři

7 Obr. 1.1 typické činnosti managerů na jednotlivých úrovních řízení

8 1.5 Prostředí managementu
vnitřní prostředí managementu tvrdé prvky měkké prvky vnější prostředí managementu PEST politické Ekonomické Sociální technické

9 Obr. 1.2 typické faktory vnějšího prostředí

10 1.6 management a podnikání
Organizace podnikatelské neziskové Úkoly managementu : určit předmět podnikání - co získat zdroje - čím vymezit pravidla - jak

11 1.7 Podnikání • Obr. 1.3 schéma produktivní činnosti

12 podnikavost disponibilní zdroje

13 vztah efektu a rizika

14 Obr typy podnikatelů

15 Informace Racionální neznalost

16 Obr. 1.5 vztah informovanosti ke zdrojům informací

17 Úkoly: Drucker, P. F., Pražské poselství P.F.Druckera, in: Moderní řízení, 1997,č.12

18 1.8 Vývoj managementu ve 20. století
klasické období managementu management 40. – 70. let 20. století management konce 20. století management na počátku 21. století

19 Klasické období americký proud evropský proud F.Taylor H. Ford •
H.Gantt • evropský proud H. Fayol M. Weber T.Baťa

20 Management 40. – 70. let 20. století
sociální přístupy V.-Pareto E. Mayo D. McGregor A. Maslow F. Herzberg D.Carnegie

21 procesní přístupy l. Urwick L. Gullick

22 Systémové přístupy v managementu
Ch. Barnard

23 Kvantitativní metody rozhodování
matematické programování strukturální analýza teorie her analýza projektů teorie hromadné obsluhy teorie zásob teorie obnovy

24 empirické přístupy A. Sloan P.Drucker

25 Management konce 20. století
rysy japonského managementu

26 Management počátku 21. století
časoprostorová komprese globalizace znalosti fluktuace

27 Nové pojmy v managementu
Change management Time management Quality management Outsourcing Benchmarking


Stáhnout ppt "1.Základy managementu 1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu"

Podobné prezentace


Reklamy Google