Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ"— Transkript prezentace:

1 DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ

2 Vypočítejte fázovou rychlost a délku elektromagnetické vlny ve vlnovodu (a = 22 mm, b = 10 mm), šíří-li se v uspořádání TE10 . Jak se změní tyto veličiny, byl-li vlnovod nejprve zaplněn vzduchem a pak polystyrenem s εr = 2,5. Kmitočet elektro-magnetické vlny je 9 GHz. Vzduchové zaplnění: Dielektrikum:

3 Navrhněte vnitřní rozměry kovového vlnovodu s obdélníkovým příčným průřezem, jehož plášť lze považovat za ideálně vodivý tak, aby první dva vyšší vidy byly v pásmu přenosu energie dominantního vidu 8 GHz až 12,4 GHz stejně tlumeny, a to minimálně o 800 dB/m. Měrný útlum signálu v pásmu nepropustnosti vlnovodu fm , příp. λm značí mezní kmitočet, příp. mezní vlnovou délku tlumeného vidu (vlny), tedy tzv. vyšších vidů vlnovodu

4   λmTE20 = a , fmTE20 = c/λmTE20 λmTE01 = 2b , fmTE01 = c/λmTE01
Nejbližší vyšší vid TE20 λmTE20 = a , fmTE20 = c/λmTE20 Druhý vyšší vid TE01 λmTE01 = 2b , fmTE01 = c/λmTE01 a = 2b Nejmenší útlum nastává na nejvyšším zadaném kmitočtu pásma dominantního vidu, tj. při f = 12,4 GHz .

5 Mohou existovat jen některé vidy TEmn , TMmn !
Určete všechny vidy, které se mohou bez útlumu šířit v bezeztrátovém pravoúhlém vlnovodu a = 72 mm, b = 34 mm, je-li vlnovod buzen vlnou o λ = 4 cm. Podmínka šíření vlny ve vlnovodu  < m Mezní vlnové délky vidů TM a TE ve vlnovodu obdélníkového průřezu Hledají se dvojice čísel m , n pro splnění uvedené nerovnosti: m = 0 , 1 , 2 , … n = 0 , 1 , 2 , … POZOR Mohou existovat jen některé vidy TEmn , TMmn !

6 Délka vlny TE10 v obdélníkovém vlnovodu je při pracovní vlnové délce generátoru λ1 = 10 cm čtyřikrát kratší než délka vlny ve vlnovodu při pracovní vlnové délce λ2 = 20 cm. Určete širší rozměr obdélníkového průřezu vlnovodu. TE10

7 Amplitudově modulovaný harmonický signál je přenášen videm TE10 v obdélníkovém vlnovodu a = 2b = 2,5 cm. Modulační kmitočet F = 200 MHz, kmitočet harmonické nosné vlny f0 = 10 GHz. Jak dlouhý musí být vlnovod, aby na jeho konci bylo dolní a horní postranní pásmo modulovaného signálu vůči sobě fázově (časově) zpožděno o 1 ns ? Kmitočet horního postranního pásma fh = f0 + F = 10,200 GHz Kmitočet dolního postranního pásma fd = f0 – F = 9,800 GHz Doba průchodu signálu vlnovodem o délce l : Pro kmitočet fh : th – td = 1 ns Pro kmitočet fd :

8 Mezní vlnová délka vidu TE10
c = m/s h d Mezní vlnová délka vidu TE10 Mezní kmitočet vidu TE10

9 Kovový kryt elektronického zařízení má tvar kvádru s příčnými rozměry 10 x 4 cm. Na jednom jeho konci je zdroj vysoko-frekvenčního signálu o kmitočtu f = 600 MHz. Kryt je svařen tak, že tvoří dutý kovový vlnovod obdélníkového příčného průřezu. Na jeho druhém konci je tak citlivé zařízení, že signál k němu přicházející musí být utlumen nejméně o 80 dB. Sta-novte délku tohoto krytu pro zabezpečení tohoto požadavku. Mezní kmitočet dominantního (= nejnižšího) vidu TE10 Vyšetřovaný signál leží v pásmu nepropustnosti daného „vlnovodu“ (tj. kovového krytu).

10 Měrný útlum signálu v pásmu nepropustnosti vlnovodu
Celkový útlum kovového krytu o délce l :

11 Navrhněte souosé (koaxiální) vedení pro λ = 10 cm s vnitřním a vnějším vodičem postříbřeným (σAg = S/m). Vnitřní vodič má průměr 2r0 = 1 mm, dielektrikem je polyetylén (εr = 2,2). Je požadována charakteristická impedance Z0 = 70 Ω. Do jakého nejvyššího kmitočtu (nejkratší vlnové délky) lze toto vedení používat s čistým videm TEM ?

12 Na obrázku je zobrazena tzv
Na obrázku je zobrazena tzv. zapuštěná dielektrická podpěra v koaxiálním vedení. Konstrukční parametry jsou b = 10 mm, a = 5 mm, a1 = 2,5 mm a εr = 2,25 (polyetylén). Jak by se musel změnit či upravit některý (některé) z těchto kon strukčních parametrů, aby podpěra nezpůso bovala odrazy ? Vypo čtěte jejich velikosti. Koaxiální vedení bez podpěry (vzduchové dielektrikum) Koaxiální vedení v místě podpěry (polyetylén)

13 aby podpěra nezpůsobovala odrazy změna materiálu podpěry εr
Odrazy způsobené danou dielektrickou podpěrou: Z0 = Z0’ aby podpěra nezpůsobovala odrazy změna zapuštění a1 změna materiálu podpěry εr


Stáhnout ppt "DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google