Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B V M T 1 část 2. Mikrovlnná technika část 2. Mikrovlnná technika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B V M T 1 část 2. Mikrovlnná technika část 2. Mikrovlnná technika."— Transkript prezentace:

1 B V M T 1 část 2. Mikrovlnná technika část 2. Mikrovlnná technika

2 2 Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika část 2. Mikrovlnná technika Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika část 2. Mikrovlnná technika Rozsah:18 P – 11 L – 3 Ost Přednášející: Prof. Ing. J. Svačina, CSc. Semestr:zimní Rozsah:18 P – 11 L – 3 Ost Přednášející: Prof. Ing. J. Svačina, CSc. Semestr:zimní

3 3 Druhá část předmětu BVMT – mikrovlnná technika – seznamuje se základními principy, obvody a technikami využívanými v tzv. mikrovlnných kmitočtových pásmech, tj. zhruba od 300 MHz do 300 GHz. Předmět je rovněž úvodem do velmi mnoha technických aplikací mikrovlnné techniky, s nimiž se studenti budou postupně seznamovat v jednotlivých specializovaných předmětech bakalářského, příp. navazujícího magisterského studia. Bez pochopení principů a bez zvládnutí mikrovlnné techniky bychom mohli zapomenout na mnoho dnes běžně užívaných aplikací a služeb.

4 4  Mikrovlnná kmitočtová pásma, jejich rozdělení a využívání (aplikační oblasti mikrovlnné techniky, odlišnosti mikrovlnné obvodové techniky, základní mikrovlnné přenosové struktury)  Kovové vlnovody obdélníkového a kruhového průřezu (vlastnosti a technické parametry, vlnovodová pásma, speciální vlnovo- dy, koaxiální vedení a vlnovody)  Základní typy mikrovlnných integrovaných obvodů (MIO) (hybridní a monolitické MIO, MIO se soustředěnými parametry)  Mikrovlnné rezonanční obvody (dutinové, mikropáskové a dielek- trické rezonátory, buzení vlnovodů a rezonátorů)  Nereciproční mikrovlnné feritové obvody (anizotropní prostředí, principy činnosti, feritové izolátory a cirkulátory)  Základní typy mikrovlnných pasivních obvodů (zeslabovače a posouvače fáze, bezodrazové zátěže, směrové vazební členy, děliče a sdružovače výkonu, mikrovlnné filtry)  Mikrovlnná kmitočtová pásma, jejich rozdělení a využívání (aplikační oblasti mikrovlnné techniky, odlišnosti mikrovlnné obvodové techniky, základní mikrovlnné přenosové struktury)  Kovové vlnovody obdélníkového a kruhového průřezu (vlastnosti a technické parametry, vlnovodová pásma, speciální vlnovo- dy, koaxiální vedení a vlnovody)  Základní typy mikrovlnných integrovaných obvodů (MIO) (hybridní a monolitické MIO, MIO se soustředěnými parametry)  Mikrovlnné rezonanční obvody (dutinové, mikropáskové a dielek- trické rezonátory, buzení vlnovodů a rezonátorů)  Nereciproční mikrovlnné feritové obvody (anizotropní prostředí, principy činnosti, feritové izolátory a cirkulátory)  Základní typy mikrovlnných pasivních obvodů (zeslabovače a posouvače fáze, bezodrazové zátěže, směrové vazební členy, děliče a sdružovače výkonu, mikrovlnné filtry) Obsah přednášek 2. části předmětu

5 5 Studijní literatura pro přednášky  HANUS, S., SVAČINA, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná tech- nika – přednášky. Skripta FEKT VUT. Brno 2005   HANUS, S., SVAČINA, J. Vysoko- frekvenční a mikrovlnná technika – přednášky. Elektronický učební text. https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/ur el/Vf_a_mikrovlnna_technika_S.pdf https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/ur el/Vf_a_mikrovlnna_technika_S.pdf https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/ur el/Vf_a_mikrovlnna_technika_S.pdf https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/ur el/Vf_a_mikrovlnna_technika_S.pdf

6 6 Řešení ukázkových příkladů bude prezentováno na konci následujících přednášek (vždy cca od 15. 50 hodin):  20. 11. 2007  4. 12. 2007  18. 12. 2007 Řešení ukázkových příkladů bude prezentováno na konci následujících přednášek (vždy cca od 15. 50 hodin):  20. 11. 2007  4. 12. 2007  18. 12. 2007 Další příklady k samostatnému procvičení L://B_EST/prezencni/BVMT/Mikrovlnna_technika/PrikladyL://B_EST/prezencni/BVMT/Mikrovlnna_technika/Priklady

7 7 Laboratorní cvičení  Měření mikrovlnného výkonu  Měření vlastností mikrovlnných feritových obvodů  Měření parametrů dutinových rezonátorů  Měření na oscilátoru s Gunnovou diodou  Měření pomocí mikrovlnného obvodového analyzátoru Laboratorní cvičení  Měření mikrovlnného výkonu  Měření vlastností mikrovlnných feritových obvodů  Měření parametrů dutinových rezonátorů  Měření na oscilátoru s Gunnovou diodou  Měření pomocí mikrovlnného obvodového analyzátoru

8 8 Studijní literatura pro laboratorní cvičení  SVAČINA, J., JAKUBOVÁ, I. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika – návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty. Skripta FEKT VUT. Brno 2003  HANUS, S., SVAČINA, J. Vysokofrek- venční a mikrovlnná technika – labo- ratorní cvičení. Elektronický učební text. https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/urel/Vf_a _mikrovlnna_technika_L.pdf https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/urel/Vf_a _mikrovlnna_technika_L.pdf https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/urel/Vf_a _mikrovlnna_technika_L.pdf https://www.feec.vutbr.cz/et/skripta/urel/Vf_a _mikrovlnna_technika_L.pdf Teorie úloh, zadání, podrobné pokyny k měření, schémata za- pojení měřicích apa- ratur a předtištěné formuláře a grafy pro efektivní zpracování výsledků měření.

9 9 Všechny údaje o předmětu na Intranetu UREL Všechny údaje o předmětu na Intranetu UREL L: // B_EST / prezencni / BVMT / L: // B_EST / prezencni / BVMT / L: // B_EST / prezencni / BVMT / L: // B_EST / prezencni / BVMT / Přístup z Internetu https://krel.feec.vutbr.cz/VYUKA/ Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako do sítě Novell. Přístup z Internetu https://krel.feec.vutbr.cz/VYUKA/ Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako do sítě Novell.


Stáhnout ppt "B V M T 1 část 2. Mikrovlnná technika část 2. Mikrovlnná technika."

Podobné prezentace


Reklamy Google