Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Zesilovače osciloskopu II OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-006

3 Zesilovače osciloskopu

4 Kanál horizontálního vychylování  Může pracovat ve dvou režimech:  1. pohyb paprsku po stínítku v ose x zajišťuje časová základna  2. použije se horizontální vstup X a vypne se časová základna. Osciloskop zobrazuje závislost napětí připojeného ke vstupu Y na napětí přivedenému na vstup X.  Převodem veličin (i neelektrických) na napětí tak získáme možnost použít osciloskop k zobrazení mnoha fyzikálních závislostí jedné veličiny na jiné.

5 Zesilovače osciloskopu  Časová základna obsahuje generátor napětí pilového průběhu, u kterého musí být zajištěna linearita a co nejkratší zpětný chod.  Pilové napětí je zesilováno koncovým horizontálním zesilovačem a je přivedeno na horizontální vychylovací destičky obrazovky.  Rychlost změny pilového napětí – strmost – určuje časové měřítko zobrazení. Obvykle lze měřítko měnit v rozmezí 1 s/dílek až 0,02 μs/dílek

6 Zesilovače osciloskopu  Synchronizaci časové základny se zobrazovaným signálem zajišťují impulsy u 5, generované v synchronizačním obvodu.  Spouštěcí impuls je generován v okamžiku, kdy vstupní napětí dosáhne spouštěcí úrovně.  V případě, kdy má měřený signál příliš malou velikost pro generování signálu nutného pro vnitřní spouštění, používá se třetí vstup osciloskopu (Ext. trig.).  Zpětný chod paprsku zprava doleva je zatemňován napětím u8, přivedeným na mřížku obrazovky.  Touto modulací jasu je propouštěn elektronový paprsek z katody na stínítko pouze v době nárůstu pilovitého napětí (přímý běh paprsku).

7 Zesilovače osciloskopu  Spouštění zajistí rozběhnutí časové základny v libovolně zvoleném bodu vstupního signálu.  Časová základna je spouštěna impulsy o kmitočtu, který je stejný nebo je celistvým dílem kmitočtu vstupního signálu.  Spouštěné impulsy jsou na zvolený bod vstupního signálu vázány časově co nejpřesněji.

8 Zesilovače osciloskopu  Režimy spouštění:  NORM – časová základna se rozbíhá, je-li přítomen pozorovaný signál nebo vnější spouštěcí signál  AUT – časová základna volně odbíhá, na obrazovce je stále stopa. Při příchodu signálu se její kmitočet přestaví na kmitočet tohoto signálu nebo jeho díl.  SINGLE – jednorázové spouštění časové základny. Příprava na každé spuštění pomocí tlačítka RESET.

9 Zesilovače osciloskopu Spouštěcí obvody  Jejich úkolem je vytvořit impulsy pro spouštění časové základny.  Čelo impulsů časově odpovídá zvolenému bodu průběhu, který chceme pozorovat.  Jako generátor impulsů se používá monostabilní klopný obvod s nastavitelným prahem spouštění.  Dnes se používá zapojení s rychlými obvody ECL, pracují až do 1 GHz.

10  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

11 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google