Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkt : Vzdělávání a metodika práce poradců pro zaměstnanost Rozvojové partnerství 0002 Mikrobus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkt : Vzdělávání a metodika práce poradců pro zaměstnanost Rozvojové partnerství 0002 Mikrobus."— Transkript prezentace:

1 Produkt : Vzdělávání a metodika práce poradců pro zaměstnanost Rozvojové partnerství 0002 Mikrobus

2 Cílová skupina a uživatelé produktu Cílová skupina: osoby se sociálně vyloučených lokalit, ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní, Romové osoby se sociálně vyloučených lokalit, ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní, Romové Uživatelé produktu : osoby pracující s cílovou skupinou osoby pracující s cílovou skupinou NNO zabývající se cílovou skupinou NNO zabývající se cílovou skupinou další organizace a instituce zabývající se cílovou skupinou (ÚP, sociální odbory, příspěvkové organizace apod.) další organizace a instituce zabývající se cílovou skupinou (ÚP, sociální odbory, příspěvkové organizace apod.)

3 Cíl produktu Vytvoření fungujících nástrojů pro práci s cílovou skupinou v oblasti zaměstnávání: využitelné i pro nové/nezkušené pracovníky s cílovou skupinou a v dané oblasti doplnění kvalifikace a komplexnosti práce stávajících pracovníků s cílovou skupinou Předání dobrých a špatných zkušeností vycházejících z praxe, společně s jejich analýzou a doporučeními pro další rozvoj – otevřený produkt

4 Popis produktu Metodika práce Zaměřeno na práci s cílovou skupinou Obsah metodiky: postup práce s klientem (plánování, pravidla, hodnocení, dokumentace apod.) metody práce (síťování, poradenství, zaškolování apod.) Analýza zkušeností a doporučení Příklady dobrých a špatných praxí Doplnění Analytickou zprávou (vliv proměnných jako legislativní prostředí, osobnost poradce, složení klientely v dané lokalitě apod.)Vzdělávání Modul vzdělávacího programu (cca 60 hodin): odborné vzdělávání supervize, intervize, kazuistický seminář skripta přílohový materiál Akreditace MPSV – doplnění kvalifikace TP podle zákona o sociálních službách Doplnění vzdělávávání TSP (již akreditováno, dlouholetá zkušenost) Oba podprodukty na sebe navazují

5 Přidaná hodnota produktu – inovace Specifikace pro práci s danou cílovou skupinou Spojení sociální práce s prací poradce pro zaměstnanost - celostní a individuální přístup k řešení klientovy životní situace Důraz na prvek zmocňování a posilování kompetencí klientů při uplatnění na trhu práce Otevřenost produktu – vhodný jak pro začátečníky, tak pro rozšíření kvalifikace, flexibilita pro změny odpovídající konkrétním potřebám cílové skupiny, pro začlenění nových poznatků a zkušeností Široký záběr specializací lektorů vzdělávání - různé úhly pohledu - lektoři z komerčního sektoru (firmy, personální agentury), veřejných institucí (úřad práce, úřady městské části), neziskových organizací (Institut pro systemickou zkušenost) apod.

6 Silné stránky produktu Společné silné stránky 1. Uplatnitelnost v praxi – vychází z praxe, specifikace pro danou cílovou skupinu 2. Uplatnitelnost v jiných regionech a lokalitách – testováno v 7 různých lokalitách Vzdělávání Akreditace Doplnění odbornosti TP dle zákona o sociálních službách Adekvátnost témat potřebám klientů Aktivní metody učení kurzistů - nácviky, modelové situace, diskuze Navázáno na metodiku práce Nejen odborné vzdělávání, ale také profesionální podpora poradců Metodika Celostní a individuální přístup ke klientovi Důraz na prvek učení, osamostatňování a zapojení klienta během vzájemné spolupráce Podpořeno a doplněno analytickou zprávou a Studií mikroekonomických modelů

7 Slabé stránky a rizika produktu Společné slabé stránky a rizika 1. Rychlé změny v legislativě (nutnost úprav témat vzdělávání, dopad na životní situaci a motivaci klienta) 2. Trh černé práce a nedostatečné uplatňování postihů 3. Nízká motivace klienta k zaměstnání ve stávajícím sociálním systému 4. Případné omezení možnosti převzetí jako celku v jiných regionech na základě odlišnosti lokalit a úrovně spolupráce se státní správou (možno však převzít jen jednotlivé podprodukty nebo části metodiky, možnost fexibilního přizpůsobení vzdělávání na zakázku) Vzdělávání Náročné personální zajištění lektorů (při specifikaci na cílovou skupinu)Metodika Vhodnost spíše pro NNO Vhodnost spíše pro NNO

8 Příklady dobré praxe Vzdělávání 1. Přímé využití nabytých vědomostí a dovedností v praxi nácviky s klienty: dotazníky zaměstnavatele a pohovoru s klientem (po vzdělávání na téma „Personální poradenství“) traject plány – plán samostatného rozvoje dovedností pracovníka (po vzdělávání – intervizi na téma „Traject plány“) 2. Spolupráce se sociálním odborem – aktivizační plány, asistence (vzdělávání na téma „Sociální odbory“) Metodika 1. Standardní postup práce s klientem 2. Spolupráce s ÚP

9 Mainstreaming Workshop pro NNO Konference na místní úrovni pro orgány samosprávy, zástupce ÚP, NNO apod. (4x) Distribuce do institucí a organizací www.drom.cz www.drom.cz www.drom.cz www.drom.cz Závěrečná zpráva projektu Validace: březen – duben 2008

10 Děkujeme za pozornost Mgr. David Oplatek, poradce pro zaměstnanost, david.oplatek@drom.cz david.oplatek@drom.cz Bc. Tomáš Ergens, DiS., koordinátor školení a metodiky, tomas.ergens@drom.cz tomas.ergens@drom.cz Mgr. Svatava Vaculová, koordinátor projektu, svatava.vaculova@drom.cz svatava.vaculova@drom.cz Drom, romské středisko Bratislavská 41, Brno 602 00 www.drom.cz


Stáhnout ppt "Produkt : Vzdělávání a metodika práce poradců pro zaměstnanost Rozvojové partnerství 0002 Mikrobus."

Podobné prezentace


Reklamy Google