Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Penzijní fondy a penzijní společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Penzijní fondy a penzijní společnosti"— Transkript prezentace:

1 Penzijní fondy a penzijní společnosti

2 Penzijní fondy Významní hráči na finančních trzích
příklad USA a hypoteční krize Samostatné licencované subjekty Nakupují významné objemy státních a dalších dluhopisů K čemu penzijní fondy slouží? a) penzijní pojištění b) penzijní připojištění

3 Systémy penzijního pojištění
Bezfondové – PAYG (Pay as you go) – průběžný systém – výhody versus nevýhody (viz následující slidy) Fondové – veškeré prostředky směřují do fondů, které tyto prostředky obhospodařují (včetně zaměstnaneckých); výhody versus nevýhody Penzijní pojištění kombinované – došla tam i ČR (třípilířový systém od 1. ledna 2013), častý systém v zahraničí; výhody versus nevýhody; problémy na Slovensku a v Maďarsku Penzijní reforma v ČR – třipilířový systém penzijního pojištění v ČR, dobrovolný opt-out systém (nový II. pilíř)

4 Demografický vývoj ve světě

5 Demografický vývoj v ČR
roste střední délka života klesá porodnost 1,4 dítěte/ženu vs. 1,85 v roce 1990 Co by se muselo stát, aby bylo v roce 2050 dost peněz na důchody v dnešní hodnotě? DPH 40 % ? Porodnost 4 děti na 1 ženu ? 3 miliony nově pracujících? Odchod do důchodu v 74 letech? muži ženy 1993 69,2 76,4 2010 74,3 80,4 2030 78,4 83,7 2050 81,6 86,4 Rok 2008 2009 2010 2011 Příjmy z pojistného na DP (mld. Kč) 282,5 274,1 279,4 319,5 Výdaje z pojistného na DP (mld. Kč) 278,2 301,0 309,2 359,1 Rozdíl +4,3 -27,0 -29,7 - 39,5

6 Penzijní systém vs. ekonomický růst
Zdroj: Siegel (2009)

7 Penzijní připojištění v ČR
Současný stav (stav ke konci roku 2012) příspěvky od účastníků (průměr cca 465 Kč), příspěvky od státu (průměr cca 110 Kč), příspěvky od zaměstnavatele (cca každému účastníkovi), zhodnocení, podmínka nezáporného ročního zhodnocení (jaké to má důsledky?) Málo využívaný produkt mezi mladými lidmi důvody: malý výnos, malá likvidita?!, příspěvky od zaměstnavatele Zapojeno cca 4,6 mil. účastníků, nastřádáno cca 246 mld. Kč za cca 18 let (cca 53 tisíc na účastníka). Výdaje státního rozpočtu na oblast starobních důchodů cca 300 mld. Kč/rok…

8 Změny od 1.1.2013 Chybí garance nulového zhodnocení
Možnost vybrat si investiční strategii Odděluje se majetek správce od majetku účastníků Zprůhledňují se poplatky Nově existuje možnost předdůchodu Mění se výše státních příspěvků Chybí garance nulového zhodnocení Není možnost čerpání výsluhové penze

9 Proces transformace Všechna existující penzijní připojištění dnem přechází svým majetkem automaticky do tzv. transformovaného fondu. Do 3 měsíců informuje penzijní společnost písemně všechny klienty a nabídne jim možnosti přestupu do účastnických fondů. Každá penzijní společnost má nově zákonem 427/2011 nařízeno vytvořit základní účastnický konzervativní fond. Kromě tohoto fondu může a bude vytvářet a obhospodařovat další účastnické fondy (zpravidla dynamičtější), které mohou investovat do aktiv specifikovaných v zák. 427, hl.5. Do nových fondů, s novými podmínkami, budou klienti moci vstupovat od

10 Proces transformace Zůstat v transformovaném fondu, kde:
Stávající účastníci penzijního připojištění mohou: Zůstat v transformovaném fondu, kde: - je garantováno nezáporné zhodnocení - jim zůstávají všechny dávky a nároky, které mají ve svých stávajících . penzijních plánech, včetně výsluhové penze - státní příspěvky budou vypláceny podle nového modelu - jejich prostředky budou i nadále investovány velice konzervativně - změny poplatků podle zákona 427/2011 - poplatky: 15 % ze zisku + 0,6 % z majetku za jeho správu

11 Proces transformace b) Přejít do nového fondu – ÚČASTNICKÉHO, kde:
Nebo mohou: b) Přejít do nového fondu – ÚČASTNICKÉHO, kde: - si mohou zvolit strategii investování do nabízených fondů - kde je dlouhodobě reálná možnost vyšších výnosů - státní příspěvky budou vypláceny podle nového modelu - změny poplatků podle zákona 427/2011 - není garance zhodnocení - chybí možnost výsluhové penze Mohou také na svou žádost přejít k jiné penzijní společnosti.

12 Současný penzijní systém v ČR

13 Penzijní připojištění v ČR

14 Penzijní připojištění v ČR

15 Současný stav penzijního systému v České republice
Dobrovolný opt-out (3 % plus 2 %), dobrovolný II. pilíř Nové penzijní společnosti oddělení majetku od majetku účastníků (individuální účty) Zrušení podmínky nezáporného ročního zhodnocení u nových smluv Transparentní poplatková struktura Základní druhy fondů (investiční strategie) Možnost dědění; doživotní penze; náklady penzijní reformy; distribuce; atd. Co se bývalými penzijními fondy a systémem penzijního připojištění?

16 Srovnání II. a II. pilíře Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření
dobrovolné důchodové fondy transformovaný fond + účastnické fondy majetek v důchodových jednotkách majetek v penzijních jednotkách nabízí povinně 4 fondy nabízí povinně 1 fond konzervativní + další volně bez státních příspěvků státní příspěvky bez daňových úlev daňové úlevy bez příspěvku zaměstnavatele zaměstnavatel může přispívat nelze přerušit lze na žádost přerušit či odložit platby nelze čerpat před nárokem na starobní důchod lze čerpat odbytné + je možné využít předdůchod doživotní starobní penze bez výsluhové a pozůstalostní penze starobní penze na 20 let starobní penze na určenou dobu - vyplácí PS vyplácí pojišťovna doživotní nebo dobou určená penze - vyplácí pojišťovna

17 Burzy a organizované mimoburzovní trhy

18 Burza Definice burzy Funkce burzy Znaky burzy: oboustranná aukce
zvláštní povolení druhy obchodů jsou přesně vymezeny (promptní, termínové atd.) druhy aktiv jsou přesně vymezeny např. ISIN, kvalita u komoditních burz – nutná jejich zastupitelnost a standardizovanost stanovená minimální obchodovatelná jednotka – lot čas a místo jsou předem určeny obchoduje vymezený okruh osob

19 Rozdělení burz Podle obchodovaných aktiv: Burzy cenných papírů
primární versus sekundární trh, IPO Burzy devizové – FOREX: není to ale centralizovaná burza v tradičním slova smyslu především termínové, spotové jsou přes OTC, vysoké objemy obchodů! Na měnových trzích je denní obrat cca 4 bilionů USD, na NYSE 55 mld. USD. Měnové trhy jsou nejlikvidnější (+ 24 hodin denně) finanční trhy s centry Londýn (cca 34 %) NY (cca 17 %) Tokyo (cca 6 %) Burzy komoditní mimo finanční trhy Podle typu obchodů: Burzy promptní (spotové) spotové obchody: uzavření obchodu a jeho vypořádání je v krátkém časovém intervalu (do několika obchodních dní) Burzy termínové (derivátové) termínové obchody: mezi uzavřením a vypořádáním obchodu je delší časová prodleva a) burzy futures kontraktů b) burzy opčních kontraktů

20 Rozdělení burz dle velikosti
Měřítkem je tzv. tržní kapitalizace A) Nadnárodní burzy (NYSE, Tokyo, London) B) Mezinárodní (Paříž, Frankfurt) C) Národní D) Lokální (regionální) Zdroj: WFE

21 Mimoburzovní trhy Důvody existence vedle burz:
a) burzy nemusí přijmout všechny CP k obchodování (malá emise atd.), b) členský přístup u burz, c) velikost lotu, d) nutnost dodržovat čas obchodování atd. Obecně se jedná o zdravou konkurenci burz, která umožňuje přístup většího počtu subjektů na trh, vždy se jedná o licencované subjekty Příklady mimoburzovních trhů: v ČR dříve RM-Systém (v roce 2008 kvůli MIFIDu přeměna na burzu), v USA se jedná o Nasdaq

22 Instituce kolektivního investování

23 Principy kolektivní investování
Jak a kde se lze zapojit do kolektivního investování?

24 Výhody kolektivního investování
Snadné investování: banka, investiční společnost, finanční poradce Kvalifikace, znalosti: portfolio manažer, analytici Diverzifikace rizika Minimalizace nákladů: úspory z rozsahu I „nedostupné“ investice“ Likvidita Možnost vyšších výnosů Dohled regulátora

25 Nevýhody kolektivního investování
Poplatky je to skutečně nevýhoda?; typy poplatků Omezený vliv při investičním rozhodování Možná manažerská selhání podvody, chyby, atd.; operační riziko

26 Subjekty kolektivního investování
A) Podílové fondy B) Investiční fondy Rozdíl mezi podílovým a investičním fondem Kdo vlastní investiční fond a kdo vlastní podílový fond Co emituje podílový fond a co investiční fond Rozdělení fondů dle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) Investiční fondy Fondy kolektivního investování Fondy kvalifikovaných investorů Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který nabyl účinnosti v srpnu, poněkud převrací dosavadní terminologii užívanou v dřívějším zákoně o kolektivním investován. Investičním fondem se již nerozumí pouze fond kolektivního investování, který je právnickou osobou ve formě akciové společnosti. Pojem „investiční fond“ má nyní širší význam zahrnující zákonem regulované struktury správy majetku, kam spadají nejen fondy ve formě právnických osob, ale i fondy svěřenské či podílové, které právní subjektivitou nedisponují. Investiční fondy se dle ZISIF dělí na dvě základní skupiny, a to na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Z uvedeného je patrné, jaký terminologický obrat ZISIF přinesl, neboť investiční fondy již nejsou částí fondů kolektivního investování, ale naopak fondy kolektivního investování jsou nyní podmnožinou investičních fondů.

27 Uzavřené versus otevřené fondy
Doba emise cenných papírů fondu Doba trvání fondu Povinnost odkupu a výše odkupní ceny Vznik diskontu a) co to je diskont u uzavřených fondů? b) nezaměňovat s diskontem u směnek atd. Diskont %. Snažší řízení – portfoli omanažer neusí držet likvidní rezervu. Není nucen levně prodávat CP z portfolia fondu při větším poklesu trhu jenom proto, že drobní investoři panikaří a stahují peníze z fondu.

28 Diskont akcie uzavřeného investičního fondu
Kurz tržně stanovená cena (nabídka x poptávka) Aktuální hodnota akcie - vlastní kapitál/1 akcii IF - čisté obchodní jmění/1 akcii IF - net assets value – NAV/1 akcii IF VK, ČOJ, NAV: hodnota veškerého majetku fondu včetně pohledávek bez všech dluhů a závazků

29 Diskont podílového listu uzavřeného podílového fondu
Kurz tržně stanovená cena (nabídka x poptávka) Aktuální hodnota podílového listu - vlastní kapitál/1 PL UPF - čisté obchodní jmění/1 PL UPF - net assets value – NAV/1 PL UPF VK, ČOJ, NAV: hodnota veškerého majetku fondu včetně pohledávek bez všech dluhů a závazků

30 Typy fondů kolektivního investování
Dle investiční strategie: peněžního trhu dluhopisové (státní obl., bankovní obl., podnikové obl., komunální obl.; fixně úročené, variabilně úročené …) akciové (blue chips, SME, univerzální, odvětvové …) smíšené garantované (zajištěné), jak se zajišťují? indexové fondy fondů fondy reálných aktiv (movité a nemovité věci) fondy derivátové další druhy (fondy rizikového kapitálu, strukturované fondy, fondy životního cyklu…) Co je to statut fondu? Co je to depozitář fondu? Coje to administrátor fondu?

31 Fondy životního cyklu Zdroj: Pioneer Investments

32 Typy fondů kolektivního investování
Dle nakládání s dosaženým hospodářským výsledkem: Fondy důchodové (příjmové) Fondy (růstové) Fondy vyvážené

33 Typy fondů kolektivního investování
Aktivní resp. pasivní správa portfolia: A) Fondy s aktivní správou portfolia B) Fondy s pasivní správou portfolia Ovlivňuje výši poplatků Základní druhy poplatků

34 Kolektivní investování v ČR

35 Kolektivní investování v ČR
Zahraniční versus domácí fond

36 Kolektivní investování v ČR

37 Kolektivní investování ve světě
Zdroj: EFAMA

38 Kolektivní investování v Evropě
Zdroj: EFAMA

39 Ostatní komerční subjekty finančního trhu

40 Ostatní komerční instituce FT
Obsluhující instituce vypořádací centra, clearingové centrály Obchodníci s cennými papíry Finančně poradenské společnosti Ratingové společnosti e) Poskytovatelé půjček splátkový prodej, peníze domů f) Směnárny g) Depozitáři h) Atd.

41 Teorie úrokových sazeb
Klasická teorie úrokových sazeb dlouhodobá Úroková teorie preference likvidity autorem je Keynes, krátkodobá, 3 motivy držby peněz: úrokové sazby ovlivňují pouze spekulativní motiv Úroková teorie zapůjčitelných fondů (zápůjčního kapitálu) i mezinárodní toky Úroková teorie racionálního očekávání Jednotlivé úrokové teorie popisují proměnné, které ovlivňují výši úrokových sazeb a tím pádem vysvětlují „proč jsou úrokové sazby tak vysoké, jak jsou vysoké“ SAMOSTUDIUM ZE SKRIPT

42 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb
Úrokové sazby stanovené centrální bankou Mezibankovní úrokové sazby Tržní úrokové sazby

43 Úrokové sazby stanovené centrální bankou
Diskontní sazba – diskontní nástroj Repo sazba – operace na volném trhu Lombardní sazba – diskontní nástroj (resp. operace na volném trhu) Aktuální hodnoty:

44 Mezibankovní úrokové sazby
Vždy o něco vyšší než diskontní sazby Úrokové sazby pro vklady a úrokové sazby pro úvěry: A) Úrokové sazby, za něž banky prodávají (nabízejí) likviditu jiným bankám /Interbank Offered Rates/ B) Úrokové sazby za něž banky nakupují (poptávají) likviditu jiným bankám /Interbank Bid Rates/ Vyšší je z logických důvodů Interbank Offered Rate

45 Mezibankovní úrokové sazby
Na základě jednotlivých Offered a Bid úrokových sazeb jednotlivých bank v různých finančních centrech jsou vyhlašovány (centrální bankou, asociacemi apod.) tzv. referenční mezibankovní úrokové sazby Jedná se o „průměr“ mezibankovních úrokových sazeb jednotlivých bank; nejvýznamnější jsou 3měsíční a 6měsíční mezibankovní referenční úrokové sazby Mohou být vyhlašovány i pro jiné měny, než je národní měna daného finančního centra Vždy se jedná o průměr. To znamená, že některé banky si půjčují na mezibankovním trhu za vyšší úroky, pokud mají větší riziko (nižší rating) atd.

46 Mezibankovní úrokové sazby
Londýn: LIBOR, LIBID New York: NIBOR, NIBID Tokyo: TIBOR, TIBID Frankfurt: EURIBOR, EURIBID Praha: PRIBOR, PRIBID LIBOR resp. LIBID: nejvýznamnější světové centrum peněžního trhu je Londýn; referenční úrokové sazby jsou vyhlašovány i pro jiné měny než pouze pro GBP (např. pro EUR, USD, JPY, CHF atd.)

47 Mezibankovní úrokové sazby v ČR
V ČR se jedná o PRIBOR a PRIBID Pouze pro CZK Vyhlašuje! ČNB, kdo stanovuje? Proč je PRIBOR vyšší než PRIBID? Zdroj: ČNB

48 Tržní úrokové sazby Úrokové sazby při bankovních obchodech bank se svými klienty ostatní ekonomické subjekty mimo centrální banky a komerčních bank Výše těchto sazeb závisí na: a) druhu bankovního obchodu (produktu) b) důvěře (kreditní riziko); nejvýznamnější faktor: rating, scoring c) délce poskytnutí úvěru d) a dalších faktorech...

49 Tržní úrokové sazby Základní tržní (tzv. prime rate) úrokové sazby
a) nejlepším klientům (dle kreditního rizika) b) vyšší ovšem než mezibankovní úrokové sazby Standardní tržní úrokové sazby ostatním klientům (vyšší prémie za riziko)

50 Mechanismus regulace úrokových sazeb
Změna úrokových sazeb centrální bankou vždy vyvolá změnu mezibankovních a tržních úrokových sazeb stejným směrem a dále změní poptávku po úvěrech: a) růst úrokových sazeb: pokles poptávky po úvěrech – monetární restrikce b) pokles úrokových sazeb: růst poptávky po úvěrech – monetární expanze

51 Úvod do teorie investic
Pojem investice Rozdělení investic reálná investice finanční investice => investice do finančních investičních instrumentů => úvěry a půjčky nebo cenné papíry Vyspělé vs. méně vyspělé země Komplementárnost obou forem

52 Finanční instrumenty Investiční versus neinvestiční instrumenty
a) půjčky a úvěry (nepřevoditelné): nabídka a poptávka b) cenné papíry (převoditelné): nabídka a poptávka Peněžní trh versus kapitálový trh Cenné papíry versus úvěry (sekuritizace)

53 Nabídka finančních investičních instrumentů
Poptávka po zápůjčním kapitálu (z pohledu cenných papírů) Neustále rostoucí (souvisí se zadlužováním podniků, vlád, ale i domácností)

54 Poptávka po finančních investičních instrumentech
Nabídka zápůjčního kapitálu (z pohledu cenných papírů) Základní faktory: bohatství důvěra v investiční prostředí => velký úkol pro vlády, kvalitní legislativní rámec

55 Základní faktory investiční strategie
Investiční trojúhelník: výnosnost rizikovost likvidita Ex-ante versus ex-post

56 Více viz videokurz Finanční matematika: díl 8
Výnosnost Míra zhodnocení investovaných prostředků Ex-ante versus ex-post Hrubý výnos versus čistý výnos Nominální versus reálný výnos Běžný versus kapitálový výnos Statické a dynamické metody hodnocení výnosnosti investic Více viz videokurz Finanční matematika: díl 8

57 Rizikovost Pravděpodobnost, že nedosáhneme očekávaného výnosu
Ukazatele rizikovosti Statistická charakteristika variability => směrodatná odchylka výnosů => tzv. volatilita Riziko ex-ante versus ex-post

58 Výpočet rizikovosti

59 Rizikovost

60 Riziko versus výnos Zdroj :

61 Druhy investičního rizika
a) tržní riziko (týká se všech CP) b) jedinečné riziko (týká se konkrétního CP) Druhy rizik: Úrokové riziko Inflační riziko Riziko událostí Kreditní riziko Likvidní riziko Měnové riziko Operační riziko Ostatní rizika (smluvní rizika apod.)

62 Diverzifikace portfolia
a) sestavení portfolia za účelem snížení celkové rizikovosti investice b) nesázet vše na jednu kartu Příklady diverzifikace portfolia

63 Riziko portfolia

64 Výnosově rizikový profil investice

65 Tržní a specifické riziko

66 Likvidita Další faktor investiční strategie Stupeň likvidity
Rizikový faktor Nejlépe likvidní jsou CP veřejně obchodované na sekundárních trzích CP, zejména burzách a mimoburzovních trzích Likviditu ovlivňuje poptávka investorů => musí existovat důvěra => úkol pro stát

67 Základní druhy finančních investičních instrumentů

68 Rozdělení finančních instrumentů
Finanční neinvestiční instrumenty nesplňují definici investice Finanční investiční instrumenty splňují definici investice

69 Základní druhy finančních investičních instrumentů

70 Základní (tzv. klasické) investiční nástroje
Zdroj: Rejnuš (2010)

71 2. Termínové derivátové instrumenty
Odvozené (derivované) instrumenty od základních instrumentů => deriváty (finanční deriváty, komoditní deriváty…) Termínové versus spotové obchody Kurzy termínových kontraktů jsou závislé na očekávaném budoucím vývoji promptních cen jejich podkladových aktiv Pevné a podmíněné deriváty

72 3. Cenné papíry fondů kolektivního investování
Ceny těchto cenných papírů jsou závislé zejména na vývoji hodnoty portfolia daného fondu U uzavřených fondů je nutno dále zohlednit i existenci diskontu

73 4. Strukturované produkty (pokročilé deriváty)
Kombinace předchozích tři druhů investičních instrumentů kombinace základních druhů cenných papírů, termínových obchodů a cenných papírů kolektivního investování strukturované vklady strukturované dluhové cenné papíry cenné papíry strukturovaných fondů kolektivního investování sekuritizované pákové deriváty

74 Základní druhy investičních cenných papírů
Dle délky jejich životnosti: 1) Cenné papíry peněžního trhu Krátkodobé a především diskontované cenné papíry Obvykle formou přímých obchodů nebo prostřednictvím OTC trhů Velký význam primárního trhu Zabezpečení provozního financování (státní pokladniční poukázky atd.) Pouze dluhové cenné papíry 2) Cenné papíry kapitálového trhu Dluhové i majetkové cenné papíry Důležitá je likvidnost prostřednictvím sekundárního trhu Jedná se především o akcie a obligace

75 Základní druhy investičních cenných papírů
Dle jejich charakteru: 1) Majetkové cenné papíry Především podnikové akcie, výlučně dlouhodobé CP Tři základní práva spojená s akciemi 2) Dluhové cenné papíry (dluhopisy) Jak dlouhodobé (obligace), tak krátkodobé CP Dlužnický závazek Právo na předem stanovený úrok a vrácení zapůjčené částky

76 Podoba a forma cenných papírů
Dle podoby: listinné zaknihované (dematerializované) imobilizované Dle formy: na jméno na majitele (doručitele) na řad

77 Podnikové akcie

78 Podnikové akcie Rizikové finanční aktivum (vysoká kolísavost)
Běžný a kapitálový výnos (kladný versus záporný) Cenné papíry „bez splatnosti“ Tři základní práva spojená s držbou akcií Tato práva mohou být rozšířená či omezená záleží, o jaký druh se jedná (kmenové, prioritní, třídy akcií)

79 Akcie Zaměstnanecké, prioritní, kmenové Emisní ážio
Proč? Důvody… Emisní ážio Výhoda pro a. s. – proč? Dividendy – alternativy: „akciové dividendy“ - proč? „Share buyback“, důvody: Podpořit poptávku po akciích - proč? Snížit „vnější kontrolu“ nad společností - proč? Snížit přebytečnou hotovost Akcie s NH 1.000 Aktiva (majetek) Pasiva (zdroje) Peníze … Peníze … Zákl. kap. … Emisní ážio Čí hlas bude mít větší váhu? Akcionář za nebo za 1.500? Podíl na a. s. – jen dle NH !!! Jak se určí emisní kurz (a tedy i EÁ)?

80 Akcie Makroekonomika HDP, úrokové sazby, inflace, politická situace…
Odvětví Hosp. cyklus, úroveň konkurence, vstup do odvětví, státní zásahy… Mikroekonomika Historie, současnost, budoucnost firmy Tržby, podíl na trhu, zisk, dividendy, P/E, volatilita… Podrobněji viz Fundamentální analýza (FT III)

81 Podnikové akcie Základní faktory ovlivňující vývoj na akciových trzích
Fundamentální analýza, dlouhodobá analýza akcií, jejím cílem je stanovení vnitřní hodnoty akcie (teoretické ceny) Faktory makroekonomické Faktory odvětvové (resp. oborové) Faktory vztahující se k akciím konkrétních akciových společností

82 Podnikové akcie Makroekonomická analýza
Vývoj reálného výstupu ekonomiky v dlouhém a středním období Fiskální politika vlády Peněžní nabídka Úrokové sazby Inflace Mezinárodní pohyb kapitálu Schodky a nerovnováha Cenová regulace a černý trh Ekonomické a politické šoky (ropné šoky, cenové války, hyperinflace, změna měnového kurzu x demise vlády, války, revoluce, volby) Korupce, hospodářská kriminalita a právní systém

83 Kapitálový trh jako ekonomický barometr

84 Podnikové akcie Faktory odvětvové (oborové)
Citlivost odvětví na hospodářský cyklus Tržní struktura odvětví Způsoby vládní regulace Očekávání budoucího vývoje

85 Cyklické odvětví

86 Podnikové akcie Vnitřní hodnota akcie
Co je to vnitřní hodnota akcie Využití vnitřní hodnoty akcie Zjištění vnitřní hodnoty akcie

87 Podnikové akcie Vnitřní hodnota akcie
Vnitřní hodnota akcie ve velmi krátkém období Zdroj: Rejnuš (2010)

88 Podnikové akcie Výpočet vnitřní hodnoty akcie
Zdroj: Rejnuš (2010) Příklad aplikace vnitřní hodnoty akcie

89 Vnitřní hodnota v praxi
Zdroj: Patria

90 Podnikové akcie Další akciové analýzy
Technická analýza Psychologická analýza Krátkodobého (spekulativního) charakteru Rozdíl mezi investicí a spekulací

91 Podnikové akcie Zásady akciových investic: dlouhodobý časový horizont
diverzifikace pravidelné investice

92 Jednorázová vs. pravidelná investice

93 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Penzijní fondy a penzijní společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google