Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPAD JAKO SUROVINA Ekotým 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPAD JAKO SUROVINA Ekotým 2"— Transkript prezentace:

1 ODPAD JAKO SUROVINA Ekotým 2

2 KDO JSME Jsme studenti Lepařova gymnázia v Jičíně jmenovitě
Eliška Macounová Eliška Kapounová Vladimíra Vondráčková Jakub Kaska Renáta Tylová Odborní poradci Vojtěch Drahoňovský Hana Hendrychová

3 NA ZAČÁTKU... Dozvěděli jsme se o soutěži
Deset zájemců se zaregistrovalo a vznikly dva soutěžní týmy Seznámili jsme se s Vojtěchem Drahoňovským a půstili se do plnění úkolů Pravidelně jsme se scházeli v prostorách školní studovny Časem se z nás stali nejen soutěžící v jednou týmu, ale troufám si říci i přátelé.

4 PŘÍBĚH PRVNÍ-MĚSTO …jsme splnili v několika krocích
návštěva technických služeb-vyplnění formuláře Anketa Exkurze do Lázně Bohdaneč –lenka na třídění plastu Skládka komunálního odpadu v Popovicích Sběrný dvůr TS Jičín Setkání s panem starostou Návštěva oboru životního prostředí Úklid odpadků

5 Technické služby - formulář
O informace jsme požádali p. Zmátlíka, vedoucího odpadového hospodářství TS Zjistili jsme, že každý obyvatel Jičína za rok vyprodukuje průměrně 265kg směsného komunálního odpadu za rok. Počty kontejnerů v Jičíně 110 kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) v nichž se za rok průměrně ocitne 117 tun plastů, 493 tun papíru a 774 tun skla. (dohromady jen 330 kontejnerů na tříděný odpad pro cca obyvatel?! Bioodpad se v Jičíně netřídí

6 ANKETA Anketu jsme realizovali ve dvou částech.
Na třídních schůzkách jsme nejprve formou tištěného dotazníku získali informace od rodičů našich vrstevníků. Dohromady bylo vyplněno 182 anketních lístků. V druhé části ankety, jsme se ptali lidí přímo na ulici . Začali jsme v osm hodin ráno, a poslední otázky padly kolem páté odpoledne. Dohromady jsme se zeptali více než 700 lidí

7 ANKETNÍ OTÁZKY Třídíte odpad? (ano) - třídíte papír? - třídíte plasty?
- třídíte sklo? - třídíte kovy? - třídíte bioodpad? - kam s tetrapaky? - vracíte baterie? Třídíte odpad? (ne) - proč ne? - co by vás motivovalo?

8 Výsledek ankety

9 FOTKY Z ANKETY

10 Exkurze Lázně Bohadaneč
V prosinci se 4 z nás jeli podívat do třídírny v Lázních Bohdaneč. Německá firma zde představovala svoji zbrusu novou třídící linku. Linka byla velmi krátká a jak jsme se později dozvěděli jen na ukázku. Tato linka stojí 300 tisíc € Za normálních okolností se v této třídírně odpad třídí ručně.

11 Třídící linka

12 Exkurze na skládku v Popovicích
Skládka je rozdělena do pěti sektorů-kazet Kolem skládky je rozmístěno pět vodních vrtů, které monitorují, jestli do spodních vod neprosakují nějaké nečistoty. Kolem plotu skládky jsme viděli spoustu odpadků, které lidé jen tak házejí přes plot v mylném domnění že nedělají nic špatného. Svozovou oblast pro tuto skládku tvoří Jičín a 25 přilehlých obcí což je asi 25 tisíc obyvatel. Průměrně přijede na skládku 30 aut s odpadem denně + nespočet kárkařů

13 Exkurze do Sběrného dvora
Manipulace s odpadem probíhá v jedné menší hale a na dvoře. Do sběrného dvora se sváží sklo, plasty, papír, dále se zde vykupuje lepenka, noviny, kovy(hliník, železo), elektrospotřebiče, pneumatiky..... Odpad se lisuje do velikých balíku(jeden váží cca kg) Údajně je v plánu instalace nové a lepší třídící linky.

14 Setkání s panem starostou
Pana starostu Puše jsme seznámili s výsledky ankety. Pokládali jsme mu otázky týkající se převážne POH Nakonec jsme se domuvili na vzájemné spolupráci do budoucna.

15 Návštěva odboru životního prostředí
Schůzka s panem Skřivánkem probíhala v podobném duchu, jako s panem starostou.

16 Úklid odpadků-malá očista města
Odlehčili jsme od odpadků prostorům kolem staveniště před střední průmyslovou školou. Odpadků tam bylo opravdu hodně! Lepší by bylo, kdyby lidé příště nebyli líní a popošli těch pár kroků ke koši.

17 PŘÍBĚH DRUHÝ-ŠKOLA S realizací tohoto úkolu jsme chvílemi měli potíže, a to zejména kvůli nezájmu personálu gymnázia jejich neochotě vyjít nám vstříc. V rámci tohoto úkolu jsme vyrobili koše na tříděný odpad Poskytli informace o třídění odpadu na nástěnce uspořádali soutěž pro studenty pokusili (a stále se snažíme) přejít na ekologicky šetrné výrobky Zkoumali jak se kompostuje na školní zahradě

18 KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Doposud se koše na tříděný odpad nacházeli jen na chodbách a v malém množství. Do každé třídy jsme z kartonových krabic natřených balakrylem (který jsme dostali jako sponzorský dar) vyrobili koše na papír a plasty. Spolu s koši jsme dodali instrukce, jak správně třídit

19 SOUTĚŽENÍ V AULE Několik dní před Vánoci jsme pro studenty uspořádali zábavně výchovnou soutěž zaměřenou na ekologii a hlavně na třídění odpadu. Studenti se tak formou soutěže dozvěděli proč je nutné třídit odpad, jak třídit, jak se s odpadem nakládá…

20 FOTKY ZE SOUTĚŽE

21 Kompot teda Kompost - kompostování biologicky rozložitelného odpadu na dvoře naší školy
Zodpovědná osoba: náš pan školník Bob Kompostér: plastový, zelený, plný listí–stav ke konci února Na školní zahradu byl dodán městem Jičín začátkem podzimu

22 PŘECHOD NA EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY
Již delší dobu se snažíme přesvědčit vedení školy o výhodách ekologicky šetrného provozu školy. Chceme zavést používání recyklovaného papíru a ekologicky šetrných čisticích prostředků Museli jsme se ale potýkat s nezájmeme a neochotou vedení školy Nechtěli jsme naše snažení vzdát. Po několika týdnech je nyní vedení ochotno vést s námi dialog. Bylo nám slíbeno, že se ekologicky šetrné výrobky vyzkouší. V případě že budou vyhovující, budou se používat trvale. Již se začíná používat recyklovaný papír

23 PŘÍBĚH TŘETÍ-DOMOV V poslední části soutěže jsme pracovali na průzkumu trhu, připravovali jsme plán možné reklamy na ekologicky šetrné výrobky a samozřejmě jsme nadále třídili odpad

24 Průzkum trhu na Jičínsku
V několika dnech jsme zjišťovali, jestli mají jičínští občané povědomí o existenci ekologicky šetrných výrobků a zda mají možnost si je v Jičíně koupit. Obešli jsme všechny drogerie a ptali jsme se prodavaček jestli prodávají také výrobky s ekoznačkou . Málo která prodavačka věděla o existenci ekoznačky V celém Jičíně jsme sehnali pouze JEDEN výrobek označený českou ekoznačkou! Do každé prodejny jsme dodali letáky s informacemi o šetrných výrobcích a světových evropských ekoznačkách. Některé letáky jsme dostali od organizace Cenia, některé jsme vyrobili sami.

25 Reklamní kampaň ekovýrobku
Nutnost reklamy ekologicky šetrných výrobků jsme pocítili v průběhu průzkumu trhu Proto jsme navrhli a nechali vytisknou leták s potřebnými informacemi a kontakty, který jsme dodali do drogerií Dále jsme vytvořili ppt prezentaci a plán jak by se měla taková kampaň ideálně realizovat.

26 Náš reklamní leták

27 Plán na reklamu umístění propagačních letáků po městě – vývěsní tabule
reklama v časopisech a tisku vůbec rozeslání letáků poštou propaganda v televizní reklamě reklama na webových stránkách – popis výrobku na stránkách + složení a účinky rozdávání letáků na místech prodeje reklama na billboardech rozdáváni produktu zdarma – testerové vzorky

28 Jak jsme na tom my? Dříve u nás nebyly žádné kontejnery na tříděný odpad, ale i přesto jsme třídily a pak odpad jednou za čas naložili do auta a odvezli do města. Vyrobila jsem na tříděný odpad papírové krabice minikontejnery, na kterých je napsáno co přesně tam patří. A jaký byl přechod na to třídit vše co se dá? Tak ze začátku to vypadalo tak, že já jsem každý večer prohrabávala odpadkový koš a hledala co tam nepatří, co by se ještě dalo vytřídit. Takto to bylo asi deset dní a pak se zbytek naší rodiny naučil třídit vše co jde. A můj brácha  od té doby co se snažíme co nejvíc třídit s radostí chodí méně často s odpadkama a to mu náramně vyhovuje.

29 Napsali o nás v novinách

30

31

32 Poskytli jsme rozhovor Českému rozhlasu HK 90,5 FM
Rubrika „Zaujalo nás“ Rubrika „Zprávy na 16tou

33 Napsali jsme do novin !!ZADARMO!!
Dnešní svět je tvořen z vody, rostlin, zvířat, lidí, věcí…..a z odpadků. A stejně rychle jak přibývá lidí, tak stejně, a spíš ještě rychleji přibývá věcí => odpadků. Všichni jistě znáte zákon zachování hmotnosti. Z toho jednoduše vyplývá, že s přibývajícími lidmi a odpadky, musí ubývat vody, rostlin a zvířat. Už se těším až v parcích a zahradách budou místo živých květin a stromů jen umělé. Stále větší objem odpadků je také důvodem, proč se (nejen v Jičíně) každým rokem zvyšují poplatky za svoz odpadu. A přitom by to mohlo být naopak! Stačí TŘÍDIT ODPAD. Z množství odpadu, který každý z nás vyprodukuje, je možné vytřídit a recyklovat více než 70%!! A těch 70% můžeme vyhodit do kontejnerů na tříděný odpad, do sběru nebo na Sběrný dvůr. A to je ZADARMO!! Obsah kontejnerů na tříděný odpad nekončí, jak si stále mnozí myslí, na jedné skládce v Popovicích. Naopak. Je v zájmu samotných Technických služeb, aby tam nekončil. Technické služby ho totiž prodají k recyklaci. Vytříděný odpad se ještě jednou třídí na Sběrném dvoře, podle požadavků konečného odběratele. Třeba papír se třídí na noviny, směsný papír a karton, protože každá papírna vykupuje jiný druh materiálu. Navíc se velmi často stává, že lidé do kontejneru na papír vyhodí i věci, které nemají s papírem vůbec nic společného. Výhody třídění odpadu si lidé naštěstí začínají uvědomovat. A pro příklad nemusíme chodit daleko. V Nové Pace se poplatky za svoz odpadu naopak snižují, díky stále se zvyšujícímu množství správně vytříděného odpadu. Třídit odpad svede každý. A kdo by si přeci jen nevěděl rady, nechť se podívá na internet, z nepřeberného množstí stránek o třídění odpadu si může vybrat třeba:

34 Těšilo nás


Stáhnout ppt "ODPAD JAKO SUROVINA Ekotým 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google