Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k připomínkám SVSE Stanislav Trávníček ERÚ EGÚ – Brno 20.10. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k připomínkám SVSE Stanislav Trávníček ERÚ EGÚ – Brno 20.10. 2008."— Transkript prezentace:

1 Seminář k připomínkám SVSE Stanislav Trávníček ERÚ EGÚ – Brno 20.10. 2008

2 2 Základní připomínky SVSE Úpravy některých mechanismů pro III. RO

3 3 Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Požadavek na toleranci krátkodobých překývnutí v kapacitní oblasti 0,995-1 Distribuční společnosti jsou pro individuální posouzení - v souladu s Pravidly provozování distribučních soustav, dále požadují 24 hodinové měření účiníku, Distribuční společnosti požádali o informace o konkrétních odběratelích a jejich problémech s kapacitním účiníkem Ze systémů obdržíme do 30. 10. statistiku penalizací (výše ve vztahu k celkovému odběru) Na základě konkrétních případů lze lépe argumentovat vůči REAS, než v obecné rovině

4 4 Tolerance za překročení RK Požadavek zavedení stupňů a vyšších tolerancí a nižších násobků penalizace kapacity zvlášť pro odběratele a pro LDS a samovýrobce Obecně by mělo negativní vliv na celkovou sjednanou kapacitu Jednotková cena rezervované kapacity by vzrostla – dopad na všechny zákazníky, včetně těch s vyrovnaným diagramem Možnost snížení penalizace z pětinásobku na čtyřnásobek

5 5 Penalizace překročení rezervovaného příkonu Pro letošní rok dohoda s ČS RES o neaplikování sankcí v případech, kdy je není spravedlivě možné je uplatňovat  Problém s vyhláškou č.51/2006 Sb. – pokles po 24 měsících na úroveň rezervované kapacity (bude novelizováno po EZ)  V případech, kdy došlo ke snížení RP z důvodu vyhodnocování rezervované kapacity v době blokování spotřebičů  V případech bezúplaného předání traf zakázníky v minulosti Ustanovení bude v cenovém rozhodnutí zachováno, ale upraveno ve výše uvedeném smyslu

6 6 Charakteristiky jističů Použití charakteristik pro velké záběrné proudy Současné znění CR – kompromis, povoluje distributor v odůvodněných případech (pozice distribuce původně– zakázat) Zkoumané možnosti zvýšení ceny stálého platu za jistič vyšší měrný podíl žadatele za připojení u nových instalací Problém s nastavením hranice zvýšení ceny:  aby se nevyplatilo zákazníkovi uplatňovat charakteristiku C nebo D i tam, kde k tomu není z technologického hlediska důvod a pouze si tak snižovat velikost jističe v A  aby se zvýšená cena nestala nástrojem distributora k plošnému zamezení instalací jiných jističů než B Navrhujeme zachovat kompromis, posouzení v individuálních případech

7 7 Přerušení a omezení distribuce Požadavek na informování o přerušení a omezení distribuce V novele vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou bude určena povinnost:  Provozovatel soustavy musí zveřejňovat informace o odstávkách a přerušení 15 dní předem s uvedením adresně vymezených lokalit a lhůt  Zákazníky (a obchodníky) na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí bude distributor informovat automaticky (pokud o to projeví zájem) s uvedením OPM a lhůt Z důvodu nepřipravenosti informačních systémů distributorů budou ustanovení účinná od 1. ledna 2010 Další požadavky na penalizaci nedodržení termínů (ohlášení, délka doby přerušení) vedeme v patrnosti pro úpravu vyhlášky č. 540/2005 Sb. po novele EZ

8 8 Některé aspekty související s III. RO Zatížení výroby cenou za systémové služby  původní návrh ERÚ na zavedení G komponenty ERÚ pozměněn  G komponenta není standardní nástroj v EU  zhoršení postavení výrobců proti importu  bude aplikováno pouze na nové výrobny s instalovaným výkonem nad 1000MW  zatížení výroben platbou za RK a SySl pro odběr z distribučních sítí  výrobci by upravili napájení z vlastní spotřeby – efekt snížení cen by se nedostavil Ekonomické parametry regulace  základ jednání, zatím proběhlo I. kolo  efekty z transformací se v nákladech mohou projevit  na druhou strany budou významně stoupat náklady na připojení zdrojů  dále se jedná o způsobu míře zohlednění přecenění a stanovení míry zisku

9 9 Kvalita komerční/plynulost dodávky/napětí Základní nástroje regulace kvality: publikování srovnávání kvality služeb uplatnění standardů služeb  penále za nedodržení motivační mechanizmy  úprava příjmů společností podle kvality služeb podle kritérií: Kontinuita dodávky Stížnosti zákazníků Bezpečnost zákazníků/zaměstnanců Výkonnost obsluhy zákazníků Index spokojenosti zákazníků Ztráty v sítích další Regulace kvality elektřiny Jsou používána jednotlivá i vážená kriteria plnění

10 10 Integrovaná motivační regulace kvality pro III. RO Obecně: P t = P t-1 * (1+RPI-X) ± Q RPI (CPI) – inflace X – faktor efektivity Q- finanční bonus nebo penalizace za kvalitu služeb V případě úpravy povolených výnosů faktor kvality: Q=ΔPV t = CK * (STQ – DUQ t-2 ), CK - je jednotková cena kvality STQ - je hodnota požadované úrovně ukazatele kvality DUQ - je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality

11 11 Regulace kvality elektřiny Závislost mezi kvalitou služeb a regulovanými příjmy Nutnost znalosti ceny kvality CK Podle: Výše způsobených ztrát nedodávkou Ochota platit za eliminace výpadků Akceptovaná výše náhrad za nedodávku Určeno zákaznickými průzkumy S omezením Norsko

12 12 Regulace kvality elektřiny Cena kvality v některých státech ZeměMíra kvality Velká Británie4,18 €/kWh Irsko7,2 €/kWh (2000) Itálie10,8 €/kWh (domácnosti) 21,6 €/kWh (nedomácnosti) Norsko7,90-5,51 €/kWh (průmysl, plánovaná-neplánovaná přerušení) 11,86-8,14 €/kWh (obchod/služby, plánovaná-neplánovaná přerušení) 1,8-1,2 €/kWh (zemědělství, plánovaná-neplánovaná přerušení) 0,96-0,84 €/kWh (domácnosti, plánovaná-neplánovaná přerušení) 1,56-1,2 €/kWh (veřejná správa, plánovaná-neplánovaná přerušení) 1,56-1,32 €/kWh (lesnictví/energeticky náročný průmysl, plánovaná- neplánovaná přerušení) Portugalsko1,5 €/kWh Švédsko12-8,6 €/kWh, 2,5-0,4 €/kW (město, plánovaná-neplánovaná přerušení) 8,8-6,3 €/kWh, 1,9-0,3 €/kW (okolí měst, plánovaná-neplánovaná přerušení) 7,4-5,2 €/kWh, 1,6-0,2 €/kW (venkov, plánovaná-neplánovaná přerušení) Holandsko21 €/kWh Zdroj:Third Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply, 2005 Service Quality Regulation in Electricity Distribution and Retail, 2007

13 13 Limity penalizace a bonifikace absolutní částka % z příjmů společnosti S omezením omezení Velká Británie, Irsko, Holandsko Regulace kvality elektřiny Limity penalizace a bonifikace

14 14 Regulace kvality elektřiny Limity penalizace a bonifikace ZeměBonusPenále MaďarskoMax 10% PVMax 3% PV MassachusettsF(2σ)F(-2σ) Filipíny2,5% PV Holandsko5% PV Irsko4% PV Velká Británie3% PV

15 15 Závislost mezi kvalitou služeb a regulovanými příjmy Neutrální pásmo stanovením neutrálního pásma odpadá nebo se zjednodušuje nastavení ceny kvality většinou vyjádřeno v procentech ke standardní hodnotě ukazatele Portugalsko +12/-12 Itálie+5/-5 Maďarsko+5/10 Massachusetts +σ/-σ Portugalsko, USA Maďarsko

16 16 Využít zkušenosti zahraničních regulátorů Minimální administrativní a procedurální požadavky Hodnocený ukazatelem obecné kvality  CAIDI=SAIDI/SAIFI (minuta/přerušení/rok) Individuální nastavení na základě víceletých průměrů Nutnost ověřování správnosti dat pro nastavení standardu – zavedení auditů Uplatňování bonusů/sankcí od 2-3 toku III. RO Regulace kvality elektřiny pro III. RO v podmínkách ČR

17 17 ovlivňují cenu za použití sítí a ceny distribučních tarifů přesné procento ztrát v regulaci je výsledkem variantních a ovlivnitelných postupů Ztráty v regulaci Celková výše spotřeby soustavy stanovena z bilance Spotřeba odběrů s měřením A+B Spotřeba odběrů C – ovlivněno způsobem stanovení nevyfakturované elektřiny Technické ztráty – výpočet podle již zrušené vyhlášky – podstatný vliv zvolenými koeficienty při výpočtu Netechnické ztráty - obchodní – teoreticky jde o neoprávněné odběry a chyby měření – prakticky jde o zbytek po ostatních výpočtech

18 18 povolená a skutečná míra ztrát se v průběhu II. RO významně liší skutečné ztráty se blíží hodnotě bez nadsazovaných obchodních ztrát (má vliv i na velikost zbytkového diagramu) možnost eliminace nebo podstatného snížení uvažovaných technických ztrát pro účely regulace výnosy z vymáhání černých odběrů jako motivační faktor pro snižování obchodních ztrát nutnost upřesnění a sjednocení metodiky stanovení nevyfakturované elektřiny a použití koeficientů výpočtu netechnických ztrát pro účely stanovení ztrát při vyhodnocení TDD nutno zpřesnit určení celkových ztrát Ztráty v regulaci

19 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Seminář k připomínkám SVSE Stanislav Trávníček ERÚ EGÚ – Brno 20.10. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google