Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc MUDr Mojmír Lejska, CSc AUDIO-Fon centr Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc MUDr Mojmír Lejska, CSc AUDIO-Fon centr Brno"— Transkript prezentace:

1 Doc MUDr Mojmír Lejska, CSc AUDIO-Fon centr Brno
Lépe slyšet, lépe žít Doc MUDr Mojmír Lejska, CSc AUDIO-Fon centr Brno

2 Poškozený sluch rezultuje ve neúplnou a zdeformovanou komunikaci
Objevují se: zvýšené rozpaky a nerozhodnost, únava, popudlivost, napětí, stres, zloba, omezení společenských aktivit a vztahů, deprese, negativismus, omezení osobní bezpečnosti, zvýšený odstup od druhých, snížení fyzického zdraví, osamělost, sociální izolace, méně ostražitosti k životnímu prostředí, poškození paměti, menší přizpůsobivost, menší schopnost přijímat nové skutečnosti, paranoia, redukce obvyklých dovedností a snížení celkového psychického zdraví.

3 Poškozený sluch rezultuje ve neúplnou a zdeformovanou komunikaci
Vliv na život společenský, psychický, emotivní, kognitivní a dokonce i fyzický snížení celkové pohody (well-being) kvality života

4 Odkazy z literatury Hill (USA)– 82% nedoslýchavých uvádí , že jim
porucha sluchu ztěžuje život - 24% přiznává z toho titulu deprese Apoloni (I) - pozoruje u sluchově postižených: zhoršení nálady snížení osobní spokojenosti se svým životem snížení životní aktivity omezování sociálních vztahů

5 Odkazy z literatury Lamdem (GB)– potvrzuje u sluchově postižených po kompenzaci sluchové vady zlepšení sociálních a emotivních funkcí Prusewitz (PL)– v roce 1901 bylo v USA vyžadováno u 85% zaměstnání manuální dovednost a jen u 15 % schopnosti komunikace - v roce 1999 je tomu právě naopak

6 Odkazy z literatury Harless a McConnell uvádějí, že podle jejich studie mělo 68 nositelů sluchadel vyšší sebehodnocení než skupina stejně sluchově postižených, ale bez užití sluchadla. Dye a Peak studovali 58 vojenských veteránů před a po využití sluchadla a zjistili jasné zlepšení v paměťových testech.

7 Odkazy z literatury Mulrow, Aguilar and Endicott měli 122 mužských veteránů a 72 pacientů z primární péče. Polovina určená náhodným výběrem byla korigována sluchadly a zbytek nebyl. Již po 4 měsících byl nalezen signifikantní rozdíl v oblasti citových a sociálních projevů, ve vnímání komunikačních potíží , kognitivních funkcí a depresí.

8 Odkazy z literatury Mosty a Bentler zjistili, při studiu 251 pacientů se stejným sluchem, z nichž část byla a zbytek nebyl korigován sluchadlem, že nositelé sluchadel měli méně depresí a v testech QoL měli vždy vyšší skóre. Crandall potvrdil, že pacienti, kteří nenosili sluchadlo a následně je používali měli již po třech měsících signifikantně lepší funkční zdravotní stav (functional health status)

9 The Impact of Treated Hearing Loss on Quality of Life
Sergy Kochkin, Ph.D. – Better Hearing Institute, Alexandria, Virginia, USA 1997

10 Metoda a soubor Nejrozsáhlejší studie světa
Více jak 3000 dospělých nad 50 let, kteří přiznávají vadu sluchu 1710 nositelů sluchadel stejného věku Byly prověřováni i rodinní příslušníci Rozdělení podle tíže sluchové vady

11 Výsledky Obecné a V jednotlivých oblastech výzkumu

12 Výsledky Obecné: - signifikantně se projevil dopad poruchy sluchu na QoL (devastating=zdrcující) - kvalita života je primárně postižena skutečností, že nekorigovaná sluchová ztráta způsobuje poruchy komunikace (především postižením srozumitelnosti řeči) - dobře nastavené sluchadlo umožňuje zlepšení srozumitelnosti řeči a proto může pomoci navrátit schopnost vyšší kvality v životě

13 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

14 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

15 Výdělečná schopnost

16 Významný pokles u těžkých vad sluchu – až 40 %
Rozdíl mezi lehkou a velmi těžkou vadou u nositelů byl cca 7000 USD ročně

17 U lehkých vad mezi nositeli a nenosiči není
Rozdíl výdělku u lidí s těžkou vadou mezi nositeli a nenosiči je US ročně

18 U nositelů uvádělo, že má volné finanční prostředky 22% a nenosiči jen v 8%

19 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

20 Zapojení do denních aktivit
Provedení: 13 aktivit hodnoceno podle času, který mu nedoslýchaví věnovali v průběhu dne 6 aktivit samostatných; 7 aktivit vázáno na kontakt s lidmi (např. vaření, uklízení, nákup a pod)

21 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- úroveň životních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

22 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

23 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

24 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

25 Osobní hodnocení Co bylo posuzováno ? * Kognitivně mentální stav
* „External locus of control“ Zda žijí ve vlastním světě nebo jsou ostatnímu světu otevřeni – zmatenost, desorientace, nestarání se o sebe, arogance, uzavírání se, nepozornost atd. Pasivita, introvetrnost, tichost, neprůbojnost , plachost, rozpaky. (Ovlivnění svého života vlastní vůlí nebo se nechání „vláčet“ vnějšími vlivy). Má sluch vliv na stav, který příbuzní nazývají jako: “žije ve vlastním světě?“ Jsou sluchově postižení ve svých životech spíše pasivní a lze tento stav zlepšit sluchadly ?

26 Osobní hodnocení Co bylo posuzováno ? * Kognitivně mentální stav
* „External locus of control“

27 Osobní hodnocení Odpovědi a závěry: Kognitivně mentální stav
rodinní příslušníci hodnotili zlepšení mentálních a intelektuálních funkcí u všech skupin nositelů sluchadel rozdíl mezi nositeli a nenosiči sluchadel byl o to větší, oč těžší byla vlastní sluchová vada u nenosičů byla více zmatenost, desorientace, nestarání se o sebe, arogance, nepozornost, a doslova „žijí si ve vlastním světě“.

28 Osobní hodnocení Odpovědi a závěry: „External locus of control“
nenosiči sluchadel tíhli více k tomu, že externí události jsou významnější než vlastní kontrola života nositelé sluchadel naopak více preferovali stav, kdy oni mají vyšší kontrolu nad životem než „osud“

29 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

30 Dopady na zdraví Otázky:
Má sluchová vada vliv nejenom na psychické a sociální zdraví, ale také na zdraví fyzické ?

31 Dopady na zdraví Odpovědi a závěry:
zjištěna závislost ve stupni všeobecného ohodnocení zdraví (včetně nepřítomnosti bolesti) jako funkce poruchy sluchu (čím vyšší porucha sluchu, tím vyšší poškození všeobecného zdraví) tři z pěti skupin nositelů sluchadel uvádějí signifikantně lepší hodnocení celkového zdraví než s nimi porovnatelní nenosiči jasně nejnižší hodnocení vlastního zdraví bylo ve skupině nejtěžších sluchových vad u nenosičů

32 Dopady na zdraví Odpovědi a závěry:
kromě toho studie prokázala, že nošení sluchadel je jasně spojeno s redukcí arthritidy, hypertense, srdečních slabostí a tachykardie, omezení bolestivých syndromů (bolesti hlavy, zad, břicha apod), snížení potíží se zažíváním a redukce stížností na tinnitus a závratě

33 Výsledky Jednotlivé oblasti: - výdělečná schopnost
- zapojení do denních aktivit - vztahy v rodině - sociální efekt - emoční dopady - osobní hodnocení - dopady na zdraví - obvyklé denní činnosti (%)

34

35 Zlepšení vztahů v rodině
nedoslýchaví Zlepšení vztahů v rodině příbuzní 57% 66% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

36 Zlepšení života všeobecně
nedoslýchaví Zlepšení života všeobecně příbuzní 49% 62% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

37 Subj. pocit spokojenosti
nedoslýchaví Subj. pocit spokojenosti příbuzní 50% 60% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

38 Zklidnění vztahů s dětmi/vnoučaty
nedoslýchaví Zklidnění vztahů s dětmi/vnoučaty příbuzní 40% 52% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

39 Nárůst sebevědomí 39% 46% nedoslýchaví příbuzní 10 20 30 40 50 60 70
10 20 30 40 50 60 70 80 %

40 Účast ve společenských aktivitách
nedoslýchaví Účast ve společenských aktivitách příbuzní 35% 44% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

41 Zlepšení vztahů v zaměstnání
nedoslýchaví Zlepšení vztahů v zaměstnání příbuzní 26% 43% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

42 Celkově společenský život
nedoslýchaví Celkově společenský život příbuzní 34% 42% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

43 Pocit nezávislosti 34% 39% nedoslýchaví příbuzní 10 20 30 40 50 60 70
10 20 30 40 50 60 70 80 %

44 Mentální zdraví 36% 39% nedoslýchaví příbuzní 10 20 30 40 50 60 70
10 20 30 40 50 60 70 80 %

45 nedoslýchaví Pocit bezpečí příbuzní 35% 37% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

46 Závislost na ostatních
nedoslýchaví Závislost na ostatních příbuzní 27% 32% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

47 nedoslýchaví Fyzické zdraví příbuzní 22% 24% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

48 Schopnost pěstovat sport
nedoslýchaví Schopnost pěstovat sport příbuzní 7% 10% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

49 Zlepšení sexuálního života
nedoslýchaví Zlepšení sexuálního života příbuzní 7% 8% 10 20 30 40 50 60 70 80 %

50

51 Vliv sluchu na kvalitní život

52 Poškozený sluch Vliv na mentální zdraví a emotivitu
Objevují se: zvýšené rozpaky a nerozhodnost, únava, popudlivost, napětí, stres, zloba, omezení společenských aktivit a vztahů, deprese, negativismus, omezení osobní bezpečnosti, zvýšený odstup od druhých, osamělost, sociální izolace, méně ostražitosti k životnímu prostředí, poškození paměti, menší přizpůsobivost, menší schopnost přijímat nové skutečnosti, paranoia, redukce obvyklých dovedností a snížení celkového psychického zdraví.

53 Poškozený sluch Vliv na sociální vztahy Objevují se:
zvýšené rozpaky a nerozhodnost, únava, popudlivost, napětí, stres, zloba, omezení společenských aktivit a vztahů, deprese, negativismus, zvýšený odstup od druhých, osamělost, sociální izolace, menší přizpůsobivost, menší schopnost přijímat nové skutečnosti, redukce obvyklých dovedností poruchy sexuálních funkcí

54 Poškozený sluch Vliv na fyzické zdraví Objevují se:
zvýšený výskyt bolestí jakéhokoliv druhu hlavně hlavy a kloubů. vyšší výskyt poruch hybnosti spojených s  arthritidou častější je hypertense, srdeční slabosti a tachykardie, více a častější potíže se zažíváním častěji stížnosti na tinnitus a závratě

55 Poškozený sluch Vliv na výdělečnou schopnost Objevují se:
zhoršení sluchu vede k omezení možností získat odpovídající zaměstnání menší finanční příjmy nedostatek finančních prostředků Omezení možností naplnění hmotných potřeb

56 Kompenzace vady sluchu sluchadlem
Poškozený sluch Snižuje „Kvalitu života“ Kompenzace vady sluchu sluchadlem „Kvalitu života“ opět zlepšuje

57 za pozornost a trpělivost
Děkuji


Stáhnout ppt "Doc MUDr Mojmír Lejska, CSc AUDIO-Fon centr Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google