Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny."— Transkript prezentace:

1 Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny lázně Třeboň, Lázně Aurora Třeboň a Radium Palace Jáchymov.

2 Kalová Hana ( 1,2,3), Bican Jaroslav (4), Zeman Marek (1,4), Petr Petr (1,2)  Zdravotně sociální fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, vedoucí katedry Doc. MUDr Vl.Vurm,C.Sc.,  Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice České Budějovice a.s. předseda představenstva a gen. ředitel MUDr Břetislav Shon  Nadační fond EMA, předsedkyně správní rady Hana Kalová  Bertiny lázně Třeboň, ředitel MUDr Jaroslav Bican

3 Souhrn:  Spotřeba léků ze skupin analgetika, analgetika- antipyretika a nesteroidní antirevmatika vyjádřená jako Definované Denní Dávky- DDD/ osobu a den poklesla o 51 %.  Autoři prokazují u probandů s chronickými onemocněními pohybového aparátu příznivý vliv lázeňské léčby na kvalitu života podmíněnou zdravím. Kvalita života byla stanovována a hodnocena v konceptu HRQoL-Health Related Quality of Life, s použitím dotazníku SF-36. Ve všech 8 hodnocených doménách je kvalita života hodnocená za 3 měsíce po skončení balneace vyšší, nežli před lázeňským pobytem.

4 Klíčová slova :  Chronická onemocnění pohybového aparátu  Balneoterapie  HRQoL  Spotřeba léků  Vliv balneace na biologické parametry

5 Probandi :  celkový počet: 260 probandů s chronickým onemocněním pohybového aparátu  z toho: 95 mužů, 165 žen  průměrný věk: 60,8 a 58 let  Samostatná skupina 31 osob do 35 let věku  Samostatná skupina 97 osob, Jáchymov  Celkem 388 osob/probandů.

6 Metoda: Použití dotazníkového nástroje SF-36, v metodice HRQOL postihující 8 domén: Použití dotazníkového nástroje SF-36, v metodice HRQOL postihující 8 domén:  Fysické funkce  Fysické omezení rolí  Emoční omezení rolí  Fysické a emoční omezení sociálních funkcí  Bolest  Duševní/ mentální zdraví  Vitalita  Všeobecné vnímání vlastního zdraví.

7 Sběr dat:  všichni probandi byli vyšetřeni před balneací,  komparativní vyšetření proběhlo 3 měsíce po skončení balneace, a to metodou „postal survey“, tj. bez asistence odborného personálu jako nekorigované, neinspirované a dotazy nepodněcované vlastní posouzení probanda.

8 Zpracování dat:  údaje z dotazníků byly konvertovány do elektronické podoby pořizovačem dat SF-36  poté vyhodnocena průměrná skóre pro jednotlivých 8 domén  výsledky před a po balneaci byly porovnány vůči evropským standardům, a poté mezi sebou  výsledky vyjádřeny procentuálně, a to tak, že stav po byl vyjádřen jako procenta stavu před balneací.  Data processing dodala EMA services, s.r.o.

9 Tabulka 1. Synoptický přehled výsledků průměrných individuálních skóre kvality života n=265 Doména Před Po % u Fyzické funkce 58,6 64,1 110 1,65 Fyzické omezení rolí 32,4 49,0 151 2,93 Emoční omezení rolí 59,4 66,3 112 1,17 Fyzické a emoční omezení soc. funkcí 58,3 67,0 115 2,51 Bolest 42,4 51,3 121 2,88 Mentální zdraví 62,6 64,4 103 0,70 Vitalita 44,8 48,8 109 1,57 Všeobecné vnímání vlastního zdraví 42,6 45,2 106 1,08 u-kritická = 1,64. Pakli u je větší nežli 1,64 platí, že rozdíl je významný na 5% hladině významnosti.

10 Obrázek 1.

11 Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik.  Denní spotřebu těchto léků vyjádřena v DDD (definovaná denní dávka) podle normativních údajů obsažených v AISLP (Automatizovaný informační systém léčivých přípravků).  Průměrnou spotřebu na jednoho klienta jsme kalkulovali podle výrazu: Σ (DDD / d) : n Kde: DDD = definovaná denní dávka spotřeby léku d = 1 den n = počet pacientů

12 Změna spotřeby léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik, a analgetik po balneaci:  Průměrná spotřeba léků 3 měsíce po balneaci činí 49% výchozího stavu. tedy pokles o 51%.  U osob mladších 35 let věku činí 62% tedy pokles o 38% Poznámka: Ve skupině 97 osob,Radiumpalace Jáchymov, léčených radonovými koupelemi, prokázán vzestup kortisolu v plasmě, jako by probandi užívali tento lék.

13 Graf č. 2 Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik, a analgetik

14 Závěr:  lázeňská léčba vede prokazatelně ke zlepšení kvality života  toto zlepšení je patrno ve všech osmi hodnocených doménách kvality života  nejvýznamnější zlepšení je dosahováno ve Fyzických funkcích, Fyzickém omezení rolí, v Sociálních funkcích a v úlevě od Bolesti.  Prokazovaná zlepšení v těchto doménách se pohybují od 10 do 51 procent stavu před pobytem v lázních a jsou statisticky významná na 5% hladině významnosti.  Spotřeba léků skupiny ATC/ M01, protizánětlivé protirevmatické léky, klesá o 51 % stavu před léčbou v lázních.


Stáhnout ppt "Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google