Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny."— Transkript prezentace:

1 Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny lázně Třeboň, Lázně Aurora Třeboň a Radium Palace Jáchymov.

2 Kalová Hana ( 1,2,3), Bican Jaroslav (4), Zeman Marek (1,4), Petr Petr (1,2)  Zdravotně sociální fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, vedoucí katedry Doc. MUDr Vl.Vurm,C.Sc.,  Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice České Budějovice a.s. předseda představenstva a gen. ředitel MUDr Břetislav Shon  Nadační fond EMA, předsedkyně správní rady Hana Kalová  Bertiny lázně Třeboň, ředitel MUDr Jaroslav Bican

3 Souhrn:  Spotřeba léků ze skupin analgetika, analgetika- antipyretika a nesteroidní antirevmatika vyjádřená jako Definované Denní Dávky- DDD/ osobu a den poklesla o 51 %.  Autoři prokazují u probandů s chronickými onemocněními pohybového aparátu příznivý vliv lázeňské léčby na kvalitu života podmíněnou zdravím. Kvalita života byla stanovována a hodnocena v konceptu HRQoL-Health Related Quality of Life, s použitím dotazníku SF-36. Ve všech 8 hodnocených doménách je kvalita života hodnocená za 3 měsíce po skončení balneace vyšší, nežli před lázeňským pobytem.

4 Klíčová slova :  Chronická onemocnění pohybového aparátu  Balneoterapie  HRQoL  Spotřeba léků  Vliv balneace na biologické parametry

5 Probandi :  celkový počet: 260 probandů s chronickým onemocněním pohybového aparátu  z toho: 95 mužů, 165 žen  průměrný věk: 60,8 a 58 let  Samostatná skupina 31 osob do 35 let věku  Samostatná skupina 97 osob, Jáchymov  Celkem 388 osob/probandů.

6 Metoda: Použití dotazníkového nástroje SF-36, v metodice HRQOL postihující 8 domén: Použití dotazníkového nástroje SF-36, v metodice HRQOL postihující 8 domén:  Fysické funkce  Fysické omezení rolí  Emoční omezení rolí  Fysické a emoční omezení sociálních funkcí  Bolest  Duševní/ mentální zdraví  Vitalita  Všeobecné vnímání vlastního zdraví.

7 Sběr dat:  všichni probandi byli vyšetřeni před balneací,  komparativní vyšetření proběhlo 3 měsíce po skončení balneace, a to metodou „postal survey“, tj. bez asistence odborného personálu jako nekorigované, neinspirované a dotazy nepodněcované vlastní posouzení probanda.

8 Zpracování dat:  údaje z dotazníků byly konvertovány do elektronické podoby pořizovačem dat SF-36  poté vyhodnocena průměrná skóre pro jednotlivých 8 domén  výsledky před a po balneaci byly porovnány vůči evropským standardům, a poté mezi sebou  výsledky vyjádřeny procentuálně, a to tak, že stav po byl vyjádřen jako procenta stavu před balneací.  Data processing dodala EMA services, s.r.o.

9 Tabulka 1. Synoptický přehled výsledků průměrných individuálních skóre kvality života n=265 Doména Před Po % u Fyzické funkce 58,6 64, ,65 Fyzické omezení rolí 32,4 49, ,93 Emoční omezení rolí 59,4 66, ,17 Fyzické a emoční omezení soc. funkcí 58,3 67, ,51 Bolest 42,4 51, ,88 Mentální zdraví 62,6 64, ,70 Vitalita 44,8 48, ,57 Všeobecné vnímání vlastního zdraví 42,6 45, ,08 u-kritická = 1,64. Pakli u je větší nežli 1,64 platí, že rozdíl je významný na 5% hladině významnosti.

10 Obrázek 1.

11 Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik.  Denní spotřebu těchto léků vyjádřena v DDD (definovaná denní dávka) podle normativních údajů obsažených v AISLP (Automatizovaný informační systém léčivých přípravků).  Průměrnou spotřebu na jednoho klienta jsme kalkulovali podle výrazu: Σ (DDD / d) : n Kde: DDD = definovaná denní dávka spotřeby léku d = 1 den n = počet pacientů

12 Změna spotřeby léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik, a analgetik po balneaci:  Průměrná spotřeba léků 3 měsíce po balneaci činí 49% výchozího stavu. tedy pokles o 51%.  U osob mladších 35 let věku činí 62% tedy pokles o 38% Poznámka: Ve skupině 97 osob,Radiumpalace Jáchymov, léčených radonovými koupelemi, prokázán vzestup kortisolu v plasmě, jako by probandi užívali tento lék.

13 Graf č. 2 Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik, a analgetik

14 Závěr:  lázeňská léčba vede prokazatelně ke zlepšení kvality života  toto zlepšení je patrno ve všech osmi hodnocených doménách kvality života  nejvýznamnější zlepšení je dosahováno ve Fyzických funkcích, Fyzickém omezení rolí, v Sociálních funkcích a v úlevě od Bolesti.  Prokazovaná zlepšení v těchto doménách se pohybují od 10 do 51 procent stavu před pobytem v lázních a jsou statisticky významná na 5% hladině významnosti.  Spotřeba léků skupiny ATC/ M01, protizánětlivé protirevmatické léky, klesá o 51 % stavu před léčbou v lázních.


Stáhnout ppt "Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google