Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny."— Transkript prezentace:

1 Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny lázně Třeboň, Lázně Aurora Třeboň a Radium Palace Jáchymov.

2 Kalová Hana ( 1,2,3) , Bican Jaroslav (4) , Zeman Marek (1,4), Petr Petr (1,2)
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích, Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, vedoucí katedry Doc. MUDr Vl.Vurm,C.Sc., Pracoviště klinické farmakologie, Nemocnice České Budějovice a.s. předseda představenstva a gen. ředitel MUDr Břetislav Shon Nadační fond EMA, předsedkyně správní rady Hana Kalová Bertiny lázně Třeboň, ředitel MUDr Jaroslav Bican

3 Souhrn: Spotřeba léků ze skupin analgetika, analgetika- antipyretika a nesteroidní antirevmatika vyjádřená jako Definované Denní Dávky- DDD/ osobu a den poklesla o 51 %. Autoři prokazují u probandů s chronickými onemocněními pohybového aparátu příznivý vliv lázeňské léčby na kvalitu života podmíněnou zdravím. Kvalita života byla stanovována a hodnocena v konceptu HRQoL-Health Related Quality of Life, s použitím dotazníku SF Ve všech 8 hodnocených doménách je kvalita života hodnocená za 3 měsíce po skončení balneace vyšší, nežli před lázeňským pobytem.

4 Chronická onemocnění pohybového aparátu Balneoterapie HRQoL
Klíčová slova: Chronická onemocnění pohybového aparátu Balneoterapie HRQoL Spotřeba léků Vliv balneace na biologické parametry

5 Samostatná skupina 31 osob do 35 let věku
Probandi: celkový počet: 260 probandů s chronickým onemocněním pohybového aparátu z toho: 95 mužů, 165 žen průměrný věk: 60,8 a 58 let Samostatná skupina 31 osob do 35 let věku Samostatná skupina 97 osob, Jáchymov Celkem 388 osob/probandů.

6 Fysické a emoční omezení sociálních funkcí Bolest
Metoda: Použití dotazníkového nástroje SF-36, v metodice HRQOL postihující 8 domén: Fysické funkce Fysické omezení rolí Emoční omezení rolí Fysické a emoční omezení sociálních funkcí Bolest Duševní/ mentální zdraví Vitalita Všeobecné vnímání vlastního zdraví.

7 všichni probandi byli vyšetřeni před balneací,
Sběr dat: všichni probandi byli vyšetřeni před balneací, komparativní vyšetření proběhlo 3 měsíce po skončení balneace, a to metodou „postal survey“, tj. bez asistence odborného personálu jako nekorigované, neinspirované a dotazy nepodněcované vlastní posouzení probanda.

8 poté vyhodnocena průměrná skóre pro jednotlivých 8 domén
Zpracování dat: údaje z dotazníků byly konvertovány do elektronické podoby pořizovačem dat SF-36 poté vyhodnocena průměrná skóre pro jednotlivých 8 domén výsledky před a po balneaci byly porovnány vůči evropským standardům, a poté mezi sebou výsledky vyjádřeny procentuálně, a to tak, že stav po byl vyjádřen jako procenta stavu před balneací. Data processing dodala EMA services, s.r.o.

9 Doména Před Po % u Fyzické funkce 58,6 64,1 110 1,65
Tabulka 1. Synoptický přehled výsledků průměrných individuálních skóre kvality života n=265 Doména Před Po % u Fyzické funkce , , ,65 Fyzické omezení rolí , , ,93 Emoční omezení rolí , , ,17 Fyzické a emoční omezení soc. funkcí , , ,51 Bolest , , ,88 Mentální zdraví , , ,70 Vitalita , , ,57 Všeobecné vnímání vlastního zdraví , , ,08 u-kritická = 1,64. Pakli u je větší nežli 1,64 platí, že rozdíl je významný na 5% hladině významnosti.

10 Obrázek 1.

11 Průměrnou spotřebu na jednoho klienta jsme kalkulovali podle výrazu:
Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik a analgetik. Denní spotřebu těchto léků vyjádřena v DDD (definovaná denní dávka) podle normativních údajů obsažených v AISLP (Automatizovaný informační systém léčivých přípravků). Průměrnou spotřebu na jednoho klienta jsme kalkulovali podle výrazu: Σ (DDD / d) : n Kde: DDD = definovaná denní dávka spotřeby léku d = 1 den n = počet pacientů

12 Průměrná spotřeba léků 3 měsíce po balneaci činí 49% výchozího stavu.
Změna spotřeby léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik, a analgetik po balneaci: Průměrná spotřeba léků 3 měsíce po balneaci činí 49% výchozího stavu. tedy pokles o 51%. U osob mladších 35 let věku činí 62% tedy pokles o 38% Poznámka: Ve skupině 97 osob ,Radiumpalace Jáchymov, léčených radonovými koupelemi, prokázán vzestup kortisolu v plasmě, jako by probandi užívali tento lék.

13 Graf č. 2 Vliv balneace v Bertiných lázních Třeboň na spotřebu léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, analgetik-antipyretik, a analgetik

14 lázeňská léčba vede prokazatelně ke zlepšení kvality života
Závěr: lázeňská léčba vede prokazatelně ke zlepšení kvality života toto zlepšení je patrno ve všech osmi hodnocených doménách kvality života nejvýznamnější zlepšení je dosahováno ve Fyzických funkcích, Fyzickém omezení rolí, v Sociálních funkcích a v úlevě od Bolesti. Prokazovaná zlepšení v těchto doménách se pohybují od 10 do 51 procent stavu před pobytem v  lázních a jsou statisticky významná na 5% hladině významnosti. Spotřeba léků skupiny ATC/ M01, protizánětlivé protirevmatické léky, klesá o 51 % stavu před léčbou v  lázních.


Stáhnout ppt "Vliv lázeňské léčby na kvalitu života a spotřebu léků u pacientů s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Zkušenosti z lázeňských zařízení Bertiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google