Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magisterské studium II. ročník – všeobecné lékařství 32 Ošetřovatelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magisterské studium II. ročník – všeobecné lékařství 32 Ošetřovatelství."— Transkript prezentace:

1 Magisterské studium II. ročník – všeobecné lékařství 32 Ošetřovatelství

2 Imobilizační syndrom ošetřovatelské intervence Eva Marková Stav, kdy jedinci hrozí porucha tělesných systémů v důsledku naordinované nebo nevyhnutelné muskuloskeletální inaktivity.

3 Mobilita  pohyblivost, schopnost pohybu, přemístitelnost

4 Schopnost pohybu  Pohyblivost je základem nezávislosti  Ovlivňuje sebeúctu

5 Faktory ovlivňující mobilitu  Životní styl  Chorobný proces  Zranění  Pochopení významu zdraví a fyzické kondice  Motivace  Postoj ke zdraví  Věk

6 Imobilita  nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost

7 Výzkum  Studie ve čtyřicátých letech nezjistily žádný užitek klidu na lůžku pro pacienty po chirurgických výkonech, upozornily na riziko vzniku hluboké žilní trombózy, proleženin, osteoporózy a pneumonie  Novodobé studie nezjistily žádný pozitivní efekt klidu na lůžku na rychlost uzdravování pacienta  po lumbální punkci, spinální anestézii, radikulografii a katetrizaci srdce klid na lůžku další průběh výrazně zhoršil  zhoršení stavu při akutních bolestech zad, po porodu, při hypertenzi s proteinurií v graviditě, infarktu myokardu a akutní infekční hepatitidě 

8 Hlavní příčiny imobility pacientů  Silná bolest (chronická)  Poruchy kosterního, svalového nebo nervového systému (paréza)  Mechanická či předepsaná imobilita  Porucha vědomí  Chronická tělesná či duševní porucha  Generalizovaná slabost  Psychosociální problémy – deprese  Infekční procesy

9 Stupně imobility  Člověk v bezvědomí – imobilní  Částečně nepohyblivý

10 Klid na lůžku  Hippokrates: „V každém okamžiku, kdy člověk začíná pociťovat bolest, klid na lůžku ji pomůže odstranit“.  Snižuje nároky buněk na dodávku kyslíku  Energetické zdroje usměrňovány na procesy hojení a uzdravování  Zmenšuje bolest

11 Měření soběstačnosti a rizika komplikací  Hodnocení bolesti  Soběstačnost  Test ošetřovatelské zátěže  Barthelův test základních dovedností  Test instrumentálních všedních činností  Testování vývoje soběstačnosti  Měření kvality psychiky  Zkrácený mentální bodovací test  Stupnice hodnocení psychického zdraví  Škála deprese pro geriatrické pacienty  Folsteinův test kognitivních funkcí  Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí  Riziko komplikací  Hodnocení rizika komplikací v dýchacích cestách  Hodnocení rizika dekubitů  Škála Waterlow  Rozšířená stupnice Nortonové  Podle Shannon

12 Odpověď na imobilitu  Fyziologické reakce orgánových systémů  Psychosociální reakce

13 Fyziologické změny  Pohybový systém  Pokles síly, vytrvalosti  Snížení rozsahu pohybu v kloubu  Kardiovaskulární systém  Trombóza  Ortostatická hypotenze  Respirační systém  Stáza bronchiálních sekretů  Gastrointestinální trakt  Zácpa  Močový  Infekce močového ústrojí  Retence moče  Endokrinní systém  Kožní systém  Dekubitus

14 Psychosociální reakce  Strach, úzkost  Depresivně – anxiozní syndrom  Dezorientace  Porucha obrazu těla  Bezmocnost, beznaděj, prázdnota – reakce zloby, vzteku, agrese, zmatenost, úzkost, apatie  Změny v sexuálním životě  Zhoršený spánek  Ztráta intelektuální stimulace  Snížení intelektových schopností  Řešení problémů a rozhodovací procesy narušené  Snížená schopnost koncentrace

15 Cíl ošetřovatelské péče  Zachovat celistvost kůže nebo dosáhnout časného zhojení defektů  Udržet/obnovit efektivní vyprazdňování moče  Zabránit riziku infekce  Udržet adekvátní periferní prokrvení se stabilními základními fyziologickými parametry- teplou a suchou kůží, hmatným periferním pulsem  Udržet normální orientaci v realitě  Udržet/obnovit optimální úroveň kognitivních a neurosenzorických funkcí a stavu svalově kosterního systému  Rozpoznat změny v sebepojetí a pomoci je pacientovi zpracovat  Mít kontrolu nad aktuální situací

16 Ošetřovatelské intervence  Posoudit pravděpodobnost vývoje komplikací  Rozpoznat specifické a potenciální problémy  Zajistit dostupnost a využívání podpůrných systémů  Určit, zda jde u pacienta o krátkodobou nebo dlouhodobou záležitost (event. Trvalý stav)  Zhodnotit, zda rodina rozumí situaci a zda je schopna podílet se na péči

17 Ošetřovatelské intervence  Kůže  Kontrolovat stav kůže nad kostními výčnělky  Měnit polohu pacienta à 2 hodiny  Omytá místa dobře osušit, jemně masírovat a vetřít prostředek na povzbuzení prokrvení  Použití pomůcek ke zmírnění tlaku (antidekubitní matrace…)  Sledovat příjem potravy a stav výživy  Poskytnout informace o vhodném složení stravy, změnách polohy a nárocích na čistotu

18 Ošetřovatelské intervence  Vyprazdňování stolice a moče  Vyvážená strava s dostatkem ovoce a zeleniny s vysokým obsahem vlákniny, přiměřený příjem tekutin (optimální konzistence stolice, usnadněná pasáž tračníkem, snížení rizika infekce)  Přiměřený pohyb s využitím ortopedických pomůcek  Dle indikace nácvik močení  Sledovat diurézu (P+V tekutin) a charakter močení  Pátrat po známkách infekce

19 Ošetřovatelské intervence  Dýchání  Sledovat poslechový nález na plicích a charakter bronchiálních sekretů (komplikace – penumonie)  Měnit polohu pacienta, pobízet ke kašli a hlubokému dýchání (očista dýchacích cest, předcházení atelektáze)  Pacienta odsávat dle indikace  Povzbuzovat k provádění léčebné spirometrie  Pomoci s posturální drenáží  Pomoci rodině a pečovatelům s nácvikem diafragmatického dýchání k posílení ventilace při poranění páteřní míchy  Edukovat pacienta k zanechání kouření,event. Zapojení do programu odvykání kouření

20 Ošetřovatelské intervence  Kardiovaskulární aparát, prokrvení tkání  Sledovat teplotu kůže, zda nedochází k cyanóze a psychickým změnám jako projevům zhoršené oxygenace  Sledovat oběhové a nervové funkce postižených částí těla (změny teploty, barvy,citlivosti, pohyblivosti)  Opatření na podporu periferního prokrvení (bandáže) se zvýšením venózního návratu  Sledovat TK před a po zátěži (posazování, vstávání, lehání), aby byla zřejmá odpověď na aktivitu

21 Ošetřovatelské intervence  Kardiovaskulární aparát, prokrvení tkání  Polohování těla  Antigravitační aktivita  Nezávislost při každodenních činnostech  Pasivní a aktivní cvičení

22 Ošetřovatelské intervence  Muskuloskeletární pohyblivost  Polohování těla  Pasivní a aktivní cvičení  Antigravitační aktivita Cviky na udržení rozsahu pohybu a zapojení do fyzikální/pracovní terapie (posilování svalů)  Povzbuzovat k soběstačnosti v základní péči  Činnosti ke zvyšování síly a vytrvalosti svalů  Posoudit, jaký podíl na imobilizaci má bolest  Realizovat program na zmírnění bolesti  Nezávislost při každodenních činnostech

23 Ošetřovatelské intervence  Senzoricko- percepční oblast  Udržovat orientaci pacienta časem, místem, prostorem (hodiny, kalendář…)  Přiměřená úroveň stimulace z prostředí (hudba, TV, rádio, hodiny, kalendáře, návštěvy…)  Účast na zábavních aktivitách, cvičení  Posilovat pacientovy rituály před spaním

24 Ošetřovatelské intervence  Sebeúcta, bezmocnost  Vysvětlit vše, co se bude provádět v průběhu léčby a ošetřovatelské péče  Povzbuzovat pacienta i rodinu ke kladení si cílů  Zajistit, aby byl pacient schopen si říci o pomoc (světelná signalizace, tabulka na psaní, tlumočník…)  Pobízet k slovnímu vyjádření pocitů/otázek

25 Ošetřovatelské intervence  Posílení zdraví (před propuštěním)  Zjistit individuální potřeby  Pobízet k zapojení do rehabilitace  Zjistit vhodné veřejné služby (finanční podpora, pomoc při udržování domácnosti, respitní péče, přeprava, půjčování pomůcek)

26 Zdravotnická dokumentace  Diagnostika  Nálezy, pozorování problémové oblasti  Funkční úroveň  Stupeň závislosti  Podpůrné systémy a dostupné zdroje  Plánování  Plán péče  Edukační plán  Realizace + hodnocení  Reakce pacienta na intervence/edukaci a provedené výkony  Změny funkční úrovně  Posun a pokrok žádoucím směrem  Korekce plánu péče  Příprava propuštění  Předání komu do péče  Zajištění potřebných pomůcek

27 Zdroj  Kozierová, B., Erbová, G., Olivieriová R. Ošetrovatel´stvo 2. Martin: Osveta, 1995  Doenges, M.E., Moorhouse, M.F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada, 2001  České ošetřovatelství 6. Staňková, M. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno: IDV PZ, 2000


Stáhnout ppt "Magisterské studium II. ročník – všeobecné lékařství 32 Ošetřovatelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google