Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA MOBILITY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA MOBILITY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 17"— Transkript prezentace:

1 PODPORA MOBILITY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 17
Ošetřování nemocných PODPORA MOBILITY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 17 Mgr. Jitka Hůsková

2 Anotace Materiál definuje základní terminologii, užívanou v problematice podpory ošetřovatelské péče při následcích imobility. Autor Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Imobilizační syndrom, hodnocení, prevence problémů imobility Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let, večerní studium Vazby na ostatní materiály Je součástí OSN

3 SYNDROM Z INAKTIVITY DEFINICE:
FYZICKÁ A PSYCHICKÁ PORUCHA, KTERÁ SE VYSKUTUJE VE VŠECH ORGÁNECH A SYSTÉMECH TĚLA NÁSLEDKEM IMOBILITY; IMOBILITA URČUJE STUPEŇ ZÁVISLOSTI JEDINCE NA DRUHÉ OSOBĚ; STUPEŇ ZÁVISLOSTI JE Z OŠETŘOVATELSKÉHO POHLEDU MĚŘITELNÝ NÁSTROJEM (př. Barthelův test);

4 ZÁVISLOST IMOBILIZAČNÍ SYNDROM
NESCHOPNOST SE NAPÍT, NAJÍST, UMÝT, VYPRÁZDNIT …. a jiné OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY DEHYDRATACE MALNUTRICE INKONTINENCE …a jiné OŠETŘOVATELSKÉ KOMPLIKACE IMOBILIZAČNÍ SYNDROM ZÁVISLOST

5 POSOUZENÍ STAVU IMOBILITY
VYŠETŘENÍ A POSOUZENÍ IMOBILITY POHLEDEM POHMATEM POSLECHEM BMI, OBVOD PAŽE VÝSLEDKY LABORATORNÍCH TESTŮ BILANCE TEKUTIN, KOŽNÍ TURGOR OBVOD PAŽE Za účelem zhodnocení nutričního stavu, pokud není možné sledovat u nemocného aktuální hmotnost; Měření na nedominantní ruce; Muži ≤ 19,5 cm; Ženy ≤ 15,5 cm; POSOUZENÍ STAVU IMOBILITY

6 RIZIKOVÍ NEMOCNÍ S PŘEDPOKLADEM VZNIKU IMOBILIZAČNÍHO SYNDROMU
PORUCHA VĚDOMÍ (lékový útlum, úraz…); POŠKOZENÍ, ONEMOCNĚNÍ MOZKU A MÍCHY (úraz, nádor, zánět, degenerativní onemocnění…); PODVÝŽIVA (nedostatek bílkovin, vitamínů, minerálů, dehydratace…); PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ (DM, anémie…); VĚK RIZIKOVÍ NEMOCNÍ S PŘEDPOKLADEM VZNIKU IMOBILIZAČNÍHO SYNDROMU

7 PŘÍKLADY HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ K POSUZOVÁNÍ NÁSLEDKŮ IMOBILTY
Test ošetřovatelské zátěže podle Svanborga; (Staňková 2001, str. 34) Barthelův test základních dovedností (ADL); (Staňková 2001, str. 35) Test instrumentálních všedních činností (IADL) (Staňková 2001, str. 37) Hodnocení rizika dekubitů – Škála Waterlow (Staňková 2001, str. 47) Hodnocení rizika dekubitů – Nortonova stupnice (Staňková 2001, str. 48) Hodnocení rizika dekubitů – Shannonova stupnice (Staňková 2001, str. 49) Hodnocení rizika komplikací v dýchacích cestách (Staňková 2001, str. 43) Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí (Staňková 2001, str. 31) Folsteinův test kognitivních funkcí (Staňková 2001, str. 30) Aj.

8 REALIZACE PREVENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROBLÉMŮ IMOBILITY
SPRÁVNÉ POSTAVENÍ A POLOHA V KAŽDÉ POZICI VOLBA LŮŽKA, UMÍSTĚNÍ LŮŽKA NA POKOJI, VYBAVENÍ LŮŽKA VOLBA POLOHOVACÍHO REŽIMU BĚHEM DNE A NOCI NÁCVIK ZMĚNY POLOHY S KLIENTEM POMOCÍ DOPLŇKOVÝCH POMŮCEK V LŮŽKU POLOHOVÁNÍ ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK MĚNÍ ČLOVĚK POLOHU AUTOMATICKY V OKAMŽIKU, KDY POCIŤUJE TLAK NA URČITOU OBLAST TĚLA. IMOBILIZOVANÝ ČLOVĚK NEMUSÍ TENTO TLAK CÍTÍT A NEBÝVÁ ČASTO SCHOPEN BEZ POMOCI SE POHNOUT.

9 REALIZACE PREVENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROBLÉMŮ IMOBILITY
RESPEKTOVAT VYSOKÉ RIZIKO PÁDU ZMĚNY POLOH, POSAZOVÁNÍ, POSTAVOVÁNÍ; ASISTENČNÍ PODPORA NEZÁVISLOSTI KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ (asistenční mytí, krmení…); PASIVNÍ CVIČENÍ (k udržení flexibility kloubů např. rukou); AKTIVNÍ CVIČENÍ; ANTIGRAVITAČNÍ AKTIVITA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK ČLOVĚK VYUŽÍVÁ MECHANIKY TĚLA KE KOORDINOVANÉ FUNKCI DRŽENÍ TĚLA A ROVNOVÁHY PŘI POHYBU. IMOBILIZOVANÝ ČLOVĚK DÍKY INAKTIVITĚ KOSTERNĚSVALOVÉHO SYSTÉMU NEUDRŽÍ ROVNOVÁHU, STABILITU A KOORDINOVANÝ POHYB.

10 DOPADY IMOBILIZAČNÍHO SYNDROMU NA KLOUBY
ANKYLÓZA DROBNÝCH KLOUBŮ RUKY – NEMOŽNOST ÚCHOPU ©Hůsková 1.DK FIXOVANÁ V ZEVNÍ ROTACI 2.FIXOVANÉ POSTAVENÍ FLEXORŮ ČLÁNKŮ PRSTŮ (ploska nohy přepadává); NÁSLEDNÉ POTÍŽE S NÁCVIKEM STOJE A CHŮZE. ©Hůsková

11 REALIZACE PREVENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROBLÉMŮ IMOBILITY
PODPORA DÝCHACÍHO SYSTÉMU NÁCVIK HLUBOKÉHO DÝCHÁNÍ A VYKAŠLÁVÁNÍ (pasivní zvedání HK s hlubokým nádechem, zpěv, probublávání tekutiny…); OTÁČENÍ DO POLOH UMOŽŇUJÍCÍ DRENÁŽ SEKRETŮ Z DÝCHACÍCH CEST (poloha na boku se sníženou hlavou a tlakem na plíce, pronační poloha – na břiše); MASÁŽ STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ PODPORA KARDIVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU POSILOVÁNÍ PERIFERNÍ VAZOKONSTRIKCE VERTIKALIZACÍ NEMOCNÉHO (vysoká Fowlerova poloha,sed na lůžku s volně spuštěnými DK, elastické punčochy nebo bandáže…);

12 REALIZACE PREVENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROBLÉMŮ IMOBILITY
PODPORA VYLUČOVÁNÍ MOČE OTÁČENÍ A POSAZOVÁNÍ NA LŮŽKU NAPOMÁHÁ KE SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ STAGNUJÍCÍ MOČE; ZLEPŠENÍ HYDRATACE VÝBĚREM TEKUTIN, KTERÉ PODPOŘÍ ACIDIFIKACI MOČE (vitamín C); MONITOROVÁNÍ PŘÍJMU + VÝDEJE TEKUTIN; PÉČE O PERMANENTNÍ MOČOVÝ KATÉTR; UVÁŽENÉ POUŽÍVÁNÍ POMŮCEK PRO INKONTIENTNÍ; PODPORA VÝŽIVY A METABOLISMU VÝŽIVA BOHATÁ NA BÍLKOVINY VITAMÍNY A MINERÁLY DOSTATEK TEKUTIN PARENTERÁLNÍ A PERORÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY SIPPING

13 REALIZACE PREVENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROBLÉMŮ IMOBILITY
PODPORA VYLUČOVÁNÍ STOLICE DOSTATEČNÁ HYDRATACE; PODPORA PŘIROZENÉ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY (živé střevní kultury a probiotika ve stravě); MONITOROVÁNÍ ZÁCPY x PRŮJMU; VYHODNOCENÍ PRŮJMU (infekční, dietní chyba, paradoxní průjem); UDRŽOVÁNÍ PERIANÁLNÍ HYGIENY;

14 VYTVOŘENÍ OPTIMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI U IMOBILNÍHO ČLOVĚKA NE MOC NEMOC NUTNÁ PREVENCE SOCIÁLNÍHO, EMOČNÍHO, A INTELEKTOVÉHO STRÁDÁNÍ.

15 VYTVOŘENÍ OPTIMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI U IMOBILNÍHO ČLOVĚKA
V PÉČI ZACHOVÁVAT PŘEDSTAVU HODNOTNÉHO, NEZÁVISLÉHO A PRODUKTIVNÍHO ČLOVĚKA (způsob vedení komunikace, profesionalita, nevědomé omezování sebepéče a hybnosti a nezávislosti zdravotníkem); JEDNÁME S ČLOVĚKEM A NE S LÉKAŘSKOU DIAGNÓZOU (respektování soukromí, studu, osobních údajů o nemocném, oslovování…); STIMULAČNÍ VYBAVENÍ POKOJE (barva pokoje, přístup k lůžku, obrázky, osvětlení, hodiny…);

16 Použitá literatura: KOZIER, Barbara, Glenora Lea ERB a Rita OLIVIERI. Ošetrovateľstvo: koncepcia, ošetrovateľský proces a prax. Martin: Vydavateľstvo Osveta, c1995, xxxi, 836 s. ISBN TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999, 185 s. ISBN X. VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd., 1. vyd. v nakl. Portál. Praha: Portál., 2003, 397 s. ISBN X. Výkladový ošetřovatelský slovník. 1. vyd. Překlad Veronika Di Cara, Helena Vidovičová. Praha: Grada, 2008, 568 s. ISBN


Stáhnout ppt "PODPORA MOBILITY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI 17"

Podobné prezentace


Reklamy Google