Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelská péče u pacienta s epistaxí Školící akce 26.3.2009 Andrea Adámková Lenka Macečková ORL ambulance Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelská péče u pacienta s epistaxí Školící akce 26.3.2009 Andrea Adámková Lenka Macečková ORL ambulance Vsetín."— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelská péče u pacienta s epistaxí Školící akce 26.3.2009 Andrea Adámková Lenka Macečková ORL ambulance Vsetín

2 K observaci a dalšímu vyšetření jsou nejčastěji přijímány starší osoby s přidruženými celkovými chorobami a pohybovými potížemi Na lůžko je pacient ukládán obvykle již ošetřen nosní tamponádou přední, méně častou je tamponáda balonková nebo zadní tamponáda nosní

3  Na základě dosavadních zkušeností s ošetřovatelskou péčí o pacienty s epistaxí jsme vytvořily návrh plánu péče, který je sestaven z nejčastěji se vyskytujících ošetřovatelských diagnóz NANDA taxonomie ll

4 1.Doména: Podpora zdraví Třída: Management zdraví 00082 Efektivní léčebný režim  U.Z. pacient sděluje přání zvládnout léčbu onemocnění a prevenci jeho komplikací  Očekávané výsledky: - pacient pochopí podstatu svého - pacient pochopí podstatu svého onemocnění a základní principy léčby onemocnění a základní principy léčby - je zapojen do léčebného programu - je zapojen do léčebného programu - projevuje zájem o spolupráci a komunikaci - projevuje zájem o spolupráci a komunikaci ▪□▪Ošetřovatelské intervence: - ověřit pochopení informací podaným lékařem - ověřit pochopení informací podaným lékařem - poskytnout informace o klidovém režimu, dalším průběhu léčby - poskytnout informace o klidovém režimu, dalším průběhu léčby - podpořit psychickou pohodu pacienta - podpořit psychickou pohodu pacienta

5 2.Doména: Výživa Třída: Hydratace  00027 – Deficit tělesných tekutin  UZ: - žízeň - suchá kůže nebo sliznice  SF: - aktivní ztráta tělesných tekutin (krevní ztráty, dýchání ústy…)  Očekávané výsledky: –objem tekutin má pacient na normální úrovni, projeví se vlhkostí sliznic, zlepšením turgoru kůže  Ošetřovatelské intervence: –sledovat ztráty tekutin spojených s léčebným výkonem a také odpařováním kůží a dechem –podávat vlažné nebo studené tekutiny

6 3.Doména: Vylučování a výměna Třída: Gastrointestinální funkce  00015 – Riziko zácpy-  RF: –nedostatečná tělesná aktivita –nedostatečný příjem vlákniny –dehydratace  Očekávané výsledky –pacient zná příčiny rizika zácpy –pacient nepociťuje napětí břicha, plynatost a plnost –pravidelně se vyprazdňuje, frekvence a konzistence stolice je v mezích normy  Ošetřovatelské intervence –informovat pacienta o riziku zácpy –zajistit vhodnou stravu s dostatkem tekutin –dbát na dostatek soukromí a pravidelnou dobu pro defekaci –provádět záznam a případné obtíže konzultovat s lékařem

7 4.Doména: Aktivita – odpočinek Třída: Aktivita - pohyb  00090 – Zhoršená schopnost se přemístit  UZ: –Zhoršená schopnost přemístit se –Z lůžka na židli a naopak –Na toaletu nebo pojízdný klozet a zpět –Vhodná specifikace funkční úrovně pacienta  0 – plně soběstačný  1 – potřebuje pomocné prostředky  2 – potřebuje pomoc od další osoby, asistenci nebo dohled  3 – potřebuje pomoc od další osoby a pomocné prostředky  4 – závislý, na tělesné aktivitě se nepodílí  Očekávané výsledky - pacient dosahuje maximální míry soběstačnosti a je seznámen se všemi možnostmi pomoci v rámci nařízeného klidového režimu - pacient dosahuje maximální míry soběstačnosti a je seznámen se všemi možnostmi pomoci v rámci nařízeného klidového režimu  Ošetřovatelské intervence -zjistit míru schopnosti pacienta při jeho nesoběstačnosti -zjistit míru schopnosti pacienta při jeho nesoběstačnosti - společně vytvořit plán zajištění maximální soběstačnosti - společně vytvořit plán zajištění maximální soběstačnosti (např.zajistit pokoj blízko WC, informovat a ověřit správné používání signalizace,) (např.zajistit pokoj blízko WC, informovat a ověřit správné používání signalizace,) - zajistit pomůcky k bezpečnému přesunu - zajistit pomůcky k bezpečnému přesunu - zhodnotit rizika pádu - zhodnotit rizika pádu

8 4.Doména: Aktivita – odpočinek Třída:Spánek - odpočinek  00095 Porušený spánek  UZ :- nespokojenost se spánkem  SF: - tělesné omezení - rušení terapií - nevhodná vynucená zvýšená poloha  Očekávané výsledky -zlepšení pocitu celkové pohody a odpočatosti  Ošetřovatelské intervence - postarat se před spaním o klidné prostředí a přiměřený komfort (hygiena a úprava lůžka) - uspořádat péči tak, aby nebylo pacienta nutno budit - vysvětlit a dohodnout nutnost rušení (měření fyziologických funkcí, podávání léků apod.)

9 9.Doména:Zvládání zátěže- odolnost vůči stresu Třída: reakce na zvládání zátěže  00148 Strach  UZ: - pacient sděluje, že má strach z opětovné epistaxe  SF: - podněty navozující strach – pohled na vlastní krev, nepříjemný zážitek lékařského zákroku – tamponády  Očekávané výsledky: –Pacient dává najevo zmírnění strachu  Ošetřovatelské intervence: –Pomáhat pacientovi zvládnout strach –být mu nablízku –poskytovat informace a trpělivě reagovat na potřeby pacienta –podporovat nemocného v kontrole nad sebou samým

10 11.Doména: Bezpečnost ochrana Třída:Tělesné poškození  00044 Porušená tkáňová integrita  UZ: - poškozená nebo zničená tkáň ( sliznice nosu) - poškozená nebo zničená tkáň ( sliznice nosu)  SF: - mechanické vlivy ( tamponáda nosní) - mechanické vlivy ( tamponáda nosní) - dráždidla- chemokoaguace nosní sliznice - dráždidla- chemokoaguace nosní sliznice - operační zákrok např. polypectomie - operační zákrok např. polypectomie  Očekávané výsledky - pacient zná možná rizika související s poškozením sliznice (opětovné krvácení) - pacient zná možná rizika související s poškozením sliznice (opětovné krvácení) - spolupracuje při opatření minimalizace rizika - spolupracuje při opatření minimalizace rizika  Ošetřovatelské intervence - poučit o nutnosti klidového režimu – uložením do zvýšené polohy, nepředklánět hlavu, opatrnost při defekaci - úprava stravy - poučit o nutnosti klidového režimu – uložením do zvýšené polohy, nepředklánět hlavu, opatrnost při defekaci - úprava stravy - přikládat ledový obklad na šíji - přikládat ledový obklad na šíji - vyměňovat nosní fundu, sledovat její prosakování sekretem nebo krví - vyměňovat nosní fundu, sledovat její prosakování sekretem nebo krví - zajistit dostatečný příjem tekutin - zajistit dostatečný příjem tekutin - komplikace hlásit lékaři - komplikace hlásit lékaři

11 11.Doména: Bezpečnost ochrana Třída : Infekce  00004 – Riziko infekce  RF: - destrukce tkáně a zvýšené expozice patogenům z okolí - destrukce tkáně a zvýšené expozice patogenům z okolí - nedostatečný primární ochranný systém ( poraněná kůže – i.v. vstup, traumatizovaná nosní sliznice ) - nedostatečný primární ochranný systém ( poraněná kůže – i.v. vstup, traumatizovaná nosní sliznice )  Očekávané výsledky: - pacient zná a podílí se na zajištění předcházení dalším infekcím - pacient zná a podílí se na zajištění předcházení dalším infekcím  Ošetřovatelské intervence: - informovat o možném riziku infekce, doporučit omezení návštěv - informovat o možném riziku infekce, doporučit omezení návštěv - sledovat fyziologické funkce (tělesná teplota) a laboratorní nálezy - sledovat fyziologické funkce (tělesná teplota) a laboratorní nálezy - zajistit adekvátní péči o kůži a dutinu ústní - zajistit adekvátní péči o kůži a dutinu ústní - sledovat denně vstupní místa i.v. vpichu - sledovat denně vstupní místa i.v. vpichu - ošetřovat predilekční místa vzniku dekubitů - ošetřovat predilekční místa vzniku dekubitů - chránit pacienta před nozokomiální infekcí - chránit pacienta před nozokomiální infekcí

12 11.Doména: Bezpečnost ochrana Třída: Tělesné poškození  00047 Riziko porušení kožní integrity  RF: - tělesná imobilita - vlhko působící na pokožku - změny v nutričním stavu  Očekávané výsledky:  - zvolit zákroky vhodné prevence poškození kůže  Ošetřovatelské intervence: - vyhodnotit Waterlovu škálu hodnocení míry ohrožení vzniku dekubitů - udržovat kůži v čistotě a suchu - provádět výměnu osobního i ložního prádla - zařadit ve spolupráci s pacientem cvičení na podporu oběhu a zabránění otlaků

13 12. Komfort Třída: Tělesný komfort  00132 Akutní bolest  UZ: - Sdělení nebo označení bolesti  SF: - Poškozující agens – přední tamponáda-bolest hlavy  Očekávané výsledky: - bolest je zmírněna nebo odstraněna - bolest je zmírněna nebo odstraněna  Ošetřovatelské intervence: - postupovat dle standartu č. 83 - postupovat dle standartu č. 83

14 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ošetřovatelská péče u pacienta s epistaxí Školící akce 26.3.2009 Andrea Adámková Lenka Macečková ORL ambulance Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google