Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové vybavení Rozdělení: INFORMAČNÍ SYSTÉMY Operační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové vybavení Rozdělení: INFORMAČNÍ SYSTÉMY Operační systémy"— Transkript prezentace:

1 Programové vybavení Rozdělení: INFORMAČNÍ SYSTÉMY Operační systémy
Programovací jazyky a překladače (Pascal, Fortran, Cobol, PL1, C++, JAVA, VisualBasic) Aplikační programové vybavení určené pro: text grafiku multimédia bází dat komunikaci EDITORY – PROHLÍŽEČE Sady – balíčky programů (Microsoft Office, Corel Grafic Suite, ...) INFORMAČNÍ SYSTÉMY

2 Programové vybavení databázové systémy
tabulkové kalkulátory (spreadsheet calculators) grafické systémy textové procesory výukové programy (CAL – computer aided learning) expertní systémy systémy pro návrh pomocí počítače (CAD - computer aided design) systémy pro zkoušení a řízení laboratoří pomocí počítače (CAT - computer aided testing) systémy pro řízení výroby pomocí počítače (CAM - computer aided manufacturing) počítačové hry, a další

3                                                                                                                                                           Puštěné

4 Microsoft Office Word – zpracování textu
Excel – práce s tabulkami a analýzy Outlook – elektronická pošta a správa informací PowerPoint – prezentace Access – správa databází FrontPage – vytváření a správa webových stránek Publisher – DTP desktop publishing Microsoft Project – projektový management Visio – kreslení a tvorba diagramů

5 Zpracování textu počítačem
myšlenkový proces tvorby obsahu vkládání úprava uchování

6 Zpracování textu - prostředky
Programový editor – běžné úpravy, ASCII, neproporcionální písmo Textový editor – úpravy, formátování Poznámkový blok, Notepad, T602 editory zdrojových textů Textový procesor – možnost definování procesů(prograsmování), opravy pravopisů, šablony, formátování, WYSIWIG Microsoft Word, Works, Win602, – DTP Latex, Ventura Publisher – elektronická sazba

7 Rozdělení psaných textů
Prvkem dokumentu je písmo. a) Neproporcionalní – každý znak má stejnou šířku úhoz, řádek, normalizovaná stránka (30 x 60) Textové editory např. Text602 b) Proporcionální – tvorba dobře čitelného textu DTP (systémy pro malou publikační činnost). textové procesory. Dnešní uživatelsky orientované textové procesory umožňují použití obou forem písem.

8 Písmo - znaky velikost 32 Neproporcionální windows il wm COURIER NEW
windows il wm ARIAL Proporcionální velikost 32

9 Áabcgh Písmová osnova střední výška písma základní dotažnice - účaří
akcentová linie Áabcgh horní dotažnice střední dotažnice základní dotažnice - účaří spodní dotažnice

10 Typografie – úvodní pojmy
Typografie je obor zabývající se úpravou tiskovin a to včetně grafického stvárnění. Akcent (diakritické znaménko) je čárka, háček, kroužek, tečka, stříška, dvojitá tečka aj. nad nebo pod písmenem. Obvykle ne na geometrický střed! Font v počítačovém významu je úplný soubor znaků jednoho typu písma: verzálky, minusky, kapitálky, číslice, tečky, matematické značky, závorky, znaky &, § atd. Italika je nakloněné písmo, nevzniká pouhým nakloněním, ale má jiný vizuální obraz. Kurzíva je nakloněné písmo (řez) vycházející ze základního písma, v praxi se nerozlišuje od italiky.

11 Typografie – úvodní pojmy
Písmová osnova je systém myšlených linek, na kterých je písmo utvořeno. Určuje poměr malých písmen k velkým. Rodina (family) představuje jeden typ písma ve všech dostupných řezech. Řez písma je varianta (verze) daného typu písma: polotučné (medium), tučné (bold), kurzivní (kursive, italic), stínovaná (shaded) atd. Stupeň vyjadřuje velikost písma. Základní písmo je nejběžnější řez daného typu písma, obyčejně bývá označováno jako obyčejné neboli knižní (book). Minuska (minuskule, malé písmeno) je písmo na střední výšku (a, n, o), s dolním dotahem – patou(j, p) a horním dotahem – hlavou (f, k, d).

12 Typografické míry 1 bod = 0,3759 mm (nazývaný též typografický bod či Didotův bod, užívaný v Evropě mimo Anglii a Švýcarsko) 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm 1 bod (v měrném sytému pica) = 0,351 mm (bod používaný v angloamerických zemích) 12 bodů = 1 pica = 4,23 mm

13 Interpunkční znaménka
Typografická pravidla Interpunkční znaménka Čalouníme nábytek. Chcete si vybrat látku? Obraťte se na nás! Následuje-li více interp. znamének za sebou, patří mezera za poslední z nich. Progres, spol. s r. o., tel Tečka za zkratkou na konci věty platí také jako tečka za větou. Tato je výčtem, složeninou apod.

14 Typografická pravidla
Tři tečky Nahrazují nevyslovený text (na začátku nebo na konci věty), vypuštěný text (například nepodstatnou část citátu) nebo pokračování výčtu. Sází se znakem trojtečka (…), který má v proporcionálních písmech poněkud větší světlost než tři sousedící tečky (...).

15 Typografická pravidla
Tři tečky Při náhradě části výčtu se trojtečka od předchozího textu odděluje mezerou, jinak se přisazuje těsně. Větná tečka se za trojtečkou již nepíše. Původně to tak bylo, ale… Leden, únor, březen, … Word: Tři jednotlivé tečky jsou funkcí „Automatické opravy“ nahrazeny automaticky, jinak CTRL + .

16 Typografická pravidla
Spojovník  pomlčka Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer: česko-ruský slovník okres Brno-město Frýdek-Místek Nikol Veselá-Raudenská budete-li Word: normální pomlčka nebo klávesa „minus“ na numerické části klávesnice

17 Typografická pravidla
Spojovník  pomlčka Pomlčka se odděluje z obou stran mezerami. Lze použít širokou em-pomlčku (—) nebo užší en-pomlčku (–). Em-pomlčka má šířku čtverčíku čili aktuálně použitého stupně písma, šířka en-pomlčky je poloviční. V české typografii je dovoleno používat jednotně v celém dokumentu kteroukoliv z nich. Na psacích strojích pomlčka chybí, proto se nahrazuje spojovníkem (-). V tištěném textu je ovšem zaměňování pomlčky a spojovníku nepřípustné. Word: en-pomlčka – CTRL + minus na num. kl. em-pomlčka – CTRL + Alt + minus na num. kl.

18 Typografická pravidla
Spojovník  pomlčka Použití pomlčky: oddělení větných celků Dobré čtivo – nejlépe beletrie – neodmítnu. vyjádření nedokončené myšlenky či její nevyslovené části Nech to být, ty –! Nebylo to úplně nejhorší, ale – místo až, od do, proti (vztah, rozsah) 23–29 °C, utkání Sparta–Slavia typografie v tomto případě mezery nepoužívá, i když norma ČSN ano

19 Typografická pravidla
Neoddělitelné prvky K zalomení řádky nesmí dojít před jednociferným číslem bez měrné jednotky mezi řádovými skupinami cifer uvnitř čísla mezi číslem a značkou měrné jednotky mezi zkratkou akademického titulu a jménem mezi zkratkou jména a příjmením za dnem v číselné reprezentaci kalendářního data za jednopísmennou předložkou či spojkou (v nouzi je přípustnou výjimkou spojka „a“). Řešení: vložení tvrdé mezery. Word: CTRL + Shift + mezerník

20 Typografická pravidla
Závorky a uvozovky Přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu. Uzavírají-li celou větu, je ukončovací interpunkční znaménko v závorce. Závorky se přednostně používají kulaté. Pro žáky od dvanácti do patnácti let jsou vhodné stolní hry (fotbal, kulečník). (Některé hračky si kupují dospělí sami pro sebe.) Uvozovky: „ “ nebo » « Vnitřní uvozovky: ‚ ‘ Její odpovědí bylo: „Tobě se nedá říci ‚ne‘.“

21 Typografická pravidla
Zkratky častých slov Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř., r. (rok), zvl. (zvláště) Jestliže se slovo zkrátí začátkem a koncem, tečka za zkratku nepatří. fa (firma), fy, fu, fou, pí (paní), cca (circa) Uvnitř zkratek více slov náleží za každou tečku mezera. a. s., t. r., v. r., Ústí n. Orl.

22 Typografická pravidla
Zkratky častých slov Některé zkratky více slov se píší dohromady (event. je možný druhý způsob psaní). tj. (to je), atp., čj., č. p., čp. Za iniciálovými zkratkami (utvořenými z velkých počátečních písmen) se tečka nepíše. ČR, AV ČR, ČD, UNICEF, OSN, SZIF

23 Zkratky právního označení firem
Typografická pravidla Zkratky právního označení firem Zkratka právního označení uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje. A. s. Tritium; v. o. s. VIZIUM Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou. Reda, a. s. RENDER, spol. s r. o., Prostějov

24 Značky měrných jednotek
Typografická pravidla Značky měrných jednotek Píší se bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou. 10 cm; 6 V; 8,78 kg; 7 × 5 m; 12 min; 30 s Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery. +10 °C; 300 kW; 100 kWh; 15 mA; 500 kPa Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. 6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie 100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost

25 Typografická pravidla
Matematické značky Čísla se od matematických značek oddělují mezerami. = – 15 = 30 a + b = c 5 · 16 = : 12 = 5 a – b = x 5 × 16 = 80 (× ve Wordu: CTRL + ALT + ]) Pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery. +5 °C; –10 °C V textu se matematické značky vypisují slovně. Celkové množství minus 7 kusů vadných. Uvedená cena plus 654 Kč DPH.

26 Typografická pravidla
Desetinná čísla Desetinná místa se oddělují od jednotek desetinnou čárkou. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se mohou psát bez mezery. 17 867,8 m; obyvatel; 5,756 7 m3; 2000 km

27 Typografická pravidla
Datum, čas Datum: mezery mezi dnem, měsícem a rokem 1. listopadu 1964; Běžný časový údaj: hodiny a minuty odděleny tečkou, u sportovních výkonů se používá dvojtečka. 2:08:45, h 10 h 30 min 15 s v 10 hodin

28 Typografická pravidla
Zvýraznění textu V počítačově zpracovávaném textu se vyhýbáme p r o k l á d á n í znaků, zejména nemáme-li možnost tvrdých mezer. Podobně se vyhýbáme podtrhávání. V tisku podtržený text nevypadá nejlépe a profesionální typografie tento způsob nepoužívá. Možné je použít: PSANÍ VELKÝMI PÍSMENY, volbou písma kurzívního, tučného, zvětšeného, vyčleněním z textu (zvláštní řádek, odstavec). Při použití bohatě vybavených editorů je nutné se ovládat, nenechat se oslnit technickými možnostmi a nepřeplácat text množstvím typů písma.

29 Číselné označování částí textu
Typografická pravidla Číselné označování částí textu 0 Úvod 1 Šicí stroje 1.1 Rozdělení 1.1.1 Podle pohonu Ruční Elektrické 1.1.2 Podle účelu použití Tovární Přenosné Speciální Universální 2 Kopírovací stroje 10 Drtičky

30 Abecedně-číselné označování částí textu
Typografická pravidla Abecedně-číselné označování částí textu Buď pořadí: velká písmena, římské číslice, arabské číslice, malá písmena nebo: pouze arabské číslice, pouze malá písmena apod. Za malá písmena závorku, za ostatní tečku. Úvod A. Rozdělení šicích strojů I. Podle pohonu 1. Ruční šicí stroje 2. Elektrické šicí stroje a) elektromechanické b) elektronické II. Podle účelu použití

31 Číslování tabulek a obrázků
Typografická pravidla Číslování tabulek a obrázků Ve vícestránkových dokumentech se tabulky a obrázky číslují průběžně v celém dokumentu. Tabulka 3, obrázek 5 Číslování stránek Stránky se kromě první stránky nebo úvodních stánek průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí stránky – na horizontálním středu nebo na vnějších nebo na vnitřních okrajích textového sloupce.

32 Typografická pravidla
Slovo „viz“ Ačkoli slůvko viz mnozí považují za zkratku a píší za ním tečku, není k psaní tečky žádný důvod: nejde o zkratku, ale o rozkazovací způsob slovesa vidět. Dnes ho pociťujeme spíš jako ustrnulý výraz s odkazovacím významem. Po viz může následovat pád čtvrtý i první: viz stranu 35 i viz strana 35

33 ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU OBSAHOVÉ - FORMÁLNÍ
znak slovo odstavec STYL stránka oddíl dokument ŠABLONA font, řez, velikost, barva, podtržení, … pravopis, synonyma, dělení slov začátek, odsazení, mezery, řádkování, zarovnání SOUHRN FORMÁLNÍ VLASTNOSTÍ – FORMÁTŮ okraje, záhlaví, zápatí, orientace jiné formátování stránky, počet sloupců, … verze dokumentu – RTF, DOC(95, 97, TXT SOUHRN STYLŮ, MAKER, …. Oddíl: Část dokumentu, ve které jsou nastaveny určité možnosti formátování stránky. Nový oddíl vytvořte, pokud chcete změnit vlastnosti, jako jsou číslování řádků, počet sloupců nebo záhlaví a zápatí.), který chcete změnit.

34 Citace literatury Citace literatury upravuje norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO Druhy citací: Monografie Části monografií Akademické práce Příspěvky ve sbornících Novinové články Ostatní články Seriály Webové stránky Elektronické články

35 Citace literatury MALONEY, Michael, KRANZOVÁ, Rachel. O poruchách příjmu potravy. Přeložila Jana Krchová. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. Linka důvěry. ISBN  KOSEK, Jiří. PHP tvorba interaktivních internetových aplikací . 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN  VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit ]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW: < >.

36 Zdroje http://www.citace.com/ http://www.typografie.unas.cz/


Stáhnout ppt "Programové vybavení Rozdělení: INFORMAČNÍ SYSTÉMY Operační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google