Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost."— Transkript prezentace:

1 Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost v přednášce

2 Osnova – „Zamračeno“?

3 Evidence based medicine Medicína založená na důkazech je nejlepší možné sloučení –výsledků výzkumu (důkazy) –s klinickými zkušenostmi –a hodnotami pacienta. EBM je pozorné, jasné a uvážlivé použití současných nejlepších důkazů (faktů) při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta

4 Faktory ovlivňující rozhodnutí klinika constraints = přinucení

5 Evidence = důkazy = výsledky výzkumu Jak co nejjednodušeji převést výsledky medicínského výzkumu do klinického rozhodování/chování? Knowledge Translation Research –Studuje jak jsou organizovány, kde lze získat, jak hodnotit, jak rozšiřovat, jak zjednodušit informace z klinického výzkumu –…study of the organization, retrieval, appraisal, refinement, dissemination, and uptake of knowledge (eg, important new knowledge from health research)

6 “Knowledge is the enemy of disease” The application of what we know will have a bigger impact on health and disease than any single drug or technology likely to be introduced in the next decade. Sir Muir Gray, Director, NHS National Knowledge Service

7 Evoluce EBM PreEBM: pasivní difúze (publikuj a klinik si to přečte) „Časná“ EBM: podpora pasivní difúze (naučte klinika jak hodnotit literaturu a vzbuďte jeho zájem o ni) Současná EBM: facilitovaná difúze (specialista přečte literaturu, zhodnotí význam, udělá syntézu, zkrátí ji, zpřehlední ji a zašlete klinikovi) Budoucnost EBM: individualizace na další 2 faktory: pacient, „tlaky“ (např. úhrady apod.)

8 1 – výsledky klinického výzkumu, 2 – syntéza, přehledy, výtahy na základě studií primárního výzkumu 3 – standardizace péče, léková politika 1 2 3 výzkum syntéza Standardizace péče Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

9 Ad 1. Výsledky klinického výzkumu Problém: příliš málo výzkumu se zaměřuje na klinické problémy z „reálného světa“ Řešení: velké randomizované klinické studie, srovnávání „head to head“ placebo běžná péče množství RCT

10 Ad 1. Výsledky klinického výzkumu - Systematický přehled (review) a meta- analýza ------------------------------- - Klinická kontrolovaná randomizovaná studie - Kohortová studie - Studie případů a kontrol - Průřezová studie - Kazuistika

11 Kazuistiky Popisují onemocnění a jeho management u jednotlivého pacienta Mohou se sdružit v tzv. sérii případů Příklad: Web 2.0 - využití blogu Clinical Cases & Images, Ves Dimov, M.D. casesblog.blogspot.com – spolupráce BMJ + Medscape

12

13 Průřezové studie – cross-sectional Sběr dat v jednom časovém okamžiku, otázky se mohou týkat i minulosti – určení prevalence nemoci (% nemocných v populaci), čas – jednorázově „snap-shot“ - Prevalence http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=epidem&node=node1

14 Studie případů a kontrol („case-control“) Pacienti s určitým příznakem nemoci (případy) jsou spárováni se zdravými pacienty (kontroly). Sbírají se zpětně údaje o minulém vystavení se (expozici) možnému etiologickému agens - Dokáží určit příčinu (etiologii) vzácných nežádoucích účinků http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=epidem&node=node1

15 Kohortové studie Kohorty jsou skupiny osob lišící se v expozici určitému činiteli. Skupiny jsou sledovány a zjišťuje se u kolika osob z každé skupiny se vyvine následek Doba sledování je delší Rizikové faktory onemocnění, prognóza onemocnění http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=epidem&node=node1

16 Klinické randomizované kontrolované studie (RCT – randomized clinical trial) Klinické - experimentální studie prováděné na pacientech – „INTERVENCE“ Kontrolované - experimentální lék nebo procedura jsou srovnávány s jiným lékem nebo procedurou, někdy s placebem a někdy s dříve používanou léčbou Randomizované - pacienti jsou do skupin přiřazováni metodami náhodného výběru Dvojitě slepé – pacient ani lékař neví, co užívá/podává Ověřují: Účinnost a bezpečnost léčebných, rehabilitačních a preventivních režimů Pozn.: Diagnostické testy – nerandomizované klinické studie

17 Kde hledat? Bibliografické databáze –Pubmed – Clinical Queries, MeSH –Embase – Emtree Po nalezení citace/abstraktu do fulltextových databází jednotlivých nakladatelů či specializovaných firem (EBSCO, Proquest) –www.nlk.cz – Vzdálený přístupwww.nlk.cz Možnost být stále up-to-date - RSS

18 1 – výsledky klinického výzkumu, 2 – syntéza, přehledy výsledků primárního výzkumu apod. 3 – standardizace péče, léková politika 1 2 3 výzkum syntéza Standardizace péče Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

19 Systems Summaries Synopses Syntheses Studies Příklady Podpora rozhodování pomocí počítačů EBM knihy, přehledy EBM abstrakty Systematická review Ad 1 – Primární výzkum Ad 2 Syntéza

20 Systematické review - syntheses Článek přehledně zpracovávající údaje z primárního výzkumu (klinických studií) k co nejúplnější odpovědi na konkrétní klinickou otázku versus nesystematický přehled: –Jasně položená otázka –Identifikace všech relevantních studií – přesně definovaná strategie hledání –Zhodnocení kvality studií –Sdružuje poznatky z primárních studií podle přesně definované metodiky –Závěry dělá pouze na základě shromážděných důkazů Meta-analýza statistické zpracování výsledků z více primárních studií Př.: Je vitamin C účinný v prevenci a léčbě běžného nachlazení

21 Metaanalýza - blobbogram

22 Cochrane Library – hlavní části The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) Rapidně se rozšiřující seznam pravidelně obnovovaných systematických review – připravováno přímo členy the Cochrane Collaboration. The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) Další publikovaná systematická review připravená a publikovaná mimo the Cochrane Collaboration. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) Největší databáze klinických studií – dodávají při svých rešeržích ti, co tvoří systematická review. The Health Technology Assessment Database (HTA) Databáze hodnocení zdravotnických technologií http://www.nicsl.com.au/cochrane/guide_data.asphttp://www.nicsl.com.au/cochrane/guide_data.asp - bližší podrobnosti http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htmhttp://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm - DARE www.thecochranelibrary.comwww.thecochranelibrary.com - Wiley

23 EBM Abstrakty (synopses) Z mnohastránkového originálu klinické studie se po zhodnocení její důležitosti pro klinickou praxi udělá její stručný „výtah“ EBM časopisy: –ACP Journal Club http://www.acpjc.org/ www.medvik.cz - EBSCOwww.medvik.cz –Bandolier http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/pdf.htmlhttp://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/pdf.html –Evidence Based Medicine http://ebm.bmj.com/http://ebm.bmj.com/

24

25 Summaries Obecnější otázky –Terapie onemocnění - dyspepsie –Vlastnosti léku - akarbóza Využívají výsledků primárního výzkumu a systematických reviews k tvorbě Dynamed - http://www.ebscohost.com/dynamed/ http://www.ebscohost.com/dynamed/ UpToDate - http://www.uptodate.com/about/index.asp http://www.uptodate.com/about/index.asp BMJ Clinical Evidence - http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/index.jsp http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/index.jsp

26

27

28 1 – výsledky klinického výzkumu, 2 – syntéza, přehledy výsledků primárního výzkumu apod. 3 – standardizace péče, léková politika 1 2 3 výzkum syntéza Standardizace péče Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

29 NICE - Guidance „Klinická vodítka“ Informace publikované NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) www.nice.org.uk www.nice.org.uk –Guidelines – doporučené postupy, terapie nemocí –Technology appraisal – zhodnocení léčiva, NICE využívá externí centra pro produkci Health Technology Assessment Reports –Interventional procedures –Clinical Audit – studie „před“ a „po“ implementaci guideline

30 Technology appraisal vs. Health Technology Assessment Report Technology appraisal HTA Report

31 Guidelines – doporučené postupy Doporučené postupy (guidelines) jsou u nás obvykle chápány jako nezávazná, vysoce odborná doporučení pro diagnostiku a terapii daného onemocnění Co odborná společnost, to nějaký „guideline“ http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu ČLS JEPhttp://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu http://www.svl.cz/default.aspx/cz/spol/svl/default/menu/doporucen epostu/doporucenepostu SVLhttp://www.svl.cz/default.aspx/cz/spol/svl/default/menu/doporucen epostu/doporucenepostu http://www.ceskapsychiatrie.cz/Text/doporuceni-postupy- psychiatricke-pece?MenuItemId=94 Psychiatřihttp://www.ceskapsychiatrie.cz/Text/doporuceni-postupy- psychiatricke-pece?MenuItemId=94 ----------- National Guideline Clearinghouse - http://www.guideline.gov/ - USAhttp://www.guideline.gov/ NICE - http://www.nice.org.uk/ - UK – NHShttp://www.nice.org.uk/

32 Doporučené postupy – Aspekty Tvorba – „Měl by obsahovat“: –Ekonomická rozvaha –Různé strany, různé pohledy – nejen odborné společnosti –Indikátory „účinnosti“ guideline (snížení LDL) –Strategie implementace guideline (Dissemination) –Návrh studií typu stav „před“ a „po“ zavedení guideline –Algoritmus léčby Agree http://www.agreecollaboration.org/http://www.agreecollaboration.org/ –Agree Instrument – hodnocení guidelines Guidelines International Network http://www.g-i-n.net/http://www.g-i-n.net/

33 Health Technology Assessment Proces hodnocení zdravotnické technologie (léčiva, zdravotnické prostředky, procedury, screening apod) snažící se zodpovědět základní otázky: –Zda je technologie klinicky účinná (whether the technology works) –Pro koho (for whom) –Za kolik (at what cost) –Srovnání s alternativními technologiemi (how it compares with the alternatives) Obsažné reporty! National Institute for Health Research NIHR http://www.hta.ac.uk/ http://www.hta.ac.uk/ The International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA http://www.inahta.org/INAHTA/ http://www.inahta.org/INAHTA/ Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health http://www.cadth.ca/index.php/en/hta http://www.cadth.ca/index.php/en/hta Česká HTA iniciativa? - http://www.htacz.cz/http://www.htacz.cz/

34 Specializované internetové vyhledávače pro EBM infozdroje trip database - http://www.tripdatabase.com/index.html SUMsearch - http://sumsearch.uthscsa.edu http://sumsearch.uthscsa.edu National Library for Health - http://www.library.nhs.uk/ tip! http://www.library.nhs.uk/ –Od dubna Search 2.0

35 Závěr – polojasno? Děkuji za pozornost! zdenek.kucera@remedia.cz


Stáhnout ppt "Evidence based medicine a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1. LF UK Z toho vyplývá „léková“ předpojatost."

Podobné prezentace


Reklamy Google