Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi
Vendula Papíková

2 Osnova Úvod - případová úloha
Teoretický rámec: Medicína založená na důkazech Definice EBM Hierarchie důkazů Hierarchie informačních zdrojů pro EBM („5S“) Přehled informačních zdrojů pro EBM podle hierarchie „5S“

3 Případová úloha Je podávání vitaminu C účinné v prevenci a/nebo léčbě
běžného nachlazení?

4 Případová úloha

5 Případová úloha

6 Případová úloha počet umřelých/ Nic se nestalo

7 Případová úloha

8 Případová úloha

9 Případová úloha

10 Medicína založená na důkazech Evidence-Based Medicine
EBM je proces systematického přezkoumávání, vyhodnocování a používání vědeckovýzkumných poznatků a závěrů s cílem poskytovat optimální klinickou péči jednotlivým pacientům. Vykonáváním EBM v praxi je myšlena integrace individuální klinické odbornosti lékařů s nejkvalitnějšími objektivními důkazy pocházejícími ze systematicky prováděného výzkumu s ohledem na konkrétní situaci a preference daného pacienta.

11 Hierarchie důkazů

12 Informační zdroje pro EBM
Volně dostupné Placené Primární Sekundární Obecné biomedicínské zdroje se specializovanými funkcemi Specializované informační zdroje

13 Hierarchie důkazů „5S“ hierarchie důkazů z medicínského výzkumu (Haynes, 2006)

14 Studie MEDLINE/PubMed

15 Studie MEDLINE/PubMed

16 Studie MEDLINE/PubMed

17 Studie MEDLINE/PubMed

18 Studie MEDLINE/PubMed

19 Studie MEDLINE/PubMed

20 Studie MEDLINE/PubMed

21 Studie EMBASE

22 Syntézy Cochranova knihovna

23 Syntézy Cochranova knihovna

24 Syntézy Cochranovy přehledy

25 Synopse studií a syntéz

26 Synopse studií a syntéz

27 Souhrny

28 Souhrny

29 Lékařská doporučení

30 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
„Clinical knowledge management system“ pro podporu rozhodování Producent: Evidence Matters, Inc. Vydavatel: ProQuest CSA Databáze navržená lékařem (Dr Ofer Allan Avital), Databáze určená klinikům, lékařským knihovníkům, tvůrcům lékařských doporučení, manažerům a všem, kdo rozhodují o zdravotnické péči

31 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní prohledává nejnovější recenzované vědecké práce, aktualizace několikrát týdně

32 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
Rozhrani je konstruováno podle modelu PICO Patient Intervention Comparison Outcome

33 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
Dodává výsledky přizpůsobené konkrétnímu pacientovi s ohledem na jeho věk, pohlaví ad. demografické údaje, na stadium nemoci a intoleranci dosavadní léčby. Výsledky jsou uspořádány podle klinických důkazů o efektivitě, bezpečnosti a ceně terapie do přehledných grafů („meta-grafů“) a tabulek

34 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

35 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
I při minimálním pročítaní výsledků je možné dostat se rychle k potřebným detailům.

36 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
scr

37 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
scr

38 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
scr

39 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
scr

40 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
Kardiologie Endokrinologie a metabolismu Onkologie Respiračních nemocí Gastroenterologie Neurologie Urologie Ortopedie Gynekologie Zahrnuje přes výstupů (Outcomes) pokrývajících 1400 léčebných postupů (Interventions, Comparisons) z oblasti:

41 Specializované bibliografické databáze Evidence Matters
Minimalizuje čas potřebný na vyhledání patřičných klinických důkazů Umožňuje integraci do elektronického zdravotního záznamu

42 Specializované databázové kolekce Evidence-Based Medicine Reviews Collection
Vydavatel: Ovid Technologies, Ltd., Producent: American College of Physicians Kolekce obsahuje přes záznamů z: ACP Journal Club Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, Definitive Controlled Trials ) Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

43 Specializované databázové kolekce Evidence-Based Medicine Reviews Collection
Plné texty 2 časopisů: ACP Journal Club (American College of Physicians) Evidence-Based Medicine (ACP a BMJ Publishing Group) Plné texty Cochranových přehledů Kompletní přehledy – pravidelně aktualizované (Collaborative Review Groups) Protokoly – podklady, cíle, metody ACP Journal Club (od r. 1991) Prod.: American College of Physicians Cochrane Database of Systematic Reviews (od r. 1991) Prod.: Cochranova spolupráce

44 Přehled více než 350 tis. klinických studií explicitně kontrolovaných
Specializované databázové kolekce Evidence-Based Medicine Reviews Collection Přehled více než 350 tis. klinických studií explicitně kontrolovaných zdroj dat pro systematické přehledy nezatížený bias výsledek ručního prohledávání veškeré svět. biomed. literatury Strukturovaná abstrakta kriticky hodnotící systemat. přehledy na téma dg., th., preven., screen., rehab. t.č strukturovaných abstrakt z různých medicínských časopisů Cochrane Central Register of Controlled Trials (od r. 2001) Prod.: Cochranova spolupráce ad. dobrovolníci Database of Abstracts of Reviews of Effects (od r. 1994/1995) Prod.: Centre for Reviewes and Dissemination, National Health Services, University of York, GB

45 Specializované databázové kolekce ClinicalResource@Ovid
Informační zdroj pro zefektivnění práce lékařů a sester v každodenní praxi Vydavatel: Ovid Technologies, Ltd. Zpřístupňuje na jednom místě informace pro potřeby EBM z primární lékařské literatury a z dalších recenzovaných zdrojů z produkce Ovid Poskytuje rychlé, klinicky relevantní odpovědi pro léčebnou péči pro další vzdělávání zdravotnického personálu pro pacienty

46 Specializované databázové kolekce ClinicalResource@Ovid
Na jednom místě zpřístupňuje klinicky relevantní zdroje: Expertní monografie z databáze LWW 5-Minute Clinical Consult Database Lékařská doporučení z Clin-eguide Evidence-Based Guidelines Farmakologické informace z publikací Drug Facts and Comparisons, Pocket Version a A to Z Drug Facts Články / bibliografie z databází MEDLINE® (od r. 1996) a CINAHL Údaje o přírod. produktech Review of Natural Products Materiály ad. inf. pro pacienty MedFacts NGC - National Guideline Clearinghouse z Clinical Reference Systems od McKesson

47 Specializované databázové kolekce ClinicalResource@Ovid
Automaticky integruje: databáze pro EBM z kolekce Evidence-Based Medicine Reviews a elektronické knihy jsou-li předplacené Umožňuje: vyhledávání v přirozeném jazyce řazení výsledků podle relevantnosti

48 Specializované vyhledávací nástroje TRIP - Turning Research Into Practice

49 Specializované vyhledávací nástroje TRIP - Turning Research Into Practice

50 Specializované vyhledávací nástroje SUMSearch

51 Specializované vyhledávací nástroje SUMSearch
Prohledává mj.: NGC DARE PubMed

52 Specializované vyhledávací nástroje CAT Crawler


Stáhnout ppt "Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google