Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi Vendula Papíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi Vendula Papíková."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi Vendula Papíková

2 1.Úvod - případová úloha 2.Teoretický rámec: Medicína založená na důkazech •Definice EBM •Hierarchie důkazů •Hierarchie informačních zdrojů pro EBM („5S“) 3.Přehled informačních zdrojů pro EBM podle hierarchie „5S“ Osnova

3 Je podávání vitaminu C účinné v prevenci a/nebo léčbě běžného nachlazení? Případová úloha

4

5

6

7

8

9

10 Medicína založená na důkazech Evidence-Based Medicine •EBM je proces systematického přezkoumávání, vyhodnocování a používání vědeckovýzkumných poznatků a závěrů s cílem poskytovat optimální klinickou péči jednotlivým pacientům. •Vykonáváním EBM v praxi je myšlena integrace individuální klinické odbornosti lékařů s nejkvalitnějšími objektivními důkazy pocházejícími ze systematicky prováděného výzkumu s ohledem na konkrétní situaci a preference daného pacienta.

11 Hierarchie důkazů

12 Informační zdroje pro EBM • Volně dostupné • Placené • Primární • Sekundární • Obecné biomedicínské zdroje se specializovanými funkcemi •Specializované informační zdroje

13 Hierarchie důkazů „5S“ hierarchie důkazů z medicínského výzkumu (Haynes, 2006)

14 www.pubmed.gov Studie MEDLINE/PubMed

15

16

17

18 http://pmi.nlm.nih.gov/interact Studie MEDLINE/PubMed

19 http://pubmedhh.nlm.nih.gov Studie MEDLINE/PubMed

20 http://pubmedhh.nlm.nih.gov Studie MEDLINE/PubMed

21 Studie EMBASE www.embase.com

22 www.thecochranelibrary.com Syntézy Cochranova knihovna

23

24 Syntézy Cochranovy přehledy www.cochrane.org

25 Synopse studií a syntéz www.acpjc.org www.evidence-basedmedicine.com

26 Synopse studií a syntéz

27 Souhrny www.clinicalevidence.com

28 http://pier.acponline.org Souhrny

29 http://ebmg.wiley.com www.guideline.gov Lékařská doporučení

30 „Clinical knowledge management system“ pro podporu rozhodování Producent: Evidence Matters, Inc. Vydavatel: ProQuest CSA •Databáze navržená lékařem (Dr Ofer Allan Avital), •Databáze určená klinikům, lékařským knihovníkům, tvůrcům lékařských doporučení, manažerům a všem, kdo rozhodují o zdravotnické péči www.evidencematters.com Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

31 Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní prohledává nejnovější recenzované vědecké práce, aktualizace několikrát týdně

32 Rozhrani je konstruováno podle modelu PICO Patient Intervention Comparison Outcome Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

33 •Dodává výsledky přizpůsobené konkrétnímu pacientovi s ohledem na jeho věk, pohlaví ad. demografické údaje, na stadium nemoci a intoleranci dosavadní léčby. •Výsledky jsou uspořádány podle klinických důkazů o efektivitě, bezpečnosti a ceně terapie do přehledných grafů („meta-grafů“) a tabulek Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

34

35 •I při minimálním pročítaní výsledků je možné dostat se rychle k potřebným detailům. Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

36 • scr Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

37 • scr Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

38 • scr Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

39 • scr Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

40 •Kardiologie •Endokrinologie a metabolismu •Onkologie •Respiračních nemocí •Gastroenterologie •Neurologie •Urologie •Ortopedie •Gynekologie Zahrnuje přes 150 000 výstupů (Outcomes) pokrývajících 1400 léčebných postupů (Interventions, Comparisons) z oblasti: Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

41 •Minimalizuje čas potřebný na vyhledání patřičných klinických důkazů •Umožňuje integraci do elektronického zdravotního záznamu Specializované bibliografické databáze Evidence Matters

42 Vydavatel: Ovid Technologies, Ltd., Producent: American College of Physicians Specializované databázové kolekce Evidence-Based Medicine Reviews Collection Kolekce obsahuje přes 360 000 záznamů z: 1. ACP Journal Club 2. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 3. Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, Definitive Controlled Trials ) 4. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) www.ovid.com

43 Plné texty 2 časopisů:  ACP Journal Club (American College of Physicians)  Evidence-Based Medicine (ACP a BMJ Publishing Group) Plné texty Cochranových přehledů  Kompletní přehledy – pravidelně aktualizované (Collaborative Review Groups)  Protokoly – podklady, cíle, metody ACP Journal Club (od r. 1991) Prod.: American College of Physicians Cochrane Database of Systematic Reviews (od r. 1991) Prod.: Cochranova spolupráce Specializované databázové kolekce Evidence-Based Medicine Reviews Collection

44 Přehled více než 350 tis. klinických studií explicitně kontrolovaných  zdroj dat pro systematické přehledy nezatížený bias  výsledek ručního prohledávání veškeré svět. biomed. literatury Strukturovaná abstrakta kriticky hodnotící systemat. přehledy  na téma dg., th., preven., screen., rehab.  t.č. 4500 strukturovaných abstrakt  z různých medicínských časopisů Cochrane Central Register of Controlled Trials (od r. 2001) Prod.: Cochranova spolupráce ad. dobrovolníci Database of Abstracts of Reviews of Effects (od r. 1994/1995) Prod.: Centre for Reviewes and Dissemination, National Health Services, University of York, GB Specializované databázové kolekce Evidence-Based Medicine Reviews Collection

45 Specializované databázové kolekce ClinicalResource@Ovid Informační zdroj pro zefektivnění práce lékařů a sester v každodenní praxi Vydavatel: Ovid Technologies, Ltd. •Zpřístupňuje na jednom místě informace pro potřeby EBM z primární lékařské literatury a z dalších recenzovaných zdrojů z produkce Ovid •Poskytuje rychlé, klinicky relevantní odpovědi pro léčebnou péči pro další vzdělávání zdravotnického personálu pro pacienty

46 Na jednom místě zpřístupňuje klinicky relevantní zdroje: –Expertní monografie z databáze LWW 5-Minute Clinical Consult DatabaseLWW 5-Minute Clinical Consult Database –Lékařská doporučení z Clin-eguide Evidence-Based Guidelines –Farmakologické informace z publikací Drug Facts and Comparisons, Pocket Version a A to Z Drug Facts Drug Facts and Comparisons, Pocket VersionA to Z Drug Facts –Články / bibliografie z databází MEDLINE® (od r. 1996) a CINAHLMEDLINE® – Údaje o přírod. produktech Review of Natural ProductsReview of Natural Products – Materiály ad. inf. pro pacienty MedFacts NGC - National Guideline Clearinghouse z Clinical Reference Systems od McKessonMedFactsNGC - National Guideline Clearinghouse Clinical Reference Systems od McKesson Specializované databázové kolekce ClinicalResource@Ovid

47 Automaticky integruje: •databáze pro EBM z kolekce Evidence-Based Medicine Reviews •a elektronické knihy Books@Ovid Books@Ovid jsou-li předplacené Umožňuje: •vyhledávání v přirozeném jazyce •řazení výsledků podle relevantnosti Specializované databázové kolekce ClinicalResource@Ovid

48 Specializované vyhledávací nástroje TRIP - Turning Research Into Practice www.tripdatabase.com

49 Specializované vyhledávací nástroje TRIP - Turning Research Into Practice

50 Specializované vyhledávací nástroje SUMSearch http://sumsearch.uthscsa.edu

51 Prohledává mj.:  NGC  DARE  PubMed Specializované vyhledávací nástroje SUMSearch

52 Specializované vyhledávací nástroje CAT Crawler http://sbcr.bii.a-star.edu.sg/cgi- bin/catcrawler/searchCAT.pl


Stáhnout ppt "Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi Vendula Papíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google