Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje ve farmacii PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje ve farmacii PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje ve farmacii PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK

2 Motto "Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it." "Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it." Samuel Johnson (1709-1784) Samuel Johnson (1709-1784)

3 Osnova 1 Obecný úvod 1 Obecný úvod 2 Faktografické informační zdroje 2 Faktografické informační zdroje 3 Bibliografické informační zdroje 3 Bibliografické informační zdroje 4 Plnotextové informační zdroje 4 Plnotextové informační zdroje 5 Instituce spjaté s léčivy 5 Instituce spjaté s léčivy 6 Web 2.0 aplikace a vyhledávače 6 Web 2.0 aplikace a vyhledávače 7 Informační zdroje založené na principech evidence based medicine 7 Informační zdroje založené na principech evidence based medicine

4 1 Obecný úvod

5 1 Farmakoinformatika Farmakoinformatika Farmakoinformatika Mezioborová specializace, která se zabývá využitím informatiky ve farmacii Mezioborová specializace, která se zabývá využitím informatiky ve farmacii Cíl – podpora rozhodování + integrace informací Cíl – podpora rozhodování + integrace informací Uplatnění: hlavně obor klinická farmakologie, klinická farmacie, sociální farmacie – kinetika léku, lékárenské informační systémy, LIC, vzdělávání Uplatnění: hlavně obor klinická farmakologie, klinická farmacie, sociální farmacie – kinetika léku, lékárenské informační systémy, LIC, vzdělávání

6 1 Typy odborných informací ve farmacii Právní – Zákony, vyhlášky - www.mvcr.cz, portal.gov.cz, (zdravotnictví: www.mzcr.cz, www.sukl.cz) Právní – Zákony, vyhlášky - www.mvcr.cz, portal.gov.cz, (zdravotnictví: www.mzcr.cz, www.sukl.cz) www.mvcr.czwww.mzcr.cz www.mvcr.czwww.mzcr.cz Finanční Finanční Technologie, Kontrola léčivých přípravků – Český lékopis Technologie, Kontrola léčivých přípravků – Český lékopis Klinické otázky – naše „téma“: Klinické otázky – naše „téma“: Onemocnění léčba léčivo vlastnosti léčiva Onemocnění léčba léčivo vlastnosti léčiva

7 1 Informační zdroje, literární zdroje Informační zdroj (= informační pramen) Informační zdroj (= informační pramen) kdo(co)koli, kdo(co) umožní získat potřebnou informaci – kolega, zdrav. dokumentace, video...a zejména… kdo(co)koli, kdo(co) umožní získat potřebnou informaci – kolega, zdrav. dokumentace, video...a zejména… Literární informační zdroje – odborné publikace, učebnice, sdělení, sborníky, časopisy, ale i databáze – Medline, Ebsco, Proquest – a obecně informace na internetu. Literární informační zdroje – odborné publikace, učebnice, sdělení, sborníky, časopisy, ale i databáze – Medline, Ebsco, Proquest – a obecně informace na internetu.

8 1 Dělení literárních informačních zdrojů Původnost Původnost Primární – originální výsledky konkrétního výzkumného úkolu – CS, CC, RCT, syntéza nové látky … Primární – originální výsledky konkrétního výzkumného úkolu – CS, CC, RCT, syntéza nové látky … Sekundární – přehledné zpracování nějakého tématu – převážně citace z prim. zdrojů, lze i ze sekundárních - review Sekundární – přehledné zpracování nějakého tématu – převážně citace z prim. zdrojů, lze i ze sekundárních - review Terciární – Přehled o problematice z P, S i jiných T zdrojů – kompendia, učebnice Terciární – Přehled o problematice z P, S i jiných T zdrojů – kompendia, učebnice Periodicita Periodicita Číslo ISBN – neperiodické – monografie, knihy, učebnice Číslo ISBN – neperiodické – monografie, knihy, učebnice Číslo ISSN – periodické - časopisy Číslo ISSN – periodické - časopisy

9 2 Faktografické informační zdroje

10 2 Základní pojmy – znáte? Léčivý přípravek, léčivá látka Léčivý přípravek, léčivá látka Firemní název, generický název Firemní název, generický název Indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, dávkování léčiva Indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, dávkování léčiva Léková forma, síla balení, velikost balení Léková forma, síla balení, velikost balení Kód SÚKLu, registrační číslo Kód SÚKLu, registrační číslo ATC klasifikace ATC klasifikace

11 2 MV-AISLP www.aislp.cz www.aislp.cz www.aislp.cz Elektronická databáze – části: Elektronická databáze – části: MVA - Mikro-verze AISLP v užším smyslu MVA - Mikro-verze AISLP v užším smyslu humánní LP humánní LP veterinární LP veterinární LP homeopatika homeopatika PZT – Zdravotnické prostředky PZT – Zdravotnické prostředky PFA – parafarmaceutika – potraviny určené pro zvláštní výživu PFA – parafarmaceutika – potraviny určené pro zvláštní výživu Řazení: primárně podle názvu přípravku Řazení: primárně podle názvu přípravku

12 2 Struktura MVA Obecná struktura modulu MVA MV- AISLP

13 2 MV-AISLP obsahuje Články Články Příbalový leták Příbalový leták SPC – souhrn údajů o přípravku – „výtah“ z registrační dokumentace = kompletní „schválená“ informace o léčivém přípravku SPC – souhrn údajů o přípravku – „výtah“ z registrační dokumentace = kompletní „schválená“ informace o léčivém přípravku Na jakou nemoc Na jakou nemoc Kdy nepodávat Kdy nepodávat Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky Dávkování Dávkování …

14 2 Compendium Infopharmu Lékové Interakce Lékové Interakce 5 úrovní nebezpečnosti interakce 5 úrovní nebezpečnosti interakce Remedia Compendium Remedia Compendium Tvořeny podle ATC systému – primárně na LL Tvořeny podle ATC systému – primárně na LL Snad příští rok? Snad příští rok? Komunikace s MV-AISLP, na jednom CD Komunikace s MV-AISLP, na jednom CD Řazeno podle účinné látky Řazeno podle účinné látky

15 2 Medical Tribune – Brevíř Zkrácený „výtah“ z MV-AISLP Zkrácený „výtah“ z MV-AISLP Rychlý průvodce předepisováním léčiv Rychlý průvodce předepisováním léčiv Řazení podle Názvu přípravku Řazení podle Názvu přípravku

16 2 Micromedex bi.cuni.cz – Micromedex bi.cuni.cz – Micromedex Databáze Drugdex – kompletní informace o léčivé látce včetně odkazů na literaturu! Databáze Drugdex – kompletní informace o léčivé látce včetně odkazů na literaturu! Interakce – použití: pokud pacient užívá více léků najednou Interakce – použití: pokud pacient užívá více léků najednou

17 3 Bibliografické infozdroje

18 3 Pubmed (Medline) U.S. National Library of Medicine (NLM) Bethesda U.S. National Library of Medicine (NLM) Bethesda www.pubmed.gov www.pubmed.gov www.pubmed.gov Databáze obsahující citace a abstrakty medicínských časopisů – je zdarma! Databáze obsahující citace a abstrakty medicínských časopisů – je zdarma! Asi 86% citací tvoří anglicky publikované články Asi 86% citací tvoří anglicky publikované články Přibližně 76% citací obsahuje abstrakt Přibližně 76% citací obsahuje abstrakt Ročně přibývá kolem 400 000 citací z 5000 časopisů Ročně přibývá kolem 400 000 citací z 5000 časopisů V současné době cca 17 milionů záznamů V současné době cca 17 milionů záznamů K indexaci klíčových slov používá slovník MeSH (Medical Subject Headings) - elektronický slovník odborných biomedicínských pojmů, vyšší specificita strategie hledání K indexaci klíčových slov používá slovník MeSH (Medical Subject Headings) - elektronický slovník odborných biomedicínských pojmů, vyšší specificita strategie hledání Boolean operátory, fráze, pole – zpřesnění vyhledávací strategie Boolean operátory, fráze, pole – zpřesnění vyhledávací strategie

19 3 Tipy - www.pubmed.gov www.pubmed.gov Ikony: odkaz na volný fulltext, abstrakt, pouze citace Ikony: odkaz na volný fulltext, abstrakt, pouze citace Limits: free-fulltexts!, randomized clinical trials, Clinical Trial Phase III, Published Erratum, PubMed Central Limits: free-fulltexts!, randomized clinical trials, Clinical Trial Phase III, Published Erratum, PubMed Central Single Citation Matcher – hledání abstraktu, lze zadat jen část citace! Single Citation Matcher – hledání abstraktu, lze zadat jen část citace! Možnost vybrat jinou dtb. v systému Entrez např. PubChem Substance Možnost vybrat jinou dtb. v systému Entrez např. PubChem Substance MeSH dtb – inteligentní návrh termínů MeSH dtb – inteligentní návrh termínů Clinical Queries – selekce citací systematických review, studie o diagnóze, terapii, prognóze Clinical Queries – selekce citací systematických review, studie o diagnóze, terapii, prognóze My NCBI – možnost ukládat strategii hledání a zasílání nových citací odpovídajících strategii na e-mail My NCBI – možnost ukládat strategii hledání a zasílání nových citací odpovídajících strategii na e-mail Více: Tutorials – „průvodci“ funkcemi databáze Více: Tutorials – „průvodci“ funkcemi databáze

20 3 Bibliografické databáze Embase Embase Vydává nakladatelství Elsevier Science Vydává nakladatelství Elsevier Science Akcentuje více evropské odborné časopisy Akcentuje více evropské odborné časopisy Zahrnuje přes 5000 časopisů, od r. 1974 Zahrnuje přes 5000 časopisů, od r. 1974 přístup placený přístup placený 11 milionů citací 11 milionů citací Thesaurus – EMTREE Thesaurus – EMTREE ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge Web of Science - citace s abstrakty, 3500 časopisů Web of Science - citace s abstrakty, 3500 časopisů Current Contents - aktuality Current Contents - aktuality Journal Citations Reports – Impact factor Journal Citations Reports – Impact factor víceoborové zaměření víceoborové zaměření Informace o tom kolikrát byl daný článek citován jinými autory, kolik a které články sám cituje Informace o tom kolikrát byl daný článek citován jinými autory, kolik a které články sám cituje

21 4 Plnotextové informační zdroje

22 4 Plnotextové databáze Zahrnující více vydavatelů Zahrnující více vydavatelů Proquest Proquest EBSCO EBSCO Od konkrétního vydavatele Od konkrétního vydavatele Elsevier Elsevier Blackwell Blackwell Wiley Wiley Springer Springerbi.cuni.cz

23 4 Získávání plných textů Přímá dostupnost plných textů Přímá dostupnost plných textů www.freemedicaljournals.com www.freemedicaljournals.com www.freemedicaljournals.com Informační centra univerzit, firem – seznamy časopisů či databázových kolekcí nakladatelů s přístupem pro organizaci – podmínka: zaměstnanec https://www.countway.harvard.edu/lenya/countway/live/dl/re sources.html?search=1&qtype=begins&typeID=3&scope=bio med&query=a Informační centra univerzit, firem – seznamy časopisů či databázových kolekcí nakladatelů s přístupem pro organizaci – podmínka: zaměstnanec https://www.countway.harvard.edu/lenya/countway/live/dl/re sources.html?search=1&qtype=begins&typeID=3&scope=bio med&query=a https://www.countway.harvard.edu/lenya/countway/live/dl/re sources.html?search=1&qtype=begins&typeID=3&scope=bio med&query=a https://www.countway.harvard.edu/lenya/countway/live/dl/re sources.html?search=1&qtype=begins&typeID=3&scope=bio med&query=a Pro ostatní – „Vzdálený přístup“ knihoven NLK www.nlk.cz a STK www.stk.cz Pro ostatní – „Vzdálený přístup“ knihoven NLK www.nlk.cz a STK www.stk.czwww.nlk.czwww.stk.czwww.nlk.czwww.stk.cz Osobní postup: v Pubmedu nalézt citaci a nakladatele případně odkaz na fulltext, podle nakladatele lze odhadnout kde hledat, pokud se nepovede, zkusit Proquest, EBSCO, Journals@Ovid Osobní postup: v Pubmedu nalézt citaci a nakladatele případně odkaz na fulltext, podle nakladatele lze odhadnout kde hledat, pokud se nepovede, zkusit Proquest, EBSCO, Journals@Ovid Zadat dodání knihovně (až 400 Kč/článek) Zadat dodání knihovně (až 400 Kč/článek) Zaplatit přímo – Pay per view (20-30 dolarů) apod. Zaplatit přímo – Pay per view (20-30 dolarů) apod.

24 4 Časopisy - zahraničí „Velká pětka“ – primární i sekundární lit. infozdroje „Velká pětka“ – primární i sekundární lit. infozdroje JAMA + Archives – pubs.ama-assn.org The Journal of the American Medical Association JAMA + Archives – pubs.ama-assn.org The Journal of the American Medical Associationpubs.ama-assn.org Lancet – www.thelancet.com Lancet – www.thelancet.comwww.thelancet.com NEJM – www.nejm.com New England Journal of Medicine NEJM – www.nejm.com New England Journal of Medicinewww.nejm.com BMJ – www.bmj.com BMJ – www.bmj.comwww.bmj.com Annals of Internal Medicine – www.annals.org Annals of Internal Medicine – www.annals.orgwww.annals.org Léky – nakladatelství Adis www.adis.com Léky – nakladatelství Adis www.adis.comwww.adis.com Drugs, CNS Drugs,... sekundární lit. infozdroje – reviews Drugs, CNS Drugs,... sekundární lit. infozdroje – reviews

25 4 Český rybníček – Časopisy Zdravotnických časopisů - > 70... Zdravotnických časopisů - > 70... Časopisy ČLS JEP http://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asp Časopisy ČLS JEP http://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asp http://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asp Solen, Tigis, Medical Tribune, Mladá Fronta Solen, Tigis, Medical Tribune, Mladá Fronta Remedia, Farmakoterapie Remedia, Farmakoterapie Farmakoterapeutické informace – nezávislé! Farmakoterapeutické informace – nezávislé!

26 5 Instituce spjaté s léčivy

27 5 Instituce SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz www.sukl.cz www.sukl.cz Registrace, „bdění“ nad nežádoucími účinky léčiv, sleduje klinická hodnocení, prování kontroly v továrnách, lékárnách apod., nově – cenotvorba Registrace, „bdění“ nad nežádoucími účinky léčiv, sleduje klinická hodnocení, prování kontroly v továrnách, lékárnách apod., nově – cenotvorba AISLP -> SPC AISLP -> SPC Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.czwww.mzcr.cz EMEA – Evropská léková agentura EMEA – Evropská léková agentura www.emea.europa.eu www.emea.europa.eu Registrace centralizovanou procedurou (biotechnologie) Registrace centralizovanou procedurou (biotechnologie) SPC, EPAR SPC, EPAR FDA – Americký úřad pro potraviny a léčiva FDA – Americký úřad pro potraviny a léčiva www.fda.gov www.fda.gov Drugs@fda.gov Drugs@fda.gov

28 6 Web 2.0 aplikace a vyhledávače

29 6 Web 2.0 (?) Aplikace, které jsou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší = zapřažení kolektivní inteligence Aplikace, které jsou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší = zapřažení kolektivní inteligence Web 1.0 – komerce Web 1.0 – komerce Web 2.0 – lidé Web 2.0 – lidé Princip: „Více hlav více ví“ Princip: „Více hlav více ví“ Více: http://www.web2con.com/, www.zbiejczuk.com/web20, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/ 30/what-is-web-20.html, http://www.virtueelplatform.nl/article- 4224-en.html Více: http://www.web2con.com/, www.zbiejczuk.com/web20, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/ 30/what-is-web-20.html, http://www.virtueelplatform.nl/article- 4224-en.html http://www.web2con.com/www.zbiejczuk.com/web20 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/ 30/what-is-web-20.html http://www.web2con.com/www.zbiejczuk.com/web20 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/ 30/what-is-web-20.html

30 6 Web 1.0 vs. Web 2.0 Ofoto-->Flickr mp3.com-->Napster Britannica Online -->Wikipedia personal websites -->blogging domain name speculation --> search engine optimization page views --> cost per click screen scraping --> web services Publishing-->participation content management systems -->wikis directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy")

31 6 Web 2.0 ? Atributy Atributy Data – web jako platforma, data dělají uživatelé Data – web jako platforma, data dělají uživatelé Komunikační model many-to-many (noviny: one-to- many) Komunikační model many-to-many (noviny: one-to- many) Rozmlžení hranice producent-konzument Rozmlžení hranice producent-konzument Wiki – systémy Wiki – systémy Reputační systémy Reputační systémy Web nahrazuje desktop aplikace Web nahrazuje desktop aplikace Mash-up – uživatelé vytvářejí nové služby na stávajících Mash-up – uživatelé vytvářejí nové služby na stávajících

32 6 Web 2.0 aplikace Del.icious.us – ukládání a sdílení záložek Del.icious.us – ukládání a sdílení záložek Myspace.com – profily lidí Myspace.com – profily lidí Flickr.com – fotografie Flickr.com – fotografie Digg.com - zpravodajství Digg.com - zpravodajství Google.com Google.com YouTube.com – ukládání, sdílení videa YouTube.com – ukládání, sdílení videa - Reader (reader.google.com) – RSS čtečka - Docs (docs.google.com) – „Word, Excel, PowerPoint“ na internetu, výhoda – sdílení v reálném čase - www.Blogger.com – blogy – internetové deníky www.Blogger.com - Maps – mapy – možnost doplňovat informace uživately (např. hotely: hotel-map.4hotels.us) - Co-op – www.google.coop – Individualizované hledání – definujete si sami, kde se hledá: www.google.coop - Evidence Australia www.evidenceaustralia.net, www.evidenceaustralia.net - Netting the Evidence http://decenturl.com/google/nettingtheevidence http://decenturl.com/google/nettingtheevidence

33 6 RSS - Really Simple Syndication Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery). Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery). Čtečky: Čtečky: Internet: Google Reader Internet: Google Reader Software: FeedReader či RSS Point Software: FeedReader či RSS Point Více: http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/ Více: http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/

34 6 RSS - FDA

35 6 RSS - SÚKL

36

37

38 6 RSS čtečka - Google Reader

39 6 Wiki systémy Wiki – havajsky rychle Wiki – havajsky rychle Wiki software – umožňuje vytvářet stránky, na nichž mohou uživatelé editovat a vytvářet obsah Wiki software – umožňuje vytvářet stránky, na nichž mohou uživatelé editovat a vytvářet obsah Nejznámější: Wikipedia Nejznámější: Wikipedia Studenti medicíny: wiki.medik.cz – diskuze, studijní materiály atd. Studenti medicíny: wiki.medik.cz – diskuze, studijní materiály atd. Pro lékaře: http://www.ganfyd.org Pro lékaře: http://www.ganfyd.orghttp://www.ganfyd.org

40

41 6 Webcasts Přenosy z kongresů – video nebo audio + slides Přenosy z kongresů – video nebo audio + slides http://www.easd-lectures.org/amsterdam/index.php?menu=view&id=214 http://www.easd-lectures.org/amsterdam/index.php?menu=view&id=214 http://www.easd-lectures.org/amsterdam/index.php?menu=view&id=214

42 6 Podcasts

43 6 Internetové vyhledávače Dříve: katalogy nebo vyhledávače, Dnes: integrace Dříve: katalogy nebo vyhledávače, Dnes: integrace Zahraniční: Zahraniční: Obecné – Google.com, Yahoo.com, msn.com (Microsoft), Open Directory Project http://www.dmoz.org/, více viz www.searchengineguide.com Obecné – Google.com, Yahoo.com, msn.com (Microsoft), Open Directory Project http://www.dmoz.org/, více viz www.searchengineguide.comhttp://www.dmoz.org/ www.searchengineguide.comhttp://www.dmoz.org/ www.searchengineguide.com Meta-vyhledávače – výsledky z více vyhledávačů dohromady – MetaCrawler.com, Ixquick.com, více viz www.searchengineguide.com Meta-vyhledávače – výsledky z více vyhledávačů dohromady – MetaCrawler.com, Ixquick.com, více viz www.searchengineguide.com www.searchengineguide.com Vědecké (medicína včetně) – Scirus www.scirus.com, Google Scholar scholar.google.com, Vědecké (medicína včetně) – Scirus www.scirus.com, Google Scholar scholar.google.com,www.scirus.com Medicínské – Health on the Net Foundation www.hon.ch, http://www.curbside.md/ (sémantický), www.healthvault.com (Microsoft – pacienti), Medicínské – Health on the Net Foundation www.hon.ch, http://www.curbside.md/ (sémantický), www.healthvault.com (Microsoft – pacienti),www.hon.ch http://www.curbside.md/www.healthvault.comwww.hon.ch http://www.curbside.md/www.healthvault.com „EBM“ – Trip database http://www.tripdatabase.com/index.html, SUMsearch http://sumsearch.uthscsa.edu/ „EBM“ – Trip database http://www.tripdatabase.com/index.html, SUMsearch http://sumsearch.uthscsa.edu/http://www.tripdatabase.com/index.html http://sumsearch.uthscsa.edu/http://www.tripdatabase.com/index.html http://sumsearch.uthscsa.edu/ Web 2.0 Grokker (Yahoo/Wikipedia), výsledky v kategoriích!) www.grokker.com Web 2.0 Grokker (Yahoo/Wikipedia), výsledky v kategoriích!) www.grokker.com www.grokker.com České: www.alenka.cz České: www.alenka.czwww.alenka.cz

44

45

46 6 Možnosti zpřesnění - vyhledávače Funkce internetových vyhledávačů se často liší Funkce internetových vyhledávačů se často liší Řešení: Řešení: Využití pokročilého vyhledávání Využití pokročilého vyhledávání Srovnávací tabulky: Srovnávací tabulky: http://www.mlb.ilstu.edu/ressubj/subject/intrnt/srcheng.htm http://www.mlb.ilstu.edu/ressubj/subject/intrnt/srcheng.htm http://www.mlb.ilstu.edu/ressubj/subject/intrnt/srcheng.htm http://www.searchengineshowdown.com/features/ http://www.searchengineshowdown.com/features/ http://www.searchengineshowdown.com/features/

47 6 E-learning v ČR Univerzity Univerzity MUNI: http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl MUNI: http://is.muni.cz/elportal/studovna.plhttp://is.muni.cz/elportal/studovna.pl CUNI: http://epv.cuni.cz/, CUNI: http://epv.cuni.cz/,http://epv.cuni.cz/ LF1: http://portal.lf1.cuni.cz/ LF1: http://portal.lf1.cuni.cz/http://portal.lf1.cuni.cz/ Komerční Komerční EUNI: Health Pears Cyber www.euni.cz 8 kreditů ČLK/test, mnoho oborů EUNI: Health Pears Cyber www.euni.cz 8 kreditů ČLK/test, mnoho oborůwww.euni.cz Medica Health World: studijní programy eKardio, eGynekologie, ePsychiatrie, eDiabetes: www.mhwa.cz Medica Health World: studijní programy eKardio, eGynekologie, ePsychiatrie, eDiabetes: www.mhwa.czeKardio eGynekologieePsychiatrieeDiabeteswww.mhwa.czeKardio eGynekologieePsychiatrieeDiabeteswww.mhwa.cz

48 7 Informační zdroje založené na principech Evidence based medicine (EBM)

49 7 EBM – Evidence based medicine Definice: Definice: Medicína založená na důkazech je nejlepší možné sloučení výsledků výzkumu (důkazy) výsledků výzkumu (důkazy) s klinickými zkušenostmi s klinickými zkušenostmi a hodnotami pacienta. a hodnotami pacienta.Nebo: EBM je pozorné, jasné a uvážlivé použití současných nejlepších důkazů (faktů) při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta Důkazy = „Evidence“: výsledky studií (nebo něčí názor) Metody EBM – jak co nejsnadněji přenést výsledky výzkumu do praxe (a jak jim správně porozumět)

50 7 Proč EBM? jsme často žádáni o radu! – nutnost získání relevantních informací jsme často žádáni o radu! – nutnost získání relevantních informací nelze spoléhat jen na radu „zkušenějšího“ či vlastní znalosti nelze spoléhat jen na radu „zkušenějšího“ či vlastní znalosti nelze spoléhat na učebnice nelze spoléhat na učebnice trombolýza a srdeční příhoda – 1970 – první studie – trombolytika redukují mortalitu na KVS onemocnění trombolýza a srdeční příhoda – 1970 – první studie – trombolytika redukují mortalitu na KVS onemocnění 1987 – Oxford Textbook of Medicine – „Klinický přínos trombolytik zůstává nejasný“ 1987 – Oxford Textbook of Medicine – „Klinický přínos trombolytik zůstává nejasný“ postgraduální vzdělávání – nesystematicky uspořádané okruhy apod. postgraduální vzdělávání – nesystematicky uspořádané okruhy apod. nárůst nových informací, komerčně laděných informací nárůst nových informací, komerčně laděných informací nedostatek času k rozhodování nedostatek času k rozhodování atd... atd...

51 7 EBM přístup k řešení klinické otázky 1. Formulace otázky 1. Formulace otázky 2. Hledání faktů 2. Hledání faktů 3. Kritické zhodnocení validity a relevance nalezených faktů 3. Kritické zhodnocení validity a relevance nalezených faktů 4. Rozhodnutí na základě nalezených faktů, klinické zkušenosti a stavu pacienta. 4. Rozhodnutí na základě nalezených faktů, klinické zkušenosti a stavu pacienta. 5. Vyhodnocení výsledků zvoleného postupu 5. Vyhodnocení výsledků zvoleného postupu

52 7 Hierarchie důkazů v EBM - Systematický přehled (review) a meta-analýza - Systematický přehled (review) a meta-analýza------------------------------- - Klinická kontrolovaná randomizovaná studie - Klinická kontrolovaná randomizovaná studie - Kohortová studie - Kohortová studie - Studie případů a kontrol - Studie případů a kontrol - Průřezová studie - Průřezová studie - Kazuistika - Kazuistika

53 7 Hledání faktů EBM knihy EBM časopisy EBM databáze EBM Guidance – vodítka Guidelines Guidelines Technology appraisals Technology appraisals Health Technology Assessment Health Technology Assessment Nyní součást ACP

54 7 The Cochrane Collaboration Mezinárodní nezisková nezávislá organizace – hlavní náplň – tvorba Cochrane Library Mezinárodní nezisková nezávislá organizace – hlavní náplň – tvorba Cochrane Library Archie Cochrane – zakladatel Archie Cochrane – zakladatel Mnoho informací, lze nějak třídit??? => cíl: tvorba databáze systematických review Mnoho informací, lze nějak třídit??? => cíl: tvorba databáze systematických review 90 zemí – různá centra – jazyková podpora 90 zemí – různá centra – jazyková podpora Komise pro tvorbu a „správu“ systematických review Komise pro tvorbu a „správu“ systematických review Převážně dobrovolníci Převážně dobrovolníci http://www.cochrane.org http://www.cochrane.org http://www.cochrane.org

55 7 Cochrane Library – hlavní části The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) Rapidně se rozšiřující seznam pravidelně obnovovaných systematických review – připravováno přímo členy the Cochrane Collaboration. The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) Další publikovaná systematická review připravená a publikovaná mimo the Cochrane Collaboration. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) Největší databáze klinických studií – dodávají při svých rešeržích ti, co tvoří systematická review. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) Největší databáze klinických studií – dodávají při svých rešeržích ti, co tvoří systematická review. The Health Technology Assessment Database (HTA) The Health Technology Assessment Database (HTA) Databáze hodnocení zdravotnických technologií Databáze hodnocení zdravotnických technologií http://www.nicsl.com.au/cochrane/guide_data.asphttp://www.nicsl.com.au/cochrane/guide_data.asp - bližší podrobnosti http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htmhttp://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm - DARE www.thecochranelibrary.comwww.thecochranelibrary.com - Wiley

56 7 NICE - Guidance „Vodítka“ „Vodítka“ Informace publikované NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) www.nice.org.uk Informace publikované NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) www.nice.org.ukwww.nice.org.uk Guidelines – doporučené postupy, terapie nemocí Guidelines – doporučené postupy, terapie nemocí Technology appraisal – zhodnocení léčiva, NICE využívá externí centra pro produkci Health Technology Assessment Reports Technology appraisal – zhodnocení léčiva, NICE využívá externí centra pro produkci Health Technology Assessment Reports Interventional procedures Interventional procedures Clinical Audit – studie „před“ a „po“ implementaci guideline Clinical Audit – studie „před“ a „po“ implementaci guideline

57 7 Technology appraisal vs. Health Technology Assessment Report Technology appraisal HTA Report

58 7 Health Technology Assessment Proces hodnocení zdravotnické technologie (léčiva, zdravotnické prostředky, procedury, screening apod) snažící se zodpovědět základní otázky: Proces hodnocení zdravotnické technologie (léčiva, zdravotnické prostředky, procedury, screening apod) snažící se zodpovědět základní otázky: Zda je technologie klinicky účinná (whether the technology works) Zda je technologie klinicky účinná (whether the technology works) Pro koho (for whom) Pro koho (for whom) Za kolik (at what cost) Za kolik (at what cost) Srovnání s alternativními technologiemi (how it compares with the alternatives) Srovnání s alternativními technologiemi (how it compares with the alternatives) Obsažné reporty! Obsažné reporty! National Institute for Health Research NIHR http://www.hta.ac.uk/ National Institute for Health Research NIHR http://www.hta.ac.uk/http://www.hta.ac.uk/ The International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA http://www.inahta.org/INAHTA/ The International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA http://www.inahta.org/INAHTA/http://www.inahta.org/INAHTA/ National Library for Health http://www.library.nhs.uk/Default.aspx National Library for Health http://www.library.nhs.uk/Default.aspxhttp://www.library.nhs.uk/Default.aspx Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health http://www.cadth.ca/index.php/en/hta Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health http://www.cadth.ca/index.php/en/hta http://www.cadth.ca/index.php/en/hta

59 Závěr + Ď MV-AISLP MV-AISLP Micromedex Micromedex Pubmed Pubmed Web 2.0 – RSS feed, Wiki Web 2.0 – RSS feed, Wiki Medicínské vyhledávače (HON, SUMsearch, tripdatabase) Medicínské vyhledávače (HON, SUMsearch, tripdatabase) Vzdálený přístup – NLK.cz, STK.cz Vzdálený přístup – NLK.cz, STK.cz E-learning E-learning EPAR, SPC EPAR, SPC Guidelines, HTA reports Guidelines, HTA reports Děkuji za pozornost! E-mail: zdenek.kucera@remedia.cz


Stáhnout ppt "Informační zdroje ve farmacii PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google