Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia kucera.xf.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia kucera.xf.cz"— Transkript prezentace:

1 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia kucera.xf.cz
Farmakoinformatika 1 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia kucera.xf.cz

2 Proč? Např. (Zákon o léčivu 79/97Sb nověji 129/2003Sb, Farmaceutická péče, Atestace, ...) Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information on it. Samuel Johnson quoted in Boswell's Life of Johnson English author, critic, & lexicographer ( ) Osobní preference – 2. varianta – vědět, kde to najít (a umět zhodnotit kvalitu informací)

3 Osnova Farmakoinformatika jako obor, informace
Informační zdroje – dělení Faktografické informační zdroje IZIP

4 鬲 اضيع Data Slova, písmena, čísla, obrázky Ahoj 123
Příklady dat – Co vás oslovuje? Ahoj, Zákaz …

5 Informace Venku prší 1+1 = 2; 1+1 = 3 – Co je z toho FAKT?
Informace = zachycení a kategorizace dat, tak aby nám dala nějakou výpověď informare“ - tvořit, zobrazovat, „informatio“ - představa, pojem

6 Informace "každodenní" pohled na informaci Sdělení, zpráva
filozofické pojetí informace Vlastnost hmotné reality být uspořádán… (Zeman) komunikační pojetí informace Obsah procesu lidské komunikace… kybernetické pojetí informace Zpráva o objektivní realitě, která funguje jako zpětná vazba … matematický přístup k informaci Energetická veličina, jejíž hodnota je úměrná zmenšení entropie systému … Obsah zprávy, který je definován jako záporný dvojkový logaritmus její pravděpodobnosti …

7 Znalost Řešení problémů
Informace, které si pamatujeme (víme, kde je najdeme) Řešení problémů Hlavní roli hrají naše znalosti: Know – how - empirie Know – why – pochopení podstaty

8 Vývoj společnosti z hlediska přístupu k informacím
vznik písma - zaznamenání na hmotný nosič, přenos informace vynález knihtisku - šíření, uchování, přenos informace Guttenberg v roce 1450 technické vynálezy – telegraf, telefon, film, radiový a televizní přenos, počítače digitalizace informace, zpřístupnění na počítači, internet přístup k IT informační gramotnost – schopnost používat IT funkční gramotnost – schopnost vyhledat relevantní informace, zpracovat je, pochopit, využít

9 Data, informace, znalost, fakt - souhrn
Údaje; čísla, řetězce písmen, obrázky Nositelé informace, ale jen pro člověka, který je obeznámen „Vstupní surovina“ pro další zpracování Telefonní seznam Informace Data, která nás osloví (po zpracování) Nemusí být vždy pravdivá Fakta Informace – pravdivé, opravdu se staly Znalosti Informace, které uchováváme v paměti Odborné – know-why, empirické – know-how

10 Teorie - Informatika Informatika
Věda, zabývající se prací s informacemi Práce s informacemi Sběr Kontrola Přenos Archivace Ochrana Zpracování Vyhledávání Poskytování Informací

11 Lékařská informatika aplikace informatiky ve zdravotnictví
informace vycházející z péče o nemocného V ČR - při ČLS J.E.Purkyně společnost biochemického inženýrství a lékařské informatiky a společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

12 Význam lékařské informatiky
Zpracování signálů Systematické shromažďování dat Shromažďování a využívání literárních poznatků Podporu rozhodování zdravotníka Výuka a kontinuální vzdělávání

13 Teorie - Farmakoinformatika
Mezioborová specializace, která se zabývá využitím informatiky ve farmacii Cíl – podpora rozhodování + integrace informací Uplatnění: hlavně obor klinická farmakologie, klinická farmacie, sociální farmacie – kinetika léku, lékárenské informační systémy, LIC, vzdělávání

14 Typy odborných informací ve farmacii
Právní – Sbírka zákonů, ASPI, Časopis českých lékárníků, Daňové - některé předpisy Časopis českých lékárníků Technologie, Kontrola léčivých přípravků – Český lékopis, event. interní pokyny lékárny „Klinika LP“ – co LP obsahuje, NÚ, indikace, interakce apod.

15 Kde hledat f.-terapeutické informace?
Lékárna Specializovaná pracoviště lůžkových zařízení Informační centra - léková informační centra (FaF UK, SÚKL, nemocnice u sv. Anny) - toxikologická informační centra (Na Slupi, biochemická odd.,…) - specializovaná informační centra (homeopatie, alternativní medicíny, enzymoterapie,…) Úřady státní správy-SÚKL, SZÚ Odborně zaměřené knihovny - NLK - státní vědecké knihovny - knihovny lékařských/farmaceutických fakult - knihovny výzkumných ústavů - knihovna MZ ČR Internet - groups - vyhledávače – Google, Quick, Altavista…….Boolean operátory)

16 Informační zdroje, literární zdroje
Informační zdroj (= informační pramen) kdo(co)koli, kdo(co) umožní získat potřebnou informaci – kolega, zdrav. dokumentace, video ...a zejména… Literární informační zdroje – odborné publikace, učebnice, sdělení, sborníky, časopisy, ale i databáze – Medline, Ebsco, Proquest – a obecně informace na internetu.

17 Informační zdroje tištěné ID (klasické)
knihy (monografie, sborníky, učebnice, slovníky, encyklopedie, příručky) periodika (časopisy, noviny) šedá literatura (diplomové a disertační práce, výzkumné zprávy) normy, patenty auditivní, audiovizuální ID (vnímání pomocí technických prostředků) gramofonové desky, magnetofonové pásky, audio a videokazety elektronické ID (digitální) databáze na CD-ROM, DVD databáze přístupné v počítačových sítích elektronické knihy, časopisy

18 Dělení literárních informačních zdrojů 1
Původnost Primární – originální výsledky konkrétního výzkumného úkolu – CS, CC, RCT, syntéza nové látky … Sekundární – přehledné zpracování nějakého tématu – převážně citace z prim. zdrojů, lze i ze sekundárních - review Terciární – Přehled o problematice z P, S i jiných T zdrojů – kompendia, učebnice

19 Dělení literárních informačních zdrojů 2
Způsob publikování ISBN – neperiodické - monografie, stať, učebnice, sborník, slovník, příručka či encyklopedie ISSN – periodické - článek, překlad, recenze či kazuistika v časopise Dostupnost Publikované – ISSN, ISBN Šedá literatura – bez ISSN, ISBN – disertační, diplomové práce Firemní literatura Nepublikované zdroje Recenzní řízení Recenzované Nerecenzované Impact faktor

20 Dělení literárních informačních zdrojů 3
Závislost/nezávislost Cochrane Collaboration International Society of Drug Bulletins

21 Impact factor 2004 IF = - Kritérium kvality časopisu

22 ISBN Neperiodické zdroje (knihy, učebnice apod.)
International Standard Book Number Rozmezí hodnot ISBN přidělují národní agentury ISBN nakladatelství Na vyžádání Nakladatelství přiřadí knize ISBN ze „svého“ rozmezí, přidělení kódu nakladatel hlásí agentuře na ohlašovacím lístku 166 zemí Viz

23 ISSN Periodické zdroje (časopisy) International Standard Serial Number
Národní střediska (81) + centrum v Paříži Viz

24 Faktografické informační zdroje
Obsahují kompletní informace jak ze zdrojů primárních, tak i sekundárních a terciárních informačních zdrojů

25 Faktografické informační zdroje – databáze - ČR
MV-AISLP + Infopharm Compendium Pharmindex systém PDK číselník Zdroje dat z institucí: Číselník VZP AISLP – SÚKL – SPC, příbalový leták

26 Mikro-verze AISLP 80. léta – státní úkol tvorby dtb. léčiv RVHP
Vyvinul se AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků Již za socialismu s prvními PC – Mikro-verze AISLP Dnes: AISLP – dtb humánních léčiv na SÚKLu Mikro-verze AISLP – RNDr. Bohuslav Škop CSc. – čistě komerční produkt ČR vs. SR

27 Moduly MVA - Mikro-verze AISLP v užším smyslu
humánní LP veterinární LP homeopatika PZT – Zdravotnické prostředky PFA – parafarmaceutika – potraviny určené pro zvláštní výživu

28 Struktura MVA Schéma 1.: Obecná struktura modulu MVA MV-AISLP

29 Vademecum INFOPHARM Lékové Interakce Remedia Compendium Číselník VZP
5 úrovní nebezpečnosti interakce Remedia Compendium Tvořeny podle ATC systému – primárně na LL Snad příští rok? Číselník VZP

30 Pharmindex systém Brevíř – přešel pod Medical Tribune
Kompendium - mrtvé knižní podoba CR-ROM Historie

31 Medical Tribune - Brevíř
Rozsah dat Původně – Rozsah číselníku VZP Redukce 10% Firmy ohlásí – LP není na trhu Firmy vybírají lukrativnější formu Firmy dlouhodobě nesponzorují – nejsou LP Obsah: Struktura článku, VZP info, Rejstřík ATC – LP, Rejstřík LL – LP, nové LP – firemní články, LP + MV-AISLP „brevíř“, adresář firem, další adresy Aktualizace – 1-2* ročně Neobsahuje: radiofarmaka, infundibilia, dialyzační roztoky Článek: V, S, IS, I, KI, D, PE, …, Max ú., ORC (*DNC) nemá NÚ, IT, ZP …

32 PDK číselník Pharmdata s.r.o
Snaha o zavedení jednotného kódu pro modemové objednávání lékárna-distributor Základní údaje o distribuovaných přípravcích.

33 Faktografické informační zdroje – databáze zahraniční
MICROMEDEX 4× ročně systém dtb od fy Micromedex: Drugdex Poisindex Diseasedex + externí dtb: Martindale Index Nominum USP DI

34


Stáhnout ppt "PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia kucera.xf.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google