Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zpracování informací - 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zpracování informací - 2"— Transkript prezentace:

1 Metody zpracování informací - 2
Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace Dotaz na vyjmenování typů informačních služeb z hlediska typologie toho, komu jsou vlastně poskytovány. Kdo je zprostředkovává a kdo je poskytuje. Informační střediska (ČSN ISO ) – „instituce pověřená shromažďováním, uchováváním, zveřejňováním a zpřístupňováním dokumentů a údajů týkajících se řešení a výzkumných úkolů, a to jak dokončených, tak i navrhovaných nebo rozpracovaných, včetně orientace uživatelů na jiné zdroje informací.“

2 Metody zpracování informací - 2
Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové poskytují je komerčně i nekomerčně zaměřené organizace (pracoviště), které nabízejí informační služby knihovnického, bibliografického, internetového a jiného typu (např. knowledge management, konzultační služby) založené na zprostředkování a zpracování informací, jež poskytují knihovny a informační střediska uživatelům a čtenářům Jaké jsou vlastně druhy informačních služeb: knihovnické informační služby bibliografické – činnost knihovny, střediska vědeckých informací, spočívající v sestavování bibliografií na určité téma buď na individuální žádost čtenáře, nebo z vlastní iniciativy za účelem propagace své činnosti nebo konkrétního oboru služby bibliografické lístkové – služba je prováděna v rámci koordinace bibliografické práce. Spočívá v ústředním bibliografickém zpracování literatury určitého okruhu a v rozesílání takto vzniklých záznamů na lístcích zainteresovaným institucím, které z nich budují vlastní bibliografické kartotéky. (Toto dříve bylo typické pro NKP ČR nebo tzv. oborová informační střediska. Známé to je stále např. ze záznamů typu CIP nebo záznamy v knihách, prováděné Library of Congres.) Služba čtenářům – souhrn činností knihovny, jimiž jsou přímo uspokojovány požadavky čtenářů nebo uživatelů. Dotaz, co jsou to vlastně informační střediska

3 Metody zpracování informací - 2
Kdo poskytuje informační služby: Informační střediska Knihovny Informační středisko (ČSN ISO ) „instituce, která se zabývá dokumentační činností a zpracováním a šířením informací na různých úrovních.“

4 Metody zpracování informací - 2
Informační střediska Všeobecná Specializovaná Podniková Komerční Nekomerční Národní Mezinárodní Můžete vyjmenovat alespoň jednu instituci ke každému typu informačního střediska.

5 Metody zpracování informací - 2
Knihovny Organizovaná sbírka knih soukromého nebo veřejného charakteru Kulturní instituce Budova, ve které se knihovna nachází Nábytek, do kterého se vkládají knihy Označení seznamů knih – Bibliotheca universalis Conrada Gessnera Jaké typy knihoven znáte? Veřejné Městské Místní Střediskové Vědecké – např. knihovny sítě knihoven AV Národní Specializované – odborné knihovny - podnikové - oborové (např. lékařská. technická …)

6 Metody zpracování informací - 2
Uživatelé a čtenáři Čtenář - fyzická nebo právní osoba, která knihovnu užívá (knihovní fondy i služby) Uživatel – každý, kdo chce využít nějaké informace nebo služby Jaké služby může čtenář / uživatel využít v knihovně nebo informačním středisku.

7 Metody zpracování informací - 2
Informace Sdělovaná fakta (ČSN ISO ) Obecný filozofický pojem Jakýkoliv poznatek, údaj, zpráva Informace je výsledkem činnosti lidí, vyjadřovaná a sdělovaná prostřednictvím znakových systémů (I. Wiesenberger) Informace bibliografická – je informace o obsahu nebo o vnějších znacích informačního pramene. Otázka definice informace byla velmi populární v sedmdesátých letech. kdy se obor začal dramaticky dělit na klasické knihovnictví. knihovnictví se snahou použití počítače. a informatiku (též nazývanou vědecké. technické a ekonomické informace – VTEI)

8 Metody zpracování informací - 2
Dělení informačních služeb podle vzniku: Při vyhledávání informací Výpůjční služby Rešeršní služby Analytické / studijně rozborové služby Document Delivery Services – zpřístupnění kopií relevantního dokumentu za úplatu Informační středisko (ČSN ISO ) – „instituce, která se zabývá dokumentační činností a zpracováním a šířením informací na různých úrovních“ Referenční středisko (ČSN ISO ) – „instituce, která odkazuje uživatele na ten zdroj informací, který může příslušný dotaz nejlépe zodpovědět“ Toto nejsou pochopitelně všechny služby. které knihovny a informační střediska nabízejí. Dalšími jsou zpřístupnění internetu. mezinárodní knihovnické výpůjční služby. kopírovací služby. mikrofilmování apod.

9 Metody zpracování informací - 2
Dělení informačních služeb podle vzniku: Při zpřístupňování informaci Knihovnické služby Bibliografické služby On-line služby, nejčastěji internetové Publikační a vydavatelská činnost Knihkupecké služby

10 Metody zpracování informací - 2
Vývoj informačních služeb Počátky světového knihovnictví Alexandrijská knihovna – komentovaný katalog ptolemaiovské knihovny obsahující svazků Období do vynálezu knihtisku Podvod ku prospěchu poznání a vědy Osvícenecké období ve Francii

11 Metody zpracování informací - 2
Učené společnosti a věda vznik učených společností v 15. století encyklopedisté zednářské společnosti a spolky Velká francouzská revoluce národní hnutí v Evropě vývoj v Americe

12 Metody zpracování informací - 2
Rozvoj informačních služeb nové směry informačních služeb rozvoj věcného popisu informací – knih vznik systematického třídění informací M. Dewey – desetinné třídění P. Otlet a H. La Fontaine – Mezinárodní bibliografický ústav (1895)

13 Metody zpracování informací - 2
Rozvoj dokumentografických informací Mezinárodní federace dokumentace – FID Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA UNESCO – Organizace spojených národů pro otázky vzdělání a kultury

14 Metody zpracování informací - 2
2. světová válka – mezník ve vývoji informačních služeb postupný úpadek bibliografických služeb klasického typu aplikace výpočetní techniky magnetopáskové služby

15 Metody zpracování informací - 2
Informační systémy dokumentografické sekvenčního typu Informační systémy na základě Current Contents Informační systémy dialogové

16 Metody zpracování informací - 2
Current Contents Chemical Abstracts – vycházejí od r. 1907 INSPEC – britská služba pro inženýry elektro, spolupráce s americkým IEEE Medline – od r zveřejňuje materiály systému MEDLARS pro oblast medicíny COMPENDEX – od r. 1969, nástupce dokumentografického Engineering Index IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers

17 Metody zpracování informací - 2
Změna informačních služeb od bibliograficko – dokumentačních k plnotextovým bázím dat změna od sekvenčního vyhledávání k vyhledávání podle volného textu přechod na znalostní vyhledávací systémy = knowledge management systems


Stáhnout ppt "Metody zpracování informací - 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google