Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčiva a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčiva a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK."— Transkript prezentace:

1 Léčiva a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK

2 Motto "Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it." Samuel Johnson ( )

3 “Knowledge is the enemy of disease” The application of what we know will have a bigger impact on health and disease than any single drug or technology likely to be introduced in the next decade. Sir Muir Gray, Director, NHS National Knowledge Service

4 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

5 A. Kde hledat farmakoterapeutické informace?  kolega/pracovní postupy na pracovišti  Informační centra - léková informační centra (FaF UK, SÚKL, nemocnice u sv. Anny) - toxikologická informační centra (Na Slupi, biochemická odd.,…) - specializovaná informační centra (homeopatie, alternativní medicíny, enzymoterapie,…)  Úřady státní správy - SÚKL, SZÚ, MZČR  Odborné knihovny  Internet

6 A. Informační zdroje, literární zdroje Informační zdroj (= informační pramen) – kdo(co)koli, kdo(co) umožní získat potřebnou informaci – kolega, zdrav. dokumentace, video...a zejména… Literární informační zdroje – odborné publikace, učebnice, sdělení, sborníky, časopisy, ale i databáze – Medline, Ebsco, Proquest – a obecně informace na internetu.

7 A. Dělení literárních informačních zdrojů Původnost –Primární – originální výsledky konkrétního výzkumného úkolu – CS, CC, RCT, syntéza nové látky … –Sekundární – přehledné zpracování nějakého tématu – převážně citace z prim. zdrojů, lze i ze sekundárních - review –Terciární – Přehled o problematice z P, S i jiných T zdrojů – kompendia, učebnice Periodicita –Číslo ISBN – neperiodické – monografie, knihy, učebnice –Číslo ISSN – periodické - časopisy

8 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

9 B. Knihovny (střediska vědeckých informací) Národní knihovna – Klementinum –www.nkp.cz – Souhrnný katalog (bližší info: od r. 1995, cca 3,1 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…)www.nkp.cz Národní lékařská knihovna –www.nlk.cz – vzdálený přístup k elektronickým infozdrojům – (On-line zdroje)www.nlk.czwww.medvik.cz ÚVI – 1.LF -

10 B. bi.cuni.cz

11 B. Onelog - onelog.cuni.cz

12 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

13 C. Učebnice, Monografie, Knihy Nakladatelství: –UK – Celetná ul. - skripta –Grada – –Galén – –Maxdorf – – Lékařský slovník – on- linewww.maxdorf.cz –Nucleus – –Triton – –Geum – geum.orggeum.org Internet – obchody (sdružené) –Kompas – on-line obchod –Vltava - –Zdravotnická literatura Wimmer - –Amazon - USA -

14 C. Kompendia ČR: –Remedia Compendium 1999 – 3. vydání Zahraničí: –BNF – British National Formulary – –Martindale - Jednou za 2 roky – aktuálně 35. vydání 5,500 drug monographs 128,000 preparations 40,700 reference citations 10,900 manufacturers –AHFS Drug Information AHFS DI is the only reference free from the influence of manufacturers, insurers, regulators, and other special interests, giving you an unbiased source of drug information léčivých přípravků, periodicita - ročně –Arzneimittel-Kompendium der Schweiz

15 C. Compendium Infopharmu Lékové Interakce –5 úrovní nebezpečnosti interakce Remedia Compendium –Tvořeny podle ATC systému –primárně na léčivou látku –Letos? Komunikace s MV-AISLP, na jednom CD Řazeno podle účinné látky

16 C. Medical Tribune – Brevíř Zkrácený „výtah“ z MV-AISLP Rychlý průvodce předepisováním léčiv Řazení podle Názvu přípravku

17 C. MV-AISLP Elektronická databáze – části: MVA - Mikro-verze AISLP v užším smyslu – humánní LP – veterinární LP – homeopatika PZT – Zdravotnické prostředky PFA – parafarmaceutika – potraviny určené pro zvláštní výživu Řazení: primárně podle názvu přípravku

18 C. Struktura MVA Obecná struktura modulu MVA MV- AISLP

19 C. MV-AISLP obsahuje Články Příbalový leták SPC – souhrn údajů o přípravku – „výtah“ z registrační dokumentace = kompletní „schválená“ informace o léčivém přípravku –Na jakou nemoc –Kdy nepodávat –Nežádoucí účinky –Dávkování –…

20 C. Micromedex bi.cuni.cz – (ABC rejstřík) - Micromedex Databáze Drugdex – kompletní informace o léčivé látce včetně odkazů na literaturu! Interakce – použití: pokud pacient užívá více léků najednou

21 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

22 Zdravotnických časopisů Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP –http://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asphttp://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asp –Původní práce – výsledky výzkumu –ale i přehledné články Časopis lékařů českých (Vol. 145, No.12) Praktický lékař Česká a slovenská farmacie (Vnitřní lékařství – do 2004) a mnoho dalších... D. Česká medicínská periodika 1

23 1. Vydavatelské domy a) Všeobecně zaměřené, medicínské časopisy součástí širokého portfolia aa) Mladá fronta –Zdravotnické noviny – týdeník (52krát/rok), příloha – Lékařské listy (22krát/rok) –Postgraduální medicína – měsíční periodicita D. Česká medicínská periodika 2

24 b) Vydavatelské domy medicínsky specializované – se zahraniční účastí ba) Medical Tribune Group tribune.cz/http://www.medical- tribune.cz/ -Medical Tribune – noviny – 36 čísel/rok -Medicína po promoci -české verze American Family Physician, Mayo Clinic Proceedings a z německého Deutsche Medizinische Wochenschrift, New England Journal of Medicine + komentáře českých odborníků -Gynekologie po promoci -Česká verze amerického časopisu Contemporary OB/GYN -S firmami: Current opinion in … -http://www.medical-tribune.cz/tituly/spoluvydavane bb) MedProGo -České vydání JAMA -Cor et Vasa -České vydání Lancet Oncology -České vydání Archives in Dermatology D. Česká medicínská periodika 3

25 c) Vydavatelské domy medicínsky zaměřené české ca) Solen -Klinická farmakologie a farmacie -Praktické lékárenství -XY pro praxi (Interní medicína, urologie, neurologie…) -Nově – Onkologie cb) Tigis -Alergie -Bolest -Psychiatrie -DMEV cc) Geum - Kazuistiky v diabetologii, alergologii, … D. Česká medicínská periodika 4

26 2. Komunikační agentury mezinárodní a) Medica Healthworld –Vnitřní lékařství –Kardiologická revue –Urologické listy –Česká geriatrická revue D. Česká medicínská periodika 5

27 3. Specialisté na farmakoterapii Remedia –Remedia - Rx Farmakon Press –Farmakoterapie - Rx Edukafarm –Medinews - OTC (i Rx) - D. Česká medicínská periodika 6

28 D. Ostatní vydavatelé –Medical Press -New EU Magazine of Medicine (česky) -dmaar -Business Magazine Pharm -Foibos Press -Sanguis -Practicus -Practicus - praktici – časopis SVLwww.practicus.eu -International Medical Publications (Obchodní rejstřík?) -Causa Subita – praktici - -Komory -Časopis českých lékárníků -Tempus Medicorum -Státní organizace -SÚKL: Farmakoterapeutické informace – jediné nezávislé periodikum v ČR!!! -Pacientské organizace -Svaz diabetiků ČR – dia život Česká medicínská periodika 7

29 Zahraniční medicínská periodika „Velká pětka“ – primární literární infozdroje –JAMA (+ Archives of…) – pubs.ama-assn.org The Journal od the American Medical Associationpubs.ama-assn.org –The Lancet – –NEJM – New England Journal of Medicinewww.nejm.com –BMJ – –Annals of Internal Medicine – Léky – nakladatelství Adis –Drugs, CNS Drugs,... sekundární lit. infozdroje – reviews Možnost zasílání obsahů aktuálního čísla na mail zdarma – TOC Možnost hledání v archívech čísel Impact factor (2004)

30 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

31 Databáze - dělení Často databázové systémy překračující hranice následujícího dělení: Bibliografické –neobsahují plné texty, ale bibliografické citace příp. abstrakt odkazovaného článku –Medline, Embase, ISI Web of Knowledge, Bibliographia Medica Čechoslovaca Plnotextové (fulltext) –Obsahují elektronickou formu primárních dokumentů (např. vědeckých článků) –EBSCO, Proquest, ScienceDirect, Springer … Pubmed Central Faktografické –Na základě informací z primárních dokumentů se kompilují přehledné články, často bez odkazů na primární zdroje –Micromedex, MV-AISLP, elektronické verze kompendií

32 Medline vs. Pubmed U.S. National Library of Medicine (NLM) Medline je největší komponenta Pubmedu Pubmed má navíc: –„In press“ články – dosud nevyšly v tisku –Abstrakty před zařazením časopisu do Medline, pokud dodává nakladatelství elektronicky –Některé časopisy z PubMedCentral Asi 86% citací tvoří anglicky publikované články Přibližně 76% citací obsahuje abstrakt Ročně přibývá kolem citací V současné době cca 17 milionů záznamů K indexaci klíčových slov používá slovník MeSH (Medical Subject Headings) - elektronický slovník odborných biomedicínských pojmů, vyšší specificita strategie hledání Boolean operátory (AND, OR, NOT), fráze, pole – zpřesnění vyhledávací strategie

33 E. Tipy - Ikony: odkaz na volný fulltext, abstrakt, pouze citace Limits: free-fulltexts!, randomized clinical trials, Clinical Trial Phase III, Published Erratum, PubMed Central Single Citation Matcher – hledání abstraktu, lze zadat jen část citace! Možnost vybrat jinou dtb. v systému Entrez např. PubChem Substance MeSH dtb – inteligentní návrh termínů Clinical Queries – selekce citací systematických review, studie o diagnóze, terapii, prognóze My NCBI – možnost ukládat strategii hledání a zasílání nových citací odpovídajících strategii na Více: Tutorials – „průvodci“ funkcemi databáze

34 E. Bibliografické databáze Embase –Vydává nakladatelství Elsevier Science –Akcentuje více evropské odborné časopisy –Zahrnuje přes 5000 časopisů, od r –přístup placený –11 milionů citací –Thesaurus – EMTREE ISI Web of Knowledge –Web of Science - citace s abstrakty, 3500 časopisů –Current Contents - aktuality –Journal Citations Reports – Impact factor –víceoborové zaměření –Informace o tom kolikrát byl daný článek citován jinými autory, kolik a které články sám cituje

35 E. Plnotextové databáze Zahrnující více vydavatelů –Proquest –EBSCO Od konkrétního vydavatele –Elsevier (ScienceDirect) –Blackwell –Wiley –Springer Vše dostupné z bi.cuni.cz/onelog.cuni.cz

36 E. Získávání plných textů Přímá dostupnost plných textů –www.freemedicaljournals.comwww.freemedicaljournals.com Informační centra univerzit, firem – seznamy časopisů či databázových kolekcí nakladatelů s přístupem pro organizaci – podmínka: zaměstnanec https://www.countway.harvard.edu/lenya/countway/live/ dl/resources.html?search=1&qtype=begins&typeID=3&s cope=biomed&query=a https://www.countway.harvard.edu/lenya/countway/live/ dl/resources.html?search=1&qtype=begins&typeID=3&s cope=biomed&query=a –Onelog Pro ostatní – „Vzdálený přístup“ knihoven NLK a STK –Osobní postup: v Pubmedu nalézt citaci a nakladatele případně odkaz na fulltext, podle nakladatele lze odhadnout kde hledat, pokud se nepovede, zkusit Proquest, EBSCO, Zadat dodání knihovně (až 400 Kč/článek) Zaplatit přímo – Pay per view (20-30 dolarů) apod.

37 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

38 F. Internetové vyhledávače Dříve: katalogy nebo vyhledávače, Dnes: integrace Zahraniční: –Obecné – Google.com, Yahoo.com, msn.com (Microsoft), Open Directory Project více viz –Meta-vyhledávače – výsledky z více vyhledávačů dohromady – MetaCrawler.com, Ixquick.com, více viz –Vědecké (medicína včetně) – Scirus Google Scholar scholar.google.com,www.scirus.com –Medicínské – Health on the Net Foundation (sémantický), (Microsoft – pacienti),www.hon.ch „EBM“ – Trip database – SUMsearch –Web 2.0 Grokker (Yahoo/Wikipedia), výsledky v kategoriích!) České:

39

40 F. Web 2.0 (?) Aplikace, které jsou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší = zapřažení kolektivní inteligence Web 1.0 – komerce Web 2.0 – lidé –Princip: „Více hlav více ví“ Více: 30/what-is-web-20.html, 30/what-is-web-20.html

41 F. Web 2.0 aplikace Del.icious.us – ukládání a sdílení záložek Slideshare.net – sdílení prezentací Google.com –YouTube.com -Reader (reader.google.com) – RSS čtečka -Co-op – – Individualizované hledání – definujete si sami, kde se hledá:www.google.coop -Evidence Australia -Netting the Evidence -Google Health

42 F. RSS - Really Simple Syndication Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery). Čtečky: –Internet: Google Reader –Software: FeedReader či RSS Point Více: rss/http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o- rss/

43 F. Google Reader Sem RSS link z Exploreru

44 F. FDA

45 F. SÚKL

46 F. MZCR

47

48

49

50 F. Webcasts/Podcasts Přenosy z kongresů – video nebo audio + slides

51 E-learning v ČR Univerzity –MUNI: –CUNI: LF1: Komerční –EUNI: Health Pears Cyber 8 kreditů ČLK/test, mnoho oborůwww.euni.cz –Medica Health World: studijní programy eKardio, eGynekologie, ePsychiatrie, eDiabetes: eKardioeGynekologieePsychiatrie eDiabeteswww.mhwa.cz

52 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

53 G. Evidence = důkazy = výsledky výzkumu Jak co nejjednodušeji převést výsledky medicínského výzkumu do klinického rozhodování/chování? Knowledge Translation Research –Studuje jak jsou organizovány, kde lze získat, jak hodnotit, jak rozšiřovat, jak zjednodušit informace z klinického výzkumu –…study of the organization, retrieval, appraisal, refinement, dissemination, and uptake of knowledge (eg, important new knowledge from health research)

54 1 – randomizovaná klinická studie 2 – systematické review, synopse, summaries 3 – doporučené postupy výzkum syntéza standardizace péče G. Kroky od „generování důkazů“ ke „klinické aplikaci“  Knowledge Translation 

55 G. Klinické studie Klasická hypotéza: Je léčivo A účinnější a bezpečnější než léčivo B? (Intervence) skupiny: léčebná – léčivo A, kontrolní – placebo nebo léčivo B Randomizovaná klinická studie: nahodilé přidělení osob do skupin – omezení rozdílnosti pacientů ve skupinách Dvojitě slepá RCT: ani pacient ani ošetřující lékař neví, zda užívají lék A či lék B (placebo) Registr (USA): Kde hledat abstrakty: Pubmed: – Limits – Clinical trialswww.pubmed.gov Cochrane Library: nebo bi.cuni.cz OVID EBM Reviews – modul CENTRALwww.thecochranelibrary.com

56 G. Systematické review Článek přehledně zpracovávající údaje z primárního výzkumu (klinických studií) k co nejúplnější odpovědi na konkrétní klinickou otázku versus nesystematický přehled: –Jasně položená otázka –Identifikace všech relevantních studií – přesně definovaná strategie hledání –Zhodnocení kvality studií –Sdružuje poznatky z primárních studií podle přesně definované metodiky –Závěry dělá pouze na základě shromážděných důkazů Meta-analýza statistické zpracování výsledků z více primárních studií Př.: Je vitamin C účinný v prevenci a léčbě běžného nachlazení

57 G. Metaanalýza - blobbogram

58 G. Cochrane Library – hlavní části The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) Rapidně se rozšiřující seznam pravidelně obnovovaných systematických review – připravováno přímo členy the Cochrane Collaboration. The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) Další publikovaná systematická review připravená a publikovaná mimo the Cochrane Collaboration. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) Největší databáze klinických studií – dodávají při svých rešeržích ti, co tvoří systematická review. The Health Technology Assessment Database (HTA) Databáze hodnocení zdravotnických technologií - bližší podrobnosti - DARE - Wiley

59 G. EBM Abstrakty (synopses) Z mnohastránkového originálu klinické studie se po zhodnocení její důležitosti pro klinickou praxi udělá její stručný „výtah“ EBM časopisy: –ACP Journal Club bi.cuni.cz - EBSCO –Bandolier –Evidence Based Medicine

60 G. EBM Summaries Obecnější otázky –Terapie onemocnění - dyspepsie –Vlastnosti léku - akarbóza Využívají výsledků primárního výzkumu a systematických reviews k tvorbě přehledných článků Dynamed - UpToDate - BMJ Clinical Evidence - –„Trial“ přístup do ?

61 G. Guidelines – doporučené postupy Doporučené postupy (guidelines) jsou u nás obvykle chápány jako nezávazná, vysoce odborná doporučení pro diagnostiku a terapii daného onemocnění Zahraničí: –National Guideline Clearinghouse - - USAhttp://www.guideline.gov/ –NICE - - UK – NHShttp://www.nice.org.uk/ ČR: –Co odborná společnost, to nějaký „guideline“ ČLS JEP ostu/doporucenepostu4 ostu/doporucenepostu4 SVL psychiatricke-pece?MenuItemId=94http://www.ceskapsychiatrie.cz/Text/doporuceni-postupy- psychiatricke-pece?MenuItemId=94 Psychiatři

62 G. Hledání v EBM infozdrojích Trip database SUMsearch National Library for Health –„knihovna“ NHS – UK –tip

63 Osnova 1. část – „teorie“ –A. úvod –B. knihovny, bi.cuni.cz –C. Přehledné informační zdroje o léčivech Učebnice, Kompendia, Brevíř, MV-AISLP, Micromedex –D. Časopisy –E. Databáze –F. Internet –G. EBM infozdroje 2. část – „praxe“ –kucera.xf.cz/prednasky –Počítačová učebna

64 Praktická část Kucera.xf.cz – sekce přednášky – seminář 4 FIN – uložena tato přednáška Úkoly: –Najděte knihu doc. Lincové Základní a aplikovaná farmakologie v internetovém knihkupectví –Interagují spolu simvastatin a amlodipin? Jak závažně? –Zaregistrujte se na a zkuste si zprovoznit RSS čtečku a zadat si RSS kanál z –Je vitamin C účinný v prevenci běžného nachlazení (common cold)? –Najděte fulltext = plný článek: Simpson D, Plosker GL. Spotlight on atomoxetine in adults with attention- deficit hyperactivity disorder.CNS Drugs. 2004;18(6):


Stáhnout ppt "Léčiva a informační zdroje PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remedia a Farmakologický ústav 1.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google