Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I"— Transkript prezentace:

1 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I
Jaderné metody studia kondenzovaných látek - přehled. Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance v kondenzovaných látkách. Jaderná magnetická rezonance vysokého rozlišení. Hyperjemné interakce – původ, projevy. Využití jaderných metod pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury, příklady aplikací. V přednášce by studenti měli slyšet něco obecnějšího o skupině metod – např. takto Historie – velmi stručně Princip Schema experimentu Varianty metod Přehled užití Příklady aplikací Případně výhody a nevýhody

2 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I
Jaderné metody studia kondenzovaných látek Jaderná magnetická rezonance NMR Jaderná kvadrupólová rezonance NQR Jaderná orientace NO, NMR/ON Mionová spinová rotace/rezonance/relaxace (μSR) Mössbauerův jev (rezonanční γ spektroskopie) Porušené úhlové korelace (PAC) Pozitronová anihilace Neutronová difrakce

3 Jaderné metody studia kondenzovaných látek
Jaderná magnetická rezonance NMR Jaderná kvadrupólová rezonance NQR N (nukleární, studujeme látky prostřednictvím jader atomů) M (magnetická, studujeme chování jader atomů v magnetickém poli) R (rezonance = velká odezva na malý podnět, je-li splněna rezonanční podmínka; spektroskopická metoda) Co je potřeba? Jádra mající nenulový magnetický dipolární moment Statické magnetické pole Radiofrekvenční magnetické pole Zařazení mezi spektroskopické metody: frekvence MHz-GHz Otázka: odhadněte energii hν (eV) pro ν = 500 MHz, porovnejte s energií kvanta pro viditelné světlo

4 Jaderná magnetická rezonance
Fázový přechod v SrTiO3 E.V. Blackburn, Chem 161AS/163B4 course, 2003 Analýza chemické struktury Pod 100K přechází z kubické do tetragonální symetrie B.Zalar et al.,Phys.Rev.B71, ,2005 V.V.Laguta et al.,Phys.Rev.B72, Určování prostorové struktury biomolekul Zobrazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI) BPTI (Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor) Funkční MRI mozková centra aktivní při vizuálním vjemu K. Wutrich, Nobel Lecture, 2002 Radiol.Soc. North Am.., 2006 ; Wikipedia 2006

5 Jaderná magnetická rezonance
Historie- stručně Stern-Gerlachův experiment I.I.Rabi – NMR na molekulárních svazcích 40. léta - NMR v kondenzované fázi, kontinuální (CW) spektrometry Bloch F. et al. - 1H ve vodě Purcell E.M. et al. - 1H v parafinu 50. léta - Hahn E.L.- pulsní NMR 70., 80.léta - komerční pulsní spektrometry FT NMR Ernst R.R., Anderson A. MR imaging 2D spektroskopie - Jeener J., Ernst R.R. Dnešní spektrometry NMR (pulsní, FT, koherentní): magnetické pole supravodivých cívek až ~ 20T, homogenní, stabilní Cena ~ 107 Kč

6 Jaderná magnetická rezonance
Historie- stručně Nobelovy ceny: Isador I. Rabi (1944) - fyzika Felix Bloch a Edward M. Purcell (1952) - fyzika R. Ernst (1991) - chemie Kurt Wűthrich (2002) - chemie Paul C. Lauterbur a Peter Mansfield (2003) - lékařství Obory využívající metod NMR: Fyzika Chemie Biochemie  lokální metoda  struktura, chemická analýza  dynamika, difuze Medicína

7 Elektrické a magnetické momenty atomových jader,
interakce ve vnějších polích Vlastní moment hybnosti jádra daného izotopu = jaderný spin I  (orbitální + spinový moment nukleonu) Jaderný spin (redukovaný) je určen kvantovým číslem I … celočíselný násobek ½ (i nula); tabelováno (pro základní stav jádra, pro excitované stavy) (Efektivní) magnetický dipólový moment jádra Gyromagnetický poměr  (  faktor) – tabelováno včetně znaménka Definuje se (analogicky B) jaderný magneton N Lze definovat g-faktor:

8 Elektrické a magnetické momenty atomových jader,
interakce ve vnějších polích I Proton ½ ,793 Neutron ½ ,913 NMR, NQR … jaderný spin I a gyromagnetický poměr  v základním stavu jádra (pro daný izotop) Několik systematických závislostí: (1) hmotnostní číslo M liché  poločíselný spin (2) hmotn. číslo M sudé + počet protonů A sudý  nulový spin nulový magn. moment - nepoužitelné v NMR (např. ) (3) hmot.číslo M sudé + počet protonů A lichý  celočíselný spin Skoro každý prvek má nějaký stabilní isotop s nenulovým spinem. (Výjimky: Ar, Tc, Ce, Pm)

9 Elektrické a magnetické momenty atomových jader,
interakce ve vnějších polích Příklady Izotop I  108 T-1s-1 I /N výskyt % 1H 1/2 2,68 2,79 99,98 2HD 1 0,41 0,86 0,02 13C 0,67 0,70 1,11 14N 0,19 0,40 99,64 15N -0,27 -0,28 0,36 17O 5/2 -0,36 -1,89 0,04 19F 2,52 2,63 100,00 23Na 3/2 0,71 doplňte 31P 1,08 1,13 113Cd 0,59 0,62 12,26 Otázka: Jaké atomové jádro z uvedených příkladů má největší magnetický moment?

10 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli
Gyromagnetická částice (atomové jádro s nenulovým spinem) Konstantní (statické) magnetické pole B0 || z energie dipólu v magn. poli Zeemanovské štěpení na 2I +1 ekvidistantních hladin Iz = -1/ 2 (pro  > 0) Iz = 1/2 E =   B0 E I = 1/2 B0 = B0  0 Radiofrekvenční pole (mnohem slabší než B0) indukuje rezonanční přechody, je-li  rf =  B Larmorova frekvence

11 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli
Klasický popis torzní moment pohybová rovnice ve statickém magnetickém poli B0: Larmorova precese magnetického momentu B0

12 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

13 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

14 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

15 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

16 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

17 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

18 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

19 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

20 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

21 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli

22 Gyromagnetická částice (I=1/2) ve vnějším magnetickém poli
Pohybová rovnice pro kvantově mechanickou střední hodnotu Pro hamiltonián pak (použity komutační relace pro složky spinu) Podobně pro ostatní složky. Tedy ; Rovnice je shodná s klasickou pohybovou rovnicí pro gyromagnetickou částici ve vnějším poli. Výsledek opravňuje použít pro popis magnetizace souboru vzájemně neinteragujících (slabě interagujících) gyromagnetických částic klasické pohybové rovnice.

23 Soubor slabě interagujících gyromagnetických částic (jader)
Jaderná magnetizace Populace Zeemanovských hladin v poli B0 || z Při vyrovnaných populacích (nulová jaderná magnetizace) – indukovaná absorpce i emise stejné - nic bychom nepozorovali! Tepelná rovnováha s rezervoárem ‘mřížkou’ (Boltzmanův faktor) ... nenulová jaderná magnetizace Populační rozdíl je malý. exp(-E+1/2/kT)/exp(-E-1/2/kT) = exp(-   B0 /kT) ~ 1 -   B0 /kT V tepelné rovnováze m = m0 || B0 m0 ~ N  2 I (I+1) B0 / 3 k T (jaderný paramagnetismus) Úkol: Odhadněte číselně pro 300K, rez. frekvenci 500 MHz.

24 Soubor slabě interagujících gyromagnetických částic (jader)
Je-li m vychýlena ... torzní moment působícího pole návrat k rovnováze ... relaxace m B0 mz m m B0 mz Spin - mřížková relaxace změna podélné složky magnetizace… T1 t m Spin - spinová relaxace změna příčné složky magnetizace … T2 t

25 Soubor slabě interagujících gyromagnetických částic (jader)
Blochovy rovnice = fenomenologický popis chování jaderné magnetizace

26 Soubor slabě interagujících gyromagnetických částic (jader)
Interakce s externím radiofrekvenčním polem působícím po krátkou dobu (pulz) m B1 B0 B0 rf pole kolmé na m - torzní moment stáčející m do xy m B1 Kruhově polarizované rf magnetické pole frekvence blízká Larmorově + správný smysl otáčení  může účinně měnit úhel  magnetizace m vůči statickému poli Rezonance - velký účinek slabého rf pole na změnu směru magnetizace

27 Soubor slabě interagujících gyromagnetických částic (jader)
Pulsní experimenty NMR Soubor slabě interagujících gyromagnetických částic (jader)  Bext  B1( rf) B1 t

28 Signál volné precese (FID) (FID = free induction decay)
Předp. ideálně homogenní vnější pole B0||z, B1z, rf  0 =  B0 y z x m 0 FOURIEROVA TRANSFORMACE FID SPEKTRUM

29 Signál volné precese (FID)
Distribuce Larmorových frekvencí Př. neekvivalentní místa molekuly, 01< 02<03 y z x 02 01 03 FOURIEROVA TRANSFORMACE FID SPEKTRUM

30 Blokové schéma pulního spektrometru

31 B lokální B externí Jak okolí daného jádra
ovlivňuje rezonanční frekvenci NMR? B externí B lokální Rezonující jádro = sonda citlivá na lokální magnetické pole NMR = lokální metoda

32 ovlivňuje rezonanční frekvenci NMR?
Jak okolí daného jádra ovlivňuje rezonanční frekvenci NMR? Magnetické interakce jader s elektrony a ostatními jádry s nenulovým magnetickým momentem přímá jaderná dipól-dipólová interakce vzájemné působení dvou jaderných magnetických dipólů interakce s elektrony (vlastního obalu, v chemických vazbách, vodivostními...) elektron - pohybující se částice s elektrickým nábojem a magnetickým dipolovým momentem nepřímá jaderná spin-spinová interakce nepřímo = prostřednictvím elektronů v chemických vazbách Elektrická kvadrupólová interakce (jádro v elektrickém poli elektronů a ostatních jader)

33 Magnetické interakce jader s elektrony
Diamagnetika – účinky elektronů v chemických vazbách se do značné míry vzájemně kompenzují, výsledný vliv je velmi slabý. K měření je nutné velmi homogenní a stabilní pole (až 10-10). Spektroskopie vysokého rozlišení v kapalinách a v pevných látkách. Paramagnetika, kovy – střední vliv Látky se spontánní magnetizací – vliv elektronů je vysoký, i řádově převyšující externí pole (které pak ani není nutné)


Stáhnout ppt "Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I"

Podobné prezentace


Reklamy Google