Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zpráva o činnosti a teze koncepce vývoje volejbalu do r. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zpráva o činnosti a teze koncepce vývoje volejbalu do r. 2013."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zpráva o činnosti a teze koncepce vývoje volejbalu do r. 2013

2 Ekonomika – stav 2010/2011 Zachování dotačních programů MŠMT Zachování tzv. „Kalouskovného“ UNIQA a Gala – silní partneři ČVS Partneři minivolejbalu: – Eurovia – Gala – Nadace Volejbalové akademie – PPF Pozitivní ekonomický výsledek ME Investiční dotace MŠMT (vybavení)

3 Financování ČVS - výhled H LASOVÁNÍ V SENÁTU, RESP. ZNOVU V PARLAMENTU O ODVODECH Z LOTERIÍ (1/3 URČENÁ PŘÍMO NA SPORT, 2,5 MILIARDY ) Z ACHOVÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MŠMT Z ACHOVÁNÍ TZV. „K ALOUSKOVNÉHO “ UNIQA A G ALA – SILNÍ PARTNEŘI ČVS P ARTNEŘI MINIVOLEJBALU : – ??? ( JEDNÁNÍ – CHARAKTER MECENÁŠSTVÍ ) P OŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH AKCÍ - DOTACE

4 Kampaň: „Hvězdy nepadají z nebe“

5 Reprezentace ČR - muži MS 2010: 10. místo – Splněný výkonnostní cíl ME 2011: 10. místo MS – Nesplněný výkonnostní cíl Kvalifikace na OH: nepostup – nesplněný výkonnostní cíl Evropská liga – RD mužů bude hrát Evropskou ligu 2012

6 Reprezentace ČR - muži

7 Mistrovství Evropy 2011 Organizační a ekonomický úspěch – Chybí platba z rakouské strany Silná společenská odezva – Záštita prezidenta republiky Václava Klause – Návštěva prezidenta – Návštěva dvou ministrů Nesplněný výkonnostní cíl – Výkonnostní cíl byl přímý postup na ME 2013 Do budoucna se ČVS bude ucházet o pořadatelství kvalifikací

8 Reprezentace ČR - muži

9 Reprezentace ČR - ženy Kvalifikace ME: postup na ME 2011 – Splněný výkonnostní cíl MS 2010: 15. místo – Splněný výkonnostní cíl Evropská liga 2011: 4. místo – Splněný výkonnostní cíl ME 2011: 8. místo – Splněný výkonnostní cíl Kvalifikace na OH: nepostup – nesplněný výkonnostní cíl

10 Reprezentace ČR - ženy

11 Reprezentace ČR – výhled V ÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TRENÉRY RD Č INNOST TRENÉRSKÉ KOMISE E VROPSKÁ LIGA – RD MUŽŮ I ŽEN BUDOU HRÁT E VROPSKOU LIGU, POČÍNAJE 2012 ROKEM – V ROCE 2012 SE BUDEME UCHÁZET O POŘADATELSTVÍ F INAL F OUR ŽEN 2012 K VALIFIKACE ME A MS – B UDEME USILOVAT O POŘADATELSTVÍ KVALIFIKACÍ ME A MS – K VALIFIKACE ME 2012 MUŽŮ ( ZÁŘÍ )

12 Mládežnické reprezentace Juniorky, roč. 92 – 3.místo na ME 2010 – Nepostup na MS 2011 Junioři, roč. 91 – Nepostup na ME 2010 Kadetky, roč.94 – 12. místo na ME Kadeti, roč.93 – Nepostup na ME 2011

13

14 Mládežnické reprezentace výhled I – plán akcí J UNIORKY ROČ. 94 – P ŘÍMÝ POSTUP, NA ME V SRPNU – U CHÁZÍME SE O POŘADATELSTVÍ – K VALIFIKACE MS 2013 ( POKUD NEDOSTANEME ) J UNIOŘI ROČ. 93 – K VALIFIKACI NA ME 2012 ( PŘÍPADNĚ ME) – K VALIFIKACE NA MS 2013 K ADETKY ROČ. 96 – K VALIFIKACE NA ME (2013) K ADETI ROČ. 95 – K VALIFIKACE NA ME (L EDEN 2013)

15 S VAZOVÍ TRENÉŘI ČVS BUDOU PLNIT ROLI TRENÉRŮ VÝBĚRŮ „ LVÍČAT “, OD ROKU 2012, KONKRÉTNĚ ROČNÍKŮ 1998 A MLADŠÍCH ( DÍVKY ), 1997 A MLADŠÍCH ( CHLAPCI ). N A VEDENÍ KADETSKÝCH RD SE BUDOU PODÍLET SVAZOVÍ TRENÉŘI ČVS. T RENÉŘI RD MLÁDEŽE BUDOU NADÁLE VYBÍRÁNI VÝHRADNĚ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. U CHAZEČI O POST TRENÉRA RD MUSÍ JIŽ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VŽDY PŘEDSTAVIT SVŮJ REALIZAČNÍ TÝM A DEKLAROVAT TRVALÝ ZÁJEM O PRÁCI. V EDENÍ ČVS SE BUDE PRŮBĚŽNĚ UCHÁZET O POŘÁDÁNÍ KVALIFIKACÍ MLÁDEŽNICKÝCH ME A O POŘÁDÁNÍ MS JUNIOREK 2013. Mládežnické reprezentace výhled II - opatření

16 Řízení mládežnického volejbalu Svazoví trenéři pro oblast chlapců a dívek – Jiří Zach, Aleš Novák – Beachvolejbal v gesci svazových trenérů Rada mládeže – TR dívek a chlapců – Komise mládeže Programové konference o mládežnickém volejbalu 2010, 2011 – Odborná konference, bez rozhodovací pravomoci – Předkládá doporučení

17 „ŠANCE 2011 - 2013“ Minivolejbal v barvách – Festival minivolejbalu (ME 2011) – Web minivolejbalu, www.minivolejbal.czwww.minivolejbal.cz – Minivolejbal ve studiu Volejbal – Metodická trička s motivy správné techniky

18 8. „ŠANCE 2011 - 2013“

19

20

21 Minivolejbal v barvách - výhled Z ÁKLADNÍ PROJEKT ČVS 2. ROČNÍK PROJEKTU „M INIVOLEJBAL V BARVÁCH “ KRAJSKÁ KOLA, MATERIÁLNÍ PODPORA ČVS ( TRIČKA ) OBLASTNÍ TURNAJE ( ZÁPAD, VÝCHOD ) V ČERVNU PŘI E VROPSKÉ LIZE CELOSTÁTNÍ FINÁLE V ZÁŘÍ PŘI KVALIFIKACI NA ME 2013 ( ORGANIZACE ČVS) B UDE ZAHÁJEN PROCES EVIDENCE HRÁČŮ DO 12 LET VE VIS U ( ZDARMA ) M ODIFIKOVANÁ FORMA MODRÉHO MINIVOLEJBALU PRO AŠSK, 4. A 5. TŘÍDA,

22 Minivolejbal v barvách

23 H LAVNÍ SOUTĚŽ, POVINNÁ PRO VŠECHNY CHLAPECKÉ ŽÁKOVSKÉ ODDÍLY M EZIKRAJOVÁ PŘEDKOLA ČP P ROBĚHNOU OFICIÁLNÍ PŘENOSY ČVS NA TV COM M ARKETINGOVĚ DOJDE K VYLEPŠENÍ PROJEKTU OD SEZÓNY 2012/2013 ČESKÝ POHÁR V LAJKOVÁ LOĎ CHLAPECKÉHO ŽÁKOVSKÉHO VOLEJBALU

24 DÍVČÍ ŽÁKOVSKÝ VOLEJBAL D LOUHODOBÁ ( POSTUPOVÁ ) SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKYŇ ( OD SEZÓNY 2012/2013) F ESTIVAL MLADŠÍCH ŽÁKYŇ V ČERVNU PŘI FINÁLE EL ŽEN Č ESKÝ POHÁR ŽÁKYŇ BUDE DOPLŇKOVOU SOUTĚŽÍ

25 ROZVOJOVÝ PROGRAM ČVS PRO OBLAST ŽÁKOVSKÉHO VOLEJBALU F OND PODPORY DRUŽSTEV NEZAŘAZENÝCH DO S P S (F O P) J EDNORÁZOVÁ FINANČNÍ PODPORA NOVĚ VZNIKLÝM DRUŽSTVŮM P ODPORA JEDNOTLIVCŮ P ARTNERSKÉ ŠKOLY ČVS V ERTIKÁLNÍ ODMĚŇOVÁNÍ TRENÉRŮ (S MĚRNICE K PODPOŘE REPREZENTACE Z ROKU 2006)

26 ODDĚLENÍ PROBLEMATIKY DÍVČÍHO A CHLAPECKÉHO VOLEJBALU V YCHÁZÍ SE ZE STEJNÉHO ODBORNÉHO POHLEDU A Z OBECNÉ STRATEGIE ČVS, ALE KAŽDÁ BUDE : – … ŘEŠENA SAMOSTATNÝM POSTUPEM – … RESPEKTOVAT ODBORNÁ SPECIFIKA I STAV VOLEJBALU V PŘÍSLUŠNÉ SLOŽCE – … VEDENA SVAZOVÝM TRENÉREM PRO PŘÍSLUŠNOU OBLAST (Z ACH, N OVÁK )

27 P OPULARIZACE MLÁDEŽNICKÉHO VOLEJBALU P OVINNÝ VIDEOZÁZNAM Z EXTRALIGOVÝCH MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ NA TVCOM. CZ ( OD SEZÓNY 2012/13 POVINNÉ ), Z AHÁJENÍ OFICIÁLNÍCH INTERNETOVÝCH ONLINE PŘENOSŮ ČVS Z VRCHOLNÝCH MLÁDEŽNICKÝCH AKCÍ ( TŘI KAMERY, STUDIO, KOMENTÁŘ, ROZHOVORY ), N OVÝ PROJEKT „Č ERNOBÍLÝ MINIVOLEJBAL “ ANEB MINIVOLEJBAL I PRO DOSPĚLÉ ( PILOTNÍ AKCE PŘI FINÁLE Č ESKÉHO POHÁRU ŽEN, RESP. MUŽŮ ), Z AŘAZENÍ PORTRÉTŮ MLÁDEŽNICKÝCH ODDÍLŮ VE „S TUDIU VOLEJBAL “ V NÁVAZNOSTI NA EXTRALIGOVÁ DRUŽSTVA ( TRENÉŘI, REŽIM ODDÍLU, STOPA VÝZNAMNÝCH ODCHOVANCŮ, DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI, H ANÍK, OD 1,1.2012), S POLEČENSKÝ VEČER PŘI VYHLAŠOVÁNÍ „V OLEJBALISTY A VOLEJBALISTKY ROKU “ – D VORANA CTI MLÁDEŽNICKÝCH TRENÉRŮ A FUNKCIONÁŘŮ – A NKETA O NEJLEPŠÍHO TRENÉRA MLÁDEŽE

28 Mistrovské soutěže, AVOK Činnost AVOK – Extraligové týmy usilují o samostatnost řízení soutěží a právní subjektivitu Klubová reprezentace ČR – Prostějov vítězem MEVZY (2010/2011) – Jihostroj ČB uvažuje o startu v MEVZE – První velké vítězství ČB v Lize Mistrů Součinnost extraligových klubů s vedením ČVS – Jednotný vysílací čas ČTV – Povinnost položení taraflexu v TV utkáních – Internetové přenosy na TV COM

29 Mezinárodní činnost Kongres CEV - Vídeň (září 2011) – Dr. Jan HRONEK – místopředseda CEV – Ing. Ivan IRO – pohárová komise CEV – Robert Urbánek – finanční komise CEV – Proběhl rovněž Světový kongres FIVB v Římě 2010 Úspěchy v mezinárodní oblasti – M. Labašta a K. Záhorcová – Další akce na našem území (EL, Beach U18) – Světová série v beach volejbalu – František Stibitz zařazen do Světové síně slávy volejbalu

30 Volejbalový informační systém Zavedení elektronických registrací – Podatelna – Banka – Oddíly – Adresář Přednosti nové koncepce – Snížení administrativy – Úspory ČVS i oddílů – Rychlost provedení – Kontrola

31 Legislativní komise Novelizace směrnic – První část schválena Výborem ČVS v květnu 2011 – Druhá etapa novelizace v roce 2012 Novelizace stanov – Návrh – Připomínkové řízení – 1. koordinační schůzka k zapracování připomínek – 2. proces zdůvodňování akceptace, resp. odmítnutí připomínek

32 Trenérsko-metodická komise Trenérská komise – Obhajoba koncepcí před ME 2011 – Hodnocení ME 2011 – Poradní hlas při výběrovém řízení trenérů RD Metodická komise – Školení 1., 2. a 3. třídy – Semináře SpS, SCM – Jednorázové licenční semináře (ME 2011) – Semináře se zahraničními lektory (4x v roce 2011) – Moderované tréninky – Povinná statistika Data Volley v mládežnických extraligách

33 CERTIFIKOVANÝ TRENÉR ČVS P RO TRENÉRY ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE U DĚLOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PRAKTICKÉ ČINNOSTI A PROVĚŘENÍ TEORETICKÉ ZPŮSOBILOSTI NA CERTIFIKAČNÍCH SEMINÁŘÍCH ČVS O D 30.6.2012 DO 30.3.2013 SOUČÁSTÍ BODOVANÝCH POŽADAVKŮ S P S O D 30.6.2013 SOUČÁSTÍ POVINNÝCH POŽADAVKŮ S P S

34 KR a RMK Komise rozhodčích – Řádně zajištěny delegace – Kvalifikace o postupy na listinu „A“ a listinu „B“ – Spolupráce s KVS: sjednocení postupů při školeních rozhodčích II. a III. třídy a zvládnutí zajištění delegací prostřednictvím systému VIS ve všech krajích. Registračně-matriční komise – Materiální vybavení registračních míst – Zavedení elektronických přestupů – Proběhly legislativní změny v REŘ a PŘV v souvislosti s novou koncepcí.

35 Další komise Sportovně technická komise (Petr Kvarda) Hospodářská komise (Zdeněk Meitner) Disciplinární komise (Zdeněk Škoda) Odvolací komise (Jiří Fiala) Koordinační složka delegáti (Zdeněk Škoda) Rada síně slávy (Václav Kobliha) Komise pracovaly v pravidelném režimu a plnily standardní úkoly

36 Komise společenského významu Jubilanti v senátu Nemistrovské soutěže – Veteráni, superveteráni, Antuková liga, finále vesnických a zemědělských družstev – Snaha o začlenění AVL Oslavy 90. let ČVS – Slavnostní krajská zasedání – Celostátní slavnostní zasedání v Městském divadle v Brně – Přijetí Mistrů světa na Pražském hradě – Přijetí jubilantů při ME – Setkání s olympioniky při ME Vyhlášení volejbalisty roku (2012)

37 Přijetí Mistrů světa na Hradě

38 Výstavka o historii české volejbalu

39

40

41

42

43

44 Asociace beachvolejbalu Tři seniorské páry ve světové špičce Pravděpodobná účast na OH v Londýně Turnaj světové série na Štvanici

45 Beach na Štvanici Turnaj světové série navštívil 2x po sobě pan prezident Václav Klaus

46 Beachvolejbal a mládež M LÁDEŽNICKÁ RD BEACHVOLEJBALU BUDE SPADAT POD VEDENÍ SVAZOVÝCH TRENÉRŮ S VAZOVÍ TRENÉŘI ČVS BUDOU URČOVAT PRIORITY MLÁDEŽNICKÝCH RD ŠESTKOVÉHO A BEACHVOLEJBALU ABV ROČNĚ VYČLENÍ ČÁSTKU JAKO PLATBU ŠESTKOVÝM KLUBŮM ZA UVOLNĚNÍ HRÁČE DO BEACHVOLEJBALOVÉ REPREZENTACE (16.000 PLATBA KLUBU ZA REPREZENTANTA ) O D DUBNA DO ČERVENCE BUDOU PRACOVAT TRENÉŘI - SPECIALISTÉ A ČLENOVÉ REALIZAČNÍCH TÝMŮ NA PŘÍPRAVĚ BEACH VOLEJBALOVÝCH REPREZENTANTŮ

47 Asociace volejbalových deblů 20. výročí založení Asociace – „The volleyball-debl masterking of 20th“ v roce 2010 M-ČR v deblu – Snížení počtu účastníků – Tradiční turnaje – Úzce specializovaná špička

48 Problematika krajů Komunikace s KVS – Výjezdy na zasedání KV – Zapojení zástupců extraligových klubů v KVS – Participace krajů na oslavách 90 let českého volejbalu – Změny ve vedení krajů Karlovarský a Ústecký Mládež v krajích – Statut KCM, manuál KCM – Olympiády mládeže a memoriály – Festivaly minivolejbalu – krajská kola Vytvoření legislativního prostředí pro právní subjektivitu krajů

49 Medializace a popularizace volejbalu Medializace – Smlouva o zajištění medializace Sport Bohemia a.s. – Každoročně obnovovaná Spolupráce s Českou televizí – Prostřednictvím přenosů, Time-out, Studio Volejbal, Minivolejbal s Timeoutem – Jednotný vysílací čas – Televizní utkání na taraflexu Internetové vysílání – Nabídka společnosti TV_COM – Oficiální přenosy ČVS

50 C O SE NEPOVEDLO SR PŘIPUSTILA ZVÝŠENÍ POČTU DRUŽSTEV V EXTRALIZE MUŽŮ P ŘEDČASNÝ A NEŠŤASTNÝM ZPŮSOBEM PREZENTOVANÝ NÁVRH NA ZVÝŠENÍ TRANSFERŮ R OZHODČÍ – NE - KOMUNIKACE - ZPŮSOB ŘEŠENÍ OBLEČENÍ N EŘEŠENÍ NEPŘEHLEDNÉ STRUKTURY WEBU

51 C O SE POVEDLO 1 O RGANIZACE ME - ROZPOČET ME - VÝSLEDEK ZISK M INIVOLEJBAL V BARVÁCH O PĚTOVNÝ DIALOG S AVOK N OVELIZACE / SYSTEMATIZACE PŘEDPISŮ ČVS U DRŽENÍ V YROVNANÉHO ROZPOČTU 2011 K VALITNÍ SMLOUVA S GENERÁLNÍM PARTNEREM - PŘÍMÝ VZTAH - NÁROČNÝ PARTNER - VYŠŠÍ ÚROVEŇ MEDIALIZACE D OBRÉ VZTAHY S ROZHODUJÍCÍMI STÁTNÍMI ORGÁNY A DŮLEŽITÝMI VLIVOVÝMI SKUPINAMI

52 C O SE POVEDLO 2 Č ESKÉ REPREZENTACE V EVROPSKÝCH LIGÁCH TV COM I UDRŽENÍ OBJEMU TELEVIZE ZAVEDENÍ ÚČETNĚ EKONOMICKÉ NEZÁVISLOSTI KRAJŮ NA ČSTV V ÝZNAMNÁ ROLE PŘI UTVÁŘENÍ NOVÝCH SPORTOVNÍCH STRUKTUR – Ú ČAST VE VEDENÍ INICIATIVY „S PORT 2011“ – KAMPAŇ „H VĚZDY NEPADAJÍ Z NEBE “ V OLEJBALOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM V YJASNĚNÍ KOMPETENCÍ VE VEDENÍ MLÁDEŽNICKÉHO VOLEJBALU


Stáhnout ppt "ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zpráva o činnosti a teze koncepce vývoje volejbalu do r. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google