Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B11_Ombudsman AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B11_Ombudsman AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B11_Ombudsman AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí s historií a náplní práce veřejného ochránce práv a svobod – ombudsmana.

2 PRÁV0 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/1.5.00/34.0025

3 OMBUDSMAN Veřejný ochránce lidských práv vera.stverkova@oa-poruba.cz vera.stverkova@oa-poruba.cz

4 JEHO FUNKCE JEHO FUNKCE Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. JUDr. Pavel Varvařovský

5 JEHO FUNKCE JEHO FUNKCE Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. JUDr. Pavel Varvařovský

6 PARLAMENTNÍ OMBUDSMAN PARLAMENTNÍ OMBUDSMAN  Mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k řešení stížností jednotlivců na jednání veřejné správy  Tento úřad sídlí v Brně  Význam ombudsmana = zlepšuje vztah mezi občanem a státní mocí  Je volen parlamentem

7 PARLAMENTNÍ OMBUDSMAN PARLAMENTNÍ OMBUDSMAN  Je politicky nezávislý  Nemá oprávnění rušit či měnit státní rozhodnutí  Nesmí zasahovat do rozhodnutí soudu  Může provádět vlastní šetření  Může zahájit soudní řízení

8 S čím ochránce může pomoci a s čím ne? S čím ochránce může pomoci a s čím ne? Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřaduKdyž nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod. Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němuKdyž si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodněKdyž se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně Může pomoci:

9  S rozhodováním samosprávy obcí a měst (např. při přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce, schvalování územních plánů apod.)  S rozhodovací činností soudů  S exekucí  S občanskoprávními věcmi (např. spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů aj.) Nemůže pomoci: Nemůže pomoci:

10  S pracovněprávními věcmi (uzavírání či ukončování pracovního poměru (uzavírání či ukončování pracovního poměru apod.) apod.)  S trestněprávními věcmi (např. pokud nesouhlasíte s uloženým trestem, zahájením/nezahájením trestního řízení či průběhem vyšetřování apod.)  Jestliže máte výhrady vůči nějakému zákonu Nemůže pomoci: Nemůže pomoci:

11  ministerstva  obecní a krajské úřady  Česká správa sociálního zabezpečení  sociální odbory místních úřadů  orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)  stavební úřady  odbory životního prostředí  hygienické stanice  památkové úřady  katastrální úřady  matriční úřady NEJOBVYKLEJŠÍ ÚŘADY A INSTITUCE, NA NĚŽ SE VZTAHUJE PŮSOBNOST OCHRÁNCE:  úřady práce  zdravotní pojišťovny  cizinecká policie  celní úřady  soudy (jen v případech průtahů v řízení, nevhodném chování soudců apod., nikoli v rozhodování soudů)  Policie ČR (nikoli v trestním řízení)  Vězeňská služba ČR (věznice)  zařízení, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova  Česká obchodní inspekce  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  orgán státní správy soudu (předseda nebo místopředseda soudu)

12 Něco z historie Slovo i institut vznikl ve Švédsku, kde byl ombudsman pověřen králem dbát na správné chování úředníků. V roce 1809 se institut ombudsmana dostal do švédské ústavy. Hromadného rozšíření se dočkal ale až v druhé polovině 20. století, v současné době je tento institut v různých formách rozšířen téměř ve 100 státech světa.Švédsku1809ústavy

13 Něco z historie V některých zemích je institut ombudsmana oblíbený natolik, že existují i na nižších úrovních státu, samosprávy či dokonce mimo státní struktury (ve firmách, v Česku ho má například Česká spořitelna). A naopak i na celoevropské úrovni existuje evropský ombudsman.ČeskuČeská spořitelnaevropský ombudsman

14  Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnost orgánů Evropské unie.  Institut Evropského ombudsmana byl zaveden Maastrichtskou smlouvou, prvním ombudsmanem byl zvolen v roce 1995 Fin Jacob Söderman. Jeho nástupcem byl od dubna 2003 Nikiforos Diamanduros. EVROPSKÝ OMBUDSMAN

15  Volba Evropského veřejného ochránce práv je jedním z prvních úkolů každého nově zvoleného Evropského parlamentu. Příští volby do Evropského parlamentu se uskuteční v květnu 2014. Další Evropský veřejný ochránce práv tedy bude zvolen v druhé polovině roku 2014.  V současné době tuto funkci zastává Emily O'Reillyová, která byla zvolena v červenci 2013. EVROPSKÝ OMBUDSMAN

16 Evropský ombudsman je oprávněn přijímat stížnosti občanů unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm nebo registrovaným sídlem v členském státu Evropské unie týkající se chybného jednání orgánů společenství s výjimkou Evropského soudního dvora a Soudu první instance. EVROPSKÝ OMBUDSMAN

17 ZDROJE Veřejný ochránce práv. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi- http://www.ochrance.cz (accessed Sept 22, 2014).http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi- http://www.ochrance.cz http://cs.wikipedia.org/wiki/ombudsman (accessed Sept 22, 2014).http://cs.wikipedia.org/wiki/ombudsman Evropská unie. http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ombudsman/index_cs.htm (accessed Sept 22, 2014).http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ombudsman/index_cs.htm Proalt. http://www.proalt.cz/wp- content/uploads/2012/02/pavel_varvarovsky_cb.jpg (accessed Sept 22, 2014).http://www.proalt.cz/wp- content/uploads/2012/02/pavel_varvarovsky_cb.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B11_Ombudsman AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google