Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_03B11_Ombudsman Autor Ing. Věra Štverková Období vytvoření Listopad 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí s historií a náplní práce veřejného ochránce práv a svobod – ombudsmana.

2 CZ.1.07/1.5.00/ PRÁV0 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.

3 Veřejný ochránce lidských práv vera.stverkova@oa-poruba.cz
OMBUDSMAN Veřejný ochránce lidských práv

4 JEHO FUNKCE Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. JUDr. Pavel Varvařovský

5 JEHO FUNKCE Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. JUDr. Pavel Varvařovský

6 PARLAMENTNÍ OMBUDSMAN
Mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k řešení stížností jednotlivců na jednání veřejné správy Tento úřad sídlí v Brně Význam ombudsmana = zlepšuje vztah mezi občanem a státní mocí Je volen parlamentem

7 PARLAMENTNÍ OMBUDSMAN
Je politicky nezávislý Nemá oprávnění rušit či měnit státní rozhodnutí Nesmí zasahovat do rozhodnutí soudu Může provádět vlastní šetření Může zahájit soudní řízení

8 S čím ochránce může pomoci a s čím ne?
Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod. Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

9 Nemůže pomoci: S rozhodováním samosprávy obcí a měst (např. při přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce, schvalování územních plánů apod.) S rozhodovací činností soudů S exekucí S občanskoprávními věcmi (např. spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů aj.)

10 Nemůže pomoci: S pracovněprávními věcmi
(uzavírání či ukončování pracovního poměru apod.) S trestněprávními věcmi (např. pokud nesouhlasíte s uloženým trestem, zahájením/nezahájením trestního řízení či průběhem vyšetřování apod.) Jestliže máte výhrady vůči nějakému zákonu

11 NEJOBVYKLEJŠÍ ÚŘADY A INSTITUCE, NA NĚŽ SE VZTAHUJE PŮSOBNOST OCHRÁNCE:
úřady práce zdravotní pojišťovny cizinecká policie celní úřady soudy (jen v případech průtahů v řízení, nevhodném chování soudců apod., nikoli v rozhodování soudů) Policie ČR (nikoli v trestním řízení) Vězeňská služba ČR (věznice) zařízení, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova Česká obchodní inspekce Rada pro rozhlasové a televizní vysílání orgán státní správy soudu (předseda nebo místopředseda soudu) ministerstva obecní a krajské úřady Česká správa sociálního zabezpečení sociální odbory místních úřadů orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) stavební úřady odbory životního prostředí hygienické stanice památkové úřady katastrální úřady matriční úřady

12 Něco z historie Slovo i institut vznikl ve Švédsku, kde byl ombudsman pověřen králem dbát na správné chování úředníků. V roce 1809 se institut ombudsmana dostal do švédské ústavy Hromadného rozšíření se dočkal ale až v druhé polovině 20. století, v současné době je tento institut v různých formách rozšířen téměř ve 100 státech světa.

13 Něco z historie V některých zemích je institut ombudsmana oblíbený natolik, že existují i na nižších úrovních státu, samosprávy či dokonce mimo státní struktury (ve firmách, v Česku ho má například Česká spořitelna). A naopak i na celoevropské úrovni existuje evropský ombudsman.

14 Evropský ombudsman Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnost orgánů Evropské unie. Institut Evropského ombudsmana byl zaveden Maastrichtskou smlouvou, prvním ombudsmanem byl zvolen v roce 1995 Fin Jacob Söderman Jeho nástupcem byl od dubna 2003 Nikiforos Diamanduros.

15 Evropský ombudsman Volba Evropského veřejného ochránce práv je jedním z prvních úkolů každého nově zvoleného Evropského parlamentu. Příští volby do Evropského parlamentu se uskuteční v květnu Další Evropský veřejný ochránce práv tedy bude zvolen v druhé polovině roku 2014. V současné době tuto funkci zastává Emily O'Reillyová, která byla zvolena v červenci

16 Evropský ombudsman Evropský ombudsman je oprávněn přijímat stížnosti občanů unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm nebo registrovaným sídlem v členském státu Evropské unie týkající se chybného jednání orgánů společenství s výjimkou Evropského soudního dvora a Soudu první instance.

17 ZDROJE Veřejný ochránce práv. (accessed Sept 22, 2014). (accessed Sept 22, 2014). Evropská unie. bodies/ombudsman/index_cs.htm (accessed Sept 22, 2014). Proalt. content/uploads/2012/02/pavel_varvarovsky_cb.jpg (accessed Sept 22, 2014).


Stáhnout ppt "Právo Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google