Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POMOC EHP – NORSKA ČESKÉ REPUBLICE www.mfcr.cz Zahraniční pomoc pro ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POMOC EHP – NORSKA ČESKÉ REPUBLICE www.mfcr.cz Zahraniční pomoc pro ČR."— Transkript prezentace:

1 POMOC EHP – NORSKA ČESKÉ REPUBLICE www.mfcr.cz Zahraniční pomoc pro ČR

2 Právní základ: Dohoda o účasti ČR a dalších přistupujících zemí v EHP (Protokol 38a) a Dohoda mezi Norským královstvím a ES o Norském finančním mechanismu (14.10.2003) Akt o přistoupení k EU (1.5.2004) Memorandum o porozumění pro FM EHP (19.10.2004) Memorandum o porozumění pro FM Norska (2.12.2004)

3 Snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP Alokace pro nové členské země a ekonomicky slabší země EU 2004 - 2000: EHP 600 mil. € Norsko 567mil.€ Cíl - finanční alokace

4 Alokace 2004 – 2009: (1.5.-30.4.; shrnutí pro ČR) Celkem 105,80 mil. € Roční limit 21,17 mil. € EHP 9,32 mil. € Norsko 11,85 mil. € (Možnost nevyčerpaných alokací přesunu do následných ročních alokací.)

5 Typy pomoci: Individuální projekty (od 250 tis. €) Programy (skupiny projektů) Blokové granty - Fondy

6 (Annex B Memorand) - EHP 1. Uchování evropského kulturního dědictví 2. Ochrana životního prostředí 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Zdravotnictví a péče o dítě 5. Podpora udržitelného rozvoje 6. Vědecký výzkum a vývoj OBLASTI PODPORY - I

7 OBLASTI PODPORY - II (Annex B Memorand) – Norsko Oblasti 1. – 6. shodné s EHP 7. Implementace Schengenského acquis, posilování justice 8. Technická pomoc

8 Specifické Formy grantové pomoci (Annex C- Memorand ) - Fond pro neziskové organizace - Fond technické pomoci (MF CZP) - Fond pro podporu spolupráce škol - Fond podpory výzkumu - Fond na přípravu projektů (MF CZP)

9 1. KANCELÁŘ FM EHP : Výbor pro FM EHPMZV Norska 2. NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO (NKM) – MF: Centrum pro zahraniční pomoc(CZP) Národní fond (NF) Centrální finanční a kontraktační jednotka Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ADMINISTRATIVNÍ STRUKTURA – 1

10 PŘEDKLADATEL INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU ZPROSTŘEDKOVATEL – PROGRAMU / BLOKOVÉHO GRANTU -Zpracování návrhů, spolufinancování, implementace KONTAKTNÍ MÍSTA – kraje, centrální orgány Podle kompetence / strategií, spolufinancování ADMINISTRATIVNÍ STRUKTURA - 2:

11 1.Žádost o poskytnutí podpory (změna formuláře žádosti) 2.Individuální projekty 3.Programy – skupiny projektů 4.Blokové granty (grantová schémata) 5.Fond pro přípravu projektů 6.Ustanovení o oprávněnosti výdajů PRAVIDLA A POSTUPY – 1:

12 7. Projekty vytvářející příjmy po dobu ekonomické životnosti (v přípravě) 8. Informování veřejnosti 9. Financování ( Disbursement –v přípravě) 10. Monitorování (v přípravě) PRAVIDLA A POSTUPY - 2:

13 Vazba na prioritu (priority) Vazba na regionální / sektorovou strategii Nepřekrývání se SF / FS, dalšími zdroji EU (Phare / TF) Finanční zajištění instituce / projektu Dodržení platné legislativy (veřejná podpora, kontrahování…) POŽADAVKY K ŽÁDOSTI - 1:

14 Podrobný plán projektu Studie proveditelnosti Vliv na životní prostředí Plán publicity Spolupráce se zeměmi EHP / Norskem (Podle typu projektu) POŽADAVKY K ŽÁDOSTI - 2:

15 Max. 85 % nákladů (60 % při zapojení soukromého financování, snížení u projektů vytvářejících příjmy, 90 % u neziskového sektoru) Zpětné proplácení podílu nákladů (10 % záloha výjimečně - schválená zahraničními partnery) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ

16 Možnost výběru prior.oblastí (priorit) Zpracování programu / přijímání individuálních projektů Regiony / centrální úřady:

17 Blokové granty / Fondy 4,340 Indiv.projekty / programy: Kraje (0,6 mil. €/kra) 8,400 Centrální orgány - gesce: MV, MS(Schengen, justice) 1,000 MK (Kulturní dědictví) 3,000 MŽP (Životní prostředí) 3,000 MZd (Zdravotnictví, péče o děti) 1,430 C e l k e m21,170 Indikativní roční alokace mil. €/ (2004-2005)

18 Státní rozpočet Rozpočty krajů / obcí (Vhodná návaznost na existující programy) Soukromé zdroje Půjčky ZDROJE SPOLUFINACOVÁNÍ

19 Příprava projektů Dodávky, služby Žadatelé Partnerství s veřejným sektorem Bankovní půjčky Uplatnění soukromé sféry:

20 Žadatelé: Obce; regiony; nevládní neziskové organizace; vzdělávací a výzkumné instituce; instituce ochrany životního prostředí; dobrovolné a společenské organizace; partnerství veřejného a soukromého sektoru; soukromé subjekty PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

21 MONITOROVACÍ VÝBOR Pravidla Monitorování a hodnocení návrhů Možnosti změn zaměření pomoci (změny příloh Memorand).

22 Vyhlášení výzvy Měsíce - předložení žádosti 2 - 3 Vyhodnocení (kraje, cent.org.) 2 - 3 Vyhodnocení NKM (doprac.) 1 - 2 Vyhodnocení KFM (doprac.) 3 - 4 Schválení - uzavření dohody 1 - 2 C e l k e m 9 – 14 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

23 Dohoda o udělení grantu mezi FMO a NKM Rozhodnutí o udělení dotace mezi NKM a předkladateli / zprostředkovateli (konečnému příjemci) Sub-kontrakty: dodávky; služby; dílčí projekty (v programu); granty (v blokovém grantu) Implementace dle schváleného plánu projektu Platby dle schváleného plánu financování IMPLEMENTACE

24 Postupy pro žadatele Manuál pro implementaci (předkládání a vyhodnocování projektů) - Veřejné vyhlášení Manuál finančních toků a kontroly Smlouvy o přidělení grantu, pravidla pro závěrečné vyúčtování Úkoly NKM - 1.:

25 Akční plán pro informování veřejnosti: Informace na webu / ve sdělovacích prostředcích Semináře pro veřejnost Školení kontaktních míst Publikace Zprostředkování informací z KFM Další úkoly NKM - 2.:


Stáhnout ppt "POMOC EHP – NORSKA ČESKÉ REPUBLICE www.mfcr.cz Zahraniční pomoc pro ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google