Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti."— Transkript prezentace:

1 Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti (8bitů) 8 bitů = 1 znak kombinací = ASCII tabulka (American Standard Code for Information Interchange) 0-31 speciální znaky anglická abeceda, číslice KiB = 2 10 bytů (1024 bytů) MiB = 2 20 bytů ( bytů) GiB = 2 30 bytů (1, bytů) Unicode Kódování češtiny = PC Latin2 (CP 852) MS Windows (CP 1250)

2 Uložení čísel v počítači čísla celá čísla reálná (v pohyblivé řádové čárce) 725 = (mantisa 3 byty - až 7 platných dekadických číslic - 6 hexadecimálních)

3 Číselné soustavy dekadická binární hexadecimální patří mezi soustavy poziční, tj. desítková hodnota každé číslice (znaku) závisí na její pozici vzhledem k řádové čárce váhy v jednotlivých pozicích jsou mocniny základu soustavy

4 Bin á rn í soustava Dekadick á hodnota Odpov í daj í c í bin á rn í hodnota Je tvořena dvěma znaky (0 a 1) základem soustavy je 2 vyjádřeno pomocí základních znaků soustavy – 10 váha jedničky v této pozici je dvě

5 Bin á rn í soustava váhy (mocniny základu) v jednotlivých pozicích:

6 Hexadecimální soustava Je tvořena šestnácti znaky (číslice 0 – 9 a písmena A – F, které nahrazují dvouciferné hodnoty ) Jednodušší převod na binární soustavu 1 hexadecimální znak = čtveřice bitů, tj. nul a jedniček využívají se všechny čtveřice – proto písmena s desítkovou hodnotou je 16 možných kombinací čtveřic – 2 4, tj. dají se pomocí nich vyjádřit desítkové hodnoty 0 – 15 základem soustavy je 16, tj. opět obvykle stačí méně hex. znaků pro vyjádření určité desítkové hodnoty

7 Hexadecimální soustava – znaky a jejich dekadické hodnoty, binární vyjádření hexadecim á ln í dekadick á bin á rn í hexadecim á ln í dekadick á bin á rn í A B C D E F151111

8 Hexadecimální soustava - váhy váhy hex. soustavy (do 3. řádu)

9 BINHEXDECOCT A B C D E F15

10 Převody mezi číselnými soustavami 725 = (2) = = 87 (10) B5 (16) = = 181 (10) B5 (16) = 1011 | 0101 (2) ( = 181 (10) ) 0101 | 0111 (2) = 57 (16) ( = 87 (10) )

11 Převody z dekadické do binární 72 D => ? B výsledek posledního dělení je číslice (příp. znak) nejvyššího řádu 72:2= 36 36:2= 18 18:2= 9 9:2=44:2=22:2=1 Zbytky: D => B čteme od konce

12 87 : 2 = 43 zbytek1 43 : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = 0 1 výsledek zapisujeme zdola nahoru, tj

13 Převody z binární do dekadické B => ? D D + 8 D = 72 D B => 72 D

14 Převody z dekadické do hexadecimální 181 D => ? 181: 16 =11 hexadecimálně výsledekB zbytek5 výsledek posledního dělení je číslice (znak) nejvyššího řádu 181 D => B5 16

15 Převody z hexadecimální do dekadické FF1A 16 => ? váhy Hex.znaky FF1A násobek 15 x x x 1610 x 1 Hodnota v příslušné pozici stačí méně hex. znaků (4) pro vyjádření 5timístného desítkového čísla

16 Kontrola – opačný převod 65306/  4081zbytek /  255zbytek 1 255/  15 zbytek tj. FF1A

17 Datové typy typ, deklarace typu, operace s daty standardní datové typy integer real (float, double) boolean (logical) char (jednoznakové proměnné) string (textové řetězce) definované typy dat (typ definovaný výčtem) (typ den, hodnota.. středa)

18 Strukturované typy dat typ struktury (homogenní, heterogenní strukt.) uspořádání prvků ( statické, dynamické strukt.) označení prvků typ prvků (jednoduché, strukturované typy) operace s prvky

19 Standardní strukturované typy dat Pole (homogenní, statická struktura) Záznam (heterogenní, statická struktura) Množina (homogenní, statická struktura) Soubor (homogenní, dynamická struktura) Pole – jednorozměrné (vektor) - dvourozměrné (matice) vícerozměrné (3 rozměrné – kubická matice)

20 Abstraktní datové typy (Implentace většinou pomocí polí) lineární (homogenní, dynamické) seznam Zásobník (LIFO – Last In First Out) Fronta (FIFO – First In First Out) nelineární Tabulka (homogenní, dynamická) graf (orientovaný, neorientovaný)


Stáhnout ppt "Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti."

Podobné prezentace


Reklamy Google