Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti."— Transkript prezentace:

1 Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti (8bitů) 8 bitů = 1 znak - 256 kombinací = ASCII tabulka (American Standard Code for Information Interchange) 0-31 speciální znaky 32-126 anglická abeceda, číslice KiB = 2 10 bytů (1024 bytů) MiB = 2 20 bytů (1048576 bytů) GiB = 2 30 bytů (1,010.10 12 bytů) Unicode Kódování češtiny = PC Latin2 (CP 852) MS Windows (CP 1250)

2 Uložení čísel v počítači čísla celá čísla reálná (v pohyblivé řádové čárce) 725 = 0.725. 10 3 (mantisa 3 byty - až 7 platných dekadických číslic - 6 hexadecimálních)

3 Číselné soustavy dekadická binární hexadecimální patří mezi soustavy poziční, tj. desítková hodnota každé číslice (znaku) závisí na její pozici vzhledem k řádové čárce váhy v jednotlivých pozicích jsou mocniny základu soustavy

4 Bin á rn í soustava Dekadick á hodnota Odpov í daj í c í bin á rn í hodnota 00 11 210 311 4100 5101 6110 7111 81000 91001 Je tvořena dvěma znaky (0 a 1) základem soustavy je 2 vyjádřeno pomocí základních znaků soustavy – 10 váha jedničky v této pozici je dvě

5 Bin á rn í soustava váhy (mocniny základu) v jednotlivých pozicích: 2 10 2929 2828 2727 2626 2525 2424 23232 2121 2020 102 4 51 2 2561286432168421

6 Hexadecimální soustava Je tvořena šestnácti znaky (číslice 0 – 9 a písmena A – F, které nahrazují dvouciferné hodnoty 10 - 15) Jednodušší převod na binární soustavu 1 hexadecimální znak = čtveřice bitů, tj. nul a jedniček využívají se všechny čtveřice – proto písmena s desítkovou hodnotou je 16 možných kombinací čtveřic – 2 4, tj. dají se pomocí nich vyjádřit desítkové hodnoty 0 – 15 základem soustavy je 16, tj. opět 10 16 obvykle stačí méně hex. znaků pro vyjádření určité desítkové hodnoty

7 Hexadecimální soustava – znaky a jejich dekadické hodnoty, binární vyjádření hexadecim á ln í dekadick á bin á rn í hexadecim á ln í dekadick á bin á rn í 000000881000 110001991001 220010A101010 330011B111011 440100C121100 550101D131101 660110E141110 770111F151111

8 Hexadecimální soustava - váhy váhy hex. soustavy (do 3. řádu) 16 3 16 2 16 1 16 0 4096256161

9 BINHEXDECOCT 2 3 2 2 2 1 2 0 0000000 0001111 0010222 0011333 0100444 0101555 0110666 0111777 100088 100199 1010A10 1011B11 1100C12 1101D13 1110E14 1111F15

10 Převody mezi číselnými soustavami 725 = 7.10 2 + 2. 10 1 + 5. 10 0 01010111 (2) = 1.2 6 + 0.2 5 + 1.2 4 +0.2 3 + 1.2 2 + 1.2 1 + 1.2 0 = 87 (10) B5 (16) = 11.16 1 + 5.16 0 = 181 (10) B5 (16) = 1011 | 0101 (2) (2 7 + 2 5 + 2 4 +2 2 + 2 0 = 181 (10) ) 0101 | 0111 (2) = 57 (16) (5.16 1 + 7.16 0 = 87 (10) )

11 Převody z dekadické do binární 72 D => ? B výsledek posledního dělení je číslice (příp. znak) nejvyššího řádu 72:2= 36 36:2= 18 18:2= 9 9:2=44:2=22:2=1 Zbytky: 0001001 72 D => 1001000 B čteme od konce

12 87 : 2 = 43 zbytek1 43 : 2 = 21 1 21 : 2 = 10 1 10 : 2 = 5 0 5 : 2 = 2 1 2 : 2 = 1 0 1 : 2 = 0 1 výsledek zapisujeme zdola nahoru, tj. 1010111

13 Převody z binární do dekadické 1001000 B => ? D 2626 2525 2424 23232 2121 2020 1001000 64008000 64 D + 8 D = 72 D 1001000 B => 72 D

14 Převody z dekadické do hexadecimální 181 D => ? 181: 16 =11 hexadecimálně výsledekB zbytek5 výsledek posledního dělení je číslice (znak) nejvyššího řádu 181 D => B5 16

15 Převody z hexadecimální do dekadické FF1A 16 => ? 65306 10 váhy 16 3 16 2 16 1 16 0 Hex.znaky FF1A násobek 15 x 4096 15 x 256 1 x 1610 x 1 Hodnota v příslušné pozici 6144038401610 stačí méně hex. znaků (4) pro vyjádření 5timístného desítkového čísla

16 Kontrola – opačný převod 65306/16 ----  4081zbytek 10 4081/16 ----  255zbytek 1 255/16 ----  15 zbytek 15 15 tj. FF1A

17 Datové typy typ, deklarace typu, operace s daty standardní datové typy integer real (float, double) boolean (logical) char (jednoznakové proměnné) string (textové řetězce) definované typy dat (typ definovaný výčtem) (typ den, hodnota.. středa)

18 Strukturované typy dat typ struktury (homogenní, heterogenní strukt.) uspořádání prvků ( statické, dynamické strukt.) označení prvků typ prvků (jednoduché, strukturované typy) operace s prvky

19 Standardní strukturované typy dat Pole (homogenní, statická struktura) Záznam (heterogenní, statická struktura) Množina (homogenní, statická struktura) Soubor (homogenní, dynamická struktura) Pole – jednorozměrné (vektor) - dvourozměrné (matice) vícerozměrné (3 rozměrné – kubická matice)

20 Abstraktní datové typy (Implentace většinou pomocí polí) lineární (homogenní, dynamické) seznam Zásobník (LIFO – Last In First Out) Fronta (FIFO – First In First Out) nelineární Tabulka (homogenní, dynamická) graf (orientovaný, neorientovaný)


Stáhnout ppt "Datové struktury bit /binary digit) - nejmenší jednotka informace (jedna ze dvou možností, nula nebo jedna) byte - nejmenší adresovatelná jednotka paměti."

Podobné prezentace


Reklamy Google