Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číselné soustavy 1. Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číselné soustavy 1. Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková,"— Transkript prezentace:

1 Číselné soustavy 1

2 Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková, šedesátková,... ) 2

3 Číselné soustavy Číslice0, 1, 8, A, E, M digit Číslo0, 1, 257, 1F, MMXIV number 3

4 D E K A D I C K Á (desítková) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4 3 D 5*10 2 + 4*10 1 + 3*10 0 5*100 + 4*10 + 3*1 základ číselné soustavy 10 řád (váha) 543D 543d 543 10 543 (10) 4

5 D E K A D I C K Á (desítková) sčítání odčítání 257 419 +162 - 257 419 162 přenos (carry) výpůjčka (borrow) do vyššího řádu z vyššího řádu 5

6 B I N Á R N Í (dvojková) 0 1 1 0 1 B 1*2 2 + 0*2 1 + 1*2 0 1*4 + 0*2 + 1*1 základ číselné soustavy 2 řád (váha) 101B 101b 101 2 101 (2) 6

7 B I N Á R N Í (dvojková) 000B0D 001B1D 010B 2D 011B 3D 100B4D 101B5D 110B6D 111B7D 1000B8D 7

8 B I N Á R N Í (dvojková) 1 1 1 1 1 1 1 1 B 128 64 32 16 8 4 2 1 řád (váha) 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 8

9 B I N Á R N Í --> D E K A D I C K Á 1 1 0 1 0 1 1 0 B 128 64 32 16 8 4 2 1 128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214D 9

10 D E K A D I C K Á --> B I N Á R N Í 214D : 2 = 1 1 0 1 0 1 1 0 B 107 - > 0 53 - > 1 26 - > 1 13 - > 0 6 - > 1zbytek po dělení 3 - > 0 1 - > 1 0 ->1 výsledek dělení 10

11 D E K A D I C K Á B I N Á R N Í 11

12 D E K A D I C K Á B I N Á R N Í 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 12

13 B I N Á R N Í 11010101 bit binary digit MSB Most Significant Bit LSB Low Significant Bit Nejvíce významný bit Nejméně významný bit 13

14 B I N Á R N Í 11010101 byte = 8 bitů slovo (word) = 9 a více bitů MSB LSB 76543210 14

15 B I N Á R N Í 11010101 nibble= půl byte high nibble low nibble 15

16 B I N Á R N Í K Ó D Y P Ř Í M Ý B I N Á R N Í 2 1 4 D 1 1 0 1 0 1 1 0 B Celé dekadické číslo je zakódováno 16

17 B I N Á R N Í K Ó D Y B I N Á R N Ě K Ó D O V A N Ý D E K A D I C K Ý 2 1 4 D 0010 0001 0100 BCD Každá číslice dekadického čísla je zakódována samostatně B i n a r y C o d e d D e c i m a l 17

18 B I N Á R N Í K Ó D Y 1 z 10 O n e h o t C o d e 18

19 B I N Á R N Í K Ó D Y P A R I T A P a r i t y 19

20 B I N Á R N Í K Ó D Y Aikenův kód vahový kód 2421 Použití: Pro výpočty s dekadickými čísly 20

21 B I N Á R N Í K Ó D Y Greyův kód nevahový Použití: Kódování inkrementálních čidel Vlastnost: kódy dvou sousedních znaků se liší na jednom bitu 21

22 B I N Á R N Í K Ó D Y Johnsonů kód nevahový 00001 00011 00111 01111 11111 11110 11100 11000 10000 00000 Použití: Počítání do 10 na prstech jedné ruky 22

23 B I N Á R N Í K Ó D Y ASCII American Standard Code for Informations Interchanging 7 bitový kód znaků 41H = 0100 0001B = 65D = znak „A“ 7AH = 0111 1010B = 122D = znak „z“ 23

24 B I N Á R N Í K Ó D Y Brailův kód poziční Použití: Slepecké písmo 24

25 25 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ sčítání 01B 1D 010B 2D +01B +1D +110B +6D 10B 2D 1000B 8D přenos (carry)

26 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ sčítání 10101B 21D +10001B+17D 100110B 38D přenos (carry) 26

27 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ kódování záporného čísla 10010101 znaménko (signum)0 = „+“ 1 = „-“ 1001 0101 = -21D 0001 0101 = +21D 27 umožňuje zobrazení čísel -128D (10000000) až +127D (01111111)

28 28 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ dvojkový doplněk binary complement 10010101 negace všech bitů 01101010 přičtení 1 01101011

29 29 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ odčítání = přičtení dvojkového doplňku 00010101B 21D 00010101B -00010001B -17D +11101111* 00000100B 4D 00000100B * = dvojkový doplňek

30 30 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ násobení dvěma 00010101B 21D *10B *2D 00101010B 42D posun (shift) o jeden řád vlevo

31 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 5 4 3 H 5*16 2 + 4*16 1 + 3*16 0 5*256 + 4*16 + 3*1 základ číselné soustavy 16 řád (váha) 543H 543h 543 16 0x543 31

32 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) B F H 11*16 1 + 15*16 0 11*16 + 15*1 32

33 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) 0H0D 9H 9D 1H1D AH 10D 2H 2D BH 11D 3H3D CH 12D 4H4D DH 13D 5H5D EH 14D 6H6D FH 15D 7H7D10H 16D 8H8D11H 17D 33

34 HEXADECIMÁLNÍ --> B I N Á R N Í 0H0000B 9H 0000 1001B 1H0001B AH 0000 1010B 2H 0010B BH 0000 1011B 3H0011B CH 0000 1100B 4H0100B DH 0000 1101B 5H0101B EH 0000 1110B 6H0110B FH 0000 1111B 7H0111B10H 0001 0000B 8H1000B11H 0001 0001B 34

35 HEXADECIMÁLNÍ --> B I N Á R N Í 2 A 8 E H 0010 1010 1000 1110 B 2*4096 + 10*256 + 8*16 + 14*1 = 10894 D 35 1*8192 + 1*2048 + 1*512 + 1*128 + 1*8 + 1*4 +1*2 = 10894 D

36 B I N Á R N Í --> HEXADECIMÁLNÍ 0110 1000 1001 1111 B 6 8 9 F H 36

37 37 B I N Á R N Í HEXADECIMÁLNÍ

38 38 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) Některá „kulatá“ hexadecimální čísla 0H 0D 0000 0000 0000 0000B FH 15D 0000 0000 0000 1111B 10H 16D 0000 0000 0001 0000B 1FH 31D0000 0000 0001 1111B FFH255D0000 0000 1111 1111B 100H 256D0000 0001 0000 0000B 1FFH 511D 0000 0001 1111 1111B FFFH 4095D (4K)0000 1111 1111 1111B FFFFH 65535D (64K) 1111 1111 1111 1111B


Stáhnout ppt "Číselné soustavy 1. Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google