Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číselné soustavy 1. Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číselné soustavy 1. Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková,"— Transkript prezentace:

1 Číselné soustavy 1

2 Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková, šedesátková,... ) 2

3 Číselné soustavy Číslice0, 1, 8, A, E, M digit Číslo0, 1, 257, 1F, MMXIV number 3

4 D E K A D I C K Á (desítková) D 5* * *10 0 5* *10 + 3*1 základ číselné soustavy 10 řád (váha) 543D 543d (10) 4

5 D E K A D I C K Á (desítková) sčítání odčítání přenos (carry) výpůjčka (borrow) do vyššího řádu z vyššího řádu 5

6 B I N Á R N Í (dvojková) B 1* * *2 0 1*4 + 0*2 + 1*1 základ číselné soustavy 2 řád (váha) 101B 101b (2) 6

7 B I N Á R N Í (dvojková) 000B0D 001B1D 010B 2D 011B 3D 100B4D 101B5D 110B6D 111B7D 1000B8D 7

8 B I N Á R N Í (dvojková) B řád (váha)

9 B I N Á R N Í --> D E K A D I C K Á B = 214D 9

10 D E K A D I C K Á --> B I N Á R N Í 214D : 2 = B > > > > > 1zbytek po dělení 3 - > > 1 0 ->1 výsledek dělení 10

11 D E K A D I C K Á B I N Á R N Í 11

12 D E K A D I C K Á B I N Á R N Í

13 B I N Á R N Í bit binary digit MSB Most Significant Bit LSB Low Significant Bit Nejvíce významný bit Nejméně významný bit 13

14 B I N Á R N Í byte = 8 bitů slovo (word) = 9 a více bitů MSB LSB

15 B I N Á R N Í nibble= půl byte high nibble low nibble 15

16 B I N Á R N Í K Ó D Y P Ř Í M Ý B I N Á R N Í D B Celé dekadické číslo je zakódováno 16

17 B I N Á R N Í K Ó D Y B I N Á R N Ě K Ó D O V A N Ý D E K A D I C K Ý D BCD Každá číslice dekadického čísla je zakódována samostatně B i n a r y C o d e d D e c i m a l 17

18 B I N Á R N Í K Ó D Y 1 z 10 O n e h o t C o d e 18

19 B I N Á R N Í K Ó D Y P A R I T A P a r i t y 19

20 B I N Á R N Í K Ó D Y Aikenův kód vahový kód 2421 Použití: Pro výpočty s dekadickými čísly 20

21 B I N Á R N Í K Ó D Y Greyův kód nevahový Použití: Kódování inkrementálních čidel Vlastnost: kódy dvou sousedních znaků se liší na jednom bitu 21

22 B I N Á R N Í K Ó D Y Johnsonů kód nevahový Použití: Počítání do 10 na prstech jedné ruky 22

23 B I N Á R N Í K Ó D Y ASCII American Standard Code for Informations Interchanging 7 bitový kód znaků 41H = B = 65D = znak „A“ 7AH = B = 122D = znak „z“ 23

24 B I N Á R N Í K Ó D Y Brailův kód poziční Použití: Slepecké písmo 24

25 25 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ sčítání 01B 1D 010B 2D +01B +1D +110B +6D 10B 2D 1000B 8D přenos (carry)

26 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ sčítání 10101B 21D B+17D B 38D přenos (carry) 26

27 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ kódování záporného čísla znaménko (signum)0 = „+“ 1 = „-“ = -21D = +21D 27 umožňuje zobrazení čísel -128D ( ) až +127D ( )

28 28 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ dvojkový doplněk binary complement negace všech bitů přičtení

29 29 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ odčítání = přičtení dvojkového doplňku B 21D B B -17D * B 4D B * = dvojkový doplňek

30 30 POČÍTÁNÍ V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ násobení dvěma B 21D *10B *2D B 42D posun (shift) o jeden řád vlevo

31 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) A B C D E F H 5* * *16 0 5* *16 + 3*1 základ číselné soustavy 16 řád (váha) 543H 543h x543 31

32 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) B F H 11* * * *1 32

33 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) 0H0D 9H 9D 1H1D AH 10D 2H 2D BH 11D 3H3D CH 12D 4H4D DH 13D 5H5D EH 14D 6H6D FH 15D 7H7D10H 16D 8H8D11H 17D 33

34 HEXADECIMÁLNÍ --> B I N Á R N Í 0H0000B 9H B 1H0001B AH B 2H 0010B BH B 3H0011B CH B 4H0100B DH B 5H0101B EH B 6H0110B FH B 7H0111B10H B 8H1000B11H B 34

35 HEXADECIMÁLNÍ --> B I N Á R N Í 2 A 8 E H B 2* * * *1 = D 35 1* * * * *8 + 1*4 +1*2 = D

36 B I N Á R N Í --> HEXADECIMÁLNÍ B F H 36

37 37 B I N Á R N Í HEXADECIMÁLNÍ

38 38 H E X A D E C I M Á L N Í (šestnáctková) Některá „kulatá“ hexadecimální čísla 0H 0D B FH 15D B 10H 16D B 1FH 31D B FFH255D B 100H 256D B 1FFH 511D B FFFH 4095D (4K) B FFFFH 65535D (64K) B


Stáhnout ppt "Číselné soustavy 1. Dekadická (desítková) decimal Binární (dvojková) binary Hexadecimální (šestnáctková) hexadecimal Oktalová (osmičková) Jiné (dvanáctková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google